Uploaded by Кирил Патронин

ПЗ СПС

advertisement
7
1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1.1 Даний проект виконаний на підставі технічного завдання на виконання
проектних робіт.
1.2 Проектно-кошторисна документація виконана у відповідності з діючими нормативно-технічними документами:
-
«Кодекс цивільного захисту України»;
-
ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на бу-дівни-
цтво»;
-
ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»;
-
ВБН В.2.5-78.11.01-2003 «Інженерне обладнання будинків і споруд».
-
ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів ци-ві-
ПОГОДЖЕНО
льного призначення»;
-
ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
-
Наказ МВС України №1417 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
-
ГОСТ 12.01.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, за-
нуление»;
-
ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок» (п'яте видан-
-
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила безпечної експлуатації електроуста-но-
ня);
вок споживачів»;
Взам. інв. №
- Технічна документація на обладнання типу «Омега»
Підп. і дата
- Технічна документація обладнання «ВЕЛЛЕЗ».
Інв. № ориг.
Зм.
Кіл.
ГІП
Розробив
Н. Контр
Аркуш №док.
МаксимеМаксименко
Максименко
нко
Підпис
Дата
06.19
06.19
06.19
144.2019-АПС -ПЗ
Стадія Аркуш
Пояснювальна записка
РП
1
Аркушів
5
ТОВ «САЛАМАНДР»
8
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИЩУВАНОГО ОБ'ЕКТУ
2.1. ЗЗСО № 133 вул. Бастіонна, 7
2.2 Приміщення, які підлягають обладнанню системою адресної пожежної сигналізації та мовленнєвого оповіщення про пожежу розташовані на всіх поверхах 4-ох
поверхової будівлі.
2.3. Ступень вогнестійкості будівель — Д/Р-ІІ
2.4. Межі робочих температур +18….+25
2.5. Відносна вологість до 80 % при температурі +40°С
2.6. Тип вентиляції — Загальнообмінна
3 ПРИЗНАЧЕННЯ УСТАНОВКИ
Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та система централізованого пожежного спостерігання призначена для раннього виявлення пожежі. Розроблена система при необхідності забезпечує передавання сигналу тривоги для вживання не-обхідних заходів та видачу сигналів керування на
наступні протипожежні та інженерні системи:
- систему оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей;
- систему вентиляції;
4 ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ
4.1. На захищуваному об’єкті передбачено систему пожежної сигналізації
адресного типу.
Система пожежної сигналізації реалізована на базі комплексу обладнання
Інв. № ориг.
Підп. і дата
Взам. інв. №
адресної
пожежної
сигналізації
"Омега",
сертифікат
відповідності
UA1.166.0002230-17, виробник ПП "Резерв-1", і ТОВ "Проект АО" м. Харків, Україна.
В якості технічних засобів виявлення пожежі в захищуваних приміщеннях
прийняті:
- для приміщень, в яких виникнення пожежі супроводжується появою диму –
димові адресовані сповіщувачі СПДОТА
- для приміщень, в яких виникнення пожежі супроводжується появою тепла
– димові адресовані сповіщувачі СПТТА та СПТТА-01
144.2019-АПС -ПЗ
Зм. Кіл.уч Аркуш №
док.
Підп.
Дата
Аркуш
9
4.2. На шляхах евакуації та сходових клітках встановлюються адресовані
ручні пожежні сповіщувачі СПРА на висоті 1,5 м від рівня підлоги.
4.3. Типи пожежних сповіщувачів підібрані з урахуванням призначення захищуваного приміщення, характеру згораємих матеріалів і первинних ознак пожежі.
4.4. Для прийняття сигналів про спрацювання пожежних сповіщувачів використано основний прилад приймально-контрольні пожежний ПУ-П «Омега».
4.5 Проектом передбачена система мовленнєвого оповіщення про
пожежу з застосуванням сертифікованого обладнання «ВЕЛЛЕЗ», виробництва
НВП «Електроприлад» м. Львів.
До основних елементів системи мовленнєвого оповіщення про
пожежу відносяться:
- обладнання «ВЕЛЛЕЗ» з блоком електроживлення;
- акустичні системи (гучномовці) 3/1АС100ПН та 6/1АС100ПН для настінної
установки).
2
У якості контролюючої та керуючої апаратури в приміщеннях
передбачений прилад приймально-контрольний пожежний системи пожежної сигналізації, що формують та видають сигнали включення системи оповіщення про
пожежу по зонах.
Моноблок складається з блока мовленнєвих повідомлень та блоку електроживлення. Блок мовленнєвих повідомлень дозволяє здійснювати керування та автоВзам. інв. №
матичний контроль ліній трансляції (зон оповіщення). Оповіщення людей про пожежу виконується шляхом трансляції мовленнєвих повідомлень про необхідність
евакуації, шляхи евакуації та інші дії, спрямованих на забезпечення евакуації людей.
Інв. № ориг.
Підп. і дата
Комплекс мовленнєвого оповіщення людей про пожежу «ВЕЛЛЕЗ» призначений
для передачі заздалегідь записаних повідомлень у випадку виникнення пожежі, або
будь-яких інших надзвичайних ситуаціях.
Трансляція записаного повідомлення запускається автоматично за сигналом
від системи пожежної сигналізації, або в ручному режимі керування за допомогою
144.2019-АПС -ПЗ
Зм. Кіл.уч Аркуш №
док.
Підп.
Дата
Аркуш
відповідних кнопок швидкого доступу на передній панелі комплексу «ВЕЛЛЕЗ». У ручному режимі керування комплекс передбачає передачу оператором оперативної
інформації через мікрофон по всіх або обраних зонах оповіщення.
Спеціально розроблені тексти, які направлені на запобігання паніки та інших
явищ, що ускладнюють процес евакуювання (скупчення людей у проходах і т. п.) у
складі яких є інформація про необхідний напрямок руху, записується в цифровому
виді на підприємстві-виробника в мікросхему з енергонезалежною пам’яттю
(ПЗП).
Усі сигнали, що підключаються до комплексу, мають відповідний рівень пріоритету, при чому найвищий рівень пріоритету передбачений для ручного режиму
керування евакуацією людей і трансляції записаних повідомлень про виникнення
пожежі.
Кількість акустичних систем мовленнєвого оповіщення, їх розміщення і потужність забезпечують необхідну чутність в усіх місцях постійного чи тимчасового
перебування людей.
Алгоритм оповіщення про пожежу задається автоматично системою пожежної сигналізації та залежить від місця виникнення пожежі.
5 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ УСТАНОВКИ
5.1. Електроживлення споживачів системи пожежної сигналізації здійснити
по першій категорії згідно ПУЕ від основного джерела живлення 220В, 50Гц.
Підп. і дата
Взам. інв. №
5.2. Резервне живлення 12В ППК здійснюється від існуючих акумуляторних
батарей 12В., 18 Аг, що монтуються в самому ППКП.
3
5.3. Живлення сповіщувачів та пристроїв сигналіції здійснюється від ППКП.
5.4. Проектом передбачений основний прилад ПУ-П «Омега»(8 квлець) та дублюючий прилад , сертифікат відповідності UA1.166.0002230-17, згідно вимогам
ДБН В.2.5-56:2014, яким передбачається забезпечення роботи установки пожежної сигналізації в режимі очікування протягом 24 годин і не менше 0,5 годин в ре-
Інв. № ориг.
жимі пожежа (без виносних світлових і звукових сигналізаторів).
144.2019-АПС -ПЗ
Зм. Кіл.уч Аркуш №
док.
Підп.
Дата
Аркуш
10
Виконання робіт без інструктажу по техніці безпеки не починати.
6 СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УСТАНОВКИ
До основних елементів установки пожежної сигналізації відносяться:
- Прилад приймально-контрольний пожежний ПУ-П «Омега»(8 квлець) основний, та система мовленнєвого оповіщення «ВЕЛЛЕЗЗ» які встановлено в приміщенні №2 (1-й поверх) за експлікацією
- адресовані пожежні сповіщувачі, що встановлені на стелі захищуваних приміщень;
- адресовані ручні сповіщувачі, які встановлені на шляхах евакуації на висоті
1,5 м від рівня підлоги .
- Автоматичні сповіщувачі підключаються за двопровідною сигнальною лінією кільцевого типу.
7 ПРИНЦИП РОБОТИ УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІÏ
7.1. В черговому режимі приймально-контрольна аппаратура системи пожежної сигналізації забеспечує контроль за станом сповіщувачів, шлейфів сигналізації, параметрів з’єднувальних ліній (обриві, короткому замиканні, зміні опору на
кінці шлейфа).
7.2. При спрацюванні пожежних сповіщувачів, ППКП видає команду на пульт
централізованого пожежного спостереження та сигналізує черговому персоналу,
Інв. № ориг.
Підп. і дата
Взам. інв. №
що сталася пожежа.
7.3. Установка призначена для цілодобової роботи.
7.4. Детальні відомості про роботу приймально-контрольної апаратури,
сповіщувачів пожежної сигналізації приведені в їхніх технічних описах.
8 ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ
8.1 Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення
про пожежу проводяться відповідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» в такій послідовності:
144.2019-АПС -ПЗ
Зм. Кіл.уч Аркуш №
док.
Підп.
Дата
Аркуш
4
11
- підготовчі роботи, розмітка трас, прокладка електричних проводок,
встановлення монтажних виробів, електрообладнання, підключення до них проводок. Змонтовані електричні проводки підлягають зовнішньому огляду, вимірюється опір їх ізоляції, заземлюючих пристроїв.
8.2 До підготовчих робіт відносяться:
- видалення із приміщень матеріалів, що спалахують при проведенні електрозварювальних робіт, зведення, при необхідності, лісів, риштування, заготовлення трубопроводів для захисту електропроводок, підготовка робочих місць.
9 ОСНОВНІ ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
9.1 При виконанні будівельно-монтажних робіт системи пожежної сигналізації належить керуватись вимогами ДБН В.2.5-56:2014, ДБН А.3.2-2-2009.
9.2 Експлуатація та технічне обслуговування установок повинні здійснюватись згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014, та згідно з вимог Постанови Кабінету
Міністрів України №852 від 23.11.2016р.
9.3 Технічне обслуговування СПТС здійснюється суб’єктами господарювання
на підставі ліцензій на провадження господарської діяльнисті протипожежного
призначення із спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів.
9.4 Обслуговуючий та оперативний (черговий) персонал повинен мати відповідну підготовку, знати принцип дії та устрій установки, вивчити та викону-
Взам. інв. №
вати інструкцію по експлуатації і необхідні вимоги “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ)“ та технічної документації заводів-виготовителів установленого обладнання.
9.5 Всі ремонтні та регламентні роботи з електрообладнанням установок
Підп. і дата
явність робочого і захисного заземлення (занулення).
Інв. № ориг.
виконувати тільки після відключення електроживлення. Необхідно перевірити на-
налізації заходи по охороні навколишнього середовища не передбачаються.
10 ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
10.1 У зв’язку з відсутністю шкідливих викидів для установок пожежної сиг-
144.2019-АПС -ПЗ
Зм. Кіл.уч Аркуш №
док.
Підп.
Дата
Аркуш
5
Download