Uploaded by Александр Плясов

Дьяконов І.В. К-04-20-0617-0618 с. Кийлів (3)

advertisement
Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж
електроустановок індивідуального житлового будинку з будівельними
струмоприймачами Дьяконов І.В. по вул. Набережна 53, 55, в с. Кийлів,
Бориспільського району, Київської області.
РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
ТОМ 1
Пояснювальна записка
К-04-20-0617-0618-ПЗ
ТОМ 2
Елекропостачання
К-04-20-0617-0618-ЕП
ТОМ 3
Кошторисна документація
К-04-20-0617-0618-К
Керівник деппртаменту
О.Л. Калюш
Головний інженер проекта
В.М. Дядя
Київ 2020
ПрАТ «Київобленерго»
04136 м. Київ-136, вул. Стеценка, 1-а
факс 443-03-04 , тел. 442-25-01, 494-43-20
Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж
електроустановок індивідуального житлового будинку з будівельними
струмоприймачами Дьяконов І.В. по вул. Набережна 53, 55, в с. Кийлів,
Бориспільського району, Київської області.
РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
ТОМ 1
Пояснювальна записка
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Головний інженер проекта
В.М. Дядя
Дата виконання проекту 10.08.2020 року
Київ 2020
2
Позначення
Примітка
Зміст
Склад проекту
Підтвердження ГІП
Відомість про учасників проектування
Пояснювальна записка
Підпис і дата
Зам. Інв. №
К-04-20-0617-0618З
К-04-20-0617-0618СП
К-04-20-0617-0618ПД
К-04-20-0617-0618ВУ
К-04-20-0617-0618ПЗ
Найменування
К-04-20-0617-0618-З
Інв. № ориг.
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
Розробив
Перевірив
Н. контр.
ГІП
Ковальчук
Моторний
Шолойко
Дядя
2020
2020
2020
2020
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
1
Зміст
ПрАТ «Київобленерго»
4
Номер
тома
1
2
Найменування
Примітка
К-04-20-0617-0618Пояснювальна записка
ПЗ
К-04-20-0617-0618Електропостачання
ЕП
К-04-20-0617-0618-К Кошторисна документація
Підпис і дата
Зам. Інв. №
3
Позначення
К-04-20-0617-0618-ПД
Інв. № ориг.
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
Розробив
Ковальчук
Перевірив Моторний
Н. контр. Шолойок
2020
2020
2020
Підтвердження ГІП
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
1
ПрАТ «Київобленерго»
4
В даному робочому проекті всі технічні рішення по спорудах, конструкціях,
устаткуванню і технологічній частині прийняті та розроблені в повній
відповідності з чинними на дату випуску проекту нормами, правилами і
стандартами.
В.М. Дядя
Підпис і дата
Зам. Інв. №
Головний інженер проекту
К-04-20-0617-0618-ПД
Інв. № ориг.
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
Розробив
Ковальчук
Перевірив Моторний
Н. контр. Шолойок
2020
2020
2020
Підтвердження ГІП
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
1
ПрАТ «Київобленерго»
5
Розділ проекту
Посада
Ініціали, прізвище
Пояснювальна
записка
Проектувальник
Р.С. Ковальчук
Елекропостачання
Проектувальник
Р.С. Ковальчук
Підпис
Підпис і дата
Зам. Інв. №
Кошторисна
документація
К-04-20-0617-0618-ВУ
Інв. № ориг.
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
Ковальчук
Перевірив Моторний
Н. контр. Шолойко
Розробив
2020
2020
2020
Відомість про учасників
проектування
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
1
ПрАТ «Київобленерго»
6
ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ……………………………………………………………………………………………………………………….
1.1. Вихідні дані..………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Характеристика об’єкта проектування ..………………………………..………………………….
1.3. Паспорт проекту………….…………………………………….…………………………………………………………….
2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…….………………………………………………………………………………………….
2.1. Лінії електропередач ПЛІ-0,4 кВ….…………………………………….…………………………………….
2.2. Ізоляція та лінійна арматура…………………………………..……………………………………………….
2.3. Заземлення. Захист від перенапруги…………………………………………………………………….
2.4. Організація системи обліку електроенергії………………………………………..……………..
3. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА …………………….
4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА……………………………………………..
5. БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ ПО ПЛІ 0,4 кВ………………….…………………………………………………………
6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ……………………………………………………………………..
6.1. Загальні дані…………………………………….………………………………………………………………………………..
6.2. Охорона праці і техніки безпеки при будівництві…………………………………………..
6.3. Пожежна безпека……………………………………………………………………………………………………………..
7. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ………………………………….
8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА…………………………………….………………………………………………………
9. ПEРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ЗДІЙСНЕНО ПОСИЛАННЯ……………………………….………
2
2
2
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
9
11
Підпис і дата
Зам. Інв. №
ДОДАТКИ:
Додаток А. Заява про приєднання електроустановки фізичної особи.
Додаток Б. Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж
електроустановок.
Додаток В. Договір про приєднання до електричних мереж.
Додаток Г. Технічні вимоги до проекту на зовнішнє електропостачання.
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Інв. № ориг.
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
Розробив
Ковальчук
Перевірив Моторний
Н. контр. Шолойко
2020
2020
2020
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
12
Пояснювальна записка
ПрАТ «Київобленерго»
7
1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
1.1 Вихідні дані
Робочий проект " Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж
електроустановок індивідуального житлового будинку з будівельними струмоприймачами
Дьяконов І.В. по вул. Набережна 53, 55, в с. Кийлів, Бориспільського району, Київської області
виконано на підставі наступних документів:
 заяви про приєднання електроустановки фізичної особи;
 Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № К-04-20-0617-0618 від
23.07.2020 року виданого ПрАТ "Київобленерго";
 технічні умови стандартного приєднання електроустановок (додаток 1 до договору про
приєднання до електричних мереж) № К-04-20-0617-0618 від 23.07.2020 року виданих
ПрАТ "Київобленерго" відповідно;
 технічних
вимог
до
проекту
на
зовнішнє
елекропостачання
виданих
ПрАТ”Київобленерго”.
Проект розроблений з використанням типових конструкцій і устаткування серійного
виробництва і не містить охороноспроможних технічних рішень. В зв’язку з цим перевірка
проекту на патентну чистоту та патентоспроможність не виконувалась.
Обґрунтування основних проектних рішень, їх оптимізація та необхідні розрахунки
виконані із застосуванням системи автоматизованого проектування. Проектні рішення
узгоджені з всіма зацікавленими організаціями.
1.2 Характеристика об’єкта проектування
Цим робочим проектом передбачається приєднання до електричних мереж електричних
установок Дьяконов І.В. по вул. Набережна 53, 55, в с. Кийлів, Бориспільського району,
Київської області
Згідно з вимогами технічних умов та іншої вихідної документації проектом
передбачається:
- заміна автоматичного вимикача
Найменування показника
Максимальне розрахункове навантаження, кВт
Категорія надійності електропостачання
Напруга в точці приєднання, кВ
Значення показника
50+50 кВт
ІІІ
0,38
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
Технічні показники:
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
2
7
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
1.3 Паспорт проекту
Номер договору або замовлення проекту
№ К-04-20-0617-0618 від 23.07. 2020 р.
Вид будівництва
Нове будівництво
Напруга лінії
0,38 кВ
Адреса будівництва
вул. Набережна 53, 55, с. Кийлів,
Бориспільського району, Київської області
Замовник проекту
ПрАТ "Київобленерго"
Генеральна будівельна організація
визначається Замовником
Рік будівництва
2020р.
Експлуатаційна організація
визначається Замовником
Дата виконання проекту
2020р.
Назва
характеристики
Кліматичні умови для повторюваності явищ ожеледних і вітрових
навантажень 1 раз в 10 років:
- район по ожеледі
- нормативна стінка ожеледі, мм
- район по вітру
- швидкість вітру при ожеледі, м/с
- середньорічна температура, ¤С
- максимальна температура, ¤С
- мінімальна температура, ¤С
Будівництво ПЛІ-0,4кВ
1. Довжина траси ПЛІ-0,4 кВ, км.
1.1. за умовами прокладання, км.:
- ТП-1973 – опора №2
1.2. за марками і перерізами проводів, км.:
- AsXSn 4x70 км.
КТП-10/0,4 кВ
2. Установка КТП-400-10/0,4 кВ, комп.
3. Заземлення ТП-10/0,4 кВ
- заземлювач горизонтальний, круг d=10мм, м.
- заземлювач вертикальний, круг d=16мм, L=3000, шт.
4. Потреба в основних матеріалах
- ТМГ-400/10/0,4 кВ, шт.
- РПС-6, Іном=630А, шт.
- ПН-2, Іном=630А, шт.
- NM8S-250S/3300 200A, шт
Показник,
кількість
3
10
3
18
7,1
36
-37
0,040
0,040
0,040
1
35
10
1
1
1
1
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
3
7
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
- РВО-10, шт.
Улаштування АПЗ, комп.
Улаштування ОПН, комп.
Потреба в основних матеріалах:
- AsXSn 4х70, км.
- AsXSn 4х25, км.
- автоматичний вимикач, шт.
Будівельно-монтажні роботи проводяться в охоронній зоні діючих
електричних установок.
Стиснені умови при виконанні будівельних робіт.
Стиснені умови при виконанні монтажних робіт.
Нормативна тривалість будівництва, міс.
3
2
1
0,040
0,015
2
1,2
1,15
1,2
2
2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
2.1 Лінії електропередач ПЛІ 0,4 кВ
Відстань по вертикалі від самоутримних проводів ПЛІ за найбільшої стріли провисання
до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевості або до проїзної частини вулиці повинна
бути не менше ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості цю відстань можна зменшувати до 2,5 м,
а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.
У разі перетину непроїзної частини вулиці відгалуженнями до вводів у будівлі (споруди)
відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшої стріли провисання має бути
не менше ніж 3,5 м. У разі неможливості дотримання зазначеної відстані встановлюють
додаткову опору або ввідну конструкцію на будівлі (споруді).
Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі
перед конструкцією вводу має бути не менше ніж 2,75 м.
Відстань по вертикалі від неізольованих проводів ПЛ до поверхні землі в населеній і
ненаселеній місцевостях і до проїзної частини вулиці за найбільшої стріли провисання повинна
бути не менше ніж 6,0 м. У важкодоступній місцевості цю відстань може бути зменшено до
3,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.
Відстань по горизонталі від самоутримних проводів ПЛІ за їх найбільшого відхилення до
елементів будівель і споруд має бути не менше ніж: 1,0 м – до балконів, терас і вікон і 0,15 м
– до глухих стін будівель і споруд.
Допускається проходження ПЛІ над дахом (покрівлею) промислових будівель і споруд (крім
зазначених у главах 4 і 5 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок») за умови, що відстань від покрівлі до СІП
становить не менше ніж 2,5 м.
Відстань у просвіті від СІП до даху будівель малих архітектурних форм (торговельні
павільйони, намети, кіоски, фургони тощо), на даху яких унеможливлене перебування людей,
повинна бути не менше ніж 0,5 м.
Відстань по горизонталі від неізольованих проводів ПЛ за умови їх невідхиленого
положення до елементів будівель і споруд має бути не менше ніж 2 м (охоронна зона).
У разі розташування будівель і споруд в охоронній зоні ПЛ відстань по горизонталі від
проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів цих будівель і споруд має бути не
менше ніж:
1,5 м – до балконів, терас і вікон;
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
4
7
1,0 м – до глухих стін будівель і споруд.
У разі неможливості дотримання цих умов треба використовувати СІП з виконанням
умов 2.4.52 ПУЕ 2017 р.
Найменшу відстань від проводів лінії електропередавання до поверхні землі, води або до
споруд різного призначення в разі проходження над ними визначають за найвищої
температури повітря без урахування нагріву проводів електричним струмом.
Прокладання СІП по стінах будівель і споруд необхідно виконувати таким чином, щоб
вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна,
балкони, ґанок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій ніж:
у разі горизонтального прокладання:
– 0,3 м – над вікном або над вхідними дверима;
– 0,5 м – під вікном або під балконом;
– 2,75 м – до землі;
у разі вертикального прокладання:
– 0,5 м – до вікна;
– 1,0 м – до балкона, вхідних дверей.
Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди має бути не менше ніж 0,06 м.
Прокладати СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд (АЗС,
газорозподільних станцій тощо) не допускається.
Для приєднання до електричних мереж електричних установок житлової будівлі Дьяконов
І.В. по вул. Набережна 53, 55, в с. Кийлів, Бориспільського району, Київської області
передбачається
1. Виконати будівництво від ТП-1973 до оп. №2 проводом AsXSn 4x70 довжиною 40 м (див.
«План приєднання споживача до електричних мереж»).
2. Виконати відгалуження від оп. №2 до проект з/б приставки проводом AsXSn 4x25
довжиною 11 м (див. «План приєднання споживача до електричних мереж»).
3. Виконати демонтаж існуючої ЩТП 160 кВа
4. Встановити проектовану КТП-400 кВа
2.2 Ізоляція та лінійна арматура
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
ПЛІ-0,4 кВ проходить в місцевості з звичайним польовим забрудненням.
Комплектація вузлів кріплення до елементів опор виконується згідно з рекомендаціями
застосованих типових проектів, а кріплення проводів – за допомогою стандартної лінійної
арматури.
За умовами навколишнього середовища, в зоні якій проходить траса ПЛІ-0,4 кВ лінійна
арматура прийнята нормального виконання.
2.3 Заземлення. Захист від перенапруги
Заземленню підлягають всі металеві частини обладнання та устаткування, що за
нормальних умов роботи електроустановки не проводять електричний струм, а при виникненні
аварійних ситуацій можуть потрапити під його дію.
Всі залізобетонні опори ПЛІ-0,4 кВ і лінійну арматуру заземлити шляхом приєднання до
верхнього заземлювального випуску опори з допомогою з’єднувального провідника ЗП
(алюмінієвий дріт перерізом 16 мм2). На опорах з підкосами ЗП приєднати до верхнього
заземлювального випуску стійки опори та підкосу.
Опір заземлювального пристрою повинен відповідати вимогам п. 2.4.34 та 2.4.37 ПУЕ
2014р і становити не більше - 30 Ом. При питомому опорі грунту більше 100 Омм допускається
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
5
7
збільшувати вказані норми в 0,01 разів, але не більше ніж в 10 разів. Нормовані величини опору
повинні забезпечуватись в любу пору року.
Всі необхідні вказівки щодо грозозахисту і заземлення, а також місць встановлення
грозозахисних і заземлювальних пристроїв наведені в робочих кресленнях.
2.4 Організація системи обліку електроенергії
В колах обліку передбачити КИ (БИ), пристрої для пломбування кіл обліку та пристрої,
що закривають доступ до струмоведучих частин, що знаходяться перед колами обліку.
Забезпечити безперешкодний доступ до засобів обліку персоналу електропередавальної
організації ПрАТ "Київобленерго".
В КДЕ-У Замовника встановити ввідний автоматичний вимикач типу NM1-125S-3300 3р з
Ін.р = 100А.
Розрахунок номінального струму автоматичного вимикача виконано по виразу:
Ін.р > Ір
де Ін.р – номінальний струм розщіплювача;
Ір
– розрахунковий струм мережі, що захищається.
Розрахунковий струм мережі, що захищається визначається по формулі:
Ір
Р
50
√3 ∗ 𝑈Н ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜑
√3 ∗ 0,38 ∗ 0,92
82,5А
де Р=50 кВт – максимальне розрахункове навантаження споживача;
Uн=0,38 кВ – напруга мережі;
cos φ=0,92 – згідно ДБН В.2.5-23:2010.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
3. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
1. Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно (або періодично)
перебувають на об’єкті.
Оскільки об’єктом будівництва є повітряна лінія (ПЛІ) електропередачі 0,4 кВ на якій не
можуть перебувати люди, то об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків
(відповідальності) СС1.
2. Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта.
Об’єктом будівництва є повітряна лінія (ПЛІ) електропередачі 0,4 кВ яка буде проходити
біля житлових будинків в яких проживають люди і для яких ПЛІ-0,4 кВ, що проектується, може
становити небезпеку. Біля проектної ПЛІ-0,4 кв, на момент будівництва, знаходяться 5
житлових будинків в яких проживає не більше 5 осіб.
N3=5 осіб
За кількістю осіб, які перебувають зовні об’єкту, повітряна лінія (ПЛІ) 0,4 кВ відноситься
до класу наслідків (відповідальності) СС1.
3. Обсяг можливого економічного збитку.
Прогнозовані збитки:
n
Ф=0,225
Pi
i=1
Інв. № оріг.
Ф = 0,225 · 41,07 = 26,4 тис. грн.
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
6
7
- вартість основних фондів взята з об’єкту аналогу.
Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:
26,4 / 3,5 = 9,26 м.р.з.п.
Виходячи з розрахунку повітряна лінія (ПЛІ) 0,4 кВ відноситься до класу наслідків
(відповідальності) СС1.
3. Втрата об’єктів культурної спадщини.
Повітряна лінія (ПЛІ) 0,4 кВ не розташована в охоронній зоні об’єктів культурної
спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.
4. Припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Повітряна лінія (ПЛІ) 0,4 кВ відноситься до місцевого рівня енергопостачання і має клас
наслідків (відповідальності) СС1 (згідно з «ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2013, Додаток Г, Пн. Г4» та змінами
до нього прийнятими Мінрегіоном України від 12.05.2014 № 135, та ПУЕ 2014 пн. 2.5.26).
Висновок:
Відповідно до ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2013 пн. 4.1 та пн. 4.4 клас наслідків (відповідальності) та
категорія складності об’єкту будівництва встановлюється за найвищою характеристикою
можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків. Виходячи з цього, повітряна лінія
(ПЛІ) 0,4 кВ має клас наслідків (відповідальності) СС1.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
Тривалість будівництва Тб у місцях визначають за формулою:
ТС ∙ К ∙ К
Тб
,
Кз
де ТС – усереднений показник тривалості будівництва, 1;
К2 – коефіцієнт, який враховує сукупність конструктивних особливостей будівлі, 1;
Кз – коефіцієнт, який враховує прийняті організаційно-технологічні заходи, що
впливають на тривалість будівництва, 1,1;
К1 – коефіцієнт, який враховує сукупність конкретних умов зведення об’єкта
визначають за формулою:
К
К ∙К ∙К ,
– коефіцієнт, при здійсненні будівництва в звичайних інженерно-геологічних
де К
умовах, 1;
К
– коефіцієнт, який враховує будівництво в сейсмонебезпечних умовах
становить, 1,1;
К
– коефіцієнт, який характеризує ступінь впливу умов ущільненої забудови на
тривалість будівництва і визначається за формулою:
К13 =1+(П1 +П2 +П3 ),
де П – коефіцієнт, при враховує стиснені умови складування матеріалів або
неможливість складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення
матеріалами робочих місць, 0,6;
П – коефіцієнт, при враховує наявність на території будівельного майданчика
інженерних мереж, 0,15;
П – коефіцієнт, при враховує інтенсивність руху транспорту та пішоходів поблизу
місця проведення робіт, 0,25;
К13 =1+ 0,6+0,15+0,25 =2
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
7
7
К1 =1∙1,1∙2=2,2
Тб =
1∙2,2∙1
=2 міс.трив.буд.
1,1
5. БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ ПО ПЛІ-0,4 кВ
Будівельними рішеннями з приєднання до електричних мереж електричних установок
Прищепенко В.О. є:
- На кінцевих опорах використати анкерне кріплення проводів.
- На проміжних опорах використати проміжне кріплення проводів.
- На кутових опорах використати кутове анкерне кріплення проводів.
Траса запроектованих ПЛІ 0,4 кВ намічена камерально на плані та уточнена на
місцевості шляхом детального рекогносцирувального обстеження та візуального трасування.
Вибраний і вишуканий варіант траси узгоджений з зацікавленими організаціями.
Кут перетину з вулицями (проїздами) не нормується. У разі проходження ПЛІ уздовж
вулиці допускається розташовувати проводи над проїзною частиною.
Елементи і деталі опор ПЛІ 0,4 кВ захистити від корозії згідно з вимогами п. 2.5.19 ПУЕ
2014р.
Траса ЛЕП 0,4 кВ з техніко-економічної точки зору і вимог нормативно-технічних
документів вибрана найкоротшою.
Всі будівельні та монтажні роботи повинні виконуватись кваліфікованим персоналом з
дотриманням вимог відповідних діючих будівельних норм і правил. Споживачу слід укласти
договір на обслуговування з спеціалізованими організаціями.
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
6.1 Загальні дані
Відстань по вертикалі від самоутримних проводів ПЛІ за найбільшої стріли провисання
до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевості або до проїзної частини вулиці повинна
бути не менше ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості цю відстань можна зменшувати до 2,5 м,
а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.
У разі перетину непроїзної частини вулиці відгалуженнями до вводів у будівлі (споруди)
відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшої стріли провисання має бути
не менше ніж 3,5 м. У разі неможливості дотримання зазначеної відстані встановлюють
додаткову опору або ввідну конструкцію на будівлі (споруді).
Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі
перед конструкцією вводу має бути не менше ніж 2,75 м.
Відстань по вертикалі від неізольованих проводів ПЛ до поверхні землі в населеній і
ненаселеній місцевостях і до проїзної частини вулиці за найбільшої стріли провисання повинна
бути не менше ніж 6,0 м. У важкодоступній місцевості цю відстань може бути зменшено до
3,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.
Відстань по горизонталі від самоутримних проводів ПЛІ за їх найбільшого відхилення до
елементів будівель і споруд має бути не менше ніж: 1,0 м – до балконів, терас і вікон і 0,15 м
– до глухих стін будівель і споруд.
Допускається проходження ПЛІ над дахом (покрівлею) промислових будівель і споруд (крім
зазначених у главах 4 і 5 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок») за умови, що відстань від покрівлі до СІП
становить не менше ніж 2,5 м.
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
8
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
7
Відстань у просвіті від СІП до даху будівель малих архітектурних форм (торговельні
павільйони, намети, кіоски, фургони тощо), на даху яких унеможливлене перебування людей,
повинна бути не менше ніж 0,5 м.
Відстань по горизонталі від неізольованих проводів ПЛ за умови їх невідхиленого
положення до елементів будівель і споруд має бути не менше ніж 2 м (охоронна зона).
У разі розташування будівель і споруд в охоронній зоні ПЛ відстань по горизонталі від
проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів цих будівель і споруд має бути не
менше ніж:
1,5 м – до балконів, терас і вікон;
1,0 м – до глухих стін будівель і споруд.
У разі неможливості дотримання цих умов треба використовувати СІП з виконанням
умов 2.4.52 ПУЕ 2017 р.
Найменшу відстань від проводів лінії електропередавання до поверхні землі, води або до
споруд різного призначення в разі проходження над ними визначають за найвищої
температури повітря без урахування нагріву проводів електричним струмом.
Прокладання СІП по стінах будівель і споруд необхідно виконувати таким чином, щоб
вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна,
балкони, ґанок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій ніж:
у разі горизонтального прокладання:
– 0,3 м – над вікном або над вхідними дверима;
– 0,5 м – під вікном або під балконом;
– 2,75 м – до землі;
у разі вертикального прокладання:
– 0,5 м – до вікна;
– 1,0 м – до балкона, вхідних дверей.
Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди має бути не менше ніж 0,06 м.
Прокладати СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд (АЗС,
газорозподільних станцій тощо) не допускається.
Для забезпечення охорони праці, техніки безпеки необхідно, щоб будівельні, монтажні,
налагоджувальні роботи та експлуатація електроустановок виконувалась спеціалізованим
підрозділом з відповідними допусками і з дотриманням вимог СНиП ІІІ-4-80*, ДНАОП 1.1.10-1.01-97,
ПТБ і ПТЕ.
Охорона праці і техніка безпеки при будівництві та експлуатації запроектованих
об'єктів забезпечується відповідністю всіх прийнятих проектних рішень вимогам ПУЕ 2017 та
СНиП 3.05.06-85, що враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму,
професійних захворювань, пожеж, вибухів та захист людей від ураження електричним струмом.
Для забезпечення охорони праці, техніки безпеки необхідно, щоб будівельні, монтажні,
налагоджувальні роботи та експлуатація електроустановок виконувалась спеціалізованим
підрозділом з відповідними допусками і з дотриманням вимог СНиП ІІІ-4-80*, ДНАОП 1.1.10-1.01-97,
ПТБ і ПТЕ.
Охорона праці і техніка безпеки при будівництві та експлуатації запроектованих
об'єктів забезпечується відповідністю всіх прийнятих проектних рішень вимогам ПУЕ 2014 та
СНиП 3.05.06-85, що враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму,
професійних захворювань, пожеж, вибухів та захист людей від ураження електричним струмом.
Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки проектом передбачено:
- використання, технічно досконалого обладнання;
- розташування устаткування, що забезпечує його вільне обслуговування;
- використання при будівельно-монтажних роботах машин і механізмів, в конструкції яких
закладено принципи охорони праці;
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
9
7
- будівництво контуру заземлення з наступним приєднанням до останього всіх металевих
виробів і конструкцій устаткування і обладнання, що за нормальних умов роботи не
знаходяться під напругою;
- виконання монтажних робіт згідно з робочими кресленнями і планами;
- застосування типових конструкцій опор лінії електропередачі;
- високий рівень механізації будівельно-монтажних робіт.
6.2 Охорона праці і техніки безпеки при будівництві
1. Будівництво ділянок ПЛ поблизу діючих, які знаходяться під напругою, повинно
виконуватись у відповідності з [8] щодо дотримання нормованої відстані від проводів до
працюючих машин і механізмів, їх належного заземлення та інших заходів забезпечення
безпеки проведення робіт.
2. Встановлення і робота вантажопідіймальних механізмів безпосередньо під проводами
ПЛ, яка знаходиться під напругою, забороняється.
3. При монтажі проводів під лінією електропередачі, яка знаходиться під напругою,
необхідно виконувати заходи попередження підхльостування проводів, що монтуються.
4. В тих випадках, коли вимоги [8] щодо дотримання нормованої відстані від проводів до
працюючих машин і механізмів виконати не можливо, необхідно ці електроустановки
відключати і заземлювати. Кількість та тривалість таких відключень узгоджуються з
енергопостачальною організацією.
5. Приєднання побудованих ділянок ЛЕП та інших об'єктів, передбачених проектом, до
діючої мережі повинно виконуватись експлуатаційним персоналом підприємства після повного
закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт при наявності письмового
повідомлення голови приймальної комісії.
6.3 Пожежна Безпека
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
Пожежна безпека забезпечується використанням негорючих матеріалів, конструкцій,
захисних мір, відповідного сертифікованого обладнання, автоматичним відключенням струмів
короткого замикання, дотриманням безпечної відстані між кабелями, проводами і будівельними
частинами.
Перед подачею живлення провести випробування пуско-захисного обладнання і кабельнопровідникової продукції, на що має бути видана відповідна документація (протоколи
випробувань).
7. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)
При розробленні розділу ОВНС застосовані наступні нормативні документи:
- ДБН А.2.2.1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення
проектування;
- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
- Закон України “Про екологічну експертизу”;
Державні санітарні Норми і Правила захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань. К., 1996. Технологічний процес будівництва та експлуатації запроектованого
об'єкта є безвідхідним і не супроводжується шкідливими викидами в навколишнє природне
середовище (як повітряне, так і водне), а рівень шуму і вібрації, які можуть створюватись
обладнанням, не перевищують допустимих [2], [9], величин.
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
10
7
У зв'язку з цим проведення повітряно-, грунто- та водоохоронних заходів по зниженню
рівня виробничого шуму і вібрації даним проектом не передбачено.
Захист від впливу електричних та електромагнітних полів від устаткування,
передбаченого проектом для ліній напругою до 110 кВ не вимагається.
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА
Цей розділ проекту виконано у відповідності до [9] і [10] з урахуванням специфіки
будівництва повітряних ліній електропередач напругою 10 кВ, що споруджуються будівельномонтажними організаціями.
Потреба в будівельних конструкціях, матеріалах та устаткуванні на весь період
будівництва, а також характеристика умов будівництва наведені в “Паспорті проекту” (розділ
1.3) і в робочій документації.
Всі необхідні дані для виконання будівельно-монтажних робіт наведені в робочій
документації. «План трас ПЛІ-0,4 кВ» для запроектованої лінії одночасно є будівельним
генеральним планом.
Будівництво інженерних мереж і споруд а також об’єктів житлово-цивільного призначення
в стиснених умовах забудовної частини міста. Роботи виконуються поблизу діючих повітряних
ліній 0,4-10кВ.
Згідно з [11] нормативна тривалість будівництва ПЛ з урахуванням умов, що
сповільнюють будівництво, становить 2 місяця, в тому числі підготовчий період 0,5 місяця.
Враховуючи це, розподіл обсягів будівельно-монтажних робіт і потреби в будівельних
конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні за кварталами будівництва не виконується.
Вантажні та розвантажувальні роботи, розвозка конструкцій та обладнання по трасі
ЛЕП передбачається механізмами і транспортними засобами Замовника.
Місцеві будівельні матеріали при будівництві не використовуються.
Перед початком будівництва повинні бути виконані роботи з підготовки території
будівництва: прибирання з траси дерев, обрізання гілок, перевлаштовання споруд, які
заважають будівництву.
При виконанні всього комплексу будівельно-монтажних робіт повинно бути забезпечено
виконання заходів по організації безпеки праці при застосуванні машин і транспортних
засобів, проведенні робіт на висоті та інших технологічних операціях з дотриманням вимог [12]
та [13].
Заходи безпеки праці і техніки безпеки при будівництві наведені в розділі 4.
Випробування і підготовка до здачі запроектованих об’єктів повинні проводитись
відповідно з [14]. До початку робіт по випробуванню електроустаткування повинні бути
закінчені монтаж засобів захисту від коротких замикань та заземлювальних пристроїв.
Приєднання побудованої ділянки ЛЕП та інших об’єктів, передбачених проектом, до діючої
мережі повинно виконуватись експлуатаційним персоналом підприємства після повного
закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт при наявності письмового
повідомлення голови приймально комісії.
Для розташування персоналу будівельно-монтажної організації та обслуговування
будівництва використовуються пересувні інвентарні будівлі та споруди.
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
11
7
9. ПEРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ЗДІЙСНЕНО ПОСИЛАННЯ
1. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ
сельскохозяйственного назначения. РУМ, ноябрь, 1981, Сельенергопроект.
2. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения.
3. Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней
надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. РУМ, сентябрь, 1986.,
М., Сельэнергопроект.
4. ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до
організації проектування і проектної документації для будівництва. БіС №4, 2005.
5. ПУЕ-2017р. Правила улаштування електроустановок.
6. ДБН А.3.2-2-2009 “Охорона праці і промислова безпека у будівництві. К., 2012.
7. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
8. ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва”. К., 2016.
9. ВСН 33-82* (изд.1989 г.) Ведомственные строительные нормы. Инструкция по
разработке проектов организации строительства.
10. СНиП 1.04.03-85* (изд.1991 г.) Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений.
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
11. ГКД 34.20.302-2007 Норми випробувань електрообладнання. К., 2007
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
12
7
Інв. № оріг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
ДОДАТКИ
Лист
К-04-20-0617-0618-ПЗ
Зм. Кільк. Аркуш №док Підпис Дата
13
Додаток №__
Технічне завдання на проектування
по об’єкту «Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж електричних
установок житлового будинку замовника Дьяконов І.В., по. вул. Набережна 53, 55, в с.
Кийлів, Бориспільського району, Київської області.
1
Назва та місцезнаходження об’єкту:
2
Підстава для проектування:
Приєднання до електричних мереж
електричних установок житлового будинку
будинку Дьяконов І.В., по. вул. Набережна
53, 55, в с. Кийлів, Бориспільського району,
Київської області.
ТУ №-04-20-0617-0618 від 23.07.2020р.
3
Вид будівництва
Реконструкція
4
Дані про інвестора
5
Дані про замовника
6
Джерело фінансування
7
Необхідність розрахунків ефективності
інвестицій
Непотрібно
8
Дані про генерального проектувальника
ПрАТ Київобленерго
9
Стадійнісь проектування
Робочий проект
10
Інженерні вишукування
Не вимагається
11
Дані про особливі умови будівництва
Відсутні
12
13
Основні архітектурно-планувальні вимоги і
характеристики об’єкта будівництва
Черговість будівництва, необхідність
виділення пускових комплектів
Дьяконов І.В.
Відсутні
Не вимагається
14
Клас наслідків об’єкта реконструкції
Клас наслідків СС1
15
Вказівки про необхідність:
 Розроблення індивідуальних технічних
вимог;
 Розроблення окремих проектних
рішень у декількох варіантах і на
конкурсних засадах;
 Попередніх погоджень проектних
рішень;
Не вимагається
 Виконання демонстраційних
матеріалів, макетів, креслень
інтер’єрів, їх склад та форма;
 Виконання науково-дослідних та
дослідно-експериментальних робіт у
процесі проектування і будівництва;
 Технічного захисту інформації;
16
Потужність або характеристика об’єкта
будівництва, виробнича програма
50+50 кВт (розрахункова потужність)
17
Вимоги до благоустрою майданчика
Не вимагається
18
19
Вимоги до інженерного захисту територій і
захисту будинків і споруд від небезпечних
природних чи техногенних факторів
Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка
впливів на навколишнє середовище»
Не вимагається
Не вимагається
1. Запроектувати ЛЕП-0,4кВ від ТП1973, Заміна силового
трансформатора
20
Вимоги щодо енергозбереження та
енергоефективності
21
Дані про технології і (або) науково-дослідні
роботи, які пропонує застосувати замовник
Відсутні
Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
Передбачити заходи, що забезпечують
виконання вимог нормативних документів
щодо безпечної експлуатації
запроектованих об’єктів електричних
мереж. Під час виконання робіт, напруга з
існуючих мереж буде знята.
22
23
24
Вимоги щодо розроблення розділу
інженерно- технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони)
Вимоги до протипожежного захисту
об’єкту
Не вимагається
Не вимагається
25
Вимоги до розроблення спеціальних заходів
Не вимагається
26
Призначення нежитлових поверхів
Відсутні
27
Перелік будинків, будівель та споруд,
лінійних об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури, що проектуються у складі
комплексу
Відсутні
Затверджено:
Начальник відділу з
приєднань до електричних мереж
М.Б. Долиньківський
Узгоджено:
Головний інженер проектів
В.М. Дядя
Додаток до Наказу № 219
від «23» 02. 2017 р.
ПРОТОКОЛ
засідання Бориспільського РП
з розгляду питань приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
потужністю15 кВт та більше.
Присутні:


Начальник Бориспільського РП – Бриж Ю.І.
Керівник ВТГ Бориспільського РП – Курусь О.В.
Порядок денний:
1. Розгляд та надання пропозицій щодо приєднання електроустановок замовників до
електричних мереж потужністю 15 кВт та більше з застосуванням проектів повторного
використання.
Розглянуті завдання, пропозиції та перед проектні рішення на
виконання проектів повторного використання по стандартним
приєднанням:
Найменування
замовника, об’єкт
№ електропостачання, кад.
п/п
номер з. д., заявлена
потужність, сума, дата
оплати за приєднання
1
Дьяконов Ігор
Валерійович,
житловий будинок з БМ
с. Кийлів, вул.
Набережна, 53,
Рр=50 кВт.
Пропозиції РП. Точка
забезпечення потужності.
Рішення ГІПа:
ТП-1973 Л-2 оп. 2.
Виконати монтаж 3ф обліку
на існуючій опорі.
Виконати розрахунки
падіння напруги в кінці лінії
та завантаження силового
трансформатора в ТП.
Примітка: У даному зразку може знаходитись декілька обєктів.
________________ Начальник РП
Бриж Ю.І.
________________ Керівник ВТГ РП
Курусь О.В.
ПІБ
виконавця
Курусь О.В.
Пропозиції до технічних умов приєднання до електричних мереж
(заява вх. № С09072012497 від 09.07.2020р.)
Затверджую:
Начальник Бориспільського РП
________________________ Бриж Ю.І.
1. Назва об`єкта та повне найменування/прізвище, ім`я, по батькові замовника:
Житловий будинок з будівельними струмоприймачами, Дьяконов Ігор Валерійович
Земельна ділянка (без будівель) Так 
Багатоповерхова забудова
Так 
Кількість поверхів ________
Наявність сонячних панелей
Так 
2.Адреса розміщення об’єкту:Київська обл.,Бориспільський р-н,с.Кийлів,вул.Набережна,53,
кад.: №3220882903:02:027:0108.
3. Існуюча потужність згідно договору про надання послуг з розподілу е/е.
Договір № ___________ від____________20___р.
напруга приєднання _____.
категорія ____;
Приєднана потужність ____ кВА.
Дозволена потужність __________ кВт.
_________________________________________________________________________________
4. Відомості щодо розташування земельної ділянки замовника в зоні комплексної забудови
Вулиця електрифікована, є мережі Товариства.
Напруга приєднання 0.38 кВ
Потужність електрообладнання 50 кВт
Категорія надійності III
5. Прогнозований тип приєднання: Стандартний
Варіант приєднання електроустановок замовника
1. Джерело електропостачання ПС 35/10 «Вороньків», Л-14 «Головурів», ТП-1973
2. Точка забезпечення потужності: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1973
3. Точка приєднання оп. 2 Л-2 ТП-10/0,4 кВ № 1973
4. Відстань по прямій лінії від існуючих, найближчих, мереж ПрАТ «Київобленерго», ступеню
напруги який відповідає ступеню напруги вказаній Замовником в заяві про приєднання
електроустановок 10 м,
оп. 2 Л-2 ТП-10/0,4 кВ № 1973
5. Потужність силового трансформатора, встановленого в ТП-10/0,4 кВ № 1973 становить 160
кВА.
Можливість встановлення трансформатора вищого номіналу без заміни шафи КТП
______(ТАК/НІ)
Можливість встановлення додаткових комірок 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ
№_____,_______(ТАК/НІ)
(Вказується для точки приєднання в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ)
6. Перевірено з виїздом на місце__НІ__(так/ні).
Якщо так, вказати прізвище працівника, який здійснював виїзд _______________.
7. Вимоги до електроустановок:
7.1. Вимоги до електромереж основного живлення :
Виконати монтаж 3ф обліку на існуючій опорі.
7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.3. Місця встановлення розрахункового обліку електричної енергії _______________________
Відомості щодо балансової
8
так
ні
Найменування власника
належності електромереж
ПС-110/35/10(6)
Бориспільський РП
ПЛ-10 кВ
Бориспільський РП
ТП-10/0,4 кВ
Бориспільський РП
ПЛ-0,4 кВ
Бориспільський РП
9 Відомості щодо розташування земельної ділянки замовника в охоронних зонах електромереж
__________________________________________________________________________________
* при заповненні п. 10 вказувати охоронні зони яких саме електромереж порушуються та в
якому об`ємі. Також надавати схему усунення порушень охоронних зон – винос електричних
мереж із зони забудови, перевлаштування електромереж, інше
Схема приєднання об’єкту
Додаткова інформація
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Відповідальний за підготовку пропозицій ______________________________ Курусь О.В.
Заст. начальника з розподілу електричної енергії_________________________ Кравченко В.В.
Головний інженер
_________________________ Травінський О.О.
Пропозиції до технічних умов приєднання до електричних мереж
(заява вх. № С09072012490 від 09.07.2020р.)
Затверджую:
Начальник Бориспільського РП
________________________ Бриж Ю.І.
1. Назва об`єкта та повне найменування/прізвище, ім`я, по батькові замовника:
Житловий будинок з будівельними струмоприймачами, Дьяконов Ігор Валерійович
Земельна ділянка (без будівель) Так 
Багатоповерхова забудова
Так 
Кількість поверхів ________
Наявність сонячних панелей
Так 
2.Адреса розміщення об’єкту:Київська обл.,Бориспільський р-н,с.Кийлів,вул.Набережна,55,
кад.: №3220882903:02:027:0109.
3. Існуюча потужність згідно договору про надання послуг з розподілу е/е.
Договір № ___________ від____________20___р.
напруга приєднання _____.
категорія ____;
Приєднана потужність ____ кВА.
Дозволена потужність __________ кВт.
_________________________________________________________________________________
4. Відомості щодо розташування земельної ділянки замовника в зоні комплексної забудови
Вулиця електрифікована, є мережі Товариства.
Напруга приєднання 0.38 кВ
Потужність електрообладнання 50 кВт
Категорія надійності III
5. Прогнозований тип приєднання: Стандартний
Варіант приєднання електроустановок замовника
1. Джерело електропостачання ПС 35/10 «Вороньків», Л-14 «Головурів», ТП-1973
2. Точка забезпечення потужності: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1973
3. Точка приєднання оп. 6 Л-2 ТП-10/0,4 кВ № 1973
4. Відстань по прямій лінії від існуючих, найближчих, мереж ПрАТ «Київобленерго», ступеню
напруги який відповідає ступеню напруги вказаній Замовником в заяві про приєднання
електроустановок 10 м,
оп. 6 Л-2 ТП-10/0,4 кВ № 1973
5. Потужність силового трансформатора, встановленого в ТП-10/0,4 кВ № 1973 становить 160
кВА.
Можливість встановлення трансформатора вищого номіналу без заміни шафи КТП
______(ТАК/НІ)
Можливість встановлення додаткових комірок 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ
№_____,_______(ТАК/НІ)
(Вказується для точки приєднання в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ)
6. Перевірено з виїздом на місце__НІ__(так/ні).
Якщо так, вказати прізвище працівника, який здійснював виїзд _______________.
7. Вимоги до електроустановок:
7.1. Вимоги до електромереж основного живлення :
Виконати монтаж 3ф обліку на існуючій опорі.
7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.3. Місця встановлення розрахункового обліку електричної енергії _______________________
Відомості щодо балансової
8
так
ні
Найменування власника
належності електромереж
ПС-110/35/10(6)
Бориспільський РП
ПЛ-10 кВ
Бориспільський РП
ТП-10/0,4 кВ
Бориспільський РП
ПЛ-0,4 кВ
Бориспільський РП
9 Відомості щодо розташування земельної ділянки замовника в охоронних зонах електромереж
__________________________________________________________________________________
* при заповненні п. 10 вказувати охоронні зони яких саме електромереж порушуються та в
якому об`ємі. Також надавати схему усунення порушень охоронних зон – винос електричних
мереж із зони забудови, перевлаштування електромереж, інше
Схема приєднання об’єкту
Додаткова інформація
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Відповідальний за підготовку пропозицій ______________________________ Курусь О.В.
Заст. начальника з розподілу електричної енергії_________________________ Кравченко В.В.
Головний інженер
_________________________ Травінський О.О.
Розрахунок потужності силового трансформатора в КТП-10/0,4кВ
Від трансформатора в КТП-10/0,4кВ №1973., потужність якого становитиме
S=160 кВА буде живитися 25 споживачів.
Враховуючи коефіцієнт одночасності k  0, 218 та максимально дозволену
потужність споживачів отримаємо:
Розрахункове навантаження групи жител визначається за формулою:
Р роз  Рз * kо  372 * 0, 218  81кВт
Розрахункове навантаження підстанції рівне:
S роз  Р роз / cos   81/ 0, 92  88,1кВА
де cos   0,92 - згідно ДБН В.2.5-23:2010 Таблиця 3.6;
Завантаження трансформатора складає:
S розр.
S трансф.
*100% 
88,1
*100%  22%
400
Згідно ДСТУ 3463-96 «Керівництво з навантаження силових масляних
трансформаторів» трансформатор працюватиме в нормальному режимі.
Вибір автоматичних вимикачів для Л-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-проект.
Приймаємо до встановлення автоматичні вимикачі марки ВА 59-35.
Згідно даних РП трифазний розрахунковий струм Л-1 становить Ір=142,38А.
Враховуючи перспективне навантаження 20% розрахунковий струм складатиме Ір=142,38*1,2=170,8А.
Струм спрацювання розчіплювала автомата вибирається з умови:
тому вибираємо струм спрацювання розчіплювала автомата Іроз.=200А.
Згідно ПУЕ автоматичний вимикач перевіряється на умову спрацювання при коротких замиканнях в кінці лінії яка
захищається.
Згідно «Рекомендации по расчету сопротивления цепи «фаза-нуль» Главэлектромонтаж, Москва, 1986г.» струм
однофазного короткого замикання визначається за формулою:
ІК 
де І К - струм однофазного КЗ, А; U Ф
Uф
ZТ
 Zф 0
3
- фазна напруга мережі, В U ф  220 В ; ZТ - повний опір трансформатора
струму однофазного замикання на корпус, Ом; ZФ0 - повний опір кола «фаза-нуль», Ом.
Згідно «Рекомендации по расчету сопротивления цепи «фаза-нуль» Таблиця 2
ZТ
=0,162 Ом – для трансформатора
3
потужністю 160 кВА з групую з’єднань Y / Y0 .
Опір кола «фаза -ноль» визначається по формулі:
Z Ф  0  ( rф  r0  rа ) 2  ( хф  х0 ) 2
де
Ом;
rф , r0 - активний опір фазного та нульового проводу, Ом; ra - сумарний активний опір контактів кола «фаза-нуль» ,
хф , х0 - індуктивний опір фазного та нульового проводу, Ом.
Сумарний активний опір контактів кола «фаза-нуль» згідно «Рекомендации по расчету сопротивления цепи «фаза-нуль»
ra  0, 015Ом .
Лінія виконана проводом AsxSn 4x70. Відстань до кінця лінії відповідно становить 0,040км..
Активний опір фазного проводу визначається за формулою:
rф  rпит * l  0, 440*0,040  0,0176Ом
Ом
; l  0, 040 км;
км
де rпит - питомий опір проводу, для AsxSn 4x70 rпит  0, 640
Активний опір нульового проводу визначається за формулою:
rф  rпит * l  0, 440 *0, 040  0, 0176Ом
Ом
; l  0, 040 км;
км
де rпит - питомий опір проводу, для AsxSn 4x70 rпит  0, 640
Індуктивний опір фазного проводу визначається за формулою:
хф  хпит * l  0,100*0, 040  0, 0040Ом
де хпит - питомий опір проводу, для AsxSn 4x70 хпит  0,100
Ом
; l  0, 040км;
км
Індуктивний опір нульового проводу визначається за формулою:
хф  хпит * l  0,100 * 0, 040  0, 0040Ом
де хпит - питомий опір проводу, для AsxSn 4x70 хпит  0,100
Ом
; l  0, 040 км;
км
Опір кола «фаза-ноль» рівний:
ZФ  0  (0, 0176  0, 0176  0, 015) 2  (0, 0040  0, 0040) 2  0, 0508
Струм однофазного короткого замикання рівний:
ІК 
220
 1033, 6 А
0,162  0, 0508
Згідно часово-струмової характеристики на автомат ВА 59-35, припадає струм 1033,6 А , автомат відключиться за
0,53 с., що менше 5 с. Умова розділу 1.7.82 ПУЕ виконується.
Позиція
Найменування і технічна
характеристика
Тип, марка,
позначення
документу,
опитувального листа
Код
обладнання,
виробу,
матеріалу
Завод-виготовлювач
Одиниця виміру
Кількість
АsXSn 4x70
ТФ Кабель
км
0,053
АsXSn 4x25
ТФ Кабель
км
0,016
Маса
одиниці,
кг
Примітка
Кабельно-провідникова продукція
Провід ізольований з самоутримними жилами з алюмінію з ізоляцією з
зшитого світлостабілізуючого поліетилену
Провід ізольований з самоутримними жилами з алюмінію з ізоляцією з
зшитого світлостабілізуючого поліетилену
Сталеві конструкції
CSC 16uz
IF 207
CF 20
ПА-1-1
A16
Т-50
ПТ 33-1
CCD 9-62
TTD 151
TTD151F Protect
RDAU 95-35
TTD-2-CC
ТП 407-3-612.91
ТП 407-3-612.91
ТП 407-3-612.91
SICAME
SICAME
SICAME
SICAME
Group
Group
Group
Group
SICAME Group
SICAME Group
SICAME Group
SICAME Group
50
КС
КС
КС
GUKр4
GUKо2
ВІС 30-50
SICAME Group
SICAME Group
TND 151
SICAME Group
шт.
м.
шт.
шт.
м.
шт
шт.
шт
шт.
шт
шт
шт
шт.
шт.
шт.
шт
шт
шт
шт.
шт.
шт.
5
10
10
4
4,4
1
1
4
8
3
1
8
8
4
8
8
32
12
2
4
4
шт.
шт.
шт.
шт
0,67
0,48
0,01
0,17
0,8
3
1
1
3
Підпис та дата
Зам. інв. №
Гак
Бандажна стальна стрічка
Скріпа
Плашковий затискач
Заземлюючий провідник
Трубостійка
З/б приставка
Хомут
Затискача проколюючий
Обмежувач перенапруги Uн=552 В
Затискач плашковий
Адаптерів переносного заземлення
Металоконструкція М8
Металоконструкція М4
Металоконструкція М3
Болт М 16х40
Шайба М16
Гайка М16
Натяжний затискач
Натяжний затискач
Основа для кріплення кабелю
Заземлення
Натяжний затискач для повторних заземлень
Заземлювального провідника l=7м , ⌀12мм
Горизонтальни заземлювач ст 40х4 , l=2.5м
Заземлюючий електрод. сталь кругла d=16 мм, l=3м
К-04-20-0617-0618–ЕП.С
Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж електричних
установок житлового будинку замовника Дьяконов І.В., по. вул. Набережна 53, 55,
в с. Кийлів, Бориспільського району, Київської області
Інв.№ ориг.
Зм.
Кільк. Арк.
Розробив
Перевірив
Н.Контр
ГІП
Nдок.
Ковальчук
Моторний
Шолойко
Дядя
Підпис
Стадія
Дата
08.20
08.20
08.20
08.20
Електропостачання
Специфікація обладнання,
виробів і матеріалів
РП
Аркуш
1
Аркушів
2
ПрАТ
«Київобленерго»
Щит обліку
Конструкція
Автоматичний вимикач, 3р Ін=100А.
Гофротруба d=32мм2
Провідник
Хомут
Хомут
Основа для кріплення кабелю
Встановлення КТП-10/0,4 кВ
Комплектна трансформаторна підстанція
Залізобетонні вироби
Блок
Блок
Обладнання ТП
Силовий трансформатор
Розрядники
Запобіжники
Рубильник
Запобіжники
Вимикач автоматичний
Ізольований наконечник
Стійка до ультрафіолету трубка ПВХ, l = 5м.п.
Заземлення
Круг 10
Круг 16, L=3м
Матеріали
Щебінь
ЯУ
NM1-125S-3300
ПВ 1х16мм
Ха1
Х22/1
BIC 30-70
шт.
шт.
м.
м
шт
шт
шт
2
2
4
4
4
4
4
КТП-10/0,4кВ
комплект
1
ФБС 24-4-6
ФБС 12-4-6
шт.
шт.
2
2
ТМГ-400/10/0,4 кВА
РВО-10
ПКТ-111-10-40 У3
РПС-6, Іном=630А
ПН-2, Іном. 630 А
NM8S-250S/3300 200A
DL 70
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
3
3
1
3
1
10
1
м.
шт.
35
10
м3
1,5
d10
d16
“НІК-Електроніка”
Chint
Примітка: Вказане в специфікації обладнання і матеріали можуть
Підпис і дата
Зам. інв. N
бути замінені на аналогові з такими ж показниками, без коригування проекту.
№ ориг..
Аркуш
К-04-20-0617-0618-ЕП.С
2
№
пп
1
2
3
4
Погоджено:
5
Розвезення матеріалів та конструкцій по трасі
в тому числі:
- Розвезення залізобетонних конструкцій опор
в тому числі:
- Трубостійки Т-50
- Металовиробів/ізоляторів/лінійної арматури
Встановлення опор з одночасним улаштуванням котлованів ,
всього
У тому числі:
- Металоконструкція Т-33/1
- Трубостійки Т-50
Підвішування проводів ПЛІ-0,4кВ по трасі
- Будівництво ПЛІ-0,4кВ Л-проект від ТП-1973. до оп.
№2/2, проводом AsXSn 4x70
- Улаштування трифазного відгалуження від оп. №2/2
до з/б приставки, проводом AsXSn 4x25
- Опуск по металоконструкції до ЩО AsXSn 4x25
- Опуск по металоконструкції до ЩО AsXSn 4x25
Улаштування контуру заземлення ЯУ
- Заземлювального провідника l=7м , ⌀12мм
- Горизонтальни заземлювач ст 40х4 , l=2.5м
- Заземлюючий електрод. сталь кругла d=16 мм, l=3м
Улаштування відгалуження до щита обліку замовника
У тому числі:
- Улаштування опуску по опорі до ЩО замовника
- прокладання по опорі ПВХ, ⌀32мм
- затягування проводу перерізом до ⌀70мм
- Улаштування щита обліку на опорі
- Улаштування щита обліку типу ЯУ
- встановлення вимикача автоматичного 3Р/100А NM1125S-3300
Установка додаткового обладнання на опорах ПЛІ-0,4кВ
- Обмежувачів перенапруг TTD151F PROTECT 50 (3шт)
- Адаптерів переносного заземлення TTD-2-CC
Одиниця
виміру
Кількість
шт.
1
шт
кг.
1
шт.
1
шт
шт
м.
1
1
40
м.
40
м.
11
м
м
2
2
шт
шт
шт
шт.
2
2
6
2
м.
м.
4
4
шт.
шт.
2
комплект
комплект
1
2
2
Інв. № ориг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
6
Найменування виду робіт
К-04-20-0617-0618–ЕП.ВР
Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж електричних
установок житлового будинку замовника Дьяконов І.В., по. вул. Набережна 53, 55,
в с. Кийлів, Бориспільського району, Київської області
Зм. Кіл. Арк. №док. Підпис Дата
Розробив
Ковальчук
08.20
Перевірив Моторний
08.20
ГІП
Дядя
08.20
Електропостачання
Відомість об’ємів робіт
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
2
ПрАТ
«Київобленерго»
8
шт
шт
шт
шт
1
3
1
3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м3
шт.
шт.
шт.
4
4
1
3
1
1
1,5
1
3
1
Інв. № ориг.
Підпис і дата
Зам. Інв. №
Погоджено:
10
Демонтаж обладнання
- Силовий трансформатор 160 кВа
- Запобіжники 10 кВ
- Рубильник ВР-32-0,4 кВ, Іном=250А
- Запобіжники ПН-2, Іном.п.в. = 250 А
Монтаж обладнання
КТП-10/0,4 кВ
Розвезення конструкцій і матеріалів по трасі:
- блоків ФБС
Улаштування блоків, всього
Улаштування КТП-400/10/0,4, всього
Улаштування розрядників РВО-10, всього
Улаштування трансформатора ТМГ-400 кВА, всього
Улаштування контуру заземлення КТП-10/0,4 кВ, всього
Утрамбування щебню
Встановлення рубильника РПС-6, Ін=630А
Встановлення запобіжників ПН-2, Ін=630А
Встановлення АВ NM8S-250S/3300 200A
К-04-20-0617-0618–ЕП.ВР
Реконструкція Л-2 ТП-1973 для приєднання до електричних мереж електричних
установок житлового будинку замовника Дьяконов І.В., по. вул. Набережна 53, 55,
в с. Кийлів, Бориспільського району, Київської області
Зм. Кіл. Арк. №док. Підпис Дата
Розробив
Ковальчук
08.20
Перевірив Моторний
08.20
ГІП
Дядя
08.20
Електропостачання
Відомість об’ємів робіт
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
2
ПрАТ
«Київобленерго»
Download