Uploaded by Юрий Патока

15.ru.uk

advertisement
Translated from Russian to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com
Посадова інструкція
1. Загальні положення:
До роботи бригадиром робочих допоміжного ділянки допускаються особи, які мають
досвід роботи на виробництві не менше 3-х років, що минули вступної інструктаж з
охорони праці на робочому місці, а також інструктаж з питань пожежної безпеки на
підприємстві, надання першої медичної допомоги і правил поведінки в разі
виникнення аварій і пожеж. Надалі, бригадир, проходить повторний інструктаж на
робочому місці два рази в рік, із записом в журналі інструктажів з питань охорони
праці.
Інструкція коригується щорічно.
2. Обов'язки бригадира:
- знати специфіку роботи підприємства, розміщення приміщень підрозділів
підприємства і допоміжних приміщень, що забезпечують підприємство;
- знати номери телефонів для виклику пожежної частини (101), міліції (102), швидкої
допомоги (103), домашні телефони директора підприємства та його заступників;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку і вимагати його виконання
робочими бригади;
- здійснювати контроль завиконанням функціональних обов'язків членами бригади;
- організовувати роботу підлеглих по якісної топці котлів, економії паливних матеріалів,
своєчасної чищенні (один раз на місяць) котлів, продовження термінів експлуатації
котлів та дотримання робітниками заходів безпеки і протипожежних заходів в
котельні і на території підприємства;
- в зимовий час забезпечувати робітників інвентарем для прибирання снігу. Стежити за
своєчасним прибиранням території;
- огороджувати територію основного корпусу в сильні вітри спеціальною стрічкою, на
випадок падіння з даху каменів або розбитою черепиці;
- здійснювати контроль за роботою підлеглих в неробочі дні (свята, вихідні дні),
особливу увагу звертаючи на дисципліну і виконання своїх обов'язків);
- під час відсутності заступника директора виконувати його обов'язки, а саме:
- ставити завдання робочим щодо підтримання порядку на території, здійснювати
контроль за організацією прийому і здачі чергувань.
- здійснювати контроль за станом прибирального інвентарю, його ремонту і
відшкодування в разі виходу з ладу;
- виконувати розпорядження тільки директора і його заступників;
- забезпечувати робітників спецодягом та індивідуальними засобами захисту у
час виконання робіт (рукавички, окуляри, маски, справний інвентар);
- щоденно доповідати заступнику директора про всі несправності, недоліків, виявлених
під час роботи.
3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:
3.1. Викликати аварійно-рятувальні служби (телефони вказані на дошці документації),
спокійно приступити до ліквідації аварійної ситуації.
3.2. Сповістити по телефону директора і його заступників про який нещодавно трапився
на підприємстві.
3.3. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.
3.4. При наявності постраждалих, необхідно надати їм першу медичну допомогу і
викликати швидку допомогу (102)
3.5. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до її гасіння
наявними засобами для гасіння пожежі.
3.6. Після прибуття директора виконувати його вказівки.
Зам. директора
Надруковано в 2 примірниках: Примірник 1 - в справу
примірник 2 - в охорону праці
З інструкцією ознайомлений:
1. Гусєв Д.В.
Download