Uploaded by Станіслав Мельниченко

DreamTown магазин Воронин

advertisement
Приватне підприємство
"СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
кваліфікаційний сертифікат головного інженера проекту
серія АР №008627 конт. тел. 097-168-30-01
Замовник: ______________
Шифр: 40/10/17 - ЕМ
Внутрішнє електропостачання та
електроосвітлення існуючого
приміщення при його переоснащенні
під магазин в торговельному центрі
«Drem Town», що розташований в м.
Києві по пр-ту Оболонський,1Б
Робочий проект
Електрообладнання
Електроосвітлення
Книга 1
ГІП _________________ Мельниченко С. М.
Розробив _________________ Шульга І. Д.
м. Київ
2017 р.
Приватне підприємство
"СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
кваліфікаційний сертифікат головного інженера проекту
серія АР №008627 конт. тел. 097-168-30-01
Замовник: ______________
Шифр: 40/10/17 - ЕМ
Внутрішнє електропостачання та
електроосвітлення існуючого
приміщення при його переоснащенні
під магазин в торговельному центрі
«Drem Town», що розташований в м.
Києві по пр-ту Оболонський,1Б
Робочий проект
Електрообладнання
Електроосвітлення
Книга 1
м. Київ
2017 р.
Відомість робочих креслень основного комплекту.
Арк.
Таблиця 1
Найменування
Примітки
2.
Пояснювальна записка
5 арк.
6.
Схема однолінійна принципова ~220 В. ВРЩ-1
1 арк.
7.
Таблиця визначення розрахункового навантаження об'єкту
1 арк.
8.
Ситуаційний план розташування об'єкту в торгово розважальному
центрі "Dream Town"
1 арк.
9.
План розміщення горупових розеточних мереж. План приміщення М 1:50
1 арк.
10.
План розміщення горупових мереж освітлення. План приміщення М 1:50
2 арк.
12.
Система виконання системи зрівнення потенціалів
1 арк.
13.
Специфікаціяобладнання,виробівіматеріалів
2 арк.
Відомість документів, на які посилаються та які додаються.
Найменування
Позначення
Таблиця 2
Примітки
СНиП ІІІ-33-76
Правила производства и приёмки работ
ПУЕ-2007
ДНАОП 0.00-1.32-01
Правила улаштування електроустановок
розділ 1.5.
Правила будови електроустановок
розділ 2.7.
ДБН В.2.5-23-2003
Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення
ДСН 3.3.6.037.99
розділ 11
Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039.99
Державні санітарні норми виробничої
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
загальної та локальної вібрації
Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях відповідають вимогам екологічних,
санітарно-гігієничних, протипожежних та інших діючих норм і правил і забезпечують безпечну
для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні заходів, що передбаченні
робочим кресленням.
Г. І. П.
________________ /
/
40 / 10 / 17 - ПЗ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
ГІП
Розробив
Мельниченко
Шульга
10.17
10.17
Н. контр.
Мельниченко
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
Загальні дані
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
1
14
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
Загальні данні
Робочий проект внутрішнього електропостачання та електроосвітлення
існуючого приміщення при його переоснащенні під магазин в торговельному центрі
«Drem Town», що розташований в м. Києві по пр-ту Оболонський,1Б приміщення
№ В46/2 , площею S=80,2 м² (далі по тексту - об'єкт) розроблений згідно
технічного завдання на проектування від замовника (далі по тексту - Замовник).
Для проектування за основу взяті технічні матеріали обстеження приміщення та
існуючих електромереж 0,38/0,22 кВ в місці розміщення об'єкту та матеріали
технічних вишукувань. Об'єкт відноситься до ІІ-ї категорії складності
будівництва.
Основою проекту стали матеріали вихідних даних:
1. Завдання на проектування.
2. Архітектурно-будівельні рішення.
3. Діючих норм і правил.
Основні показники:
мережа низької напруги - 220 В;
встановлена потужність -2,58 кВт;
розрахункова потужність, що споживається -2,5 кВт;
коефіцієнт потужності (cosϕ) - 0,93;
коефіцієнт реактивного навантаження (tgϕ) - 0,46;
коефіцієнт використання К=0,6;
річне споживання електроенергії - 9500 Вт*годин.
Технічні рішення які прийняті в робочих кресленнях відповідають вимогам
екологічних санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил
та забезпечують безпечну експлуатацію об'єкту для життя і здоров'я людей. Цім
проектно-технічним рішенням електропостачання об'єкту передбачено виконати
на напрузі 0,22 кВ кабелем ВВГнг 3х4 мм2 від існуючого РЩ-1, що на стіні в
середині сусіднього приміщення (магазин «MerryMerі»).
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
Споживачі електроенергії і підрахунок навантажень
Підрахунок електричних навантажень об'єкту виконано відповідно до ДБН
В.2.5-23-2010 та ДБН-А.2.2-3-2010 та завданням на проектування. Результати
визначення навантаження об'єкту наведені в таблиці цього проекту.
Згідно ПУЕ та ГНД 341.004.003.001-2002 по надійності електропостачання даний
об'єкт, що проектується відноситься до ІІІ категорії з електрозабезпечення.
Основними споживачами електричної енергії даного об'єкту являються: робоче
електроосвітлення, освітлення рекламної вивіски, розеточна мережа побутових
приладів та касово-розрахункового обладнання. Всі електроспоживачі об'єкту,
працюють на напрузі 0,22 кВ.
Проектом вирішено, встановити в середині приміщення на стіні у вільному місці
ввідний розподільчий щит (далі по тексту - ВРЩ-1 ) який призначений для захисту
електричних мереж, розподіленню і обліку електричної енергії. Така схема
340 / 10 / 17 - ПЗ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
Арк.
2
підключення вважається доцільною, враховуючи категоричність по
електрозабезпеченню, тому що даний об'єкт відноситься до ІІІ категорії, окрім
аварійного та евакуаційного електроосвітлення, системи охорони об'єкту (при
необхідності).
Кабельні електричні групові розеточні мережі та мережі електроосвітлення
виконуються 3-х провідними кабелями з мідними жилами марки ВВГнг, ВВП-2
розрахункового перерізу відповідно до електричних однолінійних схем даного
проекту.
Кабелі, що прокладаються по існуючим стінам, в металевому перфорованому
лотку за підвісною стелею прокладаються відкритим та прихованим методом в
гнучкій гофрованій ПВХ трубі із самозатухаючого пластику легкого виконання та
відповідного розрахункового діаметру. Виконується система заземлення TN-C-S
по усьому об'єкту, що проектується.
В приміщеннях об'єкту розміщуються розетки внутрішнього встановлення для
офісного та побутового обладнання на висоті відповідно до відміток на вказаних
на планах приміщення цього проекту. Усі розеточні мережі захищені ПЗВ
спрацювання якого здійснюється при струмі витоку 30 мА. Нульовий захисний
провідник з'єднується з нульовим робочим тільки на вводі (до ПЗВ) в ВРЩ-1.
Облік електроенергії
Облік електроенергії, яка використовується споживачем об'єкту здійснюється
за допомогою однофазного електронного лічильника прямого ввімкнення активної
енергії, який розміщено в ВРЩ-1 . Модель, тип і технічні параметри даного
лічильника наведені на однолінійній електричній схемі цього проекту.
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
Електроосвітлення
Даним проектом виконані такі системи освітлення:
- робоче;
- аварійне та евакуаційне.
Норми освітленості приміщень прийняті на підставі вимог ДБН В.2.5-23-2010,
ДБН В.2.5-28-2006 “Природне і штучне освітлення”.
Аварійне і евакуаційне освітлення виконується за допомогою світильника якій
обладнаний акумулятором на 3 год. роботи та укомплектовані люмінесцентними
лампами типу 2хТ8, 8 Вт, також світильник повинен мати напис «Вихід».
Евакуаційне освітлення забезпечує освітленість на підлозі головного проходу не
менше 0,5 лк. Живлення мережі аварійного і евакуаційного освітлення здійснюється
від ВРЩ-1 по самостійній незалежній лінії відповідно до однолінійної електричної
схеми цього проекту.
Живлення робочого освітлення виконано від ВРЩ-1 по самостійним незалежним
лініям відповідно до однолінійної електричної схеми цього проекту.
Електроосвітлення об'єкту виконано за допомогою світильників з двома
люмінесцентними лампами в приміщенні складу в пило-вологозахищеному виконані
(ІР 65), в кожній із кімната примірочних встановлено стельові LED-світильники чи
настінні бра (ІР 20) відповідно до внутрішнього інтер'єру за бажанням Замовника, в
приміщенні торгівельного залу об'єкту виконано комбіноване освітлення за
340 / 10 / 17 - ПЗ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
Арк.
3
допомогою LED-світильників різної властивості розсіювання світлового потоку
відповідно до технічних рішень даного проекту. Розрахункові дані по освітленню
зведені в таблицю №3.
Управління робочим освітленням виконується вимикачами внутрішнього
встановлення, розташованими по місцю на висоті відповідно вказівок на
кресленнях цього проекту та автоматичними вимикачами в ВРЩ-1 відповідної
групи за однолінійною електричною схемою цього проекту.
Таблиця №3
Організація експлуатації та будівництва електроустановок
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
На випадок пошкодження електроустановок, обладнання, провідників або
зупинки електролічильника потрібно звернутися до відповідного спеціального
кваліфікованого персоналу ознайомленого з відповідними схемами
електропостачання об'єкту .
Електробезпека у процесі монтажу, пусконалагоджувальних робіт і
експлуатації забезпечується при дотриманні вимог, ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні
заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд», ДБН А.3.2-2-2009
«Охорона праці і промислова безпека у будівництві», діючих норм і правил: ПБЕЕС,
ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ПОЕМ, ПКЕЕ.
Заземлення і занулення
Згідно з діючими ПУЕ, електричні мережі повинні бути захищені від
перевантаження та струмів короткого замикання.
Для захисту від електротравматизму проектом прийнято рішення виконати в
середині об'єкту систему заземлення TN-C-S.
Приєднанню до системи заземлення TN-C-S підлягають всі металеві частини
електроустановок, що не призначенні для проводження електричного струму, які
можуть опинитися під напругою внаслідок порушення ізоляції.
За провідники системи заземлення використовують нульові проводи (жили
340 / 10 / 17 - ПЗ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
Арк.
4
кабелю) електромережі (РЕN-провідники) коли функцію захисного (РЕ-провідника) і
нульового робочого (N-провідника) в частині мережі виконує об'єднаний провідник
з подальшим розподіленням його на РЕ і N.
Заземлення і занулення виконується відповідно вимог гл.1.7 ПУЕ та СНіП
3.05.06-85.
Відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 живлення споживачів з підвищеною небезпекою
враження електричним струмом передбачено через пристрої захисного
відключення (ПЗВ), які спрацьовують при струмі витікання І
мА типів «А» або
«АС».
Третій нульовий захисний провідник з'єднується з «нулем» тільки на вводі в
ВРЩ-1.
Пожежна безпека
Електрообладнання та електричні мережі виконують відповідно до вимог ПУЕ
та ДНАОП 0.00-1.32-01 з урахуванням класу середовища приміщень.
Приміщення комори та торгової зали об'єкту необхідно укомплектувати
первинними засобами пожежогасіння, а саме порошковим вогнегасником типу ВП-3
та вуглекислотним типу ВВК-2 у кількості відповідно до НАПБ А.01-001-2015
«Правил пожежної безпеки в України» та які відповідають вимогам ДСТУ 3675-98 і
ДСТУ 3734-98 відповідно та сертифіковані в Україні.
Під час здавання в експлуатацію збудованих об'єктів (будинків, споруд,
приміщень), а також після реконструкції, розширення, капітального ремонту вони
повинні бути оснащені вогнегасниками відповідно до цих норм.
Відповідальними за своєчасне і повне оснащення об'єктів вогнегасниками та
іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного обслуговування,
навчання працівників правил користування ними є власники об'єктів (або орендарі,
якщо це обумовлено договором оренди).
Власники підприємств та уповноважені ними особи, а також орендарі
зобов'язані утримувати в справному стані вогнегасники і не допускати їх
використання не за призначенням.
Зам. інв. №
Таблиця вибору розрахункового (технічного)
лічильника електричної енергії, що в ВРП-1
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Таблиця 4
Режим
Р р,
кВт
Рном.,
А
Мах
2,58
2,5
Min
0,06
0,06
Тип
лічильника
НІК 2102
5 (60) А
220 В
кл.т. 1,0
Іном., лічильника
100 %
5%
12,1
---
60>12,1
---
0,1
5>0,1
340 / 10 / 17 - ПЗ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
Розрахунок
Арк.
5
ВРЩ-1 (проект) на стіні в середині приміщення об'єкту
Рвст.=2,58 кВт
Рроз.=2,5 кВт
Іроз.=12,1А
cosϕ=0,93
Розподільчий шкаф
Ввідний апарат, тип
СШ-1
Збірні шини
типу ЩУРНн-3/12зо-0 36 УХЛЗ
НІК 2102
5(60)А, 220В
кл.т. 1,0
63
32А QF1
Wh
КЛ-0,22 кВ маркою ВВГнг 3х4,0 мм²
від існ. РЩ-1, що на стіні всередині
сусіднього приміщення магазину
"MerryMeri"
220 В
L1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
63
10А
63
10А
63
10А
63
10А
20
30мА
63
10А
63
6А
Позначення автоматів
Автомат відходячої
лінії, тип,
І ном., А
І т.роз., А
Шина "N"
N
Шина "РЕ"
РЕ
Позначення відвідних
клем
ВВГнг-0,66-3х1,5 мм², L=15 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ВВГнг-0,66-3х1,5 мм², L=36 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ВВГнг-0,66-3х1,5 мм², L=19 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ВВГнг-0,66-3х2,5 мм², L=25 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ВВГнг-0,66-3х1,5 мм², L=17 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ВВГнг-0,66-3х1,5 мм², L=23 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ГР-2
ГР-3
ГР-4
ГР-5
ГР-6
ГР-7
0,11
0,24
0,62
0,12
0,06
1,5
0,03
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
Розрахунковий струм, А
0,51
1,05
2,56
0,6
7,5
7,4
0,15
мережа
освітлення
вивіски та
входу
мережа
освітлення
касового вузла
мережа освітл.
трекової
системи
мережа
допоміжного
освітлення
розеточна
мережа
магазину
мережа освітл.
комори та
примірочних
освіт. мережа
аварійного і
евакуаційного
ВВГнг-0,66-3х1,5 мм², L=18 м.п.
(прихов. та відкритим методом)
ГР-1
Момент потужності, кВт·м втрати напругии, % - марка,
переріз провідника - спосіб
прокладки провідника
Позначення споживача
на плані
Встановлена
потужність, кВт
Фаза
Маркування провідника розрахункова потужність,
кВт - коефіцієнт потужності
- розрахунковий струм, А довжина відрізку, м
Електроспоживач
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригін.
РЕ
Пусковий струм, А
Найменування, тип
споживача
40 / 10 / 17 - ЕМ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
ГІП
Розробив
Н. контр.
Мельниченко
Шульга
Мельниченко
Дата
10.17
10.17
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
Схема однолінійна принципова
~220 В. ВРЩ-1
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
6
1
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
Встановлена потужність
(приведена до ПВ=100 %)
Рн , кВт
мережа освітлення
вивіски та входу
7
0,015
0,11
0,11
0,98
1,0
0,51
0,11
15
0,010
0,15
0,15
0,98
1,0
0,7
0,15
3
0,025
0,075
0,075
0,98
1,0
0,35
0,075
41
0,015
0,62
0,62
0,98 0,85
2,56
0,55
2
0,03
0,06
0,06
0,98
1,0
0,3
0,06
3
0,020
0,06
0,06
0,98
1,0
0,3
0,06
1,5
1,5
0,93
1,0
7,4
1,5
2,58
2,58
0,93 0,97
12,1
2,5
мережа освітлення
трекової системи
мережа освітлення
комори та
примірочних
розеточна мережа
1,5
магазину
Загальне навантаження з урахуванням
коефіціента викор. потужності
L1
L3
L1 L2
L2 L3
L3 L1
до
фази
p
q
/( √3·U ·cos
= / ( U ·cos )
Рм =3·Кв·Рн. м. ф.,
кВт
L2
Коефіціент
приведення
Максимальне навантаження
Sм = (Рм² + Qм²),
кВ·А
мережа освітлення
касового вузла
Встановлена
Встановлена
потужність
потужність
однофазних ЕП,
однофазних ЕП,
увімкнених на
увімкнених на
фазну напругу, кВт лінійну напругу, кВт
Qм = Р·tg ,
кВар
Встановлена потужність
найбільш завантаженої фази
Рн. м. ф.
Коефіціент потужності,
cos
Коефіціент використання,
К
Зам. інв. №
Кількість приймачів, n
Підпис і дата
Найменуваня вузлів
живлення, груп ЕС,
номінальна напруга і ПВ,%
Інв. № оригін.
1,15
2,75
40 / 10 / 17 - ЕМ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
ГІП
Розробив
Н. контр.
Мельниченко
Шульга
Мельниченко
Дата
10.17
10.17
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
Таблиця визначення
розрахункового навантаження
об'єкту
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
7
1
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригін.
40 / 10 / 17 - ЕМ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
ГІП
Розробив
Н. контр.
Мельниченко
Шульга
Мельниченко
Дата
10.17
10.17
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
Ситуаційний план розташування
об'єкту в торгово розважальному
центрі "Dream Town"
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
8
1
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
фрагмент плану другого поверху М 1:50 з умовно прийнятими номер вісями
С*
03
1000
03
ВИХІД
h=0,3м
Р1
2
ГР-5
h=0,3м
Р1
01
3500
400
750
h=0,15м
Р2 (5шт.)
ГР-5
1
1
1
1
1
750
5500
02
1
03
Р*
ВРЩ-1
17*
Рроз.=2,5кВт
18*
Умовні позначення
19*
Підпис і дата
Зам. інв. №
Ввідний розподільчий електричний щит з приладом обліку, що проектується типу
ЩУРНн-3/12зо-0 36 УХЛЗ, на висоні h=1,4 м від рівня чистої підлого до нижнього краю щита
Експлікація приміщень
№
прим.
Найменування
01
Торгова зала
норм.
02
Комора
П-ІІа
Примірочна кабінка 1
норм.
Примірочна кабінка 2
норм.
Примірочна кабінка 3
норм.
Інв. № оригін.
03
Всього:
Площа,
м²
Кат.
прим.
Р1 - розетка одинарна (Р2- розетка подвійна) з заземлюючим контактом + рамка внутрішнього встановлення,
80х80х40мм, 16А, 230В, 50Гц, ІР21. Висота встановлення розетки та розміри прив'язки вказана на кресленні. Розетка
встановлюється в одинарну установочну коробку d=60мм (під гіпсокартон). Відгалуження від магістральної розеточної
мережі до розетки виконувати тільки в розподільчій коробці зовнішнього встановлення 100х100мм з кришкою за допомогою
гвинтових з'єднань або спаюванням скруток.
1
Розетка (Р1) одинарна з заземлюючим контактом
та рамкою,16А, 230В, 50Гц, ІР21
2
Розетка (Р2) подвійна з заземлюючим контактом
та рамкою,16А, 230В, 50Гц, ІР21
40 / 10 / 17 - ЕМ
Електричний провідник в металевому
перфороманому лотку з кришкою, опуск по стіні.
Зпуск КЛ-0,22 кВ до електроспоживача відповідно
до електричної однолінійної схеми
Підйом КЛ-0,22 кВ від ВРП-1 відповідно
до електричної однолінійної схеми
80,2
*
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
ГІП
Розробив
Мельниченко
Шульга
Дата
10.17
10.17
Умовно прийнятий номер вісі будівлі
Н. контр.
Мельниченко
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
План розміщення групових
розеточних мереж.
План приміщення М 1:50
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
9
1
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
фрагмент плану другого поверху М 1:50 з умовно прийнятими номер вісями
420
350
h=0,9м
В1
03
600 600 600 600 600 600 600 600
1000
600 600 600 600 600 600 600
1100
ГР-1
ГР-3
450
Л4
02
Л2
Л2
ГР-7
ГР-2
"А"
Л3
Л2
Л3
1500
450
1500
1500
ГР-1
ГР-1
Л1
Л2
ГР-7
01
Л3
450
650
450
входом в магазин
Л5
ГР-3
Л3
ГР-3
Л2
650
Л2
Л2
Л2
h=0,9м
В1
Л2
"А"
Л3
ГР-6
Л2
ВИХІД
Л2
Л2
1100
850
Л2
рекламна вивіска над
Л2
ГР-6
1500
850
Л2
1270
5500
С*
Л3
h=0,9м
В1
Л2
Л2
Л2
Л4
ГР-3
Л5
Л2
ГР-6
ГР-1
Р*
ГР-2
ВРЩ-1
Рроз.=2,5кВт
1200
500
1200
17*
500
18*
500
500
ГР-3
2700
500
500
500
500
LED-світильник пересувний на рейці (ІР 20), 220В, відповідно до внутрішнього інтер'єру
19*
Стельовий LED-світильник (ІР 20), 220В, відповідно до внутрішнього інтер'єру
Підпис і дата
Зам. інв. №
Умовні позначення
Експлікація приміщень
№
прим.
Найменування
01
Торгова зала
норм.
02
Комора
П-ІІа
Інв. № оригін.
03
Площа,
м²
Кат.
прим.
Примірочна кабінка 1
норм.
Примірочна кабінка 2
норм.
Примірочна кабінка 3
норм.
Всього:
Існуючий сповіщувач пожежний димовий на відм. + 5.680
LED-світильник на рейці (ІР 20), 220В, відповідно до внутрішнього інтер'єру
Світловий покажчик аварійного
виходу (САPELL 3HC24) - 2 шт.
LED-світильник на підвісі (ІР 20), 220В, відповідно до внутрішнього інтер'єру
Вентиляційний дифузор
Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення з рамкою, 10А, 230В, 50Гц, ІР21
Світильників з двома люмінесцентними
лампами в приміщенні складу в
пило-вологозахищеному виконані (ІР 65)
Електричний провідник в металевому
перфороманому лотку з кришкою
Зпуск КЛ-0,22 кВ до електроспоживача
відповідно до електричної однолінійної схеми
Підйом КЛ-0,22 кВ до електроспоживача
відповідно до електричної однолінійної схеми
80,2
*
Умовно прийнятий номер вісі будівлі
40 / 10 / 17 - ЕО
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
ГІП
Розробив
Н. контр.
Мельниченко
Шульга
Мельниченко
Дата
10.17
10.17
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
План розміщення групових мереж
освітлення.
План приміщення М 1:50
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
10
2
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
В1 - вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення з рамкою, 10А, 230В, 50Гц, ІР21. Висота
встановлення вимикача та розміри прив'язки вказана на кресленні. Вимикач встановлюється в
одинарну установочну коробку d=60мм (під цеглу). Відгалуження від магістральної мережі
освітлення до викимача виконувати тільки в розподільчій коробці зовнішнього встановлення та
ступенем захисту ІР54, розміром 80х80мм з кришкою за допомогою гвинтових з'єднань або
спаюванням скруток.
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
1. Прокладку провідників групової мережі освітлення виконати прихованим та відкритим
методом під шаром штукатурки та по існуючим негорючим внутрішнім конструкціям. Спуски
провідників до вимикачів виконати прихованим методом.
2. Провідники групової мережі освітлення необхідно прокладати по найкоротшому шляху з
дотриманням прямих кутів поворотів.
3. При переході крізь стіни необхідно застосовувати пластикові чи металеві гільзи
діаметром від 25 до 50 мм відповідно кількості провідників одночасно прокладених разом,
обов'язково виконати протипожежні ущільнення азбестовим шнуром просоченим в вогнетривкою
мастикою або іншим
захистом від розповсюдження полум'я та диму.
4. Висота встановлення вимикачів вказана на кресленні.
5. Електричні групові мережі освітлення виконано 3-х провідними кабелями з мідними
жилами маркою ВВГнг відповідного розрахункового перерізу (див. електричні однолінійні схеми)
але не менше 3х1,5мм².
340 / 10 / 17 - ПЗ
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
Арк.
11
і
і
і
і
і
Для захисту від враження електричним струмом при випадковому доторканні до струмоведучих частин
електроустановки до металевих неструмоведучих частин (корпусам) електрообладнання, опинившимся під
напругою у в'язку погіршення ізоляції, проектом передбачено встановлення в розеточній мережі і в
електричній мережі опасных у відношенні ураження електричним струмом диференціальних автоматів,
реагуючих на струми витоку.
В данном проекті задіяна система заземления TN-C-S. Проектом передбачено повторнє заземлення на
основной контур заземлення (проект).
Опір заземлюючого приладу не повинен бути більше 10 Ом.
На вводі в будинок виконати систему зрівнення потенціалів шляхом приєднання до головної
заземлючої шини електроустановки таких провідних частин:
- захісних провідників;
- металевих частин каркаса споруди;
- металевих частин систем вентиляції;
- металевих труб водопроводу, каналізаці;
- основних металевих частин для посилення будівельних конструкцій, таких як стальная арматура
залізобетона;
- металеві частини усіх повершових розподільчих щитів;
- заземлюючих провідників приладу захисного заземлення.
Зам. інв. №
і
- нейтральний провiдник (N);
- захiсний провiдник (PE);
- провiдник, виконуючий функцii нейтрального i захисного провiдникiв (PEN).
Підпис і дата
Умовнi позначення:
1 - вiдкритi струмопровiднi частини електроустановки 0,22 кВ;
2 - стороннi струмопровiднi частини електроустановки 0,22 кВ;
3 - св'язок струмопровiдних частин з землею;
4 - РЕ-провiдник;
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Інв. № оригін.
R1 - опiр заземлюючого приладу;
U1, U2 - напруга в електроустановцi 0,22 кВ мiж вiдкритими струмопровiдними частинами i
ГІП
Розробив
фазою вiдносно земли (зоною нульового потенцiалу);
Мельниченко
Шульга
10.17
10.17
М - вiдкрита проводяча частина.
Н. контр.
Мельниченко
10.17
Електротехнічні рішення
Система виконання системи
зрівнення потенціалів
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
12
1
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
Позиція
1
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
4.1
4.2
Найменування
та технічна характеристика
2
Розподільчі щити
Щит розподільчий зовнішнього встановлення, Uн = 0,4кВ
Тип, марка,
позначення
документа,
опитувального
листа
3
Код
обладнання,
виробу,
матеріалу
Заводвиробник
4
5
Одиниця Кільвимі- кість
рювання
6
7
Маса
одиниці,
кг
Примітка
8
9
ЩРв-12зо-0 36 УХЛЗ
"ІЕК"
шт.
1
ІР32
PL4-C32/1
PL4-C10/1
PL4-C6/1
"EATON"
"EATON"
"EATON"
шт.
шт.
шт.
1
5
1
ІР-20
ІР-20
ІР-20
PFL4-20/1N/B/003
"EATON"
шт.
1
ВВГнгд-0,66-3х1,5мм²
"ОдесаКабель "
м
125
ВВГнгд-0,66-3х2,5мм²
"ОдесаКабель "
м
25
ВВГнгд-0,66-3х4,0мм²
"ОдесаКабель "
м
30
шт.
5
ІР-21
шт.
1
ІР-21
шт.
2
ІР-21
Автоматичні вимикачі
Автоматичний 1-но фазний вимикач, Ін =32А, Uн = 230 В
Автоматичний 1-но фазний вимикач, Ін =10А, Uн = 230 В
Автоматичний 1-но фазний вимикач, Ін =6А, Uн = 230 В
Автоматичний прилад захисного відключення, Ін=32А, Uн=230 В
струм витоку, Ін =30мА, тип АС
Кабельні вироби
Силовий кабель з мідною жилою вкритий ПВХ ізоляцією
в оболонці із ПВХ пластика, не розповсюджує горіння
Силовий кабель з мідною жилою вкритий ПВХ ізоляцією
в оболонці із ПВХ пластика, не розповсюджує горіння
Силовий кабель з мідною жилою вкритий ПВХ ізоляцією
в оболонці із ПВХ пластика, не розповсюджує горіння
Електроустановочні вироби
Розетка одинарна з заземл. контактом внутр. встановлення
в комплекті з рамкою, 16А, 230В, 50Гц, або розет. колодка
Розетка подвійна з заземл. контактом внутр. встановлення
в комплекті з рамкою, 16А, 230В, 50Гц
Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення + рамка
80х80х32мм, 10А, 230В, 50Гц
40 / 10 / 17 - ЕМ.С
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
ГІП
Розробив
Н. контр.
Мельниченко
Шульга
Мельниченко
Дата
10.17
10.17
10.17
Внутрішнєелектропостачаннятаелектроосвітленняіснуючогоприміщення
прийогопереоснащенніпідмагазинвторговельномуцентрі«DremTown»,що
розташованийвм.Києвіпопр-туОболонський,1Б
Електротехнічні рішення
Специфікація обладнання, виробів і
метеріалів
Стадія
Аркуш
Аркушів
РП
13
2
ПП "СПЕКТОР ІНЖИНІРИНГ"
Позиція
1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
2
Код
обладнання,
виробу,
матеріалу
Заводвиробник
4
5
Одиниця Кільвимі- кість
рювання
6
7
Маса
одиниці,
кг
8
Примітка
9
Світлотехнічне устаткування
Світильників з 2х18Вт люмінесцентними лампами в приміщенні
складу в пило-вологозахищеному виконані 230В, 50Гц
LED-світильник пересувний на рейці відповідно до
внутрішнього інтер'єру 230В, 50Гц
Стельовий LED-світильник відповідно до внутрішнього
інтер'єру 230В, 50Гц
LED-світильник на рейці відповідно до внутрішнього інтер'єру
230В, 50Гц
LED-світильник на підвісі відповідно до внутрішнього інтер'єру
230В, 50Гц
шт.
1
ІР-65
шт.
41
ІР-20
шт.
6
ІР-20
шт.
4
ІР-20
шт.
2
ІР-20
Інв. № оригін.
Підпис і дата
Зам. інв. №
5.5
Найменування
та технічна характеристика
Тип, марка,
позначення
документа,
опитувального
листа
3
Арк.
31 / 08 / 14 - ЕМ.С
Зм.
Кільк. Арк. №док. Підпис
Дата
14
Download