Uploaded by konst_paint

Drawing1-Layout1

advertisement
Обмірний план 1-го поверху
Експлікація приміщень
№
п/п
Площа,
м2
Найменування
1
С/в
4,2
2
Спальня
13,9
Кімната
6.9
Гараж
17.2
24050
418.1
Інв. № подл.
Підп. та дата
Взам. инв. №
Погоджено
Загальна площа
Змін. Арк . Лист № док .
Розробив
Перевірив
Т.контр.
Підп.
Дата
Стадія
Н. контр.
Формат
Аркуш
Аркушів
Download