Uploaded by Христина Бавмкетнер

Клінічна мікробіологія

advertisement
КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
1.Укажите возбудителя инфекции, который может поражать слизистые, вызывать
воспаление внутренних органов, сепсис, образование сине-зеленого гноя, как правило,
устойчив к большинству антибиотиков:
A *Pseudomonas aeruginosa
B Proteus vulgaris
C Staphylococcus aureus
D Streptococcus mutants
E Escherichia coli
2.При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого пiєлонефритом видiленi
мiкроорганiзми, що утворюють на мясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i
характерний запах. Як вони називаються?
A *Псевдомонади
B Ешерiхiї
C Протеї
D Клебсiєли
E Азотобактерiї
3.Хворого 55-ти років госпіталізовано у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який
матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід
засіяти?
A *Кров, цукровий бульон
B Ліквор, сироватковий агар
C Сечу, м’ясо-пептонний бульон
D Гній, жовточно-сольовий агар
E Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.
4.У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато
грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які
утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, ймовірно, є причиною
захворювання?
A *Pseudomonas aeruginosa
B Escherihia coli
C Klebsiella pneumoniae
D Proteus mirabilis
E Salmonella enteritidis
5.У паціентки хірургічного відділення з’явилися скарги на болі в попереку і внизу живота,
болюче і часте сечовипускання. Після бактеріологічного
дослідження сечі виявлені грамнегативні оксидазо-позитивні
палочковидні бактерії, що утворюють мукоїдні колонії зеленуватого кольору зі
специфічним запахом. Про який збудник можна думати?
A *Pseudomonas aeruginosa
B Proteus mirabilis
C E. coli
D Str. pyogenes
E Mycoplasma pneumonie
6.У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато
грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали
зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?
A.
*Pseudomonas aeruginosa
B.Escherihia coli
C.Klebsiella pneumoniae
D.Proteus mirabilis
E. Salmonella enteritidis
7.В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялася в
частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений
золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього
збудника серед персоналу відділення?
A.Фаготипування
B.Мікроскопічний
C.Серологічна ідентифікація
D.Визначення чутливості до антибіотиків
E. Біохімічна ідентифікація
У пацієнтки хірургічного відділення з’явилися скарги на біль у попереку та в низу живота,
болісне і часте сечовипускання. Після бактеріологічного дослідження сечі виявлені грамнегативні
оксидаза-позитивні паличкоподібні бактерії, що утворюють мукоїдні колонії зеленуватого
кольору зі специфічним запахом. Про який збудник можна думати?
A.
*Pseudomonas aeruginosa
B.Proteus mirabilis
C.E. coli
D.Str. pyogenes
E. Mycoplasma pneumonie
«Крок – 2016» У хворого з нагноєнням рани при бактерiологiчному дослiдженнi ранового вмiсту виявлено
грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напiвпрозорi слизовi колонiї синьо-зеленого кольору з перламутровим
вiдтiнком. Культура має специфiчний запах фiалок або жасмину. Який вид збудника видiлений з рани хворого?
A. P. aeruginosa
B. P. vulgaris
C. S. aureus
D. S. pyogenes
E. S. Faecalis
«Крок – 2016» Пiсля довготривалого вживання антибiотикiв у хворого на слизовiй ротової порожнини появилися
округлi бiлi плями, на язику бiлий налiт. Який мiкроорганiзм iмовiрно спричинив данi симптоми?
A. Гриби роду Candida
B. Лактобацили
C. Стрептокок
D. Кишкова паличка
E. Ентерокок
Крок 2013 При бактерiологiчному дослiджен-нi сечi хворого на пiєлонефрит видiле-нi
мiкроорганiзми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i характерний
запах. Як вони називаються?
A. Псевдомонади
B. Ешерiхiї
C. Протеї
D. Клебсiєли
E. Азотобактерiї
Download