Uploaded by potrib3

Завдання до теми 6 Хронічний панкреатит

advertisement
Завдання до теми 6
Хронічний панкреатит
У хворого 43 років, чоловік, скарги на виражену біль у епігастральній
ділянці, правому та лівому підребер’ї, який не пов’язаний з прийомом їжі,
частий рідкий стілець, періодично ахолічний кал, та жовтуваті очі. В
анамнезі у хворого протягом останніх 10 років часті госпіталізації з приводу
гострого панкреатиту.
Остання госпіталізація протягом останніх двох місяців у терапевтичному
відділенні з приводу зниженого артеріального тиску, тупого болю у грудях,
утруднене дихання, періодичне зригування з кавовою гущею.
За останні 5 років пацієнт знизив індекс маси тіла з 43 до 21 на тлі вище
згаданих скарг.
На ЕКГ у хворого знижена амплітуда всіх зубців комплексу QRST, QT
подовжений
Питання
1.
2.
3.
4.
5.
Який попередній діагноз
Яке ускладнення попереднього діагнозу можна запідозрити
Яке інструментальне дослідження для виявлення ускладнення
Яке лікування знайденого ускладнення треба виконати
Які інструментальні дослідження потрібно виконати для
підтвердження основного діагнозу (опишіть які конкретні зміни
паренхіми та протоків підшлункової залози повинні бути у хворого
на хронічний панкреатит, при кожному з цих видів дослідження)
6. Як дослідити (які тести потрібно виконати) стан екскреторної функції
підшлункової залози для визначення подальшої тактики лікування та
розрахунку прогнозу та якості життя
7. Як дослідити стан інкреторної функції підшлункової залози (які тести
потрібно обов’язково виконати)
8. Які критерії морфологічних змін підшлункової залози,
функціонального стану та якості життя є показаннями до
оперативного лікування
9. Які критерії хронічного панкреатиту за даними ендоскопічного
ультразвукового дослідження (за класифікацією Rosmount).
10.Які функціонального розлади підшлункової залози є
прогностичними, та вирішальними у оцінці ефективності хірургічного
лікування
11.Які ви знаєте види ендоскопічного лікування (та показання до них)
хронічного панкреатиту
12.Який у даному випадку Остаточний діагноз
13.Які будуть у даному випадку показання до оперативного лікування
14.Чи буде у даному випадку цукровий діабет протипоказанням до
оперативного лікування
15.Який тип цукрового діабету у даного хворого найбільш вірогідний
16.Яка клінічна особливість такого типу діабету
17. Яку потрібно у даному випадку вибрати тактику лікування
18.Якщо потрібно виконати оперативне втручання, вкажіть який тип
операції потрібно виконати та опишіть та схематично намалюйте
схему операції
19.Від яких факторів залежить ризики ранніх післяопераційних
ускладнень у даному випадку та після операцій на підшлунковій
залозі
20.Від яких факторів залежить ризик пізніх післяопераційних
ускладнень після операцій на підшлунковій залозі
21.Як потрібно проводити профілактику тромботичних ускладнень на
фоні підвищеного АЧТЧ та зниженого протромбінового індексу
22.За якими критеріями потрібно визначати дози ферментих препаратів
для замісної терапії
23.З якими захворюваннями в першу чергу потрібно проводити
диференційну діагностику хронічного панкреатиту
Download