Uploaded by Yevhenii Kadaner

форма повідомлення ЗППП

advertisement
Затверджено
Наказ МОЗ України
10.01.2006 № 1
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління
якого перебуває заклад ___________________
_________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса)
закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення
_____________________________________
_________________________________________________
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 089-1/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ
1
0
0
1
2
0
0
№ 1
6
ПОВІДОМЛЕННЯ
про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію,
урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз
„
”
20
року.
(дата заповнення)
Повідомлення направлено до
(найменування закладу охорони здоров’я)
1. Прізвище, ім’я, по батькові хворого
2. Дата народження
3. Стать: чоловіча – 1, жіноча - 2
(число,
місяць,
рік)
4. Місце проживання хворого (поштова адреса): країна
область
район
населений пункт
вулиця
будинок №
кв. №
5. Мешкає у: місті – 1, селі – 2
6. Діагноз захворювання
(шифр за МКХ10)
7. Дата встановлення діагнозу
(число,
місяць,
рік)
8. Діагноз установлено під час: звернення до лікаря – 1, профілактичного огляду – 2, обстеження в лікарні-3,
обстеження донорів – 4, обстеження вагітних – 5, обстеження осіб, які доставлені співробітниками МВС, – 6,
обстеження контактних осіб - 7, інше - 8 (уписати)
9. Діагноз встановлено лікарем: дерматовенерологом – 1, урологом – 2, акушер-гінекологом – 3
10. Діагноз підтверджено: лабораторним дослідженням – 1; клінічно – 2,
іншим – 3 (уписати)
11. Дата відправлення повідомлення
„
”
20
р.
Прізвище, ім’я, по батькові та номер
контактного телефону лікаря,
який заповнив повідомлення
(підпис)
Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України
М.В. Голубчиков
Затверджено
Наказ МОЗ України
10.01.2006 № 1
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління
якого перебуває заклад ___________________
_________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса)
закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення
_____________________________________
_________________________________________________
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 089-1/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ
1
0
0
1
2
0
0
№ 1
6
ПОВІДОМЛЕННЯ
про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію,
урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз
„
”
20
року.
(дата заповнення)
Повідомлення направлено до
(найменування закладу охорони здоров’я)
1. Прізвище, ім’я, по батькові хворого
2. Дата народження
3. Стать: чоловіча – 1, жіноча - 2
(число, місяць,
рік)
4. Місце проживання хворого (поштова адреса): країна
область
район
населений пункт
вулиця
будинок №
кв. №
5. Мешкає у: місті – 1, селі – 2
6. Діагноз захворювання
(шифр за МКХ10)
7. Дата встановлення діагнозу
(число,
місяць,
рік)
8. Діагноз установлено під час: звернення до лікаря – 1, профілактичного огляду – 2, обстеження в лікарні-3,
обстеження донорів – 4, обстеження вагітних – 5, обстеження осіб, які доставлені співробітниками МВС, – 6,
обстеження контактних осіб - 7, інше - 8 (уписати)
9. Діагноз встановлено лікарем: дерматовенерологом – 1, урологом – 2, акушер-гінекологом – 3
10. Діагноз підтверджено: лабораторним дослідженням – 1; клінічно – 2,
іншим – 3 (уписати)
11. Дата відправлення повідомлення
„
”
20
р.
Прізвище, ім’я, по батькові та номер
контактного телефону лікаря,
який заповнив повідомлення
(підпис)
Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України
М.В. Голубчиков
Download