Uploaded by Олег Гостев

Лаб раб 3

advertisement
Лабораторна робота №3
Тема: Огляд хворого
Теоретичні питання
1. . Значення огляду хворого в практиці роботи фізичного терапевта.
2. .Основні правила огляду
3. .Компоненти загального огляду
4. Характеристика положень пацієнта: активне, пасивне, вимушене.
5. Характеристика задовільного стану пацієнта.
6. Характеристика стану середньої тяжкості пацієнта.
7. Характеристика тяжкого стану пацієнта.
8. Характеристика вкрай тяжкого стану пацієнта.
9. Поняття про шкали оцінки стану хворого, їх значення.
Хід роботи
1. Надати коротку характеристику шкалам оцінки стану пацієнта.
2. Знайти бланки, сформувати їх картотеку.
3. Знайти посилання на приклад проведення оцінки стану пацієнта за цими
шкалами.
Шкали:
• шкалу Ашворта (Ashworth scale) – визначають ступінь спастичності;
• індекс щоденної діяльності Бартела (Barthel Index) – для оцінки
незалежності пацієнтів у побуті;
• модифіковану шкалу Ренкіна – визначають ступінь інвалідизації
(функціональної залежності);
• шкалу балансу Берга (ВВS),
• шкалу рівноваги та ризику падіння Теннесі (Tinnety) –для визначення
постуральних можливостей;
• індекс мобільності Ріверміда (Rivermead mobilily index)
• шкалу сенсомоторного відновлення після інсульту Fugl Мейера (FMA)
– для визначення рухових можливостей;
• модифікований моторний тест вертикалізації (Upring Motor control
test) – визначають м’язову силу;
• тести ходьби на 10 м (SWT), 6-хвилинна ходьба (6MWT),
чотириквадратний крок – оцінка ходьби;
• тест SAGE – визначає рівень ментального статусу.
Шкала ком Глазго (ШКГ, оцінка важкості коми за шкалою Глазго, The
Glascow Coma Scale, GCS) — шкала для оцінки порушення свідомості та коми
у дітей старших 4-х років і дорослих. Шкала була опублікована в 1974 році
Грехемом Тіздейлом і Браяном Дж. Дженнеттом, професорами нейрохірургії
Інституту неврологічних наук університету Глазго. Первинно шкала
використовувалась для визначення рівня свідомості при черепно-мозковій
травмі. Проте за рахунок її простоти зараз вона застосовується для різних
категорій пацієнтів.
Оцінку за шкалою Глазго прийнято записувати у такому вигляді:
«GCS 9 = E2 V4 M3 в 07:35»
https://juxtra.info/diagnostics/glasgow_scale_ua.php?fbclid=IwAR1CwH_t8DTH_k4TSq-xJrkSDhdnyHSBI7sE3fDisi-Xz-M7WyFLmlSqKw
https://juxtra.info/diagnostics/apgar_score_ua.php
Download