Загрузил Alexandr Kukalo

2

Реклама
ситуационная задача
пищевод барета
Госпитальная хирургия
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.П.
Пирогова (ВНМУ)
2 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alevtyna22 (alyseverova980@gmail.com)
ЗАВДАННЯ
до заняття 3
Хворий 74 років, більше 20 років страждає на ізжогу, відрижку кислим, болі за
грудиною. Періодично лікувався антацидами та інгібіторами протонної помпи з
нестійким ефектом. Має встановлений діагноз: аксиальна кардіофундальна
грижа стравохідного отвору діафрагми, ГЕРХ, рефлюкс-езофагіт. При
контрольній ФГДС в ніжній третині стравоходу візуалізовані поля епітелію
підозрілі на дисплазію.
Запитання для письмової відповіді:
1. Яке ускладнення ГЕРХ можна запідозрити у хворого?У хворого можна
запідозрити таке ускладнення як стравохід Баррета.
2. Які методи едноскопічної діагностики треба застосувати для підтвердження
діагнозу? ендоскопія стравоходу з біопсією; контрастний рентген;
УЗД черевної порожнини; стравохідна манометрія (дослідження рухової
функції стравоходу).
3. Який метод діагностики є абсолютно доказовим при діагностиці
метаплазій?Біопсія слизової оболонки стравоходу.
4. Який метод діагностики е абсолютно доказовим для виключення
онкопроцесу в слизовій оболонці стравоходу? ендоскопічне обстеження з
послідуючим морфологічним вивченням біопсійного матеріалу.
5. Які існують методи ендоскопічного лікування метаплазій та неоплазій
стравоходу? Аргоноплазмова абляція, ендоскопічна резекція слизової
оболонки, ендоскопічна підслизова диссекція.
6. Який метод лікування є найбільш доцільним при стравоході Барета з
нізьким ступенем дисплазії? використовують аргоноплазменну коагуляцію,
фотодинамічну терапію, лазерну деструкцію.
7. Який метод лікування є найбільш доцільним при стравоході Барета з
високим ступенем дисплазії? За дисплазії епітелію застосовують
ендоскопічну резекцію і дисекцію в підслизовому шарі. Для комбінованого
лікування з інгібіторами протонної помпи, серед яких найчастіше
застосовують пантопразол («Контролок»), ці ендоскопічні технології
забезпечують реепітелізацію слизової оболонки стравоходу пласким
епітелієм
Які треба виконати стандартні лабораторні обстеження перед ендоскопічною
операцією? Лабораторне дослідження показників червоної крові,
дослідження дефіциту ОЦК, глобулярного об'єму.
- Визначення групи крові за системою АВО та резус-належності
крові.
- Біохімічне дослідження крові.
- Коагулограма.
- Клінічний аналіз сечі.
- Визначення глюкози в сироватці крові.
- Езофагогастродуоденоскопія.
- Електрокардіографія спокою.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alevtyna22 (alyseverova980@gmail.com)
8. Які данні лабораторних обстежень можуть бути протипоказами для
планової ендоскопічної операції? Змінені показники загального аналізу крові
такі як( гемоглобін, підвищенне ШОЕ, лейкоцити), погане згортання кров.і
9. Яку ендоскопічну операцію необхідно запропонувати хворому для
усунення стравоходу Барета? езофагектомія, ендоскопічна абляція,
ендоскопічна резекція, ендоскопічна аргонплазмова коагуляція слизової
10. Яку ендоскопічну операцію необхідно запропонувати хворому для
усунення грижи стравохідного отвору діафрагми? Для хірургічного
оперування грижі найбільш часто використовують метод ЛіхтенштейнуШоудайса або лапароскопію.
11. В якій послідовності треба оперувати хворого та з яким інтервалом і чому?З
інтервалом 3-5 років.
12. Які ускладнення стравоходу Барета мають летальні наслідки? утворення
аденокарциноми стравоходу, стравохідні кровотечі
13. Чому періодичне лікувався антацидами та інгібіторами протонної помпи не
захистило хворого від ускладнень? Проблеми, які можуть виникнути на
фоні прийому ІПП, здебільшого пов’язані із встановленням помилкових
діагнозів кислотозалежних станів та призначенням надмірних доз ІПП.
При виборі препарату завжди необхідно враховувати можливі ризики та
обирати той лікарський засіб, у якого вони менші, що підтверджують
результати клінічних досліджень.
14. Як правильно назначати інгібітори протонної помпи після ендоскопічної
операції? Перші 2-3 доби
15. В якому випадку показана езофагектомія? Даний метод лікування є дуже
радикальним, і вдаються до нього лише в тих випадках, коли інші методи
не дають бажаного ефекту. У деяких ситуаціях показано видалення тільки
частини стравоходу.
16. Які додаткові методи дослідження стравоходу необхідно виконати перед
ендоскопічною та лапароскопічною операціями?
здача лабораторних аналізів крові і сечі;
рентгенографія грудної клітки;
УЗД;
КТ;
МРТ;
верхнє ендоскопічне дослідження стравоходу.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alevtyna22 (alyseverova980@gmail.com)
Скачать