Загрузил dasha.holt

Практична робота 1 Охорона праці

Реклама
(Варіант – 3)
Практична робота 1.
Стан травматизму в Україні та методичні підходи
до його оцінювання
Мета. Оцінити стан травматизму в Україні та опанувати методику оцінювання
виробничого травматизму як на державному рівні, так і на рівні суб’єкта
господарювання.
Завдання 1. За даними про стан травматизму в Україні, які наведено у табл. 1,
оцінити стан травматизму в окремому регіоні країни та порівняти його з середніми
показниками по Україні. Оцінити співвідношення смертельного і загального
виробничого травматизму.
Завдання 2. За даними, наведеними в табл. 2 і 3, проаналізувати стан
травматизму на двох суб’єктах господарювання А і Б.
Таблиця 1
№
ва
р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Дані про стан травматизму в Україні
Травматизм
Смертель
Кількіст Частка
виробничого
ний
ь
працездат
характеру
травматиз
Адміністративні
населен
ного
м
одиниці
ня,
населення Смертельн Загальни невиробнич
млн (A)
(b)
ого
ий
й
характеру
Україна
45,7
0,55
528
9221
41158
Автономна
2,0
0,56
12
214
1980
Республіка Крим
1,6
0,52
16
228
1376
Вінницька обл.
1,0
0,53
9
177
850
Волинська обл.
3,3
0,66
52
816
3300
Дніпропетровська обл.
4,4
0,57
129
3141
4664
Донецька обл.
1,3
0,53
9
141
1404
Житомирська обл.
1,2
0,56
5
35
756
Закарпатська обл.
1,8
0,57
15
347
1710
Запорізька обл.
1,4
0,55
12
99
868
Івано-Франківська обл.
1,7
0,55
23
220
1666
Київська обл.
1,0
0,53
13
101
1250
Кіровоградська обл.
2,3
0,57
46
1156
2461
Луганська обл.
2,5
0,56
19
259
1500
Львівська обл.
1,2
0,56
8
94
1200
Миколаївська обл.
2,4
0,57
18
200
2304
Одеська обл.
1,5
0,54
14
212
1485
Полтавська обл.
1,2
0,54
10
125
888
Рівненська обл.
1,2
0,53
12
169
1320
Сумська обл.
1,1
0,52
5
91
671
Тернопільська обл.
2,8
0,57
25
305
2492
Харківська обл.
1,1
0,57
8
112
1199
Херсонська обл.
1,3
0,53
13
151
1053
Хмельницька обл.
1,3
0,53
10
124
1261
24.
25.
26.
Черкаська обл.
Чернівецька обл.
Чернігівська обл.
м. Київ
0,9
1,1
2,8
0,54
0,51
0,62
4
7
32
37
134
471
621
1210
1512
Таблиця 2
Інформація про стан загального травматизму на суб’єктах господарювання А
Кількість
потерпіли
Середня Кількість
Кількість днів
х
Суб’єкт кількість нещасних
непрацездатності
в окремих
господапрацівв окремих потерпілих, (Sі)
випадків
випадках,
рювання
ників
(n)
(Рі)
(N0)
Р1 Р2 Р3
S1
S2
S3
S4
S5
1
50
1
2
3
7
2
60
1
2
10
11
3
70
1
2
7
13
4
80
1
2
3
16
5
90
1
2
4
12
6
100
2
1
1
15
9
7
200
2
1
1
11
10
8
300
2
1
2
3
4
8
9
400
2
1
2
6
10
13
10
500
2
1
3
13
9
10
11
11
600
2
1
3
3
8
7
4
12
700
2
2
1
8
3
4
13
800
3
1
1
1
12
10
3
14
900
3
1
1
1
4
18
6
15
1000
3
1
2
1
13
10
13
12
16
900
3
1
1
2
11
12
6
3
17
800
3
1
2
2
3
4
8
12
4
18
700
3
2
1
1
31
12
8
9
19
600
3
1
1
1
40
12
4
20
500
3
1
2
1
10
13
9
7
21
400
3
1
1
1
8
19
21
22
300
2
2
1
4
4
32
23
200
2
1
2
8
13
9
24
100
2
1
1
10
11
25
90
2
1
1
8
7
Таблиця 3
Інформація про стан загального травматизму на суб’єктах господарювання Б
Кількість
Середня Кількість потерпілих
Кількість днів
Суб’єкт кількість нещасни
в
окремих
непрацездатності
господапрацівх
випадках,
в окремих потерпілих, (Sі)
рювання
ників
випадків
(Р
і)
(N0)
(n)
Р1 Р2 Р3
S1
S2
S3
S4
S5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
55
1
2
8
10
2
65
1
2
15
14
3
75
1
2
12
16
4
85
1
2
8
19
5
95
1
2
9
15
6
105
2
1
1
20
12
7
250
2
1
1
16
13
8
350
2
1
2
8
7
12
9
450
2
1
2
11
13
17
10
550
2
1
3
18
12
14
17
11
12
13
14
650
750
850
950
2
2
3
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
1050
950
800
700
600
500
400
300
200
100
50
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
4
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
5
2
2
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
1
6
1
1
1
2
1
1
8
13
17
9
11
6
13
21
11
8
7
10
7
13
15
18
18
10
12
15
19
12
18
16
8
13
16
22
14
18
8
18
13
8
24
12
9
17
20
10
8
13
7
6
9
10
10
Закінчення табл. 3
10
11
18
9
10
16
6
6
16
12
18
15
Хід виконання
Завдання 1. За даними про стан травматизму в Україні, які наведено у табл.
1, оцінити стан травматизму в окремому регіоні країни (№3- Вінницька
область) та порівняти його з середніми показниками по Україні. Оцінити
співвідношення смертельного і загального виробничого травматизму.
1. Оцінити стан травматизму у Вінницькій області, в якому проживає 1,0 млн
осіб (А) з часткою працездатного населення b=0,53, якщо загалом на виробництві
травмовано 177 особу, з яких 9 загинули, а від причин невиробничого характеру
загинуло 850 осіб, та порівняти із середніми показниками по Україні. Оцінити
співвідношення смертельного і загального виробничого травматизму.
Стан виробничого травматизму в Україні та у Вінницькій області
оцінюємо за формулами (1) та (2).
В середньому по Україні:
528
N1 
 21 – смертельний виробничий травматизм;
45,7  0,55
9221
N2 
 367
45,7  0,55
– загальний виробничий травматизм;
N1 : N 2  1 : 17 ,5 .
Вінницька область:
N1=9/1,0х0,53≈17 - смертельний виробничий травматизм;
N2=177/1,0х0,53≈334 – загальний виробничий травматизм;
N1:N2=17:334=1:19,6 – відношення смертельного травматизму до загального
травматизму
Стан невиробничого травматизму оцінюємо за формулою (3).
В середньому по Україні:
41158
N3 
 901 – смертельний невиробничий травматизм.
45,7
Вінницька область:
N3=850/1,0=850
Висновок:
– смертельний невиробничий травматизм.
Рівень виробничого травматизму у Вінницькій області є дещо
вищим, ніж в середньому по Україні – в 1,12 рази (19,6:17,5=1,12), тоді як
невиробничого є нижчим в 1.06 раз ніж в середньому по Україні (901: 850=1,06)
Співвідношення N1:N2 як в середньому по Україні, так і для Вінницької області не
відповідає тенденції піраміди травматизму.
Завдання 2. Оцінити та порівняти стан травматизму для двох суб’єктів
господарювання А і Б. На суб’єкті господарювання А протягом року в середньому
працювало 70 працівників і сталось 1 нещасних випадки, в результаті яких
постраждало 2 працівники, які тимчасово втратили працездатність відповідно на
7 і 13 днів. На суб’єкті господарювання Б протягом року в середньому працювало
75 працівників і стався 1 нещасний випадок, в результаті якого постраждало 2
працівники, які тимчасово втратили працездатність, відповідно, на 12 і 16 днів.
Розрахуємо для кожного суб’єкта господарювання коефіцієнти частоти,
важкості та непрацездатності за формулами (4–6).
Для суб’єкта А:
коефіцієнт частоти – К1=1000х2/70=28,6
коефіцієнт важкості – К2=(7+13)/2=10
коефіцієнт непрацездатності –. К3=1000х(7+13)/70=285,7
Для суб’єкта Б:
коефіцієнт частоти – К1=1000х2/75=26,7
коефіцієнт важкості – К2=(12+16)/2=14
коефіцієнт непрацездатності – К3=1000х(12+16)/75=373,3
Висновок: Порівнюючи розраховані значення К1 для досліджуваних суб’єктів А
і Б можна зробити висновок, що рівень травматизму на суб’єкті Б є вищим, ніж на
суб’єкті А, відповідно до значень К2 отримані травми працівниками на суб’єкті Б є
важчими, ніж на суб’єкті А.
Скачать