Загрузил Анастасия Скутельникова

Дифузні захворювання печінки

Реклама
Хворий 42 років. Поступив з клінікою шлунково-кишкової кровотечі. В
анамнезі токсичний гепатит. При надходженні стан середньої тяжкості.
Печінка на 3-4 см виступає з-під краю реберної дуги, щільна, горбиста.
Селезінка значно збільшена, асциту немає.
В аналізах крові помірна анемія, показники функції печінки на верхніх межах
норми. При ФЕГДС визначається розширення вен стравоходу з наявністю
свіжого тромбу.
Запитання для письмової відповіді:
1.
Визначте попередній діагноз хворого?
2.
Назвіть ускладнення основного захворювання, яке кровотечу
3.
Які додаткові інструментальні методи потрібні для уточнення діагнозу?
4.
Які лабораторні методи необхідні для визначення функції печінки?
5.
Які ендоскопічні втручання необхідні хворому?
6.
Які додаткові методи зупинки кровотечі існують?
7.
Яка медикаментозна терапія показана цьому хворому?
8.
Які покази до гемотрансуфзії існують, які препарати крові можливо
використати?
9.
Які можливі оперативні втручання при рецидиві кровотечі?
10. Які параметри треба контролювати в ранньому та пізньому
післяопераційному періоді?
Скачать