Загрузил Василина Штабура

атерослероз

Реклама
Підготувала
студентка 19 групи
Штабура Василина
 Грец. «Athere - каша і sklerosis - ущільнення);
 Атеросклероз - хронічне захворювання,
при якому відбувається системне
ураження артерій, що виражається у
відкладаннях ліпідів і солей кальцію у
внутрішній оболонці з наступним
ущільненням та звуженням просвіту
судин.
1. Доліпідна
2. Стадія ліпідних смужок
3. Стадія фіброзних бляшок
4. Стадія ускладнених уражень (виразкування ,
тромбоз , кальциноз )
Нормальна
стінка артерії
Формування жирових
полосок. «Пінисті
клітини» містять
велику кількість
холестеролу,проходять
під шар ендотелію
Участь гладком'язових
клітин
 У нормі інтима артерій
утворена одноклітинним
ендотеліальним шаром,
під яким знаходяться
клітини гладеньких
м'язів, занурені в
міжклітинну речовину.
 Тромбоксан
А2=стимулює агрегацію
тромбоцитів
Тромбоцитарний
фактор
росту=проліферація
ГМК.
Проліферація і міграція клітин гладкої
мускулатури в ділянку бляшки.
Ендотелій пошкоджується,активується
агрегація тромбоцитів
Утворення фіброзної бляшки.Клітини
секретують колаген і інші білки,які
формують фіброзну оболонку,всеридині
якої відбувається некроз клітин
В бляшці накопичуються змертвілі
тканини,просочені холестеролом.
Відбувається кальцифікація.
Стадія кальцинозу або атерокальцинозу — це завершальна
стадія, яка характеризується відкладанням солей кальцію в
ділянці фіброзних бляшок, тобто їхнім звапненням. Бляшки
набувають кам'янистої консистенції, стінка судини в місці
кальцифікації різко деформується.
Гіпертонічна хвороба супроводжується розвитком ендотеліальної
дисфункції (постійний високий тиск пошкоджує стінку артерії), яка
проявляється зростанням коагулянтних та пригніченням
фібринолітичних властивостей плазми крові.
У ряді досліджень відзначається посилення агрегаційної здатності
тромбоцитів у хворих на ГХ. При активації тромбоцитів,
спостерігається гіперпродукція тромбоксану А2, (ТХА2,) розглядається
як важливий фактор, який ініціює артеріальну гіпертензію.
Скачать