Uploaded by Михаил Погорелый

Витамини 1ч.

advertisement
Вітаміни як компоненти харчування
Коферментні функції вітамінів
Вітаміни
низькомолекулярні
органічні сполуки різноманітної
хімічної природи, повністю або
частково незамінні для людини, які
приймають участь в регуляції та
каталізі, та не використовуються з
енергетичною та пластичною метою
Загальнобіологічні ознаки вітамінів
 Не є ні пластичним, ні енергетичним
матеріалом, але без вітамінів ці процеси
неможливі;
 Володіють
високою
біологічною
активністю;
 Організм людини чутливий як для
надлишку, так і до нестачі вітамінів;
 Як надлишок, так і нестача вітамінів
проявляється захворювнанням
з
характерною клінічною картиною.
Метаболізм вітамінів в організмі
(загальні положення)

У кишечнику водорозчинні вітаміни
всмоктуються
активним
транспортом,
жиророзчинні - в складі міцел.

У
крові
водорозчинні
вітаміни
транспортуються вільно або в комплексі з
білками, жиророзчинні вітаміни - в складі
ліпопротеїнів та в комплексі з білками.

Вітаміни з крові надходять в клітини
органів і тканин.





У печінці та нирках водорозчинні
вітаміни перетворюються в коферменти;
У печінці і шкірі деякі вітаміни
перетворюються в активні форми (D);
Активні форми вітамінів реалізують свої
біохімічні та фізіологічні ефекти;
Інактивуються як ксенобіотики та інші
продукти метаболізму;
З організму вітаміни та їх похідні
виводяться в основному з сечею та калом.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІТАМІНІВ
За фізичними властивостями:
1.
Водорозчинні вітаміни

Вітамін РР (нікотинова кислота);

Вітамін В1 (тіамін);

Вітамін В2 (рибофлавін);

Вітамін В5 (пантотенова кислота);

Вітамін В6 (піридоксин);

Вітамін В9, Вс (фолієва кислота);

Вітамін В12 (кобаламін);

Вітамін Н (біотин);

Вітамін С (аскорбінова кислота);

Вітамін Р (біофлавоноїди);
2. Жиророзчинні вітаміни

Вітамін А (ретинол);

Вітамін D (холекальциферол);

Вітамін Е (токоферол);

Вітамін К (філохінон);

Вітамін F (суміш поліненасичених довголанцюгових
жирних кислот – арахідонова та інші)
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІТАМІНІВ
За метаболічними властивостями :

Ензимовітаміни (коферменти) (В1, В2, РР,
В6, В12, пантотенова кислота, біотин,
фолієва кислота);

Гормоновітаміни ( D2, D3, А);

Редокс-вітаміни або вітаміниантиоксиданти ( С, Е, А, ліпоєва кислота).
Вітамін В1
(тіамін,
антиневритний)
Продукти харчування
Джерела
Вітамін В1
Чорний хліб, злаки, горох, квасоля, м'ясо, дріжджі.
Потреба тіаміну для дорослої людини становить 2-3 мг
на добу і збільшується взимку, при вживанні великої
кількості вуглеводів, а також ця потреба значно збільшується
у разі хронічних інфекційних хвороб, хірургічних втручань,
опікової недуги, цукрового діабету, при тривалому лікуванні
антибіотиками та сульфаніламідними препаратами.
Метаболізм
Всмоктується в тонкому кишечнику у вигляді вільного тіаміну.
Вітамін фосфорилюється безпосередньо в клітині-мішені.
Приблизно 50% всього В1 знаходиться в м'язах, близько 40% - в
печінці. Одноразово в організмі міститься не більше 30 добових доз
вітаміну.
Вітамін В1
Утворення
ТДФ («кокарбоксилази») в
результаті фосфорилювання вільного тіаміну за
участі фермента тіамінфосфокінази
+АТФ

АМФ+
Вітамін В1
Коферментні функції ТДФ

Входить
до
складу
мультиферментних
комплексів: піруватадегідрогеназного та
α-кетоглутаратдегідрогеназного.

Є коферментом транскетолаз неокисної
фази
пентозофосфатного
циклу
та
забезпечує перенос глікоальдегідних груп.
Гіповітаміноз В1
Основною причиною є нестача вітаміну в їжі,
надлишок алкогольних напоїв, які знижують
всмоктування і підвищують екскрецію вітаміну,
або вуглеводних продуктів, що підвищують
потребу в тіаміні.
Також причиною гіповітамінозу може бути
споживання сирої риби (тріска, форель,
оселедець), сирих устриць, оскільки в них
міститься антивітамін - фермент тіаміназа, що
руйнує вітамін.
У кишечнику людини присутня бактеріальна
тіаміназа.
Гіповітаміноз В1
Хвороба "бері-бері» або "ножні кайдани" - порушення
метаболізму травної, серцево-судинної та нервової систем
через недостатність енергетичного і пластичного обміну.
З боку нервової тканини спостерігаються:
- поліневрити: зниження периферичної чутливості, втрата
деяких рефлексів, болі по ходу нервів, енцефалопатія:
- синдром Верніке - сплутаність свідомості, порушення
координації, галюцинації, порушення зорової функції,
- синдром Корсакова - ретроградна амнезія, нездатність
засвоювати нову інформацію, балакучість.
З боку серцево-судинної системи відзначається порушення
серцевого ритму, болі в серці і збільшення його розмірів.
У шлунково-кишковому тракті порушується секреторна і
моторна функція, виникає атонія кишечнику і запори, зникає
апетит, зменшується кислотність шлункового соку.
Вітамін В2
(рибофлавін,
вітамін росту)
Продукти харчування
Вітамін В2
Джерела
Достатня кількість міститься в мясних продуктах, печінка, нирки,
молочні продукти, дрожі. Також вітамін утворюється кишковими
бактеріями.
Добова потреба
2,0-2,5 мг.
Будова
У складі рибофлавіна входить флавін – ізоалоксазинове кільце з
замісниками (азотиста основа) та спирт рібітол.
Вітамін В2
Метаболізм
Всмоктування: в кишечнику;
Транспорт: у вільному вигляді;
Активація: в слизовій оболонці кишечника
відбувається утворення коферментів ФМН та ФАД:
АТФ
АДФ
АТФ
ФФн
Рибофлавин
ФАД
ФМН
Рибофлавинкиназа ФМН-аденилилтрансфераза
Вітамін В2
Коферментні функції:

ФМН та ФАД – коферменти оксидаз, які переносять електрони та
протони від окисленого субстрата на кисень. Такими ферментами є
оксидази D- та L-амінокислот, ксантиноксидаза.

ФМН та ФАД – переносчики електронів та протонів в дихальному
ланцюгу

ФАД – приймає участь в реакціях окислення жирних кислот (він є
коферментом ацил-КоА-дегідрогенази) в мітохондріях.

ФАД – кофермент піруват- та α-кетоглутаратдегідрогеназних
комплексів
Гіповітаміноз В2
 Зупинка росту організму;
 Запалення слизової оболочки ротової порожнини (глосіт запалення язику), з’являються довгонезаживаючи тріщини
в кутах рота, дерматит носогубної складки;
 Запалення очей у вигляді васкуляризації рогової
оболонки, катаракти;
 Шкірні ураження (дерматити, облисіння, лущення шкіри,
ерозії );
 загальна м’язова слабкість та слабкість серцевого м’яза.
Вітамін РР,
нікотинова кислота,
нікотинамід, ніацин,
антипеларгічний
Продукти харчування
Вітамін РР
Джерела
Хорошим джерелом є печінка, м'ясо, риба, бобові, гречка, чорний хліб.
У молоці та яйцях вітаміну мало. Також синтезується в організмі з
триптофану - одна з 60 молекул триптофану перетворюється в одну
молекулу вітаміну.
Добова потреба
15-25 мг.
Будова
Вітамін існує у вигляді нікотинової кислоти або нікотинаміду.
Нікотинова кислота
Нікотинамід
Вітамін РР
Коферментними формами є
нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД) та фосфорильована
по рибозі форма - нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат
(НАДФ).
Вітамін РР
Біохімічні функції
1. Метаболізм білків, жирів та вуглеводів. Так як НАД і НАДФ
служать коферментами більшості дегідрогеназ, то вони беруть участь
в реакціях:
- в синтезі і окисленні карбонових кислот,
- в синтезі холестеролу,
- в обміну глутамінової кислоти та інших амінокислот,
- обміну вуглеводів: пентозофосфатний шлях, гліколіз,
окисного декарбоксилювання піровиноградної кислоти,
циклу трикарбонових кислот.
2. НАДН виконує регулюючу функцію, оскільки є інгібітором деяких
реакцій окислення, наприклад, в циклі трикарбонових кислот.
3. Захист спадкової інформації - НАД є субстратом полі-АДФрибозилювання в процесі зшивання хромосомних розривів і
репарації ДНК.
Вітамін РР
4. Захист від вільних радикалів - НАДФН є необхідним
компонентом антиоксидантної системи клітини.
5.
НАДФН
бере
участь
в
реакціях
ресинтезу
тетрагідрофолієвої кислоти (кофермент вітаміну B9) з
дигідрофолієвої після синтезу тіміділмонофосфата,
відновлення
білка
тіоредоксіна
при
синтезі
дезоксирибонуклеотидов,
для активації "харчового" вітаміну К або відновлення
тіоредоксіна після реактивації вітаміну К.
Гіповітаміноз РР - пелагра
«ТРИ Д»
1. Дерматит – запалення шкіри,
2. Діарея
3. Деменція – розумова відсталість.
Дякую за увагу!
Download