Uploaded by milenakovtunenko44

симбіоз

advertisement
Симбіоз та його форми.
Все існуюче в природі, тією
чи іншою мірою, є
симбіозом.
О. Марков
«Серед багатьох
чинників
взаємовпливи
організмів різних
видів мають
особливе значення».
Генріх Антон Де Барі
(1831-1888) німецький ботанік і
мікробіолог, один із
засновників мікології.
Увів у науку в 1879 р. поняття «симбіоз» і
«мутуалізм» (на прикладі лишайників).
Усі форми співіснування організмів різних видів називають
симбіозом (від грец. симбіозіс - спільне проживання), а самі
організми - симбіонтами.
Відносини, які виникають між симбіонтами
нейтральні
шкідливі
корисні
Симбіоз може базуватися на зв’язках
трофічних (кормових)
просторових
Є чотири основні форми симбіозу
Назва
Визначення
форми
Мутуалізм співіснування різних
видів, за якого вони
отримують взаємну
користь і в природі не
існують один без одного,
тобто їхній взаємозв'язок
є облігатним
Приклади організмів
 молюск тридакна й
водорості;
 мікориза;
 бактеріориза;
 бактерії в кишечнику
жуйних тварин;
 лишайники;
 комахи – запилювачі й
квіти.
Назва
Визначення
форми
Коменсалізм форма симбіозу, за якої
організми одного виду
(коменсали)
отримують користь від
організмів іншого виду,
До
не зашкодивши йому,
коменсалізму
належать такі але й не приносячи
користі.
явища, як
форезія та
зоохорія
форезія
зоохорія
Приклади організмів
 у норах бабаків живуть
метелики, жаби, мокриці;
 акула і риби-лоцмани
 риби морські качечки
ховаються між голками
морських їжаків;
 епіфіти і деревні рослини;
 насіння та плоди рослин,
які поширюються
тваринами
Назва
Визначення
форми
Аменсалізм Аменсалізм - форма
Приклади організмів
 одночасне оселення в
біотичних відносин між
товстому кишечнику коня двох
видами, коли один
видів паразитичних нематод:
(Інгібітор) з них пригнічує
кінська аскарида пригнічує
життєдіяльність іншого
делафондію, але не відчуває
(Аменсал), не зазнаючи
на собі її негативного впливу
негативного зворотного
впливу.
Інгібітор
Аменсал
Назва
Визначення
форми
Паразитизм форма симбіозу організмів
різних видів, з яких один
(паразит) використовує іншого
(хазяїна) як середовище
мешкання та джерело живлення,
покладаючи на нього (частково
Екзопаразит
або повністю) регуляцію
Ендопаразит
відносин з навколишнім
середовищем.
Приклади
організмів
фітофтора на
картоплі, людська
аскарида в тонкому
кишечнику людини.
Дивовижний приклад потрійного симбіозу описали в останньому
номері журналу Science американські біологи, які працюють в
Йеллоустоунському національному парку (США), де на гарячому
ґрунті поблизу геотермальних джерел виростає термостійка трава
Dichanthelium lanuginosum, близька родичка проса. Раніше було
встановлено, що дивовижна стійкість цієї рослини до високих
температур якимось чином пов'язана з ендофітним (виростають в
тканинах рослини) грибом Curvularia protuberata. Саме вірус
присутній в ендофіті надає термотолерантність кореневій системі
рослини
Використайте умовні позначення («+» - користь для
організмів, «-» - шкода для організмів; «0» - ні користі,
ні шкоди) та визначте форму симбіозу в названих парах
організмів:
А - мутуалізм: ...
Б - коменсалізм: ...
В - паразитизм: ...
Прояв симбіозу
1. Інфузорії у шлунку жуйних
2. Орхідеї на гілках дерев
3. Джгутикові в кишечнику термітів
4. Гострики в кишечнику людини
5. Рак-самітник й актинії
6. Вусоногі раки на китах
7. Амеба кишкова в людини
8. Сажкові гриби на кукурудзі
9. Вірус сказу й лисиці
Характер зв'язків
+,-.0
Домашнє завдання: опрацювати § 12
«СИМБІОЗ ТА ЙОГО ФОРМИ»,
виконати завдання слайд 10
Download