его не стоит делать во время кризиса

Реклама
Начальнику ДПІ в Печерському районі
м. Києва
01010, м. Київ, вул.. Лєскова, 2
Фізичної особи – підприємця
Іванова Івана Івановича
м. Київ, вул. Щорса, 29, кв. 3
Код 1234567890
тел.. (093) 322-23-23
ЗАЯВА
У зв’язку з тим, що з 1 по 30 листопада 2016 року я перебуватиму у щорічній
відпустці, на підставі пункту 295.5 Податкового Кодексу України, прошу
звільнити мене від сплати єдиного податку за листопад 2016 року (як
платника єдиного податку групи 2 без найманих працівників).
Про результати розгляду моєї заяви та прийняте Вами рішення прошу
повідомити мене письмово в строки, встановлені чинним законодавством
України.
10 жовтня 2016 року.
____________
/підпис/
ФО-П Іванов І.І.
Скачать