Uploaded by Sergiy Zhevzhik

Запит на отримання публічної інформації

advertisement
Запит на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації
України
Міністерство культури
вул. І. Франка, 19
м. Київ
01601
Запитувач
__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________________________________________
(поштова адреса)
____________________________________________________________________
(адреса електронної пошти)
____________________________________________________________________
(контактний номер телефону)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати мені інформацію.
Чи є культурним надбанням України болванки
та корпуси
артилерійських боєприпасів часів Першої Світової війни звільнені від усяких
небезпечних та вибухових речовин які постійно знаходять та здають на
металобрухт?
Відповідь на запит прошу надати у встановлений законом строк на поштову
адресу 02068 Київ вул. Драгоманова 31Б
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної
інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк
копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
«______»________________20___року
___________________
(підпис)
Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у
володінні Міністерства, розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства
www.mincult.kmu.gov.ua.
2. Запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача:
на поштову адресу (на конверті
вказувати«Публічна інформація»):
01601, м. Київ, вул. І Франка, 19;
на електронну пошту:
public_info@mincult.gov.ua;
телефаксом:
(44) 234-49-11;
за телефоном:
(44) 235-21-80.
3. Запит може бути поданий особисто до сектору організації доступу до
публічної інформації Міністерства в робочий час згідно з правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
Download