Загрузил Dmitry Komelkov

Zayava na povernennya

Реклама
Генеральному директору ТОВ «А.Б.С. Україна»
Паламарчуку Я.В.
Покупця ___________________________________
Найменування документа_____________________
серія _____ №___________, виданий____________
___________________________ дата ____________
ЗАЯВА
на повернення товару належної якості
Прошу прийняти товар належної якості, який було придбано в ТОВ «А.Б.С. Україна»:
Найменування
товару
Код товару
Кть
Причина повернення
Видаткову накладну №_______________ від « ___» ______________ 20__ р. додаю.
Прошу повернути сплачену за товар грошову суму на номер договору ______________________
Покупець _______________________ (________________________)
«___» _____________20__ р.
Спеціаліст відділу продажу ____________________ (________________________)
Рішення по заяві: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________
(посада)
________________________
(прізвище і ініціали)
(_______________)
(підпис)
Скачать