Загрузил Світлана Ємельянова

!!!ПЛАН САмоосвыти

Реклама
ЗАТВЕРДЖУЮ
в.о. ЗАВІДУВАЧА
ДНЗ № 286
Зеленська Г.М.
_______________
ПЛАН САМООСВІТИ
ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА Ємельянової С.М.
НА 2017 -2018 Н.Р.
№
ЗМІСТ РОБОТИ
ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
Науково-теоретична та методична підготовка
1
2
Свою
роботу будувати
на
наступних
принципах:
- особистісне орієнтування - орієнтування на
дитину, її психоемоційні особливості;
- емоційна підтримка - створення на заняттях
емоційно комфортної обстановки;
- взаємодія з батьками, вихователями ,
психологом;
- ігровий контекст занять - формування
позитивної мотивації навчання.
Роботу проводити за такими напрямами:
- профілактичний;
- діагностичний;
- навчально-корекційний ;
- консультативно-методичний;
- інформаційний;
- координаційний.
Упродовж
року
Упродовж
року
Опрацювати нормативно-правові акти:
•
Лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9322 «Щодо організації освітньої роботи в
дошкільних навчальних закладах у
2017/2018 н.р.»
•
Лист МОН України від 16.06.2016 № 1/9315 «Щодо організації освітньої роботи в
дошкільних навчальних закладах у
2016/2017 н.р.»
3
•
Лист МОН України від 07.08.2014 № 1/9399 «Про перелік навчальної літератури,
що має відповідний гриф Міністерства
освіти і науки України, для використання
в дошкільних навчальних закладах у
2016/2017 навчальному році»
•
Методичні рекомендації щодо організації
Вересень
ВІДМІТКА ПРО
ВИКОНАННЯ
роботи з дітьми 5-річного віку в умовах
різних форм здобуття обов’язкової
дошкільної освіти (лист КВНЗ
«Харківська академія неперервної
освіти» від 12.12.2012 № 1752)
•
Лист КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти» від 24.05.2013 № 781
«Про планування освітнього процесу в
дошкільних навчальних закладах у
2013/2014 н.р.» (щодо розподілу занять)
Опрацювати чинні комплексні програмами
-
-
-
«Дитина», освітня програма для дітей від
2 до 7 років (наук. кер. проекту –
Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька
Г. В., Богініч О. Л., БогданецьБілоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція
2015 року;
«Українське дошкілля», програма
розвитку дитини дошкільного віку (авт.
Колектив Білан О.І., Возна Л.М. та ін.
(лист МОНмолодьспорту України від
09.12.2011 №1/11-11601);
«Впевнений старт», програма розвитку
дітей старшого дошкільного віку,
авт.кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П.
та.ін (наказ МОН молодьспорту України
від 21.05.2012 № 604);
Опрацювати корекційну програму для
логопедичних груп:
Вересень
4
-
Програмно-методичний комплекс
“Корекційна робота з розвитку мовлення
дітей 5-го року життя із фонетикофонематичним недорозвитком мовлення,
авт. Рибцун Ю.В. Київ, 2012 (гриф
міністерства освіти і науки, молоді та
спорту україни від 05.12.2012 №1/1118798)
Опрацювати парціальні освітні програми
•
«Про себе треба знати, про себе треба
дбати», програма з основ здоров’я та
безпеки життєдіяльності дітей віком від 3
до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.)
•
«Грайлик», програма з організації
театралізованої діяльності в дошкільному
навчальному закладі (авт. Березіна О.М.,
Гніровська О.З., ЛинникТ.А.);
5
Забезпечувати наступність між дошкільною
та початковою ланками освіти, для цього
опрацювати
такі документи:
• Інструктивно-методичні рекомендації
щодо організації роботи груп для дітей
старшого дошкільного віку при
загальноосвітніх навчальних закладах»
(лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9411)
• «Про забезпечення взаємодії в освітній
роботі з дітьми старшого дошкільного і
молодшого шкільного віку» (лист МОН
України від 19.08.2011 № 1/9-634)
6
Поповнювати, систематизувати та
узагальнювати науково-методичні матеріали з
різних напрямків, що забезпечують ефективну
діяльність логопеда
7
8
9
Вересень
Упродовж
року
Приймати участь у методичній роботі закладу
Упродовж
року
Приймати участь у районному семінаріпрактикумі для вчителів- логопедів на базі ДНЗ
№ 143.
Вересень
Грудень
Квітень
Опрацьовувати новинки методичної літератури
Упродовж року
Опрацьовувати періодичні видання:
 Журнали:
«Логопед»,
«Дошкільне виховання»,
«Палітра педагога»,
10
«Джміль»,
«Батьківський Клуб» (журнал для
звичайних батьків незвичайних дітей).
 Газети:
«Розкажіть онуку»,
«Дитячий садок»
Упродовж
року
Впроваджувати в навчальний процес комп'ютерні технології,
підвищувати інформаційну культуру та комп’ютерну грамотність
11
Знайомитися з новинами офіційного сайту Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України www.
mon.gov.ua
Упродовж року
12
Приймати участь в психолого-педагогічних
обговореннях, форумах, чатах.
Упродовж року
13
Приймати участь у проблемному семінарі-практикумі
«Підвищення рівня професійної майстерності педагогів
закладу в застосуванні ІКТ в умовах інформатизації
освіти»
Здійснювати допомогу своїм колегам (групи №4,№2) в
оволодінні навичками роботи на комп’ютері та
користуванні мережею INTERNET.
Упродовж року
Учитель-логопед __________________С.М. Ємельянова.
Скачать