Uploaded by mr.samoilyuk

ЗУ Про охорону праці опитування

advertisement
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону праці
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
____________________________________________________________________________
Охорона праці –
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Роботодавець –
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Працівник –
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 2.
____________________________________________________________________________
Дія цього Закону поширюється на
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 3.
___________________________________________________________________________
Законодавство про охорону праці складається з
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 4.
____________________________________________________________________________
Державна політика в галузі охорони праці визначається
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Державна політика в галузі охорони праці базується на

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
1
Розділ II
ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Стаття 5.
_____________________________________________________________________________
Умови трудового договору
_____________________________________________________________________________
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Працівнику не може пропонуватися робота, яка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 6.
_____________________________________________________________________________
Вимогам законодавства повинні відповідати
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Працівник має
право
розірвати
трудовий
договір за власним
бажанням
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 7.
__________________________________________________________________________
Працівники, зайняті
на
роботах
з
важкими
та
шкідливими
умовами праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
У разі роз'їзного характеру роботи працівникові
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
При зміні виробничих умов та розмірів пільг
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2
Стаття 8.
_____________________________________________________________________________
На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Роботодавець зобов'язаний
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 9.
____________________________________________________________________________
Відшкодування шкоди
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
За працівниками,
які
втратили
працездатність
у
зв'язку з
нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 10.
__________________________________________________________________________
Забороняється застосування праці жінок
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 11.
_____________________________________________________________________
Не допускається залучення неповнолітніх до
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 12.
________________________________________________________________________
Підприємства, які використовують працю інвалідів
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 13.
___________________________________________________________________________
Роботодавець зобов'язаний створити
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 14.
_____________________________________________________________________________
Працівник зобов'язаний:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 15.
___________________________________________________________________________
На підприємстві
– з кількістю працюючих 50 і більше осіб
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
– з кількістю працюючих менше 50 осіб
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
– з кількістю працюючих менше 20 осіб
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Служба охорони праці підпорядковується
_____________________________________________________________________________
Спеціалісти служби охорони праці у
разі
виявлення
порушень
охорони праці мають право:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Ліквідація служби охорони праці допускається тільки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4
Стаття 16.
_________________________________________________________________________
Комісія з питань охорони праці складається з
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 17.
____________________________________________________________________________
Роботодавець зобов'язаний
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Роботодавець має право
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Роботодавець зобов'язаний
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 18.
_____________________________________________________________________________
Працівники під
час
прийняття
на
роботу і в процесі роботи
повинні
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 19.
__________________________________________________________________________
Фінансування охорони праці здійснюється ______________________________________
Стаття 20.
____________________________________________________________________________
У колективному договорі сторони передбачають
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5
Стаття 21.
_____________________________________________________________________________
Вимогам нормативно-правових актів з охорони праці повинні відповідати
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Технологічні процеси,
машини,
механізми,
устаткування,
транспортні
засоби,
хімічні
речовини
і
їх
сполуки
та
інша
небезпечна продукція, придбані за кордоном
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 22.
_____________________________________________________________________________
Роботодавець повинен
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
За підсумками розслідування нещасного випадку
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 23.
__________________________________________________________________
Роботодавець зобов'язаний інформувати
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Органи державного управління охороною праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На державному рівні
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 24.
____________________________________________________________________________
Для поліпшення охорони праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6
Розділ IV
СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 25.
___________________________________________________________________________
До працівників можуть застосовуватися
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
При розрахунку розміру страхового внеску
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 26
_____________________________________________________________________________
Роботодавець зобов'язаний
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Роботодавець відшкодовує
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Розділ V
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 27.
_________________________________________________________________________
Нормативно-правові акти з охорони праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 28.
___________________________________________________________________________
Опрацювання та прийняття
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Стаття 29.
___________________________________________________________________________
У разі неможливості повного усунення
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7
Стаття 30.
__________________________________________________________________________
Нормативно-правові акти з охорони праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Організація охорони праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Розділ VI
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Стаття 31.
___________________________________________________________________________




Державне управління охороною праці здійснюють:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________




Стаття 32.
_________________________________________________________________________
Кабінет Міністрів України:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Стаття 33.
____________________________________________________________________________






Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Стаття 34.
__________________________________________________________________________
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8
Стаття 35.
______________________________________________________________________


Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Стаття 36
_________________________________________________________________________
Повноваження в галузі охорони праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 37.
_____________________________________________________________________________
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Розділ VII
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Стаття 38.
______________________________________________________________________
Державний нагляд
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Органи державного нагляду
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 39.
_____________________________________________________________________________





______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Стаття 40.
_____________________________________________________________________________
Посадовим особам
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9
Стаття 41.
__________________________________________________________________________
Громадський контроль
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Професійні спілки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 42.
____________________________________________________________________________
Уповноважені найманими працівниками
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
Стаття 43.
_____________________________________________________________________________
За порушення законодавства про охорону праці
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Максимальний розмір штрафу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаття 44.
_____________________________________________________________________________
За порушення законів
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності
___________________________________________________________________________
10
Download