Uploaded by irida20@mail.ru

Класна година на тему

advertisement
Класна година на тему: «Знай свої права»
Мета:
 закріплювати знання про права на основі Загальної Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини;
 формувати правові знання школярів, почуття власної гідності; розвивати навички співпраці та взаємодопомоги;
 виховувати любов до Батьківщини, впевненості в собі.
Очікуваний результат:
1. Володіння школярами знаннями про права дитини, передбачених Конвенцією.
2. Усвідомлення учнями відповідального ставлення до самих себе та оточуючих людей.
3. Сформованість основ правової культури.
Обладнання: Комп'ютер, мультимедійний проектор, екран, картки, конвенція ООН з прав дитини, розмальовка жар-птиці.
Форма: Інтелектуальна гра
Технологія:
* ІКТ
* Диференційований підхід
* Системно-діяльнісний підхід
* Компетентнісний підхід
Метод:
* Проблемно-пошуковий
•
Комунікативний
•
Проектний
Форми організації:
* Робота в групах
ХІД КЛАСНОЇ ГОДИНИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
І.
Доброго дня. Сідайте на свої
місця. Подивіться один на
одного посміхніться,
передайте частинку гарного
настрою сусідові по парті.
Молодці.
ІІ.
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ
Організаційний момент
Вітаються з вчителем. Виконують вказівки вчителя. Посміхаються
один одному.
Етап підготовки учнів до активного і свідомого засвоєння матеріалу класної години.
учениця: Я маю право жити на землі,
Я вам пропоную
Творити, дихати, учитись,
прослухати вірш, який
Примножувати багатство всі її,
прочитає нам учениця 5
Своєю Придністров'ю гордитись.
класу
Я маю право на веселку й на весну,
На щедру осінь і на тепле літо,
На зиму, так безмежно чарівну,
І на лани із стиглим житом.
На золотаве сонце в небесах,
Що щедро Придністров'я зігріває,
На соловейка спів в гаях
І на любов батьків, безмежну і безкраю.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Сл. 1
Сл. 2
Спробуйте сформулювати
тему нашої класної години.
Ми зібрались сьогодні для
того, щоб поговорити про
права дітей, тобто про ваші
права. Отже темою класної
години
«Знай
свої
Обговорюють, висувають версії. Передбачені відповіді: Про наші
права
права»
ІІІ.
Що таке право?
А ви знаєте свої права?
Добре! Як ви думаєте, де ж
записані права?
Справді, є безліч нормативноправових документів, у яких
зазначаються правничий та
обов'язки громадян.
Основним
документом
Придністров'я є … в якій
записані права та обов'язки
громадян ПМР,
Загальна
декларація прав людини.
Для дітей є свої нормативноправові документи:
Основна частина
Припущення учнів чи приблизні відповіді.
Право це відсутність обмежень, дозвіл на будь-що.
Право – це встановлені та охоронювані державою норми та правила.
Припущення учнів.
Конституція
Сл. 3
- Конвенція про права
дитини.
- Статут школи.
Представлення команд
У нашій інтелектуальній грі 1-а команда. «__________ ».
беруть участь 2 команди. 2-а команда. «____________».
Давайте познайомимся з
командами!
Вашим домашнім завданням
було підготувати інформацію
про Конвенцію про права
дитини
та
Загальну
декларацію прав людини.
Зараз
познайомимося
з Учень1-а команда.: Конвенція — це міжнародна угода. 20 листопада
документом Конвенцією про 1989 року ООН була прийнята Конвенція прав дитини. У ній
права дитини
говориться, що держави, які підписали її, взяли на себе зобов'язання
піклуватися про вас, ваше здоров'я, благополуччя, освіту та всебічний
розвиток".
У Конвенції 54 статті. Давайте познайомимося з деякими з них.
Я дитина і я маю право..."
* Право на життя.
* Право на ім'я при народженні.
* Право на медичну допомогу.
* Право на освіту.
* Право на відпочинок і дозвілля.
* Право на індивідуальність.
* Право вільно висловлювати свої погляди.
Сл. 4
* Право на спеціальну охорону і захист.
* Право на турботу і виховання батьками.
* Право на всебічний розвиток і повагу людської гідності.
* Право на захист своїх прав і законних інтересів батьками.
* Право на особисте життя, сімейне життя, недоторканність житла,
таємницю листування.
Зараз
познайомимося
з Учень 2-а команда.: У 1948 році 10 грудня Генеральна Асамблея ООН
документом
Загальної прийняла Загальну декларацію прав людини, відтоді цей день
відзначається як День прав людини. Декларація — документ,
декларації прав людини
офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та
внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та
організацій.
Вперше в історії людства були сформульовані і рекомендовані для
здійснення у всіх країнах основні права і свободи людини, які в усьому
світі розглядаються як стандарти, зразки для відповідних документів,
наприклад конституцій конкретних держав.
Головну думку декларації коротко можна висловити так: у кожної
людини на землі є його невід'ємні права, вони є основою свободи і
справедливості, загального миру.
Завершується Декларація статтею, в якій дуже чітко сказано про
відповідальність громадянина перед суспільством (Ст.29). Кожен з нас
повинен визнавати і поважати права і свободи інших людей, чинити
відповідно до вимог «моралі, громадського порядку і загального
добробуту в демократичному суспільстві». Отже, ми несемо
відповідальність за свободу і здійснення прав інших людей. Загальна
декларація прав людини стала своєрідним кодексом поведінки держав
в області прав людини, основою для складання національних актів про
права людини, юридичною базою для укладення нових міжнародних
Сл. 5
договорів і пактів про права людини. Вона вже вплинула на життя
мільйонів людей у всьому світі.
Конкурс
«Юридичний Відповідь.
документ, офіційна заява, де проголошуються основні
словничок». (Члени команд
отримують по 12 карточок, на
Декларація принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи
одних з яких вказані назви
програмні положення партій та організацій
поняття, а на інших –
нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює
визначення. Завдання кожної
команди скласти карточки
найбільш значущі, найважливіші суспільні відносини шляхом
правильно. Перемагає та
Закон
встановлення загальнообов'язкових правил (норм); прийнятий
команда, яка справиться із
в особливому порядку законодавчим органом (парламентом),
завданням
швидко
і
правильно) Додаток 1
або безпосередньо народом
Конвенція
різновид міжнародного договору
основний державний документ (закон), який визначає
державний устрій, порядок і принципи функціонування
Конституція
представницьких, виконавчих та судових органів влади,
виборчу
систему,
права
обов'язки держави, суспільства та громадян.
Інші
й
закони
держави, як правило спираються на цей документ.
це обумовлена природою людини і суспільства система
Право
регулювання суспільних відносин, що виражає свободу
особистості, та якій притаманні нормативність, формальна
Сл. 6
Сл.7
визначеність
в
офіційних
джерелах
і
забезпеченість
можливістю державного примусу
Обов’язок
«Казкова
правова
вікторина»
Давайте проведемо «Казкову
правову вікторину» і на
прикладі героїв відомих вам
казок спробуємо роз'яснити
статті Конвенції про права
дитини. Додаток 2. За
правильну відповідь -1 бал.
Ситуація 1
Мачуха з ранку до вечора
примушує
Попелюшку
працювати. Бідній дівчинці
заборонено брати участь в
іграх та забавках сестер.
Яке право порушено стосовно
Попелюшки?
Ситуація 2
Мауглі майже з народження
жив
у
тваринному
середовищі.
Чи
можна
вважати, що він має рівні
права зі звичайною дитиною?
Ситуація З
це сукупність моральних зобов'язань людини перед іншими.
Сл. 8
Право дитини на відпочинок і розваги, право брати участь у
розважальних заходах, що відповідають її віку.
Сл. 9
Сл. 10
Так, Конвенція визначає, що дитиною вважається кожна людська
істота, що не досягла вісімнадцяти років.
Опікун
Гаррі
Поттера
перехоплює і читає листи, що
надходять хлопчику зі школи
чарівників Ходвадсу. Яке
право
Гаррі
порушено?
Ситуація 4.
За часи письменника Марка
Твена в Америці дружба дітей
із різних соціальних пластів
не схвалювалась і навіть
вважалась іноді порушенням
суспільної моралі. Чи має
право
Том
Сойєр
товаришувати
з
таким
хлопчиком, як Гекльберрі
Фін?
Конкурс.
"Пісня
про
права".
Звучать
пісні.
Гравці
повинні сказати, про які
ПРАВА йде в них мова 1
бал.
1. "Пісня
Бременських
музикантів "
2. "Наташкапершокласник"
3. " На крутому бережку "
Сл. 11
Право на приватне життя, недоторканність житла та таємницю
кореспонденції
Так, адже Конвенція про права дитини визнає право на свободу
асоціацій та свободу мирних зібрань
Сл. 12
Сл. 13
Право на свободу пересування, мирних зібрань
Сл. 14
Право на освіту
Сл. 15
Право на відпочинок
Сл. 16
4. "Дует чорного Кота і
Злого пірата"
5. "У кожній маленькій
дитині "
6. "Може знає ліс"
«Я маю право!», «Чому ви
порушуєте мої права?» - ці
слова, на жаль, часто
використовує
людина
в
ситуаціях, коли сама неправа.
Зазвичай, заява про особисті
права слугує виправданням
пасивності,
лінощів,
прагненням отримати щось,
нічого не даючи взамін. Та
слід знати не лише свої права,
але й обов’язки.
«Мікрофон».
Тема
для
обговорення:
«Обов’язки,
які повинен виконувати
кожен учень»
Дружити з тим, з ким хоче
Сл. 17
Право на всебічний розвиток
Право на життя
Обов’язки:
1 . Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми
хотіли, щоб ставились до нас.
Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної
людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав
іншої людини.
3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм.
4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця
терміну придатності. Поважати працю кухарів.
5. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля
так, щоб воно приносило корись і не заважало іншим.
Сл. 18
Сл. 19
Сл. 20
6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись
самотужки; старанно виконувати домашні завдання.
7. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві.
Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення
закону.
8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати
свої думки. Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними
не згодні.
9. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Виконувати приписи лікарів у
разі потреби.
10. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати
свої думки. Дотримуватись правил мовного етикету.
11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.
12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати
всі види обслуговуючої праці.
13. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах.
14.
Не
ображати
і
не
принижувати
оточуючих.
15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві.
Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки
Підсумок гри.
IV.
Від народження ви маєте
певні права, які гарантовані
та захищаються державою. Їх
ви повинні знати й
реалізовувати щодня.
Але пам’ятайте: ваші права
не повинні порушувати права
інших. З часом у вас
Сл. 21
збільшиться обов'язків і
відповідальності. Існують
закони, які визначають ваші
обов'язки. Ви мусите їх
знати.
Незнання закону не звільняє
вас від відповідальності за
ваші вчинки, дії або
бездіяльність.
Пам’ятайте! Саме ви
відповідаєте за своє здоров'я.
Від вашого ставлення до
здоров'я залежите не тільки
ви самі. Ваша позиція
впливає на ваших друзів,
знайомих, батьків, на ваших
майбутніх дітей.
V. Рефлексія
Яким правом ви користуєтеся
зараз, сидячи за партами в
школі?
У деяких казках є чарівна
Жар-птиця, перо якої
приносить людям щастя.
Перед Вами Жар-птиця, я
пропоную її розфарбувати і
на її пір'ї хвоста напишіть,
які права є найбільш для Вас
Право на освіту
Сл. 22
Сл. 23
важливими на ваш погляд.
Додаток 3.
ДОДАТОК 1.
ДЕКЛАРАЦІЯ
ЗАКОН
документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та
внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій
нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш значущі,
найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових
правил (норм); прийнятий в особливому порядку законодавчим
органом (парламентом), або безпосередньо народом
різновид міжнародного договору
КОНВЕНЦІЯ
основний державний документ (закон), який визначає державний устрій,
порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та
КОНСТИТУЦІЯ судових органів влади, виборчу систему, права й
обов'язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило
спираються на цей документ.
це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних
відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність,
ПРАВО
формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю
державного примусу
це сукупність моральних зобов'язань людини перед іншими.
ОБОВ’ЯЗОК
ДОДАТОК 2.
КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Стаття 1 Визначення поняття ДИТИНА
Дитина – це людська істота до досягнення нею 18-річного віку. Дитина – це людина, яка зростає. Діти – це люди на шляху в доросле життя.
Всі діти потребують повноцінних умов для розвитку і зростання.
Стаття 2 Усунення дискримінації
Всі права рівні для кожної дитини, незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, соціального походження. Держава не може
порушувати жодне з прав. Держава має активно пропагувати права дитини.
Стаття 3 Якнайкраще забезпечення інтересів дитини
Усі дії щодо дитини мають виконуватися в інтересах дитини. Якщо рідні, або ті особи, які несуть відповідальність за дитину, недбало
виконують свої обов’язки, держава має забезпечити дитині належний догляд і піклування.
Стаття 4 Здійснення прав дитини
Держава має вживати всіх необхідних заходів для реалізації прав дитини. Держава не може залишати поза увагою права дитини. Всі країни
мають співпрацювати для того, щоб права дитини реалізовувались у повсякденному житті. Більш розвинені країни мають допомагати
бідним, економічно
Стаття 5 Роль батьків
Держава має поважати відповідальність, права та обов’язки батьків та родини. І, водночас, держава повинна вимагати від батьків ростити та
виховувати дітей належним чином.
Стаття 6 Право на життя та розвиток
Держава визнає той факт, що кожна дитина має невід’ємне право на життя. Держава визнає, що кожна дитина має право на здоровий
розвиток.
Стаття 7 Ім'я та громадянство
Кожна дитина після народження має право на ім’я та громадянство. Кожна дитина після народження має право знати своїх батьків і має
право на їхнє піклування.
Стаття 8 Право на індивідуальність
Держава поважає індивідуальність дитини, її громадянство, ім'я та сімейні зв’язки.
Стаття 9 Розлучення дітей з батьками
Дитина має право жити разом з батьками. Якщо батьки розлучені, дитина має право спілкуватися з обома батьками, за винятком тих
випадків, коли це суперечить інтересам дитини.
Стаття 10 Воз'еднання сім’ї
Держава сприяє воз’єднанню сім’ї.
Держава дозволяє дітям та їхнім батькам в’їзд чи виїзд до іншої країни з метою воз’єднання сім’ї. Держава також дозволяє батькам, які
проживають у різних країнах, спілкуватися з дитиною.
Стаття 11 Незаконний вивіз дитини
Держава вживає всіх необхідних заходів для боротьби з незаконним вивозом дітей за кордон.
Стаття 12 Власні погляди дитини
Держава забезпечує дитині (згідно з її віком і зрілістю) право формулювати та виражати власні погляди з усіх питань. Держава має
приділяти належну увагу поглядам дитини. Дитина має право бути заслуханою в суді та адміністративних органах.
Стаття 13 Свобода вираження поглядів
Дитина має право вільно виражати свої думки. Це право також включає свободу шукати, отримувати та передавати інформацію.
Стаття 14 Свобода думки, совісті і релігії
Дитина має право на свободу думки, совісті і релігії. При цьому беруться до уваги відповідальність, права і обов’язки батьків та норми
закону.
Стаття 15 Свобода асоціацій/зборів
Дитина має право бути членом асоціації, гуртка чи клубу. Дитина також має право створювати асоціації, гуртки та – клуби відповідно до
закону.
Стаття 16 Право на особисте життя
Ніхто не може незаконно втручатись в особисте життя дитини. Дитина має право на захист закону від свавільного втручання в її особисте та
сімейне життя, її оселю та кореспонденцію.
Стаття 17 Право на інформацію
Держава забезпечує доступ дитини до інформації і матеріалів з різних джерел, особливо з джерел, які сприяють належному розвитку дитини.
Стаття 18 Відповідальність батьків
Батьки несуть рівну відповідальність за виховання дитини. Держава надає батькам належну допомогу у виконанні ними обов’язків стосовно
дітей. Держава має забезпечувати належний догляд за дітьми, батьки яких працюють.
Стаття 19 Захист від насильства
Діти мають право на захист від усіх форм фізичного, психологічного, сексуального насильства та експлуатації як в сім’ї, так і поза нею.
Держава має вживати всіх заходів для запобігання насильству щодо дитини. Дитина має право на необхідну підтримку і допомогу.
Стаття 20 Дитина, позбавлена сімейного оточення
Дитина, яка не може жити в своїй сім’ї (тимчасово чи постійно) має право на особливий захист. Держава має забезпечити дитині належний
догляд відповідно до своїх національних законів: усиновлення, передачу на виховання до прийомної родини, або до відповідних установ по
догляду за дітьми.
Стаття 21 Усиновлення
Усиновлення дитини дозволяється лише тоді, коли воно відповідає інтересам дитини. Всиновлення дитини в іншій країні може розглядатися
за умови, коли не існує інших, кращих можливостей для дитини в межах країни.
Стаття 22 Діти-біженці
Діти-біженці мають право на захист. Рівні права на захист мають як діти-біженці у супроводі своїх батьків, так і діти-біженці, які не
супроводжуються батьками. Держава має надати захист дитині-біженцю, а також допомогу у пошуку її батьків чи інших членів сім'ї.
Стаття 24 Охорона здоров'я
Кожна дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я.
Стаття 26 Соціальне забезпечення
Соціальне забезпечення - це фінансова підтримка і турбота, яку держава надає тим, хто її потребує. Кожна дитина має право користуватися
благами соціального забезпечення.
Стаття 27 Життєвий рівень
Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового та духовного розвитку. Сюди входить належне
харчування, житло, одяг. Батьки несуть відповідальність за забезпечення належного життєвого рівня дитини. Держава має вживати
необхідних заходів щодо надання допомоги батькам у здійсненні цього права.
Стаття 28 Освіта
Дитина має право на освіту.
Стаття 29 Спрямування освіти
Освіта має бути спрямованою на:
 розвиток дитини;
 повагу до прав людини;
 повагу до батьків, культури та національних цінностей країни;
 мир, дружбу, порозуміння;
 повагу до навколишньої природи.
Стаття 31 Дозвілля
Діти мають право на відпочинок. Діти мають право на дозвілля і розваги. Діти мають право брати участь в іграх, розважальних заходах, а
також у культурному житті та займатися мистецтвом.
Стаття 32 Економічна експлуатація
Держава повинна захищати дитину від тих осіб, які, заробляючи гроші, використовують дитячу працю. Діти мають бути захищені
державою від небезпечної та тяжкої праці. Законодавство держави встановлює мінімальний вік дитини для прийому на роботу і необхідні
вимоги щодо тривалості робочого дня.
ДОДАТОК 3.
Download