Uploaded by elina.yurina911

Неотложная помощь на амбулаторном стоматологическом приеме

advertisement
НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В АМБУЛАТОРНІЙ
СТОМАТОЛОГІЇ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ
ЖИТТЮ
Актуальність теми
Неймовірно важлива тема для кожного стоматолога надання невідкладної допомоги на амбулаторному
стоматологічному прийомі з кожним роком стає все
більш затребуваною і актуальною. Це пов'язано в першу
чергу з тим, що виникнення станів, що загрожують
життю пацієнта досить поширене прогнозоване явище.
Тому лікар-стоматолог рано чи пізно опиниться в
ситуації,
коли
крім
професійного
виконання
стоматологічних маніпуляцій, йому доведеться вжити
заходів з надання невідкладної допомоги.
Нормативно-правові
акти у сфері надання
невідкладної
медичної допомоги на
амбулаторному
стоматологічному
прийомі
Основи законодавства України про охорону
здоров‘я (№ 749-IX від 03.07.2020)
Стаття 3.
Невідкладний стан людини - раптове
погіршення фізичного або психічного здоров’я,
яке становить пряму та невідворотну загрозу
життю та здоров’ю людини або оточуючих її
людей і виникає внаслідок хвороби, травми,
отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх
причин.
Стаття 35.
■
Екстрена медична допомога – медична
допомога, яка полягає у здійсненні
працівниками системи екстреної медичної
допомоги відповідно до цього Закону
невідкладних організаційних, діагностичних та
лікувальних заходів, спрямованих на
врятування і збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків
впливу такого стану на її здоров’я.
Стаття 37. Надання медичної допомоги в
невідкладних та екстремальних ситуаціях
■
■
Медичні працівники зобов'язані невідкладно
надавати необхідну медичну допомогу у разі
виникнення невідкладного стану людини.
Організація та забезпечення надання екстреної
медичної допомоги громадянам та іншим особам
здійснюються відповідно до Закону України "Про
екстрену медичну допомогу".
Стаття 78. Професійні обов'язки медичних і
фармацевтичних працівників
Медичні і фармацевтичні працівники
зобов'язані:
безоплатно надавати відповідну невідкладну
медичну допомогу громадянам у разі
нещасного випадку та в інших екстремальних
ситуаціях.
■
Наказ від 14.02.2012 № 121 Про внесення Змін до
Довідника кваліфікаційних характеристик професійних
працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»
«…Лікар-стоматолог: надає невідкладну стоматологічну
допомогу при гострих запальних процесах, травматичних
пошкодженнях, кровотечах, а також допомогу при
анафілактичному шоці, гострій серцевій та дихальній
недостатності, гіпоксії, набряку гортані, при попаданні
чужорідних тіл у дихальні шляхи, гіпертонічному синдромі.
Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських
засобів…»
Наказ МОЗ України №1269 від 05.06.2019
«ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
ДОГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП. НОВИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ПРОТОКОЛ»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від
30 грудня 2015 року № 916
«УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ
ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ
(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ
(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ «МЕДИКАМЕНТОЗНА
АЛЕРГІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ АНАФІЛАКСІЮ»
ДДля кожного невідкладного стану , який
може розвинутися на амбулаторному
стоматологічному прийомі необхідно
розробити локальний протокол надання
екстреної медичної допомоги згідно з
існуючим законодавством України. Пртоколи
повинні бути завтерджені та підписані
головним лікарем.
Юридична відповідальність за неналежне
надання медичної допомоги при невідкладних
станах
Закон України «Основи законодавства України про охорону
здоров'я»
Стаття 37.За несвоєчасне і неякісне забезпечення необхідною
медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні
особи несуть відповідальність відповідно до закону.
Стаття 80. Відповідальність за порушення законодавства про
охорону здоров'я
Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я,
несуть
цивільну,
адміністративну
або
кримінальну
відповідальність згідно із законодавством.
Цивільна відповідальність
■
■
■
Регламентована - цивільним кодексом,
законами, угодами.
Підстава - за договором (добровільно) або за
рішенням суду.
У вигляді - відшкодування матеріальної та
моральної шкоди, упущеної вигоди,
штрафних санкцій.
Цивільна відповідальність
ВАЖЛИВО:
якщо шкода не є наслідком протиправної
поведінки лікаря, а сталася з інших причин
(через недотримання пацієнтом медичних
рекомендацій чи внаслідок індивідуальних
особливостей організма пацієнта), тоді
обов'язок відшкодування не виникає
■
Обов'язкові умови для настання
цивільно-правової відповідальності
1. Наявність шкоди
■
2. Причинно-наслідковий зв'язок
між бездіяльністю / дією і
наслідками
Адміністративна відповідальність
■
Стаття 44 – 2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Порушення
обмежень,
встановлених
для
медичних
і
фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної
діяльності, тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною
першою цієї статті тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі
однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ВИТЯГ)
Стаття
139. Ненадання
працівником
карається
допомоги
штрафом
хворому
медичним
до
п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до
двох років.
Загальні принципи надання
першої допомоги при
невідкладних станах
Алгоритм надання допомоги при невідкладних
станах на амбулаторному стоматологічному
прийомі
■
■
■
■
1. Оцінка стану пацієнта.
2. Виклик швидкої допомоги із зазначенням
проблеми.
3. Надання першої лікарської допомоги до приїзда
ШМД.
4. Повідомлення працівникам швидкої і опис в
медичній документації факту невідкладного стану і
об‘єма наданої медичної допомоги (час виклику, час
приїзду швидкої, об‘єм і час введення ліків )та інше
Оцінка стану пацієнта.
Первинний огляд за алгоритмом АВСDE
1. A - прохідність дихальних шляхів
(Airway).
1.1. Визначте симптоми непрохідності дихальних шляхів: виникнення
парадоксального дихання та участь у диханні додаткових дихальних м'язів;


центральний ціаноз є пізнім симптомом непрохідності дихальних шляхів;
у пацієнтів, які знаходяться у критичному стані порушення свідомості часто
спричиняє порушення прохідності дихальних шляхів (западання язика, м'якого
піднебіння).

1.2. Кисень у високій концентрації: за допомогою маски з резервуаром;
переконайтесь, що подача кисню достатня (> 10 л/хв.).

2. B - дихання (Breathing).
Під час оцінки дихання важливо визначити та лікувати стани, які є
безпосередньою загрозою для життя - важкий напад астми, набряк легень,
напружений пневмоторакс, гемоторакс.
Визначте симптоми, які можуть свідчити про
порушення
дихання:
надмірна
пітливість,
центральний ціаноз, робота додаткових м'язів або
черевний тип дихання.
 2.1.
 2.2.
Визначте ЧД - в нормі це 12 - 20 вдихів за хв.
Оцініть спосіб дихання, глибину вдихів та
перевірте, чи рухи грудної клітки симетричні.
 2.3.
2. B - дихання (Breathing).
Зверніть увагу на надмірне наповнення шийних вен
(наприклад,
при
важкій
астмі
або
напруженому
пневмотораксі), наявність та прохідність плеврального
дренажу та інше.
 2.4.
 2.5.
Проведіть аускультацію та перкусію легень.
Визначте положення трахеї - її зміщення може свідчити
про напружений пневмоторакс, фіброз легень або рідину у
плевральній порожнині.
 2.6.
3. C - кровообіг (Circulation).
Оцініть колір шкіри на відкритих частинах (кисті):
синя, рожева, бліда або мармурова.
 3.1.
 3.2.
Оцініть температуру кінцівок: холодна чи тепла.
Оцініть капілярне наповнення - в нормі до 2 сек.
Збільшене капілярне наповнення може вказувати на знижену
периферійну перфузію.
 3.3.
Оцініть наповнення вен - можуть бути помірно
наповнені або запалі при гіповолемії.
 3.4.
3. C - кровообіг (Circulation).
3.5. Визначіть ЧСС. Знайдіть периферійний пульс та пульс на великій
артерії, оцініть його наявність, частоту, якість, регулярність та симетричність.


3.6. Поміряйте артеріальний тиск.

3.7. Вислухайте тони серця.
Пацієнтам з проблемами дихальної та серцево-судиної системи необхідні:
а) пульсоксиметрія;
б) ЕКГ в 12 відведеннях;
в) постійний моніторинг результатів ЕКГ (за можливості);
г) забезпечення венозного доступу.
4.
D
-
порушення
стану
свідомості
(Disability).
До частих причин порушень, стану свідомості належать важка гіпоксія,
гіперкапнія, ішемія мозку або застосування заспокійливих ліків чи
анальгетиків,

4.1. Оцініть зіниці (діаметр, симетричність та реакцію на світло).

4.2. Швидко оцініть стан свідомості пацієнта за шкалою AVPU:
Alert (орієнтується)
Vocal (реагує на голос)
Pain (реагує на біль),
Unresponsive (не реагує на жодні подразники).
Можна застосувати також шкалу Глазго (Glasgow Coma Scale).
4.3. Визначте рівень глюкози, щоб виключити гіпоглікемію. Якщо рівень
глюкози нижче ніж 3 ммоль/л, забезпечте в/в 50 мл 50% розчину декстрози .

5. E - додаткова інформація (Exposure)
Зберіть детальний анамнез у пацієнта,
його рідних, друзів.
5.1.
Ознайомтесь з документацією пацієнта:
перевірте показники життєвих параметрів, та
їх зміни у динаміці, перевірте, які ліки
пацієнтові приписані і які він приймає.
5.2.
Download