Uploaded by Tik Toki

Tematika referativ Okhorona pratsi 2021

advertisement
Тематика рефератів з дисципліни «Охорона праці»
1. Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми, перспективи.
2. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики в Україні.
3. Травматизм на виробництві та його соціально-економічні наслідки.
4. Система соціального захисту від професійних ризиків.
5. Розвиток охорони праці в Україні.
6. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.
7. Науково-технічний прогрес і безпека праці.
8. Удосконалення умов праці на підприємстві.
9. Управління охороною праці на підприємстві.
10. Контроль за охороною праці на підприємстві.
11. Економічна відповідальність підприємств за порушення нормативних актів про
охорону праці.
12. Травматизм та захворюваність на підприємстві.
13. Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору.
14. Методи оцінки стану умов праці.
15. Реформування системи охорони праці.
16. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.
17. Науково-технічний прогрес і безпека праці.
18. Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення.
19. Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці.
20. Порядок організації державного нагляду за охороною праці.
21. Науково-технічне та соціальне забезпечення охорони праці в Україні.
22. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.
23. Актуальні проблеми гігієни праці.
24. Система управління охороною праці на підприємстві.
25. Види електричних травм.
26. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
27. Основні поняття та значення пожежної безпеки.
28. Теоретичні основи горіння.
29. Способи та засоби пожежогасіння.
30. Система організаційно-технічних заходів.
Download