Uploaded by Софія Ничипорук

lecsia 22

advertisement
ЛЕКЦІЯ 22
АПАРАТ ТРАВЛЕННЯ
Питання
1. Функції та будова печінки.
2. Функції та будова підшлункової залози.
3. Особливості будови шлунка птахів.
Печінка
• Найбільша залоза у
ссавців
• Подібна
мікроструктура у
різних видів
• Секреторна, захисна і
синтетичні функції
• Можлива значна
регенерація
Функції печінки
• Травні та метаболічні
функції:
– синтез і секреція жовчі;
– депо глікогену та ліпідів;
– підтримання нормального
рівня глюкози в крові,
концентрації амінокислот і
жирних кислот;
– синтез і вивільнення
холестерину пов'язані з
транспортними білками;
– інактивації токсинів;
– депо заліза;
– депо жиророзчинних
вітамінів.
• Функції не пов'язані з
травленням:
– синтез білків плазми крові;
– синтез факторів згортання
крові;
– синтез неактивних
ангіотензиногенів;
– фагоцитоз пошкоджених
еритроцитів;
– депо крові;
– розпад циркулюючих
гормонів (інсулін і адреналін)
та імуноглобулінів;
– інактивація жиророзчинних
препаратів;
– кровотворення у плодів.
Печінка
Зовні вкрита серозною
оболонкою, яка зростається
з капсулою.
Печінка
Від капсули відходять перегородки, які ділять печінку на
часточки.
Капсула + Перегородки = Сполучнотканинний остов органа
Тріада
Часточка – структурнофункціональна одиниця печінки
Печінкова часточка
• Центральна вена,
• Печінкові балки
(пластинки),
• Синусоїдні капіляри,
• Жовчні капіляри
Центральна вена
Печінкові балки
Утворені двома рядами гепатоцитів, між якими знаходяться
жовчні капіляри, а між балками – синусоїдні гемокапіляри
Гепатоцити
Синусоїдні капіляри
Синусоїдні капіляри,
клітини Купфера
Клітини Купфера
Схема субмікроскопічної будови
синусоїдного гемокапіляра і гепатоцитів
1-синусоїдний гемокапіляр
2-перисуносоїдний простір
3-гепатоцити
4-еритроцити
5-ендотеліоцит
6-мікроворсинки гепатоцити
7-гранулярна і 8-агранулярна
ендоплазматична сітка
9-мітохондрії
10-десмосоми
11-ядро
12-ядерце
13-жовчний капіляр
14-лізосоми
15-ліпіди
16-глікоген
17-перисинусоїдний простір
Жовчні капіляри
• Розташовані у
печінкових пластинках.
• Не мають власної стінки
і починаються сліпо у
середній частині
печінкових пластинок.
• На периферії
продовжуються у
холангіоли, які мають
власну стінку.
• Холангіоли впадають у
міжчасточкові жовчні
протоки.
Жирова дистрофія печінки
Жовчний міхур
Підшлункова залоза
- екзокринна частина 95-97% (продукує підшлунковий сік)
- ендокринна частина 5-3% (продукує гормони)
Підшлункова залоза
Екзокринна частина є складною, трубчасто-альвеолярною,
розгалуженою залозою
Складається:
1. Строма утворена ПВСТ і представлена капсулою і трабекулами
2. Паренхіма (часточки). Часточки утворені секреторними
відділами, вставними і внутрішньочасточковими протоками.
Підшлункова залоза
Структурно-функціональною одиницею екзокринної частини
підшлункової залози є – панкреатичний ацинус, який
включає секреторний відділ і вставну протоку
Підшлункова залоза
Ендокринна частина
Paul W. Langerhans
(1847-1888)
Підшлункова залоза
Структурно-функціональною одиницею ендокринної частини підшлункової залози
є – панкреатичний острівець (острівець Лангерганса, до складу якого входять
інсулоцити (ендокринні клітини) і капіляри фенестрованого типу
Острівець Лангерганса
Гепатопанкреас
Шлунок птахів
Складається із двох частин:
залозистої і м'язової
Будова залозистої (А) і м’язової частин
шлунка курки
А- 1 – власна пластинка слизової оболонки; 2-прості трубчасті залози; 3підслизова основа; 4-складні трубчасті залози; 5-м’язова оболонка; 6-серозна
оболонка
Б-1-слизова оболонка із залозами; 2-трубчасті залози; 3-кутикула; 4-м’язова
оболонка; 5-серозна оболонка
Download