Uploaded by Бойков Артем

ПР1 Схем.

advertisement
Практична робота № 1
Мета: Визначити основні параметри та можливості системи Micro-Cap V, а
також дослідити джерела аналогових і цифрових сигналів.
Обладнання та програмне забезпечення:
1. ОС Windows
2. Система Micro-Cap V
Хід роботи
1) Запускаємо Micro-Cap V
2) Обираємо компонент і розташовуємо його на полі
3) Додаємо до елементів вузли і їх назви
4) Програмуємо схему
5) Запускаємо програму
Завдання 1
Результати виконання завдання
Схема
Кодування
Змн.
Арк.
№ докум.
Розроб.
Бойков А.Д,
Перевір.
Єрмоленко Р.В.
Реценз.
П.І.Б.
Н. Контр.
Єрмоленко Р.В.
Затверд.
П.І.Б.
Підпис
Дата
ПР1.121.4
Система схемотехнічного
моделювання електронних
приладів Micro-Cap V
Літ.
Арк.
Акрушів
1
2
БК ПЕП П-321
Робота програми у графічному вигляді
Контрольні питання:
1. Які існують способи задання логічних функцій?
Табличний, аналітичний, графічний, кубічний та карт Карно.
2. Для чого призначене джерело сигналів?
Джерело сигналів призначене для збільшення потужності електричних
сигналів без зміни їх форми, за рахунок витрачання енергії джерел живлення.
3. Навіщо вказується формат даних?
Для того, щоб правильно зобразити графік.
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
ПР1.121.4
2
Download