Uploaded by white_bumer88

2.1-2.5

advertisement
2 Індивідуальна частина
2.1 Визначення місячного обсягу робіт відділення по ремонту
акумуляторних батарей, розробка основних питань НОП, виробничої
естетики
Об'єм робіт будь-якого відділення, дільниці цеху визначається в реальних
одиницях - кількості від ремонтованих тепловозів, дизелів, шатунно-поршневих
груп, акумуляторних батарей колісних пар, та прямо залежить від об'єму роботи
всього депо.
Місячну кількість ремонтів ПР-3 та ПР-2 визначають за формулою
Мміс =
Мріч
,
12
(40)
де Мріч – річна програма видів ремонту
МПР-3
міс =
54
= 5 ремонтів.
12
МПР-2
міс =
108
= 9 ремонтів.
12
Кількість акумуляторних батарей, які необхідно відремонтувати, буде
дорівнювати вдвічі більшій кількості ремонтів тепловозам за місяць .
Наукова організація праці (НОП) - це сукупність заходів спрямованих на
раціональне використання праці з метою виробництва максимуму продукції при її
мінімальних затратах, а також створення умов для все бічного розвитку
фізичних, інтелектуальних здібностей робітників та виховання гарного
відношення до праці.
Основними напрямками НОП у відділенні, а також у всьому депо, є такі:
вдосконалення форм розділу і кооперації праці - впровадження раціонального
технологічного, професійно-кваліфікаційного та функціонального поділу праці на
основні вдосконалення техніки та технології, поєднання професій та посад,
раціональне розташування робітників, покращення діючих та залучення нових
бригадних форм організації праці:
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
36
- вдосконалення форм організації праці і обслуговування робочих місць
обладнання робочих місць оснащенням ;
- забезпечення зручного розташування працівників при роботі;
- вдосконалення планування та вико ристання найбільш ефективних
способів обслуговування робочих місць; впровадження типових проектів
організації праці на робочих місцях;
- впровадження передових прийомів та методів праці - розробка та
впровадження найбільш раціональних технологічних процесів;
- покращення організації роботи по нормуванню праці та перегляду
діючих норм;
- впровадження раціональних форм і методів матеріального та
морального стимулювання – вдосконалення тарифної системи і схеми посадових
окладів, форм і систем оплати праці, розробка системи нормування та інших форм
заохочення за результати праці;
- покращення умов праці - виконання заходів по покращенню умов
праці на основі діючих санітарних норм; механізація важких робіт; впровадження
раціональних режимів праці та відпочинку;
- вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
створення умов для підвищення кваліфікації робітників;
- укріплення дисципліни праці.
2.2 Розрахунок виробничого контингенту робітників по спеціальностях та
кваліфікації
Контингент робітників розраховую на підставі нормативів трудомісткості
на одиницю ремонту. Норматив трудомісткості для електровоза ЧС-4 на ремонт
акумуляторних батарей, відповідно до наказу Укрзалізниці №093 від 30.06.2010
становить:
- при поточному ремонті ПР-3 - 51люд∙год;
- при поточному ремонті ПР-2 - 37люд∙год;
Явочний контингент
робітників відділення по видам визначаю за
формулою
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
37
Чяв =
2 ∙Мміс ∙авід
,
Тміс ∙ К
(41)
де авід –трудомісткість для однієї секції тепловоза на ремонт акумуляторної батареї видам ремонту, люд∙год;
Тміс – місячний фонд робочого часу (Тміс =164,7 години);
К – коефіцієнт перевиконання норм виробітку (приймаємо К=1,1).
ЧПР-3
яв =
2 ∙ 4 ∙ 51
= 2 працівника.
164,7 ∙ 1,1
ЧПР-2
яв =
2 ∙ 6 ∙ 37
= 2 працівника.
164,7 ∙ 1,1
Всього по відділенню
ПР-3
Чзаг
+ ЧПР-2
,
яв = Чяв
яв
(42)
Чзаг
яв = 2 + 2 = 4 працівника.
Списочний контингент робітників відділення більше явочного на 10%:
Чсп =Чяв ∙ 1,1 ,
(43)
ЧПР−2
= 2 ∙ 1,1 = 3 працівника.
яв
ЧПР-3
= 2 ∙ 1,1 = 3 працівника.
яв
Всього по відділенню:
ПР-3
Чзаг
+ ЧПР-2
сп = Чсп
сп ,
(44)
Чзаг
сп = 3 + 3 = 6 працівників.
Розподіляю робітників по розрядам:
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
38
3 розряд – 2 робітника;
4 розряд – 2 робітника;
5 розряд – 2 робітника.
2.3 Умови роботи акумуляторної батареї 48ТН-450 та її характерні
несправності
Основною несправністю акумуляторної батареї є пониження її ємності в
наслідок накопичення в електроліті карбону. Найбільш підвищене накопичення
карбонату виникає при підвищеній температурі, поганому кріпленні пробок,
забруднення електроліту та короткого замикання.
Акумуляторні батареї на тепловозах експлуатують в змінних температур
іних умовах, підлягають дії пилу, бруду, вологи, вібрації, що може призводити до
скорочення працеємності батареї. Крім того в акумуляторів може виникати:
підвищенний саморозряд та газовіділення, окремі механічні пощкодження та
пониження напруги нижче допустимого.
Висока температура акумулятора приводить до без відновлюваної втрати
ємності внаслідок пасивації позитивних електродів. Заміна активна маса
розчиниться та діє на позитивний електрод, викликаючи втрату ємності. Висока
температура часто є наслідком неправильно обраного режиму заряду батареї на
локомотиві.
Забруднення електроліту шкідливими домішками може відбуватися, як
внаслідок випадкового потрапляння в акумулятори металевих частинок, та і при
заливанні в акумулятори не дистильованої води.
Коротке замикання частіше всього виникає через накопичення великої
кількості шлаку, що з’являється при вимиванні активної маси з електродів. Часте
вимивання може спричинятися систематичним перезарядом акумуляторів.
Підвищення газовиділення являється наслідком забруднення електроліту.
Крім коротких замикань, всередині акумуляторів можуть виникати короткі
замикання в батареї в тих випадках, коли опір ізоляції батареї становить нижче
норми.
Механічні пошкодження,що найбільш частіш наявні в кислотних
акумуляторах – це пошкодження ізоляційних резинових чохлів і вентиляційних
пробок. Перетирання чохлів найбільш частіше виявляються в місцях кріплення
батареї кришками. Несправність пробок може призвести до накопичення в
акумуляторі газів, та збуття банок.
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
39
До механічних пошкоджень можна віднести також тріщини в банках,
перемичках, ящиках, наконечникох, що виникають внаслідок вібрації під час
ругутепловаза, обрив підвідних проводів, пошкодження пробок, гумових кілець.
2.4 Розробка технології ремонту акумуляторної батареї 48ТН-450
Перед зняттям акумуляторної батареї ТРС приводять до неробочого стану,
вимикається рубильник або вимикач розподільчого щитка та виймаються
запобіжники: ящики акумуляторів очищаються від пилу та бруду. До роботи з
акумуляторними приступають через 5-8 хвилин після відкриття кришки
акумуляторного ящика. Слід протерти верхню частину щитів та з'єднувальні
перемички. Роз'єднують
перемички та підвідні кріплення якими вони
приєднуються до ящиків. Після виконаних даних операцій акумулятори
виймаються з ящика. Їх зняття слід виконувати обережно, не пошкодивши гумові
чохли.
Знята акумуляторна батарея ставиться на спеціальний візок і
транспортується до відділення, а замість неї ставиться відремонтована та
перевірена батарея.
Батареї, що надійшли до відділення піддаються розрядженню. Розряд
відбувається у спеціальній шафі струмом, який прийнятий для акумуляторів
відповідного типу до тих пір, поки напруга на акумуляторі не знизиться до 1В.
Після розряду батарею відключають від зарядно - розрядної установки,
роз'єднуються перемички між акумуляторами та передають у акумуляторне
відділення: з них знімають гумові чохли та встановлюють на промивальну
установку де методом обертання зливається електроліт.
Цілісність гумових чохлів перевіряється стисненим повітрям тис-ком
100кПа (1 кгс/см2) під шаром води протягом 1 хвилини, або водою під тим же
тиском. При подальшому ремонті зливається те, що залишилося після мийки та
надіваються гумові чохли.
Кількість електроліту, яку необхідно залити до акумуляторних батарей,
визначається множенням кількості електроліту потрібного для заливання одного
акумулятора даного типу, на число акумуляторів.
При експлуатації електроліт кислотних акумуляторів забруднюється
карбонатами, тому знижується ємність акумулятора. При вмісті карбонатів до
70г/л електроліт змінюється свіжим частково, а при 70% повністю. Аналіз
відновлення електроліту (визначення вмісту карбонатів), а також підтримання
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
40
необхідної кількості
їдкого баріядля регенерації виконується в хімічній
лабораторії.
Потім розчин нагрівають до температури 80 - 90ºС при інтенсивному
переміщенні мішалки з електричним проводом. Готовий гарячий розчин гідрату
окису барію вливають електроліт, що піддається регенерації, та перемішують
мішалкою. В осаді утворюється вуглекислий барій. Отриманому розчину дають
відстоятися протягом 10-15 годин, після чого освітлену частину електроліту
зливають через кран та направляють на аналіз у лабораторію, де визначають вміст
карбонатів.
Отриманий розчин відстоюється протягом 10 - 15 годин, після чого
освітлена частина електроліту зливається через кран та направляється та
відправляється для аналізу до хімічної лабораторії для визначення вмісту
карбонатів (повинно бути не більше 10 г\л) та їдкого калію.
Електроліт заливається у спеціальному приміщенні за допомогою крану з
автоматичною зупинкою заливки при досягненні необхідного рівня. Густина
електроліту повинна бути дещо більша, з урахуванням того, що відбувається його
розбавлення водою, яка заливається у порах пластин. Рівень електроліту
перевіряється рівнеміром через 2 години після заливки, коли пластини
акумуляторів насичуються електролітом.
Акумуляторні батареї, можна заряджати у нормальному або підсиленому
режимі. Нормальний режим – заряд протягом 6 годин нормованим зарядним
струмом, тобто струмом рівному за значенням при нормальній потужності
акумулятора. Підсилений режим - заряд протягом 12 годин нормальним струмом.
Часте використання підсилених зарядів при низьких температурах знижує ємність
акумуляторів.
Акумуляторні ящики при необхідності ремонтують та фарбують чорним
лугостійким лаком БТ - 183. При поганій пайці наконечників, відриву жил більше
10 %, їх піддають перепаюванню по всій довжині.
Відремонтована та заряджена батарея монтуються назад до тепловозного
ящику.
2.5 Вибір необхідного основного, допоміжного обладнання на площі
відділення по ремонту акумуляторних батарей
Тепловозне локомотивне депо має сучасне технологічне обладнання,
випробувальні стенди та пристосування. Відділення по ремонту акумуляторних
батарей виконує перевірку та ремонт батарей тепловозів, іншого рухомого складу
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
41
та вантажо - транспортних візків, в процесі чого використовується різний
механізований та ручний інструмент.
У відділені розташовано обладнання та підйомно - транспортні засоби
забезпечують виконання всіх робіт, що передбачені правилами ремонту та
типовою технологією. Обладнання обрано у відповідності до типу певного
підйомно - транспортного, верстатного та технологічного обладнання, стендів,
пристосувань, перелік якого приведений в таблиці 10.
Таблиця 10 - Перелік обладнання
Найменування обладнання
Кран підвісний Q=1т
Кран підвісний Q=0,25т
Ванна з рольгангом
Ванна для електроліту
Ванна для дистильованої води V =380л
Шафа розігріву заливної мастики
Верстат для огляду та правки блоків
акумуляторних батарей
Ванна для перевірки баків
Верстат
Зарядно-розрядна установка
Шафа сушильна
Ванна для миття акумуляторних батарей
Установка для регенерування електроліту
Ванна для розчинення уксусної та борної
кислоти
Шафа керування
Тип.
А1153
Кількість
1
1
3
1
2
1
ПР933.01
А242.01
268
А1125.01
А806.01
А810.01
А566.02
1
1
4
2
1
1
1
А572.02
1
2
А269.01
А225.01
Визначення
площі проводиться на основі технологічного процесу
ремонту, кількість обраного обладнання, використання норм площі під кожен вид
обладнання.
Під час розташування обладнання необхідно врахувати:
- рух ремонтуємих вузлів та деталей повинен бути рівномірним;
- ділянка з брудною роботою не повинні знаходитись біля ділянки з
чистою роботою;
- робітники однієї ділянки не повинні заважати робітникам іншої;
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
42
- відстань між столами та стендами повинна бути достатньою для
нормальної роботи з необхідним освітленням;
- забезпечення вимог охорони праці та техніки безпеки.
Виходячи з вищевказаного, оскільки розробляємо депо типове, приймаю
площу відділення по ремонту акумуляторних батарей рівною 144 м 2 (розміри
цеху 6∙12 м).
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
КЕМТ. ДП ЕТ 05.00.00 ПЗ
43
Download