Загрузил luda.onischuk111

Презентацыя Лімфоїдні органи

Реклама
Органи, в яких утворюються і дозрівають
лімфоцити, називаються лімфоїдними, а тканина,
яка становить цей орган – лімфоїдною тканиною
Лімфоїдні органи
 Кістковий мозок
 Вилочкова (загрудинна залоза)
 Лімфоїдні групові та поодинокі вузлики травної та дихальної систем
 Лімфатичні вузли
 Селезінка
Схема локалізації центральних та
периферичних лімфоїдних органів
КІСТКОВИЙ МОЗОК
Кістковий мозок є центральним органом кровотворення.
У кістковому мозку є
стовбурові клітини, які
шляхом поділу і перетворень стають елементами крові: еритроцитами,
лейкоцитами, тромбоцитами.
Із стовбурових клітин
розвиваються також і
клітини імунної системи:
лімфоцити та плазмоцити
Компактна (1) і губчаста (2) речовина
кістки; 3- червоний кістковий мозок
КІСТКОВИЙ МОЗОК
КІСТКОВИЙ МОЗОК
ВИЛОЧКОВА ЗАЛОЗА
(ТИМУС)
Своє ім’я вилочкова залоза отримала
завдяки характерній формі, що нагадує
тризуб - виделку. Але так виглядає тільки
здорова залоза – пошкоджена найчастіше
набуває форму метелика або вітрила.
Вилочкова залоза має ще одне ім’я –
тимус, що в перекладі з грецького означає
“життєва сила”. В 60-х роках минулого
сторіччя вчені збагнули, що вилочкова
залоза відноситься до органів імунної
системи. Причому не до другорядних, як
лімфатичні вузли, гланди або аденоїди, а до
центральних .
ТИМУС
Топографія
Розташовується вилочкова залоза в грудній
порожнині позаду ручки грудини, виступаючи
над яремною вирізкою . Нижні кінці часток
залози, дещо розширяючись, розходяться в
сторони, досягаючи рівня 3-4 ребра. Верхні
кінці звужені: вони покидають грудну
порожнину, піднімаються вздовж трахеї до
щитоподібної залози, залишаючись прикритими
зовні грудинно- під’язиковими і грудиннощитоподібними м’язами. Позаду залози
розташовується трахея і крупні судини:
плечеголовні вени, верхня порожниста вена,
дуга аорти з її гілками. Велика частина її
передньої і латеральної поверхонь прикрита
плеврою
Анатомічна будова
Вилочкова залоза є непарним органом, складається з двох
часток, (правої і лівої), з'єднаних між собою пухкою сполучною
тканиною. Іноді визначають дві частки, що розділені вставною
часткою, а інколи – 3–4 частки. Поверхня залози є горбистою.
Залоза має добре виражену капсулу, від якої вглиб залози
йдуть перегородки, що ділять речовину залози на часточки
ВИЛОЧКОВА ЗАЛОЗА
(ТИМУС)
1 – капсула
2 – міжчасточкова
сполучна тканина
3 – часточка тимуса
4 – кіркова речовина
часточки
5 – мозкова речовина
часточки
6 – тільця Гассаля
Вилочкова залоза займає центральне місце в
системі імуногенезу і, до повного формування
периферичних лімфоїдних органів, є життєво
важливою залозою.
Тимус – це «школа» прискореного навчання
клітин імунної системи (лімфоцитів), що
формуються зі стовбурових клітин кісткового
мозку
Потрапивши в вилочкової залози, новонароджені
«солдати» імунної системи перетворюються в Тлімфоцити, на їх поверхні специфічні молекули
забезпечують можливість розпізнавання своїх або
чужорідних агентів, що є першим етапом запуску
будь імунної реакції. Т-лімфоцитів належить
функція захисту від вірусних інфекцій і також
протипухлинний захист, що є вкрай важливим у
сучасних умовах існування людини
ВИЛОЧКОВА ЗАЛОЗА (ТИМУС)
 Як ендокринний орган, тимус виробляє
близько 23 біологічноактивних речовин,
які проявляють різносторонні ефекти :
стимулюють лімфопоез, впливають на
диференціювання лімфоцитів, надають
протипухлинну дію, підтримують тонус
скелетних м’язів, впливають на обмінні
процеси в організмі




Вилочкова залоза виробляє гормони:
тимозин – контролює обмін кальцію і
фосфору в організмі
тимопоетин -І, тимопоетин-ІІ –
впливають на кровотворення,
фактор росту – регулює ріст скелета,
інсуліноподібний фактор – впливає на
вуглеводний обмін.
ІНВОЛЮЦІЯ ТИМУСА З ВІКОМ
З періоду статевого
дозрівання починається
зворотний розвиток
(інволюція) вилочкової
залози, поступове
зменшення її обсягу,
зморщування тканини
залози
У кожної дитини зменшення залози
відбувається індивідуально - в одних
інволюція починається у 4 роки, в
інших - у 6-7. До 14-15-річного віку
залоза зменшується досить інтенсивно.
Коли ж завершується період статевого
дозрівання,
цей
процес
значно
уповільнюється і залоза зменшується
майже непомітно
Раніше вважали, що після 13-14 років
вилочкова залоза повністю атрофується
і зникає, а на її місці розростається
жирова тканина. Сьогодні відомо, що
залоза, хоча й має зворотний розвиток,
функціонує протягом усього життя
людини. Проте з часом її функції
поступово зменшуються
ІНВОЛЮЦІЯ ТИМУСА З ВІКОМ
ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ
Лімфатичні вузли (nоdi lymphatici) – це утвори різноманітної форми (округлої,
овальної, бобоподібної та ін.), розміром від 1 до 20 мм, які беруть участь у захисних
реакціях організму і регулюють рух лімфи
ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ
Функції:
1. Утворення лімфоцитів
2. Антигензалежна проліферація і диференціювання Т- і В-лімфоцитів
3. Біологічна фільтрація (очищення) лімфи
Гістологічна будова лімфовузла
1. Строма:
а) груба – капсула, трабекули (ПВСТ);
б) ніжна – ретикулярна тканина.
2. Паренхіма:
Т-лімфоцити,
В-лімфлцити,
плазмацити,
дендритні клітини,
інтердигітуючі макрофаги.
Розподіл Т- і В-лімфоцитів у лімфатичному вузлі
СЕЛЕЗІНКА
Селезінка (lien, splen) належить до лімфоїдних органів. Вона
є “кладовищем еритроцитів”, тому що тут відбувається їх
розпад. Поряд з печінкою, шкірою селезінка може
накопичувати значну кількість крові (депо крові)
СЕЛЕЗІНКА
Селезінка розташована в черевній порожнині у лівому
підребер’ї на рівні ІХ-ХІ ребер
СЕЛЕЗІНКА
ТИМУСЗАЛЕЖНА І ТИМУСНЕЗАЛЕЖНА
ЗОНИ СЕЛЕЗІНКИ
КРОВООБІГ В СЕЛЕЗІНЦІ
Селезінка
оточена цільною
сполучнотканинною
капсулою, трабекули якої поширюються вглиб органу.
Паренхіма селезінки поділяється на червону і білу
пульпу
Функції червоної пульпи: фільтрування
і депонування еритроцитів, видалення
циркулюючих імунних комплексів.
Фетальний
та
екстрамедулярний
гамопоез
Функції білої пульпи: кооперація
клітин імунної системи у процесі
розвитку імунної відповіді, синтез
гуморальних
чинників
імунного
захисту
Сполучнотканинна оболонка селезінки та її трабекули
містять міофібробласти, скоротлива діяльність яких
дозволяє
вивільняти
у
циркуляцію
депоновані
еритроцити
ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИКИ
Розташовані у слизовій оболонці
і в підслизовій основі
порожнистих органів. Особливо
багато їх скупчено в
червоподібному відростку
(апендиксі) – до 600-800 у дітей і
підлітків.
Поодинокі лімфоїдні вузлики
(фалікули) є в стінках глотки,
стравохода, шлунка, тонкої
кишки, товстої кишки, жовчного
міхура, гортані, трахеї, бронхів
Будьте здорові!
Скачать