Uploaded by Надія Поспеєва

Організація рухового режиму дітей у днз Вільчковський

advertisement
1
Зміст
Вступ ......................................................................................................................... 6
Розділ І. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОГО
РЕЖИМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ .................................................. 8
Створення матеріально-спортивного середовища
в дошкільних навчальних закладах ................................................................... 8
Розвиток інтересу до рухової діяльності в дітей дошкільного віку ................ 12
Удосконалення фізичного виховання дітей
у дошкільних навчальних закладах ..................................................................15
Керування самостійною руховою активністю дітей ........................................22
і'с.иділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ......................... 26
День здоров'я ..................................................................................................... 26
Фізкультурні свята ............................................................................................. 27
Фізкультурні розваги ......................................................................................... 31
Пішохідні переходи ...........................................................................................32
Канікули.............................................................................................................. 34
іаидання з фізичної культури додому .............................................................. 35
Модель рухового режиму дітей дошкільного віку .......................................... 36
Додаток А. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку
та рухової підготовленості дітей 5-7 років ...................................... 39
Методика обстеження фізичного розвитку дітей ............................................ 39
1
Ібстеження функціональних можливостей дітей ........................................... 43
і 'пінка рухових якостей дітей .......................................................................... 46
Визначення рухової підготовленості дітей ...................................................... 56
ІІніиаченпя рухової активності дітей ...............................................................65
1
"" ісження постави та склепіння стоп у дітей ............................................... 68
'їй пі.їмо покращення стану здоров'я та фізичної
НІ іпотовленості дошкільнят ............................................................................. 71
2
/Іад.іюнБ. Коїк игк їй фі ікулі.іурмих І.ІХОДІІІ ........................................................................... 84
Комплекс ранкової гімнастики » іграшковими гантелями
(І)ІІІІ дітей п'ятирічного піку) ........................................................................ 84
Комплекс ранкової гімнастики з жердиною
(для дітей шестирічного віку) ........................................................................84^
Комплекс ранкової гімнастики з великими обручами
(для дітей семирічного віку) .......................................................................... 86
Фізичні вправи на свіжому повітрі "У цирку"
(денна прогулянка для дітей п'ятирічного віку)........................................... 87
Фізичні вправи на свіжому повітрі "Спортивна база"
(денна прогулянка для дітей п'ятирічного віку) ........................................... 88
Фізичні вправи на свіжому повітрі "Пілоти"
(денна прогулянка для дітей шестирічного віку) .......................................... 89
Фізичні вправи на свіжому повітрі "На риболовлю"
(денна прогулянка для дітей семирічного віку) ............................................ 91
Фізичні вправи на свіжому повітрі "Космонавти"
(денна прогулянка для дітей шестирічного та семирічного віку) ............... 93
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей п 'ятирічного віку) ........................................................................ 94
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей семирічного віку) ........................................................................ 112
Конспект фізкультурного заняття "Малі олімпійські ігри"
(для дітей семирічного віку) ........................................................................ 114
Конспект фізкультурного заняття "Подорож у Країну казок"
(для дітей семирічного віку) ........................................................................ 116
Конспект фізкультурного заняття заняття для хлопчиків "Ми - козачата"
(для дітей шестирічного віку) ..................................................................... 118
Конспект фізкультурного заняття "Ми - туристи"
(для дітей семирічного віку).........................................................................120
Сценарій спортивного свята "Похід у Країну здоров'я"
(для дітей шестирічного та семирічного віку) ......................................... 122
Література ......................................................................................................... 126
Вільчковський Е.С. Денисенко Н.Ф. Організація
рухового режиму дітей у дошкільних навчальних
закладах.- Тернопіль: мандрівець, 2008.-128с.
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей п'ятирічного віку) ........................................................................ 95
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей п'ятирічного віку) ........................................................................ 97
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей шестирічного віку) ....................................................................... 99
Конспект фізкультурного заняття "Подорож до міста веселих ляльок"
(для дітей шестирічного віку) ......................................................................101
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей шестирічного віку)...................................................................... 104
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей шестирічного та семирічного віку) .......................................... 107
Кокстхт фізкультурного заняття "Прогулянка до лісу"
(для дітей і вмирічного чіку) ...................................................................... 108
Коні ПІКІ фізкультурного заняття
і ."<"■ й • і мирічн ....... " і) ................................................................ 110
3
ВСТУП
Рухова активність дітей дошкільного віку є природною біологічною потребою, ступінь задоволення якої багато в чому визначає подальший структурний і функціональний розвиток дитячого організму. Не випадково Е. Аркін вважав високу рухливість дитини цього віку "її природною стихією".
Рухи є найважливішою складовою частиною будь-якого виду діяльності та
багатьох психічних процесів.
Постійний розвиток пропріоцептивної імпульсації, що виникає під час
м'язової діяльності, всебічно стимулює фізичний, сенсорний та інтелектуальний
розвиток дітей. Виконання різноманітних рухів, активна м'язова діяльність важливе джерело отримання дитиною уявлень та інформації про навколишній
світ. Оптимальна, правильно організована рухова активність дитини створює
відповідні передумови для нормальної життєдіяльності організму людини в
дорослому віці, довголітнього творчого життя (І. Аршавський, Л. Маркоросян,
І. Муравов та ін).
"Рух, - як писав академік І. Павлов, - головний прояв життя. Діяльність
внутрішніх органів спрямована на забезпечення роботи м'язів, а тренування
м'язів є одночасно й удосконаленням функцій інших органів і систем".
Різноманітна рухова діяльність як важливий фактор збереження внутрішнього
середовища значною мірою впливає на всі вегетативні системи організму,
забезпечує швидку його адаптацію до умов існування, що змінюється. Активна
моторна діяльність стимулює зміцнення здоров'я, сприяє всебічному розвитку
дитини (М. Кистяковська, Б. Никитюк, А. Хрипкова та інші).
Без перебільшення можна стверджувати, що рух так само необхідний для
нормального росту і розвитку дитини, як повноцінне харчування. Фізичні
вправи не тільки розвивають і зміцнюють дитячий організм, запобігають
захворюванням, але й є одним з ефективних засобів лікування і відновлення сил
після хвороби.
Діти, які систематично займаються фізичною культурою, відрізняються
життєрадісністю, оптимізмом і високою працездатністю як під час фізичного,
так і розумового навантаження. Висока тренованість підвищує опір організму
дитини до негативного впливу зовнішнього середовища: підвищення
температури, гіпоксія, інфікування туберкульозною паличкою, загальне
гамаопромінення (А. Коробков, Л. Какурін та інші).
В. Сухомлинський, надаючи особливої уваги зазначеному аспекту педагогічної діяльності, писав: "Я не боюсь ще і ще раз говорити: турбота про
здоров'я - це важливий труд вихователя. Від життєрадісності, бадьорості
дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність
знань, віра в свої сили" .
Але є ще немало дошкільних закладів, де має місце режим недостатньої
рухливості дітей (гіподинамія). Це є наслідком поганої організації,
недосконалості й недостатньої продуманості роботи з фізичного виховання,
невдалим обладнанням ігрових і фізкультурних майданчиків.
"Моторний голод" негативно впливає на фізичний розвиток дітей
дошкільного віку, їхню рухову підготовленість, знижує опір організму до застудних та інфекційних захворювань.
Гіподинамія негативно впливає на розвиток рухових якостей (швидкості,
спритності, витривалості тощо). У стані гіподинамії у дітей дошкільного ІІку
зафіксовано низький рівень функціональних можливостей, триваліший процес
відновлення, зниження опору організму до несприятливих факторів
навколишнього середовища, дещо загальмований інтелектуальний розвиток,
шижсну розумову працездатність (М. Лебедєва).
Гіподинамія є однією з причин порушення постави дітей ще у дошкільному
ІІЦІ У малорухливих - вищий відсоток відхилень у розвитку опорно-рухового
■Пірата. Нині ця проблема набуває особливої гостроти в багатьох країнах світу.
V "Маніфесті про спорт", схваленому ЮНЕСКО, вказано на необхідність
іотримання розумних меж інтелектуального виховання і визначення відповідного
МІСЦЯ фізичного виховання, на яке варто виділяти від 1/3 до 1/5 загального
мінімального часу (залежно від віку дітей). За інших обставин порушується І
ірмонія її розвитку дитини. Тому однією із актуальних проблем фізичного
.... ншніїя дітей дошкільного віку є створення необхідних умов для оптимальної
і "інн активності.
Рухова активність дитини значною мірою зумовлена запропонованим
учиним режимом у дошкільному закладі, бо система виховної роботи може
"і і ирямована як у бік пригнічення рухової активності дітей, так і на її
И » пня. Отже, для активізації рухового режиму необхідні відповідні умови,
....... іи.пяють потреби дітей у русі.
4
Розділ І
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОГО
РЕЖИМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Створення матеріально-спортивного
середовища в дошкільних навчальних закладах
Здоров'я дитини - це гармонійний розвиток усіх її фізіологічних систем,
насамперед, серцево-судинної, дихальної, нервової, опорно-рухового апарату
тощо. Запорукою здоров'я є його оптимальна, правильно організована рухова
активність. Підвищену потребу дітей у рухах дозволяє задовольнити раціональна організація всієї системи фізичного виховання в закладі освіти.
У дошкільних навчальних закладах потребу дітей у рухах забезпечують
шляхом використання широкого комплексу різних засобів фізичної культури, насичення повсякденного життя дітей різними руховими іграми і вправами, які вони можуть виконувати самостійно.
Для досягнення оптимального рухового режиму в освітніх установах необхідно врахувати відповідну систему педагогічних умов - створення спортивно-фізкультурного середовища, а саме:
х
використання різноманітного устаткування та інвентарю;
х
формування дитячих інтересів до рухів та рухової діяльності;
х
забезпечення рухової активності в процесі проведення організаційних
форм фізичного виховання;
х
організація самостійних ігор дітей у повсякденному житті;
х
організація активного відпочинку дітей.
Однією з основних педагогічних умов, що забезпечує організацію рухо- І
вого режиму дітей у дошкільних навчальних закладах, є створення матеріально-спортивного середовища з фізичного виховання: наявність необхідного
фізкультурного устаткування, зали, спортивного майданчика, фізкультурних
куточків у групах, оскільки активний руховий режим порівняно з пасивним
вимагає додаткового матеріального забезпечення педагогічного процесу.
Обладнані відповідним інвентарем спортивний майданчик і зала, фізкультурні куточки в групах дають можливість педагогу організувати рухову активність малят у різні пори року, в різних погодних умовах і періодах
дня.
Створення зазначених умов сприяє ефективній організації різноманітних
рухливих ігор, вправ, занять фізкультурою на свіжому повітрі, фізкультурних
свят, розваг, днів здоров'я.
Неабияку роль у цьому відіграє раціональне обладнання фізкультурної
зали, спортивних куточків у групах і класах, фізкультурного майданчика.
Так, правильне розміщення спортивного майданчика на південний схід, а
фізкультурних куточків у найбільш освітлених місцях дає дітям змогу тривалий час приймати розсіяні сонячні промені в різні періоди року. Це хоча
й незначна, проте безцінна можливість для зміцнення їхнього здоров'я та
підвищення імунітету.
Оптимальні розміри спортивного майданчика і фізкультурної зали не обмежують можливості дітей у рухах, а, навпаки, збільшують їхні потреби в
активних рухових діях як організованих, так і самостійних. На спортивному
майданчику можна грати влітку у футбол і хокей на траві, кататися на велосипеді, самокаті, роликових ковзанах, взимку організовувати хокей на льоду,
катання на ковзанах, санках, ходьбу на лижах.
У просторій фізкультурній залі діти почуваються комфортно й вільно,
іцо підвищує їхній інтерес до активної рухової діяльності.
Важливого значення набуває забезпечення фізкультурних площ різноманітним інвентарем, і нестандартним зокрема. До того ж відповідної якості
і в потрібній кількості, щоб він відповідав руховим і естетичним інтересам
дітей, санітарно-гігієнічним і педагогічним вимогам. Усілякі тренажери
на спортивних майданчиках з ґрунтовим і частково трав'яним покриттям
пайоптимальніше розміщувати по краях, залишаючи в середині місце для
рухливих ігор та ігор спортивного характеру.
У фізкультурній залі також необхідно раціонально використовувати кожний квадратний метр площі, що допоможе розмістити підвісний та пересувний інвентар. Суттєве значення має фактор вільного доступу дітей до
обладнання. Тут заборони - на шкоду.
Залежно від віку дітей, їхньої фізичної підготовленості фізкультурні куточки оснащуються по-різному. У середніх дошкільних групах має бути більше
м'ячів, кольорових куль для прокочування, кеглів, мішечків з піском (для метання). Для вправляння в лазінні на стіні прикріплюють сходи. У старших і
підготовчих дошкільних групах до зазначеної атрибутики додають скакалки,
ракетки з воланом, обручі, канати і різноманітний природний матеріал: шишки, каштани, жолуді, пеньки, гарний і яскравий ігровий матеріал: брязкальця,
кольорові стрічки й прапорці, султани, парашути.
5
Разом з батьками можна виготовити чимало різноманітних сюжетних нестандартних м'яких іграшок для переступання, прокочування, перестрибування. З метою формування склепіння ступні з канатів споруджують підвісні
драбини, доріжки, якими малюки та учні з великою радістю потім ходять,
лазять.
Варто враховувати, що інвентар, розташований на значній відстані від
дітей або нераціонально розставлений у залі, забирає чимало часу на його
підготовку до фізкультурного заняття (уроку), знижуючи рухову діяльність
дітей. На приготування інвентарю доцільно витрачати 5-7 хвилин. Зміна
способу його розташування (обручі, розкладені на підлозі, не висять на
підставці) і роздача дітям, наближеність до місця виконання рухів скорочує
час до 1-2 хвилин.
Як було зазначено вище, у повсякденному житті дошкільного навчального
закладу істотного значення набуває чинник вільного доступу дітей до
фізкультурного устаткування й інвентарю, а також відсутність заборони на
його використовування, облік рухових інтересів дітей. Тому під час прогулянок на майданчик доцільно продумувати місця і способи розташування
дрібного фізкультурного інвентарю так, щоб діти могли побачити й вибрати
те, що цікавить їх, для виконання відповідних рухових дій. З цією метою м'ячі
можна розкладати на лаві в павільйоні поряд з обручами, скакалки
розвішувати на протягнутій мотузці. Навесні, влітку й ранньої осені з різних
боків спортивного майданчика на траві розставити пеньки різної висоти,
розташувати кубики, природне каміння, саморобні іграшки (сонечко, жук) для
переступання та ходьби.
Важливо продумувати доцільність розташування інвентарю в спортивній
залі - на полицях, гачках, у коробках - адже це скорочує час на підготовку до
проведення фізкультурних занять, ранкової гімнастики та інших заходів.
Дозволяє за мінімальної витрати часу на його розташування варіювати різні
види допомоги дітям у процесі їх рухової діяльності, тим самим збільшуючи
моторну щільність занять.
Переосмислення потребує й озеленення спортивних майданчиків, групових ділянок декоративними рослинами і деревами, що дає можливість
проводити фізкультурні заняття, ранкову гімнастику та ігри в усі пори року на
свіжому повітрі.
Поряд із цим необхідно продумати забезпечення взаємозв'язків цілеспрямованих фізкультурних заходів з повсякденними справами й заняттями
дітей, тобто навчальною, ігровою, трудовою діяльністю. З цією метою різні
види куточків (навчальні, ігрові, спортивні, трудові) у групах або класах
влаштовують і обладнують так, щоб діти могли вільно рухатися в них. Для
сюжетно-рольових ігор менших дітей у дошкільних закладах освіти краще
дібрати якомога більше пересувних іграшок, а старші групи укомплектувати
різновидами іграшкового транспорту. Тоді хлопчики та дівчатка матимуть
стимул більше рухатися: повзати, обертатися, присідати тощо. Резервом рухового потенціалу є і трудова діяльність дітей дошкільного віку - за умови
правильної її організації. Короткочасні щоденні епізоди трудових дій складають 5-10 % часу загального рухового режиму.
Працюючи в господарському або природному куточках, діти багато рухаються: ходять на різні відстані; нахиляють тулуб уперед (сервірування столу,
згрібання опалого листя); виконують рухи руками і пальцями рук (опушення
землі у вазонах, протирання листя, миття горщиків з-під квітів); ритмічні
нахили тулуба до підлоги, рухи руками (підмітання підлоги, змітання крихт зі
столу); різкі махи руками (забивання цвяхів при скріплені деталей тощо).
Рухова активність дітей дошкільного віку значною мірою залежить від
кількості устаткування, від того, скільки дітей одночасно може його використовувати.
Наприклад, спостереження занять з фізкультури в дошкільних закладах
засвідчили, що ходьба по одній гімнастичній лаві і метання м'яча в один щит,
проходить з низькою моторною щільністю, в той час, як використання цього ж
устаткування в більшій кількості (3-4 лави, 3-4 щити) підвищує моторну
щільність заняття у двічі-тричі. Раціональнішим й ефективнішим буде
підлізання під шнур завдовжки 5-6 метрів, натягнутий між двома стійками
заввишки 50-55 см, ніж підлізання під одну або дві дуги. Стрибки в глибину з
гімнастичної лави (у залі) або з колоди (на майданчику), дають можливість
повторити рух більшу кількість разів, ніж з одного-двох кубів. Одночасне
лазіння 4-5 дітей прольотами гімнастичної стінки скорочує час їх простоїв біля
знаряддя, збільшує кількість повторень цього руху, що позитивно
позначається на якості рухової навички, на інтенсивності роботи дихальної,
серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату.
Аналогічні явища відбуваються і під час проведення спортивних ігор і
вправ спортивного характеру. Рухова активність і якість рухів дітей знижуються, а обсяг рухового режиму зменшується протягом дня, якщо вони
використовують 2-3 пари лиж, ковзанів, 1-2 набори ракеток, 2-3 велосипеди, 1
-2 пари роликових ковзанів.
6
Збільшення кількості інвентарю до 13-15 велосипедів, 8-9 пар ракеток для
бадмінтону, 15-18 пар ковзанів тощо дозволяє одночасно долучити до
спортивних ігор і вправ більшу кількість дітей, активізує їхні рухи, збільшує
фізичні навантаження.
Таким чином, педагогічні спостереження за змістом і тривалістю рухової
діяльності дітей дозволяють дійти висновку про те, що використання
різноманітного устаткування - одна з ефективних умов підвищення рухової
активності дітей при виконанні різноманітних вправ, а також збільшення
моторної щільності фізкультурних занять, коли їх проводять в залі або на
свіжому повітрі, під час організації інших форм фізичного виховання: ранкової гімнастики, рухливих ігор, вправ спортивного характеру
Розвиток інтересу до рухової діяльності в дітей
дошкільного віку
Важливою педагогічною умовою, яка обумовлює активність дітей і оптимізує руховий режим в дошкільному закладі, є розвиток інтересу дітей до
систематичних занять фізичними вправами.
Охоче і старанно дитина робить те, що становить для неї інтерес. Імовірність позитивного результату автоматично знижується там, де має місце
нав'язливе спонукання, якщо воно навіть у формі розумних вказівок. Про це
необхідно пам'ятати під час організації роботи з фізичного виховання, бо
йдеться не тільки про успішне формування рухових навичок і умінь, а й про
здоров'я, гармонійний розвиток дітей.
Добір цікавих і доступних фізичних вправ, використання імітаційних та
ігрових завдань сприяє розвитку інтересу у дитини до рухів, які вона вивчає.
Дошкільнята із задоволенням стрибають, як "зайчики"; виконують ходьбу
чітким кроком, як "фізкультурники на параді"; йдуть по колоді, як "туристи по
містку через струмочок".
За реалізації зазначеної умови можливе застосування певної системи
шляхів, форм роботи з фізичного виховання й ознайомлення з довкіллям,
відповідних прийомів, методів і засобів.
Розвиткові у дітей дошкільного віку інтересу до рухів сприяють імітаційні та
ігрові завдання, сюжетні фізкультурні заняття, бесіди про фізкультуру та спорт,
екскурсії на стадіон, перегляд тематичних діафільмів та кінофільмів про великий
спорт та відомих спортсменів, спортивні свята та олімпіади в закладах освіти
Враховуючи те, що емоції є стрижнем розвитку дитини, необхідно дбати
про постійний позитивний настрій вихованців на заняттях з фізичної культури,
ПІД час використання різних форм і методів навчання дітей рухів. Вирішувані
це завдання дозволяє музичний супровід рухів дітей долучення елементів
танцювальних вправ, а також вправ зі східних оздоровлювальних систем; використання мімічних і пантомімічних рухів, організація і проведення нестандартних занять у дошкільному закладі: диференційованих (для дівчаток і хлопчиків
сжремо), домінантних (з перевагою ігор і вправ спортивного характеру), ігрових
і сюжетно-ігрових ("Козацькі ігри", "Космонавти", "Прогулянка до лісу", "Зоопарк" тощо), комбінованих і комплексних. Чудовий ефект дає використання в
дошкільному навчальному закладі сюжетних комплексів під час ранкової гімнастики, проведення фізкультурних занять у вигляді пішохідних переходів до
парку, лісу, річки з використанням природного матеріалу.
Змістом ігор можуть бути такі рухи: стрибки з пеньків, ходьба по зламаному дереву (як по колоді), підстрибування з діставанням гілок, біг з подоланням
природних перешкод (перестрибування через канави, струмочки, купини),
ходьба по ріллі босоніж, метання у верхівку дерева тощо.
За своєю природою діти емоційні. Як іскорки вогню, спалахують їхні
інтереси до різноманітних рухів, але одразу ж згасають, якщо вони одноманітні й монотонні. Наукові дослідження і практика засвідчили, що дітей
розхолоджують як прості, так і складні рухи. А повторення помилок у виконанні може сформувати комплекс негативного ставлення до фізичної культури, який з часом важко подолати.
Тому рухи, які добирають на фізкультурні заняття, що відбуваються на
прогулянках у природі, розучують заздалегідь на заняттях з фізкультури. І Іри
цьому на перших етапах формування рухових умінь і навичок бажано
використовувати ігрові прийоми (іграшки, імітацію), які допомагають ма-исчі
засвоювати технічні елементи з веселим, радісним настроєм.
Дітям дошкільного віку, до речі, подобається фігурне крокування. З нього
можна починати фізкультурні заняття, піші мандрівки, спортивні свята.
Марширування чудово організовує й об'єднує дітей, розвиває відчуття ритму,
активізує не тільки рухову сферу, а й фізіологічну систему. Марширування
приваблює дітей незвичайністю рухів під час ходьби, оригінальністю
поворотів, шикувань і перешикувань, особливо, коли його проводять під
музику. Дошкільнята легко засвоюють фігурну ходьбу "Равлик" (утворення
концентричних кіл одне в одному, а потім розкручування їх у зворот-
7
ному напрямі), "Голка в нитці" (ходьба, тримаючись за руки ланцюжком,
піднімання рук угору й утворення воріт - ведучий спрямовує ланцюжок у
ворота "змійкою") тощо.
Одним зі шляхів формування у дітей інтересу до фізичних вправ є прогулянки, екскурсії на стадіон, спостереження за тренуваннями спортсменів,
відвідини спортивних майданчиків школи і плавального басейну. Цікаві
бесіди з дітьми про те, що вони бачили, зустрічі в дитячому садку зі спортсменами і тренерами збагатять вихованців знаннями про важливість і роль
фізкультури та спорту в розвитку людини, зміцненні її здоров'я.
Діафільми і кінофільми про великий спорт і знаменитих спортсменів, про
загартованих людей, що живуть на півночі, відвідини спортивних зма- \ гань на
стадіоні, проведення фізкультурних свят у закладах освіти, участь дітей у
масових заходах на стадіоні, розглядання картин на спортивну тематику
сприяють підвищенню інтересу до фізкультурних заходів.
Заняття на лоні природи для організму, що росте, набувають особливої
цінності, оскільки сприяють не тільки вихованню інтересу до рухів, але і
підвищують працездатність, знижують рівень дитячої захворюваності.
Широке використання природних чинників: рельєфу місцевості (підйоми,
спуски, перестрибування через вибоїни тощо) вчить дітей долати природні
перешкоди, сприяє формуванню міцних рухових навичок, розвиває фізичні
якості, виховує етично-вольові риси характеру.
Періодичне проведення означених заходів робить фізкультуру не лише корисною, але й приємною, веселою, розкутою, музичною. Позитивні емоції, запахи природного матеріалу викликають у дітей величезну радість, загострюють
відчуття, будять думку, активізують рухові дії. Заняття в природі максимально
впливають на інтереси дітей і є ефективною частиною рухового режиму.
Розвиток у дітей інтересу до виконання рухів свідчить, що використання
різноманітних форм роботи, методів і прийомів, засобів, різноманітних рухів,
застосування оптимальних способів їх виконання, мотивування рухової
діяльності дошкільників підвищують їхню зацікавленість фізкультурними заняттями, ранковою гімнастикою, рухливими іграми та іграми і вправами спортивного характеру. У ході виконання рухів активізується бажання робити їх
швидко, якісно, вправно, як справжні спортсмени. При вдосконаленні основних
рухів у іграх значний ефект дає метод змагання. Застосування цього методу
дозволяє підвищити моторну щільність фізкультурних занять, викликає у і
малят великий позитивний відгук: радість, задоволення, сміх, крик. Емоційний І
підйом, на думку Л. Грімака, "включає м'язи і будить мозок".
11 ід час спортивних розваг і свят у дітей виникає нестримне бажання
иикопувати різноманітні фізичні вправи.
Аналіз рухової діяльності дітей протягом дня, визначення обсягу руховоIX) режиму свідчать про те, що вся виконана робота щодо розвитку інтересу І
цітей до систематичних занять фізичними вправами зрештою забезпечує
ЮСтатню рухову активність дошкільників.
Удосконалення фізичного виховання дітей у
дошкільних навчальних закладах
Суттєвою умовою оптимізації рухового режиму є дозований розподіл
інших організаційних форм і засобів фізичної культури у часі протягом дня і а
тижня. Певне значення має рухова активність дітей уранці, оскільки в цей
тріод малята ще мляві, загальмовані. Рухи в ранкові години мають відпові-іі і
її певним вимогам: створення у дітей бадьорого емоційного настрою, активізація розумової діяльності, організація спільної діяльності. Враховуючи
ГЄ, що після нічного сну в дітей поступово підвищується працездатність,
пранці рухова активність може бути з нетривалими, але постійно зростаючими
тимчасовими навантаженнями. Цьому сприяють рухливі ігри та розва-і и і
короткими перебіжками, легкими стрибками на місці та з просуванням
уперед, вправи на утримання рівноваги, ігри з м'ячем, нетривала їзда на велосипеді, самокаті влітку, а взимку - катання на санчатах, ковзання по льодових доріжках. Необхідно бути уважним до емоційного стану вихованців,
прояву їхнього темпераменту, тому в ранкові години краще відмовитися від
організації рухових дій, що вимагають від дітей складних взаємодій одних з
Одними, розумової напруги.
Вранці бажане проведення 2-3 рухливих ігор (ігор або вправ спортивного
хпрактеру) відповідно до пори року, погодних умов, інтересів дітей, їхнього
ф! нелогічного стану; ранкової гімнастики (з елементами загартування)
іріпшіістю6-12хвилин(залежновідвіку)підмузичнийсупровід,звикористаниимдрібногофізкультурногоінвентарю,іграшок,природного матеріалу; динам і ч н а пауза між заняттями (10 хвилин); самостійної ігрової та рухової діяльності дітей; фізкультурних навчальних занять (двічі на тиждень) і фізичних
■Прав на свіжому повітрі на прогулянці (тричі на тиждень). Тривалість фізі.турних занять у дошкільних групах складає від 10-15 до 30-35 хвилин І
ілежно від вікової групи).
8
У ранкові години в дошкільному навчальному закладі доцільно проводити
ранкову гімнастику (о 8.00-8.30 год). У процесі її організації бажано
відпрацьовувати лише ті компоненти, які сприяють оптимальному
підвищенню рухової активності, впливають на морфофізіологічний розвиток
вихованців (фізичний розвиток), завдяки дозованим фізичним навантаженням
удосконалюють опорно-руховий апарат, дихальну, серцево-судинну, нервову
та інші системи. Комплекси ранкової гімнастики добирають так, щоб різні
види гімнастичних вправ поступово охоплювали всі великі й дрібні м'язи, а
напруга в них постійно збільшувалася, переходила від однієї групи м'язів до
іншої, створюючи в організмі дитини оптимальні навантаження. Тому ранкову
гімнастику починають з динамічних рухів: різновидів ходьби, бігу,
підстрибувань, які виконують у помірному темпі з переходом на середній і
швидкий. Відтак діти виконують загальнорозвивальні вправи - для розвитку
м'язів верхніх кінцівок і лопаткової ділянки, м'язів спини, живота, нижніх
кінцівок. Для розвитку гнучкості хребта і зміцнення його м'язів, зняття з нього
напруження та втоми вправи виконують іноді з вихідного положення лежачи з різними рухами тулуба, рук і ніг. Це ефективно впливає на розвиток м'язів
внутрішніх органів, формує правильну, гарну поставу.
Якість ранкової гімнастики певною мірою залежить від дозування основних і загальнорозвивальних вправ, скорочення пауз статичного положення і
регулювання темпу, в якому виконують рухи. Кількість вправ завжди має бути
оптимальною для відповідних вікових груп (8-Ю разів у 4-5 років; 10-12 - для
старших дошкільників). Дозування кожної вправи складає 8-Ю і 12-14
повторів. Паузи між вправами становлять 10-15 секунд. Чітко дозувати
необхідно й частини ранкової гімнастики. Так, вступна частина триває 1-2 хв,
основна- 5-6 хв, заключна- 1-1,5 хв. Основні рухи ранкової гімнастики теж
регламентують у часі. Ходьба - 1-1,5 хв, біг - 35^45 с, стрибки - 24-28 с. Беззаперечна й оздоровлювальна спрямованість майже всіх елементів ранкової
гімнастики, зокрема використання вправ на розслаблення і напруження,
коригувальної ходьби, дихальних вправ тощо.
Фізкультурні заняття — найефективніша форма оптимізації рухового режиму в дошкільних закладах. Важливими методичними аспектами тут є:
наявність оптимального обсягу (залежно від віку) рухів у кожній структурній
частині й підпорядкування їх законам фізіологічної діяльності дитини; добір
ефективних методів і прийомів навчання та способів організації дітей під час
виконання рухів у основній частині заняття; правильний розподіл часу
11.1 основні компоненти заняття. Найоптимальнішим є фізкультурне заняття
Побудоване за типовим планом.
Вступна частина може бути короткою (2-3 хв), а фізичні навантаження Незнанні. Початок основної частини підпорядковують завданням активізації
11 іуі і кціональної діяльності внутрішніх органів і систем та поступовому переходу
і \ і іа більш напружений режим роботи при виконанні загальнорозвивальних вправ.
І-, цією метою вводять комплекс загальнорозвивальних вправ (часто в ігровій
формі з використанням дрібного інвентарю), біг або стрибки. Завдяки правильній
І и-і уляції темпу виконання вправ, добору послідовних вправ для різних м'язових
груп, різноманітним вихідним положенням фізичні навантаження правильно дочують і переводять від середніх, помірно-максимальних до короткочасних максимальних. У результаті моторна щільність загальнорозвивальної частини досягає
25 % щільності всього заняття. Дуже важливо ущільнити основну частину заняття, у якій дошкільники навчаються техніці рухів. У доборі рухів належить дотримуватися таких правил: рухи в комплексі повинні формувати певні фізичні якості,
впливати на різні м'язові групи; навантаження на м'язи потрібно розподіляти
поступово; максимальні навантаження мають бути короткочасними - один їх і
(икл має тривати не більше 2 хв (для старших дітей).
Використання певного способу організації дітей для виконання рухів
багато в чому залежить від типу і виду заняття, завдань кожної його структурної частини, а також рівня підготовленості дітей, наявності матеріальної
бази тощо. Доведено, що провідним способом організації дітей може бути
груповий, який гармонійно поєднується з потоковим, фронтальним, змінним, а
також зі способом колового тренування. Індивідуальний спосіб доцільно
використовувати лише в молодших і середніх групах дошкільного закладу на
першому етапі формування рухових навичок, коли заняття переносять, в
основному, на свіже повітря. Доцільна також дещо інша комбінація способів:
змінний з потоковим і коловим. Під час етапів закріплення рухів,
удосконаленні навичок можливе використання фронтально-групового або
фронтально-потокового способу.
Рухова активність дітей буде нижчою, а моторна щільність заняття мен
шою, якщо рух розучують уперше. При повторенні, закріпленні щільність
заняття підвищується, ще 10-12 % додається, коли в залі лунає музи
ка. Дослідження свідчать, що після виконання дошкільниками найбільш
інтенсивних вправ (наприклад, стрибки у довжину чи висоту з розбігу,
лазіння по гімнастичній стінці, канаті тощо) пульс відновлюється в межах
1-1,5 хв. Тому паузи для відпочинку не повинні перевищувати цей проміжок
часу.
,,
9
Зміст і навантаження заключної частини фізкультурного заняття багато в
чому залежать від моторної щільності основної частини і характеру рухливої
гри. Якщо її перебіг відбувається у швидкому, інтенсивному темпі, тривалість
останньої частини подовжується. Окрім малорухливої гри, в такому разі
організовують спокійну ходьбу. Вагомим показником заключної частини
вважають, заспокоєння дихальної і серцево-судинної системи через 3-5 хв
після закінчення заняття.
Вимоги до роботи з ослабленими дітьми другої і третьої медичної групи
на заняттях дещо інші. До них застосовують індивідуальний підхід, використовуючи диференціацію рухового матеріалу, дозування, регулювання темпу.
Так, під час виконання такими дітьми загальнорозвивальних вправ дозування
знижують у 2-3 рази, темп - середньої інтенсивності. За наявності в основній
частині складних рухів (наприклад, стрибки у висоту з розбігу) їх замінюють
на легші.
Важливий оздоровлювальний ефект закладений у правильному доборі
виду фізкультурних занять на свіжому повітрі. Експериментальним шляхом і
практикою дібрано близько 7 різновидів занять, що включають:
х
3-4 основні рухи, 2-4 рухливі гри, ходьба та біг, заключна ходьба;
х
3-4 основні рухи, 2-3 гри спортивного характеру (спортивні вправи);
л
10-12 вправ імітаційного характеру, 2-А хороводні гри;
А
2-3 спортивні гри;
х
піший перехід;
л
5-7 рухливих ігор, об'єднаних ігровим сюжетом;
х
3-4 основні рухи, 2-3 рухливі гри за одним сюжетом (рухлива ігрова
композиція)
Збереженню високої працездатності дітей протягом занять сприяє правильне
поєднання фізичного навантаження й активного відпочинку. Тому руховий матеріал добирають так, щоб вправи високої інтенсивності (біг, стрибки) чергувалися з рухами низької та середньої інтенсивності (ходьба, лазіння, метання тощо).
Отже, кількісний і якісний добір ігор, їх правильне дозування в часі,
кількість повторень, регуляція темпу, врахування стану здоров'я хлопчиків та
дівчаток ефективно спрацьовують на розвиток і зміцнення серцево-судинної
та дихальної систем, на формування у дошкільників правильної постави, умінь
та навичок життєво важливих рухів.
Для підтримки працездатності дітей у подальшій активізації діяльності можливе використання і проведення фізкультурних хвилинок на заняттях, пов'язаних
з напруженою інтелектуальною діяльністю, і фізкультурних пауз між ними.
Фізкультурні хвилинки організовують через 25 хвилин від початку заНяття. До них включають усілякі вправи, що впливають на м'язи спини,
хребет, грудну клітку, плечовий пояс, м'язи рук і пальців. Серед них - розведення рук в боки, потягування, присідання, повороти тулуба в боки, нахили
мнеред тощо.
На уроках малювання, ліплення, аплікації, конструювання можна використовувати пальчикові ігри. Проте, вважаємо, що проводити фізкультурні
хвилинки на заняттях зі складання творчих розповідей, малювання за задумом
не доцільно, оскільки така пауза може негативно вплинути на творчі задуми
дітей. У цьому випадку доречно провести інтенсивнішу й тривалішу
фізкультурну паузу між заняттями або до початку заняття.
У ході проведення фізкультурних хвилинок, спортивних або фізкультурних пауз, рухливих ігор у ранкові години необхідно вирішувати оздоровлювальні завдання, спрямовані конкретно на розвиток життєво важливих
органів і фізіологічних систем організму дитини. Виходячи з цього, необхідно
надавати великого значення роботі з регуляції дихання дітей і створенню
оптимального повітряного режиму в спортивній залі, групах, якщо заходи
проводяться саме там. У теплу погоду вікна (фрамуги) мають бути постійно
відчиненими, у негоду - провітрюють приміщення не менше 5-6 разів на день,
через кожні 1,5-2 години. Для вентилювання легень бажано проводити
дидактичні ігри, навчити дітей потішок, скоромовок, звуконаслідування
птахів, тварин, комах, транспорту, явищ природи (подих вітру, завірюха).
Стверджуємо, що в умовах свіжого повітря, відрегульованого дихання, рухова
діяльність дітей значно ефективніша.
Прогулянка - найбільш сприятливий час для проведення різноманітних
фізичних вправ та рухливих ігор. Форми фізичного виховання добирають з
урахуванням пори року та погодних умов; раціонального використання
обладнання та фізкультурного інвентарю на майданчику; активізації самостійності дітей, створення у них позитивних емоцій, стимулювання індивідуальних можливостей кожної дитини.
В усіх вікових групах протягом дня проводять 4-5 рухливих ігор, а влітку 5-6. Одну з них планують провести на майданчику під час ранкового прийому
та огляду дітей. Як правило це гра середньої рухливості, яка була раніше розучена з дітьми. У цей час можна також запропонувати окремим дітям тренування з м'ячем, стрибання зі скакалкою (старші діти). Необхідно заохочувати
тих дітей, що проявляють самостійність, за власною ініціативою повторити
вправи, які їм до вподоби. Загальна тривалість виконання вправ та участі в
10
іграх під час прийому для дошкільників різних вікових груп від 15 до 20 хв.
Щотижня з дітьми розучують одну рухливу гру, яку повторюють протягом
місяця чотири-шість разів, залежно від складності її змісту. Крім того,
щомісяця проводять по 8-Ю рухливих ігор, які були розучені раніше.
Зі старшими дітьми потрібно частіше проводити ігри спортивного характеру та естафети. Крім рухливих ігор, необхідно широко застосовувати
різноманітні вправи в основних рухах: біг у різному темпі, стрибки, метання
предметів у ціль та на дальність, лазіння по гімнастичній стінці, вправи з
рівноваги та ін.
Розподіляючи ігри та фізичні вправи протягом дня, варто враховувати
співвідношення програмового матеріалу, який планують на занятті з фізичної
культури (як у залі, так і на майданчику), з щоденними вправами та іграми, які
виконують діти під час ранкової, денної та вечірньої прогулянок.
Застосовуючи ці засоби, враховують пору року та погодні умови. У теплий
період (влітку, травень та вересень) реальні для виконання практично всі
основні рухи, а також ігри, де переважає біг та метання, ігри-естафети.
Восени та ранньої весни до змісту прогулянок уводять різноманітні вправи
з рівноваги, з м'ячами, обручами, скакалками, рухливими іграшками, їх можна
організовувати у негоду на веранді або під навісом.
Узимку планують ходьбу по колоді, снігових валах, метання в ціль тощо,
катання на санчатах, лижах та ковзанах. У будь-яку пору року під час прогулянок широко застосовують рухливі ігри.
Якщо дозволяють погодні умови, з метою закріплення, удосконалення
навичок основних рухів, розвитку спритності та швидкості, починаючи з
середньої групи, дітям пропонують виконання вправ у певній послідовності,
використовуючи смугу "перешкод" (колода, дуги, обруч для пролізання,
ходьба по закопаних у землю автомобільних покришках тощо). Оскільки названі вправи вже вивчали з дітьми під час занять, то виконання їх на смузі
"перешкод" не викликає особливих ускладнень у дітей.
Значне місце на прогулянці посідають вправи спортивного характеру, які
планують залежно від пори року (взимку - катання на санчатах, ковзання на
льодових доріжках; ходьба на лижах; навесні та влітку - катання на велосипеді
або самокаті, роликових ковзанах). Регулярно впроваджуючи їх під час
прогулянок, можна істотно активізувати рухову діяльність дітей, особливо в
несприятливих погодних умовах (низька температура, сніг).
Поряд із вправами спортивного характеру, старшим дошкільникам пропонують ігри з елементами спорту: баскетбол, футбол, городки, бадмінтон,
настільний теніс, хокей з м ячем (у теплу пору року) та хокей з шайбою без
ковзанів (узимку). Навчання вправ спортивного характеру та елементів
більшості спортивних ігор проводять під час занять з фізичної культури, а
сікріплюють їх у процесі прогулянок.
Важливим моментом у розподілі ігор та вправ під час прогулянок є
чергування фізичного навантаження з відпочинком, більш інтенсивних
фізичних вправ з менш рухливими. Наприклад, якщо діти середньої групи
вправлялися у метанні торбинок з піском у ціль або прокочували м'яч одне
одному, їм після цієї вправи пропонують гру з бігом "У ведмедя у бору" або
"Знайди собі пару". Епізодично допускають застосування одного й того
самого руху під час вправляння на будь-якому приладі та н рухливій грі. Діти
старшої групи виконують кидки великого м'яча у І кіскетбольний кошик, а
потім вихователь розподіляє їх на 3-4 команди і пропонує позмагатися у грі
"Закинь м'яч у кошик".
У проведенні ігор та вправ необхідно застосовувати різні способи організації дітей. Так, рухливі ігри вихователь проводить з усією групою. Кожну
гру повторюють 3-5 разів. У вправах спортивного характеру беруть участь усі
діти. У деяких іграх (городки, настільний теніс, серсо) та вправах (катання на
велосипеді, стрибки зі скакалкою тощо) беруть участь кілька дітей, які мають
бажання повправлятися у них. Після динамічних ігор діти можуть
попрацювати на квітнику, на ділянці. Експериментально доведено, що рухова
активність старших дошкільників на прогулянці складає 18-20 % шгального її
обсягу.
Намагаючись збагатити прогулянки рухливими іграми, фізичними вправами та трудовими діями, треба пам'ятати, що фізичні навантаження на дітей
наприкінці прогулянки потрібно знижувати. Тому, незалежно від змісту
прогулянки, за 10-15 хвилин до її закінчення рухливість дітей обмежують. І
І,им забезпечують спокійний перехід їх до обіду та денного сну.
Необхідно доцільно розподіляти рухову активність дітей протягом перебування їх у дошкільному закладі. Особливої уваги потребує друга полонина дня, коли часто проводять малорухливі та спокійні види діяльності з
дошкільниками. Тому на вечірній прогулянці доцільно застосовувати більш
динамічні засоби фізичної культури (основні рухи, вправи спортивного характеру, ігри, естафети).
Організація рухової діяльності дітей у другій половині дня теж має бути
оптимальною. Складовими компонентами є: гігієнічна гімнастика після сну
(для дошкільнят), яку іноді поєднують з точковим та механічним масажем
11
і проводять під спокійний музичний супровід. її тривалість може складати 1012 хв. У другій половині дня організовують також усілякі ігрові та трудові
справи для дітей, насичують цікавими іграми вечірню прогулянку. Вечірня
прогулянка, як і денна, - важлива частина загального рухового режиму, її
структурні компоненти - 2-3 рухливі, музично-рухливі гри, танки із середнім
характером рухливості. їх тривалість складає 15-20 хв. Один раз на місяць
вечірню прогулянку замінюють спортивними розвагами помірно-швидкого
темпу.
Керування самостійною руховою активністю дітей
Самостійна рухова активність займає у малюків половину часу від загальної їх діяльності протягом перебування у дитячому садку. Крім того, з усіх
форм рухової діяльності вона менш за все втомлює дітей. Як відзначають К.
Губерт та М. Рисе: "Жодна з усіх форм рухової активності (організовані ігри,
ранкова гімнастика) і навіть всі вони разом не покривають цю потребу так
повно, як самостійна діяльність, за умови, звичайно, відповідних обставин".
Самостійна рухова діяльність дітей у вільний від занять час і на прогулянках задовольняє природну потребу дітей у рухах.
Практика, наукові дослідження (Е. Вільчковського, Н. Денисенко, Т. Осокіної, В. Шишкіної) стверджують, що створення відповідних умов для самостійної ігрової діяльності дітей на прогулянках і у вільний від занять час більше стимулює вдосконалення рухової підготовленості дітей дошкільного віку.
У самостійній руховій діяльності вбачається потенційний резерв часу для
підвищення рухової активності дітей дошкільного віку як додатковий час для
розвитку їхніх рухових можливостей, а також як педагогічна умова
оптимізації рухового режиму.
Неабияке значення в організації самостійної рухової діяльності дітей 4-7
років має правильне розміщення в групах і на ділянках устаткування, іграшок,
наявність достатньої площі для ігор, новизна, різноманітність ігрового
матеріалу і його достатня кількість.
Привабливе устаткування стимулює самостійну діяльність дошкільників,
допомагає вихователям створенню сприятливого оточення для виховання
стійких інтересів до фізкультури і спорту. Якщо у групових кімнатах і
на фізкультурних майданчиках є необхідний інвентар і стаціонарне устаткумання, то це все в комплексі стимулює самостійну діяльність дітей, спонукає
їх до виконання різноманітних дій з використанням інвентарю, сприяє прояву
творчості у виконанні фізичних вправ. Вияв дитячих інтересів через
різноманітні рухи сприяє найефективнішому розвитку й удосконаленню
основних фізіологічних систем: серцево-судинної, нервової, дихальної та
опорно-рухового апарату.
Особливий вплив здійснюють самостійні, розкуті рухи на диференціацію
процесів збудження і гальмування нервової системи дітей, формують уміння,
а потім навички самостійного гальмування.
Важливим питанням організації самостійної рухової діяльності є процес
керування нею вихователем дошкільних груп.
Керування самостійною руховою діяльністю передбачає постійне спостереження вихователя за дітьми і своєчасне переведення їх на інший вид
діяльності. Необхідно спонукати дітей робити самим усе те, що їм під силу, привчати їх до правильного виконання рухів у побутовій діяльності, під час ігор та
па прогулянці. Враховуючи швидку стомлюваність малюків від одноманітних
рухів та поз, їхнє невміння доцільно регулювати свою діяльність, необхідно
стежити за зміною рухів у чергуванні з короткочасним відпочинком.
Педагогічне керівництво вимагає створення відповідних умов, а саме:
л
у різних формах фізичного виховання необхідно добре і якісно відпрацьовувати всі види рухів і формувати необхідні фізичні якості: спритність,
швидкість, гнучкість, окомір, м'язову силу тощо;
л
з дітьми необхідно ретельно розучувати правила, зміст рухливих і
спортивних ігор, відпрацьовувати в них рухи;
х
педагогам недоцільно гальмувати рухову активність дітей, якщо вона
самостійно виникає в групах, і вважати, що це є дитячими витівками;
х
у дітей необхідно виховувати ініціативу й самостійність у процесі виконання ними рухів, використовувати з цією метою ігрові прийоми, елементи
змагання;
л
організація активного спілкування дітей в іграх.
Зазначені вище моменти створять засади мотиваційної та рухової підготовленості вихованців дошкільних закладів і сприятимуть активному прояву
їх ініціативи для самостійної рухової діяльності.
У здійсненні керівництва самостійною руховою діяльністю дітей під час
прогулянки (за рекомендацією М. Рунової) можна виділити два етапи.
12
Спочатку вихователь з'ясовує у кожної дитини інтереси до ігор та вправ,
стосунки з однолітками, виявляє її рухову підготовленість. Для розвитку самостійної діяльності дітей створюють необхідні умови: своєчасна допомога
кожній дитині у виборі гри та вправ, фізкультурного інвентарю. На цьому
етапі застосовують такі методи та прийоми: спільне виконання вправ дитини зі своїми однолітками, пояснення та показ більш складних елементів
рухів, заохочення. Основною метою керування руховою активністю дітей у
процесі самостійної діяльності є збагачення їх різноманітними рухами.
На другому етапі помітний більш інтенсивний вплив вихователя на рухову активність дітей. Малорухливих дітей залучають до діяльності, яка
сприяє розвитку інтересу до ігор та фізичних вправ. Дуже рухливих та збудливих дітей спрямовують на вправи, які вимагають від них точності рухів
(метання в ціль, вправи у рівновазі), стримують їх від значної рухливості і
сприяють формуванню уваги та витримки. Індивідуальний підхід до дітей
різних вікових груп повинен застосовуватися з урахуванням інтересу дитини до ігор та різних видів фізичних вправ.
Вихователеві потрібно бути добре обізнаним зі станом здоров'я, фізичним
розвитком, руховою підготовленістю, особливостями поведінки та іншими
показники індивідуального розвитку кожної дитини. У процесі самостійної
рухової діяльності діти в основному самі регулюють фізичне навантаження,
змінюючи більш інтенсивні рухи на менш інтенсивні та за необхідності роблять паузи. Однак потрібно спостерігати за станом самопочуття дітей, здійснюючи індивідуальне керівництво їхньою діяльністю.
Індивідуальну роботу необхідно також спрямовувати на активізацію
малорухливих дітей, покращення фізичної та рухової підготовленості слабших. Ураховуючи індивідуальні особливості дітей, вихователь одним з них
надає допомогу у виконанні вправ, а іншим нагадує, як їх виконувати, підбадьорює та оцінює рухові дії. Деяким дітям пропонує відпочити, запобігаючи їх втомі та перегріванню від рухової діяльності.
Особливого підходу потребують діти, рухову активність яких треба обмежувати з огляду на перенесені хвороби. Потрібно порадитися з лікарем,
які вправи їм можна виконувати, і в яких іграх брати активну участь. Поступово цим дітям пропонують більш інтенсивні рухи та динамічні ігри.
Потрібно стежити, щоб діти частіше вправлялися у тих способах виконання рухів, якими вони володіють гірше. Підтримувати бажання дитини
допомагати своїм одноліткам оволодіти важкою для них вправою. Наприклад, у старших групах - стрибки зі скакалкою, кидки баскетбольного м'яча
І) КОШИК ТОЩО.
Таким чином, самостійна рухова діяльність має виняткове значення для
формування у дитини звички та потреби у систематичному виконанні фізичних вправ і впливає на її всебічний розвиток. Поряд із закріпленням та
удосконаленням різних рухових дій у дітей формується позитивне ставлення одне до одного, доброзичливість до своїх товаришів, упевненість у своїх
силах.
13
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО
ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
У фізичному вихованні дошкільників вагоме місце посідають дні
здоров'я, фізкультурні свята, розваги, пішохідні переходи як найбільш ефективні форми активного відпочинку дітей.
їх мета - активна участь усієї групи у запропонованому заході, розвиток
фізичних якостей та рухової підготовленості дітей в ігрових ситуаціях, виховання стійкого інтересу до активної рухової діяльності. У раціональному
поєднанні з іншими організаційними формами фізичного виховання вони
допомагають створити оптимальний руховий режим, який сприяє підвищенню функціональних можливостей організму, поліпшує працездатність та загартованість дітей.
День здоров'я
У системі заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, загартування,
покращення фізичного розвитку та виховання у дітей прагнення бути сильними, спритними, витривалими важливе місце належить Дню здоров'я. Рекомендують проводити ці дні в усіх дошкільних групах один раз на місяць.
Основна мета Дня здоров'я - охопити всіх вихованців групи різними фізкультурними заходами. Заходи проводять протягом усіх періодів дня: зранку - ігри середньої рухливості (під час прийому дітей), ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури тощо. Інші навчальні заняття (уроки) в цей день не проводять. Під
час прогулянок планують різноманітні змагання в іграх та вправах спортивного
характеру, іграх-естафетах (для дітей старших груп), розваги-атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння).
Організовуючи День здоров'я, враховують кліматичні особливості сезону,
можливості використання природних факторів (ліс, парк, луки, береги, водойми тощо). Наприклад, узимку до програми Дня здоров'я входять рухливі
ігри, змагання із санками, лижами, ковзанами. Молодші діти беруть участь у
катанні на санчатах з гірки, ходьбі по снігових валах, ліпленні снігової баби
тощо. Старші — в катанні на лижах з гірки, грі у хокей з шайбою, катанні на
ковзанах, іграх на лижах та ковзанах тощо. Для цього заздалегідь готують
снігові гірки, льодові ковзанки, фізкультурний майданчик.
У регіонах, де взимку випадає сніг, зі старшими дітьми в цей день можна
провести лижний похід. Довжина його маршруту для середньої групи становить до 600-800 м, старшої - (до 1-1,5 км). Плануючи похід, необхідно
іаздалегідь продумати маршрут (особливо його безпечність), екіпірування
дітей та організацію активного відпочинку (коли діти досягнуть кінцевого
пункту маршруту).
У весняно-літній період можливості для насиченого проведення Дня
здоров'я значно збільшуються. Діти можуть брати участь у різноманітних
іграх, змагатися у виконанні фізичних вправ (хто далі кине м'яч, стрибках у
довжину тощо), катанні на велосипеді, самокаті тощо.
Бажано ширше застосовувати веселі атракціони, ігри-естафети, розваги.
Гак, молодшим дошкільникам пропонують влучити м'ячем в обруч (кошик,
прокочуючи м'яч, збити булаву тощо). Старші діти змагаються у веденні м'яча
поштовхом руки або ногою між булавами (кубиками), які поставлені на землю
на відстані 1,5 м; бігу на швидкість у парах (тримаючись за руки) тощо.
Протягом усього теплого періоду року в День здоров'я рекомендують
проводити піший перехід, який за часом займає всю прогулянку.
Настрій дітей, їхня активність будуть вищими, якщо ретельнішою буде
підготовка вихователя, продуманими ігри та змагання, кожний фізкультурний захід Дня здоров'я.
Фізкультурні свята
У системі фізичного виховання дітей дошкільного віку чільне місце
посідають фізкультурні свята, спрямовані на комплексну реалізацію широкого кола оздоровлювальних та виховних завдань. Дослідження (Т. Осокіна,
і',. Тимофєєва та ін.), які узагальнили багаторічний досвід їх проведення,
снідчать про позитивний вплив фізкультурних свят на виховання у дітей інтересу до активної рухової діяльності.
Участь у фізкультурних святах сприяє виявленню самостійності та
ініціативи у виконанні рухових завдань, досягненню кращих результатів в
умовах змагань, вихованню дружби, наполегливості, відповідальності, дисциплінованості та інших морально-вольових якостей. Залучення батьків до
(>сіпосередньої участі у фізкультурних святах сприяє пропаганді фізичної
культури серед широких верств населення і є однією з активних форм робоІІІ педагогічного колективу дитячого садка і школи з батьками у питаннях
фізичного виховання.
14
Фізкультурні свята проводять двічі-тричі на рік.
Безпосередню участь у них беруть діти середньої, старшої та підготовчої
груп.
Тривалість свята - не більше однієї години. Вона залежить від віку дітей,
умов проведення та змісту програми свята. Доцільно проводити фізкультурне
свято для дітей одного дошкільного закладу. Однак іноді допустиме
об'єднання декількох груп старших дошкільників - двох-трьох дитячих садків,
які розташовані близько один від одного, спільно з учнями молодших класів.
Організатори фізкультурного свята повинні потурбуватися про те, щоб усі
діти брали активну участь у цьому заході: у виконанні гімнастичних вправ,
іграх-естафетах та інших номерах програми. Найбільшу користь для
зміцнення здоров'я та загартування дітей мають ті фізкультурні свята, які
відбуваються на відкритому повітрі. їх можна проводити в різних природних
умовах, різній місцевості, наприклад, не тільки на фізкультурному майданчику, а й на стадіоні, у парку, на березі моря (влітку). Від конкретного місця
проведення свята залежать його тематика, структура, зміст та оформлення.
Підготовку до свята починають зі складання програми, у якій розкривають
мету, дату, час та місце проведення, перелік номерів: парад учасників, масові
гімнастичні виступи, змагання з різних видів вправ та ігор, конкурсів;
визначають відповідальних за підготовку і проведення свята (серед них
завідувач або методист, вихователі груп, учителі початкових класів, музичний
керівник, медична сестра, члени батьківської ради); встановлюють кількість
учасників свята, із яких вони груп; вирішують хто із запрошених (школярівспортсменів) бере участь у показових виступах (художня гімнастика,
акробатика), визначають склад суддівського журі, яке підбиває підсумок
змагання та нагороджує учасників свята.
Одним з важливих розділів роботи при підготовці до фізкультурного свята
є розробка сценарію. В основу його повинні бути покладені програмові та
методичні вимоги, які висувають щодо фізичного, естетичного, морального та
гігієнічного виховання дошкільників. Складаючи сценарій, потрібно
намагатися, щоб зміст свята був цікавим, створював можливість активної
участі в ньому всіх дітей, сприяв появі радощів та задоволенню усім присутнім
дітям і дорослим.
Зміст свята значною мірою залежить від пори року та конкретних умов, в
яких його проводять. Так, якщо свято відбувається у теплу погоду на фізкультурному майданчику, до його змісту входять масові виступи дітей, які
потребують значного простору для гімнастичних вправ, ігор-естафет з бігом,
стрибками, катанням наввипередки на велосипедах або самокатах, веселих
атракціонів (біг у мішках, перетягування канату тощо). Якщо свято проводять
узимку (де є сніг), то добирають рухливі ігри та вправи, які можна
шіконувати, застосовуючи санки, лижі та ковзани.
У розробці сценарію свята враховують основну його ідею, девіз, під яким
його проводять: "Веселі старти", "Олімпійці серед нас", "Спритні, швидкі,
сміливі". Наприклад, якщо свято проходить під девізом "Здрастуй, шмонькозимо!", головним завданням його є пропаганда користі фізичної культури,
холодного повітря, як важливих засобів зміцнення здоров'я та ілгартування,
виховання в дітей інтересу до катання на санках, лижах або ковзанах та
рухливих ігор.
У програму такого свята потрібно ввести катання на санках з виконанням
ігрових завдань ("Хто далі проїде?", "Влуч у ціль" тощо), ігри-естафе-ТИ на
лижах або ковзанах з елементами гри у хокей (ведення шайби, кидки ключкою
шайби у ворота), змагання між командами - "Хто швидше зробить снігову
бабу?" та ін. На зимовому святі діти не співають та не промовляють нірші,
однак музика, звернення до них ведучого (у віршованій формі) створюють
емоційне піднесення та святковий настрій.
Фізкультурне свято влітку на майданчику або в залі проводять орієнтовно
за такою схемою:
х
Відкриття свята, парад учасників під святковий марш, привітання команд.
х
Виступи учасників свята з гімнастичними вправами.
л
Змагання між командами, ігри-естафети, атракціони, сюрпризний момент.
х
Завершення свята, підбиття підсумків, нагородження, закриття свята.
З метою створення урочистої атмосфери бажано яскраво оформити фізкультурну залу або територію майданчика. У приміщенні дитячого садка та на
майданчику розвішують різноколірні кульки, ліхтарики, гірлянди, плакати І
написами на спортивну тематику, встановлюють прапорці тощо. Територію
ділянки підмітають, посипають піском, зелені насадження поливають.
Узимку майданчик прикрашають сніговими фігурами відомих дітям тварин, розчищають від снігу доріжки, заливають ковзанку тощо.
У святковому оформленні приміщення та території закладу освіти поряд З
педагогами та батьками активну участь беруть старші діти. Для відкриття
свята добирають виразну урочисту музику, для параду - бадьорий марш.
Музичний супровід різних виступів дітей повинен відповідати їхньому характеру: виконання гімнастичних вправ супроводжують ритмічною або
15
повільною музикою, ігри-атракціони - веселою, бадьорою. Запис музичних
творів свята найкраще зробити на аудіоносії та забезпечити своєчасну її
трансляцію.
Важливу роль у проведенні свята відіграє ведучий. Ним може бути вихователь (інструктор з фізичної культури), музичний керівник або методист
дитячого садка. Він повинен добре знати сценарій свята, послідовність
виступів його учасників, чітко пояснити завдання командам, бути активним,
винахідливим, швидко знаходити вихід з різних ситуацій. Протягом усього свята ведучий активізує кожного з учасників, своєчасно підбадьорює
малоактивних дітей, використовуючи для цього гумор та жарти. У процесі
керівництва святом обов'язковим є підтримання контактів ведучого із
суддівським журі, до якого входять завідувач дошкільним закладом або методист, хтось з батьків, запрошених гостей. Члени журі повинні бути уважними, доброзичливими та об'єктивними.
Під час аналізу результатів змагань між командами в іграх і атракціонах
необхідно зазначити про старанність дітей, чітке виконання ними правил.
Також необхідно турбуватися про підтримування дружніх стосунків між дошкільниками та учнями, запобігати випадкам неповаги, недоброзичливості
до своїх товаришів, зазнайства.
Свято розпочинають з урочистої частини - виходу учасників на
фізкультурний майданчик або в залу, шикування, привітання керівника закладу освіти або представника інших організацій (спортсмена-ветерана,
представника заводу та ін.). Відкриття завершують підняттям прапора змагань та парадом учасників. Після урочистої частини проводять показові
виступи дітей, які виконують гімнастичні вправи (10-12 вправ) з різними
предметами: обручами, м'ячами, вимпелами, різноколірними стрічками та
прапорцями.
Після виконання цих вправ дітей об'єднують в однакові за кількістю
учасників команди і розпочинають змагання між ними.
Неабиякий інтерес викликають у дітей ігри-атракціони: удари по м'ячу
ногою із зав'язаними очима, зрізання ножицями підвішений на мотузці
предмет із заплющеними очима; біг у мішках, перенесення кульок у ложці хто швидше тощо. Між командними змаганнями запрошені на свято (гімнасти, акробати та ін.) проводять показові виступи.
Створенню святкового настрою сприяє "сюрпризний момент" - раптова
помпа лікаря Айболита, Чебурашки, Котигорошка, Нептуна та інших казкоипх героїв. їх спілкування з дітьми, участь у танцях та іграх дає учасникам
Свята багато радощів та задоволення.
Наприкінці підбивають підсумки свята, проводять нагородження,
за-і альний танок або танці та парад його учасників. Команда-переможець
про-КОДИТЬ коло пошани й опускає прапор змагань.
Якщо у святі беруть участь батьки разом зі своїми дітьми, нагородження
може бути не тільки за успіхи в індивідуальних змаганнях, а й за перемогу
сімейної команди. Нагородження переможців може бути пам'ятними вимпенами або медалями, солодкими призами. Бажано також відзначити дітей, які
брали активну участь у підготовці та проведенні фізкультурного свята. Успішне проведення свята - це результат спільної роботи з фізичного виховання
дітей, й усього педагогічного колективу дошкільного закладу.
Фізкультурні розваги
У кожній віковій групі дошкільного закладу проводять фізкультурні розиаги двічі-тричі на місяць. їх планують на другу половину дня у приміщенні
або на майданчику (залежно від пори року та погодних умов). Зміст фізкультурних розваг складають рухливі ігри, вправи та ігри спортивного характеру, вправи на фізкультурних тренажерах.
Планування фізкультурних розваг здійснює вихователь (інструктор з
фізичної культури) відповідно до рухової підготовленості дітей, наявності
фізкультурного інвентарю та обладнання. Головна мета педагога під час
проведення фізкультурних розваг - створити у дітей радісний настрій, удосконалити їхні рухові вміння та навички у невимушеній ігровій обстановці,
залучити до систематичного виконання фізичних вправ. Окрім того, під час
розваг діти поводяться більш вільно, ніж під час занять з фізичної культури, і ця розкутість дозволяє їм рухатися без зайвого напруження, виявляти
творчість у руховій діяльності.
У молодшій та середній групах дошкільних закладів планують рухливі
ігри або ігрові завдання, які викликають у дітей емоційне піднесення: хто
точніше прокотить м'яч у ворітця, добіжить до кубика і покладе його в кошик. Значне місце тут посідають рухливі ігри сюжетного характеру, в яких
бере участь уся група.
16
У старших групах дітям пропонують змагання на ліпше виконання
фізичних вправ. Наприклад, виконати чітко лазіння по гімнастичній стінці або
драбинці в різні способи, влучити м'ячем у ціль, якомога довше пострибати зі
скакалкою тощо. До змісту розваг входять ігри-атракціони, а також змагання
між командами в іграх спортивного характеру (футбол, баскетбол, хокей).
Тривалість фізкультурних розваг залежить від віку дітей і складає 30-50
хвилин.
Орієнтовний план фізкультурної розваги на майданчику
(для дітей 6-7років)
1. Гра "Заборонений рух" (повторити 4-5 разів).
2. Гра "Чия ланка швидше збереться?" (повторити 3-4 рази).
3. Атракціон "Хто більше збере кеглів із зав'язаними очима?" (тривалість
10-12 хв).
4. Гра "М'яч капітанові" (повторити 3-4 рази).
5. Гра "Знайди та промовчи" (повторити 3 рази).
Фізкультурні розваги не потребують спеціальної підготовки. їх в основному будують на раніше вивчених дітьми вправах та іграх. Однак це не
виключає розучування нових рухливих ігор з нескладними правилами та
сюжетом. У старших групах нові ігри естафетного характеру можна широко
застосовувати під час розваг.
Вихователь бере активну участь у проведенні фізкультурних розваг. Він
організовує гру, є суддею змагань, подає команди до початку та до закінчення
гри; робить зауваження дітям, які порушують правила, підбиває підсумки
розваг.
Пішохідні переходи
Прогулянки за межі дитячого садка на природу (пішохідні переходи)
здійснюють у першу половину дня.
Пішохідні переходи являють велику цінність для зміцнення здоров'я дітей
4-7 років і формування рухових умінь та навичок бігу, ходьби, метання,
підлізання, стрибків та інших рухів. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим
повітрям, сонцем підвищує захисні реакції організму дітей, загартовує їх.
Навколишня природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують
естетичні почуття дітей.
Під час проведення пішохідних переходів необхідно вчити дітей дотримуватися дисципліни та ознайомлювати їх з правилами дій пішоходів на вулиці.
Також потрібно вирішувати освітні завдання: ознайомлення з архітектурою
будинків, породами дерев, поряд з якими проходять діти тощо. Тому метою
пішохідних переходів є удосконалення рухових навичок та комплексний
розвиток рухових якостей у природних умовах (парк, ліс, берег річки),
навчання дітей орієнтуватися на місцевості.
У процесі проведення пішохідних переходів необхідно враховувати такі
моменти:
Л
вибір маршруту, добір дрібного спортивного інвентарю і деякого
устаткування;
Л
екіпірування дітей та вихователів;
Л
добір змісту ігор і розваг на місці зупинки.
Дозування переходів залежить від віку, складу та підготовленості дітей.
Його змінюють залежно від пори року, погоди, змісту переходу. Відстань як
пішохідних, так і лижних переходів поступово збільшують протягом року від
однієї вікової групи до іншої. Довжина шляху в один бік не повинна
перевищувати для дітей 4-5 років - 1,5 км, а для старших дошкільників - до 2
км. Після кожних 15 хв ходьби потрібно робити короткочасні (4-5 хв) зупинки
для відпочинку дітей.
Вихователь заздалегідь готується до проведення пішохідного переходу,
розробляє його план та маршрут, передбачає проведення активного відпочинку (виконання основних рухів, ігор), готує необхідний інвентар (м'ячі,
скакалки тощо). Вибір маршруту та швидкість пересування групи залежать під
фізичної підготовленості дітей та їхніх інтересів: у гай, до річки, на галявину,
в парк. Так, діти із задоволенням переступають через струмочки, канавки,
підіймаються на великі горби, перестрибують через купину, пеньки,
підлізають під гілки дерев, кидають палички, шишки, повзають по траві тощо.
Важливо також визначити, у якому одязі та взутті дітям зручніше вирушати на
цю прогулянку.
Під час пересування маршрутом діти можуть йти вільно, зграйкою, тому
що ходьба у парах ускладнює свободу пересування та викликає негативні
емоції. Шикування у пари виправдано тільки для переходу дороги, що по НІЙ
рухається транспорт, та в той час, коли група йде пішохідним тротуаром.
Якщо хтось із дітей відстає, роблять паузи активного відпочинку, під час яких
вихованці спостерігають різні явища природи або об'єкти довкілля, ібирають
плоди дерев і чагарників.
Будь-якої пори року потрібно цікаво та різноманітно використовувати
рельєф місцевості та природні умови для виконання рухів. У лісі або парку
17
дітям пропонують ходьбу та біг між деревами, переступання через гілки,
пеньки, канавку; підлізання під низько опущені гілки дерев або чагарників;
стрибки з пеньків, підстрибування з діставанням гілок дерев, кущів; метання шишок, каштанів у ціль (дерево, пеньок) або на дальність.
На лузі: ходьба та біг по траві з високим підніманням стегна; перестрибування через купинкі, або невисокі кущики; ходьба босоніж по траві тощо.
На березі водойми (річки, озера): ходьба та біг по піску, гальці; ходьба,
ступаючи "слід у слід", метання каміння у воду, стрибки у довжину та висоту з місця на піску.
В усіх вікових групах під час пішохідних переходів доцільно проводити
рухливі ігри та ігрові вправи. У старших групах виправдовує себе проведення ігор, які об'єднані єдиним сюжетом: "Мисливці", "Мандрівники", "Слідопити" та ін. На маршрутах грають в ігри: "Пошукаємо лисичку", "Знайдемо грибок", "Якого листя більше", "Відшукаймо зайця" тощо.
Узимку переходи для старших дошкільнят планують з використанням лиж
та санок. Діти можуть іти пішки до місця, де є гірки, з яких вони кататимуться.
Необхідним моментом в організації пішохідних переходів є дозування навантаження на організм дітей і правильна регламентація їхньої рухової діяльності
з урахуванням стану здоров'я. Так, рухова активність ослаблених дітей на
маршруті складає 10-15 %, здорових - 20-55 % загального рухового режиму.
Отже, регулярне проведення пішохідних переходів дозволяє значно
підвищити руховий режим дошкільнят у цей день, покращити рухову підготовленість та дає дітям естетичне задоволення від спілкування з природою.
Канікули
Двічі на рік (на початку січня та наприкінці березня) організуються
канікули тривалістю один тиждень, які мають на меті забезпечити активний відпочинок дітей, сприяти їх оздоровленню та зміцненню організму
в єдності з емоційно-позитивним станом психіки дошкільників. Під час
канікул заняття, пов'язані з розумовою діяльністю дітей, у дошкільному
закладі замінюють різними організаційними формами фізичного виховання (ранкова гімнастика, щоденні заняття з фізичної культури тощо)
та значно збільшують час перебування дітей на свіжому повітрі.
У тих регіонах, де є сніг, узимку, під час прогулянок діти катаються на
санках, лижах, ковзанах. Навесні проводять рухливі ігри, вправи та ігри
спортивного характеру. За сприятливих погодних умов можна провести пішохідний перехід за межі дитячого садка.
Організація оздоровлювальної фізкультурно-масової роботи під час
канікул потребує від вихователя продумування та планування на цей період
усіх основних форм фізичного виховання дітей своєї групи.
Кожен день канікул повинен проходити цікаво. Із цією метою потрібно
удосконалювати форми та методи оздоровлювальної роботи протягом дня.
Вихователь може спланувати "День ігор" або "День здоров'я". Наприклад,
у "День ігор" організують різні види ігрової діяльності дітей. Добирають
різноманітні за спрямованістю, завданнями та формою рухливі, сюжетнорольові народні ігри.
Для дітей старших груп цікаве проведення "Дня туриста". У цей день
одразу ж після сніданку діти йдуть у похід за межі дитячого садка або беруть
участь у цікавій екскурсії.
Ефективне проведення канікул залежить від чіткого планування роботи
і фізичного виховання під час канікул та творчого підходу вихователя до
змісту фізкультурно-оздоровлювальних заходів на щодень.
Завдання з фізичної культури додому
Завдання з фізичної культури з метою виконання у домашніх умовах
визначає вихователь для того, щоб створити оптимальний руховий режим
для дитини вдома. До цих завдань входять: обов'язкове виконання ранкової
гімнастики, особливо у вихідні та святкові дні; виконання фізичних вправ
ПІД контролем батьків та разом з ними під час прогулянок.
Для реалізації спільних завдань з фізичного виховання у дошкільному
навчальному закладі та сім'ї педагоги проводять групові консультації для
батьків, під час яких можна розучити з ними комплекси ранкової гімнастики, показати та розповісти про навчання дітей ходьби на лижах, катання на
ковзанах, велосипеді під час спільних прогулянок тощо.
Регулярне виконання домашніх завдань з фізичної культури дає змогу
сформувати у дітей стійку потребу до щоденного виконання фізичних вправ
у їхньому повсякденному житті.
18
Таким чином, можна стверджувати, що активізацію рухового режиму в
дошкільних закладах (таблиця 1) забезпечують реалізацією педагогічних
умов, до яких належать: створення матеріально-спортивного середовища;
розвиток інтересів у дітей до рухової діяльності; удосконалення фізичного
виховання у дошкільних закладах; організація самостійної руховоїдіяльності
дітей; організація активного відпочинку вихованців. (Практичні матеріали
оцінки рухової активності подано у Додатку А. Конспекти різних форм роботи подано в Додатку Б.)
Модель рухового режиму дітей
дошкільного віку
19
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
СТАНУ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ДІТЕЙ 5-7 РОКІВ
Методика обстеження фізичного розвитку дітей
Фізичний розвиток - це комплекс морфофункціональних ознак, які характеризують віковий рівень біологічного розвитку дитини. Фізичний розвиток дошкільнят поряд із захворюванням є одним з найважливіших показників здоров'я дитячого населення України.
У загальній системі вивчення стану здоров'я обстеження фізичного розвитку дітей посідає значне місце і здійснюється систематично через певні
відрізки часу. Основними методами масового дослідження фізичного розвитку дітей є зовнішній огляд (соматоскопія) та антропометрія.
При визначені фізичного розвитку дітей враховують морфологічні показники: довжину тіла (зріст), масу тіла (вагу) та окружність грудної клітини.
Досліджуючи фізичний розвиток дитини, звертають також увагу на ступінь жировідкладення та стан опорно-рухового апарату (форма грудної клітки, хребта, ніг, стоп, стану постави).
Оцінка фізичного розвитку дитини відбувається шляхом зіставлення її
індивідуальних показників (антропометричних даних) із середніми віковими нормами (стандартами).
Для правильної оцінки фізичного розвитку необхідно встановити середній вік дошкільняти. Його визначають відніманням від дати обстеження дитини дати його народження з чітким визначенням кількості років і місяців.
Таким чином, до вікової групи дошкільнят 3-х років належать діти, які мають
від 2-х років 9 місяців до 3-х років 2 місяців та 29-ти днів; 3 роки 6 місяців - діти
під 3 -х років 3 місяців до 3-х років 8-ми місяців та 29-ти днів; 4 роки -діти від 3-х
років 9-ти місяців до 4-х років 2-х місяців та 29-ти днів і т. д.
Антропометричні обстеження виконують із застосуванням загальноприйнятої методики (О. Ставицька, Д. Арон).
20
Довжина тіла (зріст). Показник довжини тіла у зв'язку з мінімальною
схильністю зовнішнього впливу розглядають як вихідний при оцінці
фізичного розвитку дітей. Довжину тіла визначають зростоміром з точністю
до 0,5 см. Дитина стоїть прямо, торкаючись шкали зростоміра тілом між лопатками, сідницями та зімкнутими п'ятками, руки опущені вниз. При цьому
голова дитини розміщена в такому положенні, щоб лінія, яка з'єднує нижній
край очної ямки та козелок вуха, була горизонтальною. Рухливу планку
зростоміру опускається до щільного доторкання головою.
Масу тіла (вагу) визначають за допомогою ваги. Дитина стає на них, перебуваючи у спокої. Точність зважування - до 100 г.
Окружність грудної клітки замірюють сантиметровою стрічкою на рівні з'єднання 4-го ребра з грудиною. На спині стрічку накладають під кутом
лопаток, а спереду - під соском, прикриваючи нижній сегмент біля соскового кола. Замірювання роблять з точністю до 0,5 см у стані спокою.
У таблиці 1 вказані рівні фізичного розвитку дітей від 3-х до 6-ти років і 6 місяців.
Фізичний розвиток кожної дитини визначають порівнянням її індивідуальних даних, довжини та маси тіла, окружності грудної клітки, які одержані при антропометричних обстеженнях, з величинами, наведеними в таблиці 1.
Для загальної оцінки фізичного розвитку слід звернути увагу на гармонійний розвиток дітей, тому що для характеристики рівня фізичного розвитку головне значення має гармонійне поєднання антропометричних ознак
між собою (довжина та маса тіла, окружність грудної клітки). Відомо, що
надмірна маса тіла є одним з основних факторів ризику захворювань серцевосудинної системи, порушень постави, обміну речовин у дітей тощо.
21
Обстеження функціональних можливостей дітей
Пропорційність фізичного розвитку тіла можна встановити за допомогою антропометричних коефіцієнтів. Так, за індексом Пін'є (ІП), (таблиця 2), визначають пропорційність довжини тіла, маси тіла та окружності
грудної клітки (ОГК):
ІП = зріст, см - (маса тіла, кг + ОГК, см).
Оцінка функціональних можливостей дошкільників передбачає визначення стану серцево-судинної системи, життєвої місткості легенів та розвитку їхніх рухових якостей (швидкість, спритність, гнучкість, сила та витривалість).
Для об'єктивної оцінки функціонального стану організму дитини використовують показники серцево-судинної системи: систолічний тиск (максимально), діастолічний тиск (мінімально), пульсовий тиск.
Максимальний артеріальний тиск можна підрахувати за формулою:
100 + В, де В - вік дитини у роках. При цьому можуть бути коливання у
межах ±15 мм рт. ст. Мінімальний тиск становить 1/2 від максимального.
Пульсовий тиск визначають знаходженням різниці між систолічним і
діастолічним тиском.
Підвищення рівня артеріального тиску вище встановлених норм може
свідчити про пограничну артеріальну гіпертонію, нефрит, деякі вади серця,
ендокринні захворювання.
Це може також бути пов'язане з недоліками в організації рухового режиму дитини, наслідками занадто великої маси тіла тощо.
Зниження артеріального тиску може відбуватися за хронічної нестачі
кровообігу, гострої судинної недостатності та інших захворювань.
За частотою пульсу та пульсового тиску можна обчислити коефіцієнт загальної витривалості (КВ) дитини (таблиця 3):
ПТ
де П - пульс, ПТ - пульсовий тиск
З поступовим розвитком витривалості дитини числове значення КВ знижується (таблиця 3).
Поряд з указаними параметрами для оцінки стану організму дитини ви
користовують функціональні проби, які характеризують реакцію організму
па фізичне навантаження.
43
22
Методика проведення функціональної проби з дозованим навантаженням
(Мартине-Кушелевського). Діти 3-4 років виконують 10 присідань за 15 с. Для
цього дитина спочатку спробує виконати глибоке присідання з прямою
спиною. Потім, після 2-3 хв, тримаючись за руку дорослого., який регулює рух
за глибиною присідань і ритмом, вона виконує тест.
Діти 5-6 років виконують цей тест самостійно - 20 присідань за 30 с (на
рахунок дорослого 1 -2-3-4 і т. д.).
Проведення проби: дитина сідає на стільчик біля дитячого стола, їй надягають манжетку для.вимірювання артеріального тиску, відтак за 1-1,5 хв визначають частоту серцевих скорочень (пульс) та артеріальний тиск. Пульс
підраховують кожні 10 с за 1 хв.
Після закінчення дозованого навантаження дитина відразу сідає на стілець
і протягом перших Ю с у неї визначають частоту серцевих скорочень, а
потім швидко замірюють артеріальний тиск і візуально спостерігають за
частотою і характером змін у диханні.
Оцінка результатів функціональної проби відбувається за такими параметрами:
х
за ступенем зміни пульсу, тобто частоти серцевих скорочень (ЧСС), дихання та показниками артеріального тиску відразу після навантаження;
х
за часом повернення показників пульсу та дихання до вихідних величин.
Добрим показником функціональної проби вважають збільшення ЧСС на
25-50 % щодо вихідних даних, дихання на 4-6 дихальних рухів за хвилину,
підвищення систолічного тиску на 5-15 мм рт. ст. за незмінного діастолічного
тиску або зниження його на 5-10 мм рт. ст. Повернення всіх показників до
вихідних величин протягом 2-3 хв слід вважати нормальною реакцією
організму дитини на запропоноване навантаження, при цьому загальне
самопочуття залишається добрим.
Відхиленням від нормальної реакції вважають частішання пульсу більш ніж
на 50 %, значне частішання дихання (задишка), значне збільшення систолічного
тиску - більше, ніж 15 мм рт. ст., збільшення діастолічного тиску - більш ніж
на 10 мм рт. ст. Час повернення всіх показників до вихідних величин протягом
більше як 3 хв вважають відхиленням від норми. Дані результати можуть бути
проілюстровані у таблиці 4.
-Якщо частота серцевих скорочень та артеріальний тиск повертаються до вихідних даних після 2 хв - ставлять 5 балів, після 3 хв - 3 бали, 4 хв і більше - 2 бали.
Метод визначення фізичної працездатності (проба Руф'є). У дитини, яка
лежить на спині протягом 5 хв, визначають пульс за 15 с (Р1), потім протягом
45 с вона виконує присідання (діти 3-4 років-20 разів, 5-6 років-30 разів).
Після цього дитина лягає, й у неї знову визначають пульс за перші 15 с (Р2), а
потім - за останні 15 с першої хвилини періоду відновлення 'РЗ). Оцінку
працездатності серця визначають за формулою:
Індекс РУф-е = (4(Р1-Р2-РЗ)-200)
10
Результати оцінюють за величиною підрахунку від 0 до 15: менше ніж 3 висока працездатність (5 балів); 4-6 - добра (4 бали); 7-9 -середня (3 бали); 1014 - низька (2 бали); 15 і вище - погана (1 бал).
Метод спірометрії дозволяє виявити у дитини життєву місткість легень
(ЖМЛ). Для цього беруть сухий повітряний або водний спірометр. Дитині
пропонують видихнути через трубку якомога більше повітря, тобто зробити
максимальний видих (повторити тричі). Стрілка спірометра покаже кількість
видихнутого повітря. Із трьох спроб фіксують максимальний результат. За
подальшого
використання
мундштук
дезінфікують
у
розчині
марганцевокислого калію або борної кислоти.
23
Швидкість. Під швидкістю розуміють здатність людини виконувати
різноманітні дії (фізичні вправи, трудові операції) у мінімальний для даних
умов відрізок часу.
Рівень розвитку цієї якості визначають станом рухового апарату (ступенем розвитку
м'язової системи), а також рухливістю та врівноваженістю процесів збудження та
гальмування центральної нервової системи. Швидкість є складною руховою якістю,
яка виявляється у різних формах. До основних з них відносять: латентний час
рухової реакції; максимально швидке виконання одного руху (за малого зовнішнього
опору); час виконання руху з максимальною частотою; час виконання цілісного
рухового акту. У практиці фізичного виховання дошкільників найбільше значення
має швидкість виконання різноманіт-Іних фізичних вправ: біг, ходьба, стрибки,
метання м'яча, лазіння тощо. Метод визначення швидкості рухів кистю руки.
Фіксуючи швидкість рухів у одній ланці рухового апарату дитини, можна з
достатньою мірою вірогідності уявити виконування рухів з максимальною швидкістю
й у інших його ланках. У дитини перевіряють частоту рухів кистю руки за 5 с (за
секундоміром). Вона бере в руки загострений олівець, перед нею на стіл кладуть
чистий аркуш паперу. За командою "Руш!" вона ставить з максимальною швидкістю
крапки на аркуші паперу в довільному порядку. За командою "Стій!" рухи припиняє.
Тест повторюють тричі. Зіставляють максимальний результат з показниками таблиці
б.
Оцінка рухових якостей дітей
Всебічна фізична підготовка дітей дошкільного віку передбачає
досягнення оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості,
спритності, гнучкості, сили та витривалості.
Вивчення рівня розвитку рухових якостей у зв'язку з акселерацією дітей і
під впливом спеціально організованої рухової діяльності (заняття з фізичної
культури, ранкова гімнастика, рухливі ігри, вправи спортивного характеру та
ін.) є важливою умовою раціонального керування процесом фізичного виховання дошкільників.
24
Метод визначення швидкості стрибків на місці. Дитина виконує стрибки
на місці поштовхом обох ніг за 5 с (за секундоміром). Вона приймає зімкнуту
стійку - п'яти та носки разом, руки на поясі, в середині кола (обруч, покладений
на підлогу). На відстані 5-8 см від її голови тримають аркуш цупкого паперу. За
командою "Стій!" рух через 5 с припиняє. Фіксують максимальний результат
із трьох спроб і зіставляють з показниками таблиці 7.
Спритність. Під спритністю розуміють здатність людини чітко
виконувати рухи у складних координаційних умовах. Координаційна
складність рухових дій є одним з основних критеріїв спритності. Інший
критерій - точність руху, яка включає у себе точність просторових, часових і
силових характеристик. Встановлено: що вищий рівень розвитку спритності,
то легше та швидше формуються рухові навички.
Фізіологічні механізми, які лежать в основі розвитку та прояві спритності,
безпосередньо залежать від рухливості нервових процесів і тісно пов'язані з
координаційними здібностями центральної нервової системи та її
пластичністю, яка забезпечує формування складних координацій і швидке їх
переключення на основі створення нових тимчасових зв'язків.
Метод визначення точності влучення предмета в ціль. Дитина метає
тенісні м'ячі (для гри у великий теніс) або малі гумові м'ячі в щит на стояку
або в намальоване на стінці коло.
На щиті малюють концентричні риски на відстані 10 см одна від одної.
Ширина кожної з них і радіус центрального кола становлять 10 см. Кожна
дитина виконує кидок зручною для неї рукою, тричі поспіль.
За влучення в центральне коло нараховують 5 балів, у наступну риску - 4
бали, у наступну від кола риску - 3 бали і т. д. За кидок, коли м'яч не влучив у
щит, - 0 балів. Кінцеву оцінку встановлюють за сумою балів (таблиця 8).
Кидки м'яча в ціль виконують з відстані: діти 3-3,6 р. - 2 м; 4-4,6 р. -2,5 м;
.5-5,6 р. - 3 м; 6-6,6 р. - 3,5 м.
25
Метод визначення стрибків з поворотом (у градусах). Дитина стає на прикріплений до підлоги аркуш цупкого паперу, на який нанесене градуювання
(обличчям до нульової позначки). Вихідне положення - зімкнута стійка, руки на
поясі. Дитина виконує по черзі три стрибки з поворотом ліворуч, а потім - праворуч,
намагаючись розвернутися на максимальний кут. При цьому вона повинна
приземлитися стійко, без втрати рівноваги. Оцінюючи результат, підраховують кут
у градусах, на який повернулась дитина (фіксують ліпшу з трьох спроб). Одержані
дані зіставляють із середніми показниками стрибків з поворотом, які наведено у
таблиці 9 для визначення балів.
Метод визначення стрибків на точність. Дитина виконує стрибок у глибину з висоти 20 см (гімнастична лава, куб) з вихідного положення: ноги напівзігнуті, руки на поясі з приземленням в позначене місце (на три стрічки різного
кольору). Стрічки викладають на підлозі паралельно одна одній на відстані від
лави 30-45-50 см - для дітей 3-3,6 років; 40-50-60 см - для дітей 4-4,6 років; 4055-70 см -для дітей 5-5,6 років; 45-60-80 см - для дітей 6-6,6 років.
Спочатку дитина повинна приземлитись на дальню від лави стрічку, потім
— на ближню й на середню. Вправу вважають виконаною, якщо дитина
наступає на стрічку обома ногами. Якщо вона наступає на всі три стрічки (за
три спроби), то отримує 5 балів, на дві - 3 бали, на одну - 2 бали, якщо не
наступила на жодну стрічку, - 0 балів.
26
Гнучкість. Ця рухова якість характеризує ступінь рухливості в різних
ланках опорно-рухового апарату людини. Вона залежить від форми побудови
суглобів, еластичності м'язів і зв'язок, а також від функціонального стану
центральної нервової системи та рухового апарату. Показником гнучкості є
максимальна амплітуда рухів, яку визначають у лінійних і кутових одиницях.
Метод визначення гнучкості. Дитина виконує нахил тулуба вперед із зімкнутої стійки (п'яти та носки разом), стоячи на лаві (заввишки 20 см). Вона
нахиляється максимально вперед "до відказу" не згинаючи ніг у колінах, торкаючись лінійки пальцями обох рук. Шкалу лінійки градуюють таким чином,
щоб "0" відповідав площині лави, сантиметри зі знаком "-" йдуть вище площини
лави, а зі знаком "+" - нижче. Оцінку глибини нахилу визначають у сантиметрах
візуально. Дитина виконує три спроби поспіль (з таблицею 10 зіставляють ліпшу
з них). Дітей необхідно підстраховувати (підтримувати за майку зі спини).
Сила. Ця якість є результатом прояву функціональних особливостей
нервово-м'язового апарату на вплив зовнішнього середовища. Оптимальний
розвиток м'язової сили є необхідним компонентом всебічного фізичного
розвитку дітей. Він стимулює функції багатьох систем та органів, сприяє
формуванню рухових навичок і правильної постави у дошкільнят.
Метод динамометрії дозволяє визначити силу рук. її визначають за
допомогою дитячого динамометра, що його зручно розташовують у дитячій
руці стрілкою до долоні.
Дитина міцно стискує його почергово кожною рукою, витягаючи її в бік, по
три рази. В протоколі фіксують максимальний результат правої та лівої рук.
Під час проведення цього тесту динамометр і кисть не повинні торкатись
тіла або яких-небудь предметів. Не потрібно також робити різких рухів рукою,
це може призвести до значного підвищення результату {таблиця 11).
27
Витривалість. Це здатність людини до тривалого виконання рухової діяльності. Витривалість у цілому забезпечується підвищеними можливостями
функціональних систем організму. Залежно від обсягу м'язових груп, які
берутьучастьуруховихдіях,розрізняютьзагальнутаспеціальну витривалість.
У процесі фізичного виховання дошкільнят переважно розвивають загальну
витривалість у процесі виховання загальнорозвивальних вправ, основних
рухів, рухливих ігор, вправ спортивного характеру.
Метод визначення статичної витривалості. Дитина виконує вис на
пере-кладині, висоту якої регулюють залежно від її зросту. Перед початком
тесту во-на стає на підставку (ослінчик) заввишки 15-20 см, хватом зверху,
тримаючись за перекладину, опускається з підставки й приймає положення
вису. Після виконання тесту дитина стрибає на гімнастичну мату. Час
утримання вису фіксується секундоміром з точністю до 1 с. Дитина виконує
дві спроби (між ними пауза 1,5-2 хв для відпочинку), фіксують більший
результат {таблиця 12).
Метод визначення динамічної витривалості. Дитина виконує біг на
стадіоні або майданчику (по колу), де дистанція заміряна в метрах. Вона
біжить зі швидкістю 60 % її максимальної швидкості на дистанцію 10 м.
Фіксують відстань (у метрах), яку зможе подолати дитина без зупинки. Вона
може також виконувати біг разом з дорослою людиною, яка її супроводжує
{таблиця 13).
28
Визначення рухової підготовленості дітей
Удосконалення системи фізичного виховання дітей дошкільного віку
може здійснюватися лише на основі глибокого вивчення особливостей
розвитку їхньої духовної підготовленості в усіх вікових групах.
Формування моторики дошкільнят залежить від трьох основних факторів: генетично зумовлених рухових здібностей; довільної рухової активності
пов'язаноїз виконанням багатьох рухів у повсякденному житті, та спеціально
організованої системи фізичного виховання (в дошкільному закладі та сім'ї),
що стимулює природний хід онтогенетичного розвитку моторики дитини.
Пластичність, притаманна організмові дитини дошкільного віку,
зумовлює відносно швидкий темп морфологічних і функціональних змін.
Дозрівання центральної нервової системи та кістково-м'язового апарату
дитини створює необхідні передумови для оволодіння дошкільнятами
різноманітними руховими діями: ходьба, біг, стрибки, метання тощо.
Тому застосування різноманітних засобів і методів фізичного виховання у цей
віковий період позитивно впливає на розвиток рухової підготовленості дитини.
Рухову підготовленість дошкільняти оцінюють, зіставляючи його індивідуальні (якісні й кількісні) показники у виконанні основних рухів із середніми
віковими нормами (стандартами), наведеними у відповідних таблицях.
Оцінюють рухову підготовленість дитини за такими тестами: ходьба на
дистанцію 10 м, біг на швидкість на дистанції 10 м і 20 м, стрибок у довжину
з місця, стрибки в довжину та висоту з розбігу (старші групи), метання
набивно-го м'яча (маса 1 кг) двома руками з-за голови на дальність, метання
малих або тенісних м'ячів (маса 40 г) на дальність.
Кожний з указаних тестів оцінюють у балах (5, 3, 2). Після тестування
бали, які дитина одержала, підсумовують і ділять на кількість тестів. Якщо
дитина одержує оцінку в межах від 4 до 5 балів - її рухова підготовленість
добра, від 3 до 4 балів - задовільна й нижча, ніж 3 бали - недостатня
(незадовільна).
Для усебічної оцінки рухової підготовленості дитини бажано також враховувати якість виконання вказаних вище рухових дій, зіставляючи їх з критеріями щодо техніки основних рухів у різних вікових групах.
Ходьба. Визначення рівня розвитку ходьби проводять на дистанції 10 м
(час вираховують секундоміром з точністю до 0,1 с). Старт і фініш зазначають
лініями. Кожна дитина виконує ходьбу в середньому темпі двічі, ліпший результат фіксують у протоколі. Відлік часу починають з моменту, коли дитина
починає ходьбу. Секундомір зупиняють, коли вона перетинає лінію фінішу.
Якісні показники ходьби.
Молодший вік. 1. Пряме не напружене положення тулуба і голови. 2. Вільні
рухи руками (поки ще неритмічні та не енергійні). 3. Узгоджені рухи рук і ніг.
4. Приблизне дотримування напряму руху під час ходьби.
Середній вік. 1. Пряме не напружене положення тулуба та голови. 2. Вільні
рухи руками. 3. Ритмічні кроки. 4. Узгоджені рухи рук і ніг. 5. Дотримання
напряму руху під час ходьби.
Старший вік. 1. Правильна постава. 2. Вільні рухи рук зі згинанням
їх у ліктях. 3. Кроки енергійні та ритмічні, з перекатом з п'ятки на носок.
4. Активне згинання та розгинання ніг у колінних суглобах. 5. Уміння
дотримуватися різних напрямків під час ходьби та змінювати їх.
29
Біг. Дослідження щодо бігу дошкільнят з максимальною швидкістю
30
Після приземлення дитини вимірюють відстань від стрічки до торкання п'ятками поверхні гімнастичної мати (піску). Стрибок виконують тричі, фіксують
максимальний результат, який зіставляють з показниками таблиці 16.
Якісні показники стрибка.
Молодший вік. 1. Вихідне положення - "Старт плавця" (ноги напівзігнуті,
тулуб нахилений уперед, руки відведені назад у боки). 2. Відштовхування
одночасно обома ногами, зі змахом рук угору. 3. Під час "польоту" ноги трохи
зігнуті. 4. Приземлення на обидві ноги, руки вперед.
Середній вік. 1. Правильне вихідне положення "Старт плавця". 2. Енергійне відштовхування обома ногами з одночасним змахом рук уперед-угору. 3.
Під час "польоту" ноги зігнуті в колінах. 4. Приземлення стійке на обидві
ноги, з перекатом з п'яток на носок, руки вперед у боки.
Старший вік. 1. Правильне вихідне положення "Старт плавця" (ноги
напівзігнуті на ширині ступні, тулуб нахилений уперед, руки відведені назад у
боки). 2. Відштовхування обоманогами з повним їх випрямленням, з енергійним
змахом рук уперед-угору. 3. Під час "польоту" ноги зігнуті в колінах, перед
приземленням вони енергійно виносяться вперед. 4. Приземлення на обидві
ноги з переходом з п'ятки на всю стопу. 5. Стійке приземлення на напівзігнуті
ноги, руки вперед у боки.
Стрибок у довжину з розбігу. Діти виконують стрибок у яму з піском з
відстані 10-12 м. Результат фіксують сантиметровою стрічкою або рулеткою
від місця відштовхування (його зазначають стрічкою) до відбитку
(найближчого від місця відштовхування), який залишається на піску. Стрибок
виконують тричі, фіксують максимальну його дальність.
Якісні показники стрибка.
Старший вік. 1. Рівноприскорений розбіг. 2. Енергійне відштовхування
однією ногою з одночасним махом рук уперед-угору. 3. Під час "польоту" згинання ніг у колінах, перед приземленням вони виносяться вперед. 4. Приземлення на обидві ноги з переходом з п'ятки на всю ступню, руки вперед-у боки
(таблиця 17).
31
Фіксують максимальний результат із трьох спроб і зіставляють з показниками
таблиці 19.
Стрибок у висоту з розбігу. Стрибок виконують з відстані 6-8 м через
гумову тасьму (шнур) на початковій висоті 25-30 см для дітей старшої та 30-35
см - підготовчої до школи групи. Кожного наступного разу її збільшують на 5
см. Коли дитина не може подолати висоту, їй дають дві додаткові спроби.
Якщо вона не подолає цю висоту, їй записують результат попередньої спроби.
У протоколі фіксують максимальну висоту, що її подолала дитина. До початку
дослідження щодо стрибків доцільно дати дітям 2-3 пробні спроби.
Якісні показники стрибка.
Старший вік. 1. Розбіг виконують перпендикулярно до перешкоди (гумова
тасьма або шнур). 2. Енергійно відштовхуються однією ногою з одночасним
змахом рук угору. 3. Під час "польоту" ноги максимально зігнуті в колінах. 4.
М'яке та стійке приземлення на напівзігнуті ноги, руки вперед-у боки
{таблиця 18).
Метання набивного м'яча (маса 1кг) на дальність обома руками з-за
голови, виконують з вихідного положення - сидячи на підлозі, ноги нарізно.
Дитина виконує три спроби поспіль, намагаючись кинути м'яч якомога далі.
Метання тенісних м'ячів (40 г) на дальність. Дитина виконує метання м'яча
з місця сильнішою рукою від риски, зазначеної на землі. Для зручності
вимірювання на майданчику розмічають коридор заввишки 5-6 м і завдовжки
12-16 м, на ньому наводять поперечні риски через кожні 0,5 м і ставлять
прапорець або пишуть цифру (якщо це асфальт), відповідну кількості метрів
від місця метання. Фіксують відстань від початкової лінії до місця падіння
м'яча (подальше ковзання його по землі не враховують). Дитина виконує три
кидки поспіль, фіксують максимальний результат, що його зіставляють з
показниками таблиці 20.
32
на праву ногу. 3. Замах рукою з-за спини через плече, спина ледь прогнута "положення натягнутого лука". 4. Енергійний кидок м'яча з одночасним перенесенням маси тіла на ліву ногу з одночасним кроком уперед правою ногою,
зберігаючи рівновагу.
Визначення рухової активності дітей
Якісні показники метання.
Молодший вік. 1. Вихідне положення - стоячи обличчям до напрямку
кидка, ноги дещо нарізно; рука, якою виконують метання м'яча, зігнута в
лікті. 2. Під час замаху незначний поворот тулуба у бік руки, якою виконують
кидок. 3. Енергійний кидок м'яча.
Середній вік. 1. Вихідне положення при метанні правою рукою - дитина
стає лівим боком у напрямі кидка, права нога відставлена назад, на відстані
кроку. 2. Під час замаху руку відводять через плече за голову. 3. Енергійний
кидок м'яча у заданому напрямі.
Старший вік. 1. Вихідне положення - стоячи боком у напрямі кидка, ноги
на відстані кроку. 2. Під час замахування правою рукою масу тіла переносять
Активна рухова діяльність дітей дошкільного віку має особливе значення
як фактор, що сприяє розвитку та вихованню особистості дитини в цілому.
Під впливом різноманітних рухових дій удосконалюються психомоторні та вегетативні функції, формуються рухові вміння та навички, розвиваються фізичні
можливості дітей.
В основу норми рухової активності може бути покладено принцип оптимальної кількості довільних рухів, що їх виконує дитина протягом дня. Другий
важливий принцип - оптимальність фізичних навантажень згідно з функціональними можливостями дитячого організму, яка сприяє зміцненню здоров'я
та всебічному фізичному розвитку дошкільняти.
Рухову активність дошкільнят визначають методом крокометрії. Крокомір вкладають у мішечок, який закріплюють до пояса на талії дитини.
Прилад фіксує лише кількість рухів (ходьба, біг, підстрибування). Довжину
кроків і швидкість пересування крокоміром не фіксують. Тому крокомір дає
лише приблизну оцінку рухової активності дитини.
За допомогою методу крокометрії сумарно вираховують кількість основних локомоцій під час організованої та довільної рухової діяльності дитини
протягом дня (період перебування її у дошкільному закладі). Одержані
показники зіставляють з даними, які наведені лише в Таблиці 21. Якщо ці
дані перевищують середні показники, це свідчить про достатню рухову
активність дитини, а якщо вони нижчі, то потрібно внести певні корективи
щодо підвищення режиму рухової активності дитини.
33
Кількість рухів дитини (протягом дня) значною мірою залежить від
природних факторів (тривалість світлового дня, температура повітря тощо).
Тому показники рухової активності дітей дошкільного віку подані в таблиці
за місяцями календарного року.
Рухова активність кожної дитини має свою індивідуальність. Умовно дошкільнят за їхньою руховою поведінкою кожна розподілити на три групи.
Першу групу становлять дошкільнята із середньою (нормальною) руховою
активністю, яка забезпечує своєчасний розвиток дитини в цілому. Таких дітей
характеризує, як правило, нормальна маса тіла, вони рідко хворіють, менше
втомлюються під час малорухомих занять (з розвитку мови, математики
тощо) і під час виконання різноманітних фізичних вправ, рухливих ігор.
До другої групи відносять дітей з низькою руховою активністю. Значна
частина з них має зайву масу тіла. Зайва маса знижує працездатність
організму (загальну витривалість), негативно впливає на розвиток моторики,
формування правильної постави тощо. Індивідуальний підхід до такої дитини
полягає у перегляді та зменшенні раціону харчування (зниженні калорійності
їжі) та збільшенні рухової активності в її повсякденному житті.
До третьої групи належать діти з великою руховою активністю. Занадто
великий обсяг рухів створює високе фізичне навантаження на організм дитини,
призводить до її перевантаження. Це може також бути однією з причин захворювань дітей даної групи. Занадто високе навантаження, яке вони отримують
під час прогулянок (біг, ігри великої рухливості), викликає спітніння, посилення тепловіддачі, що може призвести до переохолодження організму й унаслідок
цього - до респіраторних захворювань. До таких дітей необхідно здійснювати
індивідуальний підхід. Особливої уваги потребує регулювання їхніх фЬичНИХ
навантажень при виконанні основних рухів і під час проведення рухливих ігор.
34
Обстеження постави та склепіння стоп у дітей
Формування фізіологічних вигинів хребта у шийному, грудному та поперековому відділах починається на першому році життя і триває протягом усього
дошкільного періоду. Структура кісткової тканини хребців у дітей цього віку
ще не завершена, хребет дуже еластичний. Тому за несприятливих умов зовнішнього середовища можуть виникнути різні порушення постави, які характеризуються такими ознаками: голова опущена, спина зігнута, плечі висунуті вперед
тощо. Усе це у майбутньому може призвести до викривлення хребта.
Неправильна постава несприятливо позначається на функціях внутрішніх органів: ускладнюється робота серця, легенів, шлунково-кишкового
тракту; зменшується життєва місткість легень, знижується обмін речовин;
з'являються головні болі, підвищується втома, знижується апетит, дитина
стає млявою та апатичною. За цих причин виявлення початкових форм порушень постави та їх профілактика найефективніші саме у дошкільному віці.
Для формування постави у дітей неабияке значення має статикодинамічна функція стоп. За нормальної її форми нога спирається на зовнішнє поздовжнє склепіння, а внутрішнє склепіння стає ресорою, яка забезпечує еластичність ходи. Якщо м'язи, які підтримують склепіння стопи,
слабшають, то все навантаження припадає на зв'язки, які, розтягуючись,
сплощують стопу.
Розвиткові плоскостопості сприяє захворювання на рахіт, загальна слабкість
організму і погіршення фізичного розвитку, а також зайва повнота, за якої на
стопу постійно діє надмірна маса. Шкідливо впливає на формування стоп тривале
ходіння дітей по твердому ґрунту (асфальту) в м'якому взутті без підборів.
Розглянемо об'єктивні методи обстеження постави та стану склепіння стопи.
Обстеження постави здійснюють у чотирьох положеннях: спереду, збоку,
зі спини (стоячи) та в нахилі. Під час огляду дитини спереду звертають увагу
на положення голови, симетричність грудної клітки та її форму, рівень стояння
сосків, форму та положення ніг. Форма грудної клітки може бути правильною,
сплощеною або пласкою, курячою, воронкоподібною та бочкоподібною.
Більш чітке уявлення про поставу дитини дає огляд зі спини (фронтальна
площина). При цьому також обстежують положення голови, рівень розташування плечей і лопаток.
За правильної постави голова підведена, плечі симетричні, однакові завдовжки, лопатки щільно прилягають до спини, кути лопаток на одній лінії,
відстань між ними 4-6 см. У дітей дошкільного віку найчастіше трапляються
опущені плечі та відсунуті лопатки (внаслідок рахіту, м'язової слабкості або
звички неправильно утримувати тулуб).
При визначенні бокових викривлень хребта можна використовувати
різні методи. Найпростіший з них передбачає нанесення на шкіру крапок на
рівні потиличного горбика, п'ятого шийного, сьомого грудного та четвертого
поперекового хребців за допомогою встромленої в отвір ростоміра палички,
кінець якої змочений розчином синьки. Через ці крапки проводять пряму.
Відхилення від неї характеризує ступінь викривлення хребта.
Точніше уявлення про форму хребта одержують шляхом обстеження у
фронтальній площині у нахилу. При цьому дитина стає у вихідне положення п'ятки разом, носки нарізно (при /кс-подібній формі ніг дитині пропонують стати,
дещо розставивши стопи), нахиляє голову вниз, розслаблює ноги.
Той, хто обстежує, другим і третім пальцями правої руки проводить уздовж
остистих відростків, починаючи від сьомого шийного хребця вниз за всією
лінією хребта дитини, після чого дитині пропонують випрямитись. Червона
риска на її спині відображатиме форму хребта. Навіть незначне відхилення
праворуч або ліворуч від цієї риски свідчить про відхилення від форми,
тобто про сколіотичну поставу.
Більш чітке уявлення про дане відхилення дає вивчення щілинних
просвітів трикутної форми, які розташовані між внутрішньою поверхнею
опущених рук і тулуба й вершиною їх на рівні попереку (трикутники
талії). У нормі просвіти мають бути однакові за формою та величиною. За
найнезначніших ступенів викривлень виникає асиметрія трикутників талії.
Тому їх порівняння є одним з найпростіших способів виявлення сколіозів.
Крім того, слід звернути увагу на симетричність складок сідниць, колін і
гомілкостопних суглобів.
Під час огляду збоку (согитальна площина) визначають ступінь сформованості природних вигинів хребта. Залежно від форми хребта розрізняють:
нормальну, випрямлену, сутулу, лордотичну та кіфотичну постави.
Правильна форма хребта являє собою лінію з глибиною вигинів близько
4 см. Для такого огляду використовують антропометр або дерев'яну планку заввишки 150 см і завширшки 10 см з нанесеними на неї діленнями (в сантиметрах). Дитину ставлять спиною до приладу так, щоб вона торкалась його
п'ятками, сідницями, міжлопатковою частиною спини, після цього замірюють
глибину шийного та поперекового вигинів хребта.
Обстеження можна провести більш простим методом: для заміру шийного
та поперекового вигинів використовують дві лінійки завдовжки 80 см та 20 см.
35
Першу приставляють ребром до середньої лінії спини так, щоб вона торкалась трьох частин: потилиці, спини та куприка. За допомогою іншої лінійки замірюють глибину шийного, а потім поперекового вигинів хребта.
Під час огляду спереду та зі спини визначають форму ніг. При цьому дитині пропонують встати у вихідне положення основної стійки: п'ятки разом,
носки нарізно, руки опущені. Форму ніг вважають нормальною, якщо вони
доторкаються одна одної в ділянці п'яток, колін та внутрішньої поверхні
стегон. Відстань більша ніж 5 см у ділянці гомілкостопних суглобів свідчить
про відхилення від норми. Вирізняють нормальну, /кс-подібну й нуль-подібну
форми ніг.
Ступінь викривлення нуль-подібних ніг визначають відстанню між внутрішніми виростками стегна при зімкнутих п'ятках. Якщо /кс-подібні ноги, внутрішні виростки розходяться, й відстань між ними заміряюють сантиметровою
стрічкою. Відстань понад 5 см між вказаними точками свідчить про викривлення нижніх кінцівок.
Найпростіший спосіб визначення плоскостопості - це безпосередній
огляд нижньої поверхні стопи або огляд стоп дитини в положенні з дещо
розставленими ногами.
Найточнішим способом визначення стану стоп є метод плантографії —
знімання відбитку стоп. Для цього в середину невисокого ящика кладуть губку,
змочену будь-яким барвником (синькою, розчином марганцівки), а зверху закривають тонкою целофановою плівкою, під яку поверх губки вставляють білий аркуш паперу.
Дитині пропонують стати стопою на ящик, щільно притискаючи підошовною частиною стопи плівку та аркуш паперу до змоченої губки. При цьому
масу тіла позмінно переносять з однієї ноги на іншу. Плантограма відображає
стан стоп дитини.
Нормальна стопа має добре виражені склепіння на внутрішньому і зовнішньому її боках. Стопа може бути плоскою, нормальною, сплощеною та
плоскою.
Пола стопа розвивається часто після поліомієліту та деяких захворювань
нервової системи.
Правила розрахунку плантограми: лінійкою замірюють ширину найширшоїтанайвужчоїчастиниобохвідбитків, порівнюючи ці розміри, та оцінюють
стан склепіння стоп. Стопу вважають нормальною за співвідношення 1:3,
1:4; сплощеною - за співвідношення 1:2; пласкою за співвідношення 1:1.
Розрахунок плантограми можна бути проводити за методом Чижина. Для
цього на відбитку проводять дві лінії: дотичну до внутрішнього краю відбитка та від середини п'ятки до другого пальця і визначають співвідношення
(в сантиметрах) затемненої частини до незатемненої у відрізку між зовнішнім краєм відбитка та дотичної лінії. Стопу вважають нормальною, якщо
індекс не перевищує одиницю, сплощеною - якщо індекс 1-2 та плоскою якщо індекс вищий, ніж 2.
Заходи щодо покращення стану здоров'я та фізичної
підготовленості дошкільнят
Оптимізація режиму рухової активності дітей дошкільного віку
Формувальний вплив різноманітних засобів фізичної культури на
вдосконалення та розвиток функцій організму дитини найбільшою мірою
має місце у дошкільному віці. Оптимальний обсяг рухової активності дітей
є гарантією виховання всебічно розвиненого та здорового підростаючого
покоління. Його визначають програмою та встановленими методичними
вимогами до фізичного виховання дошкільників.
В основу раціонального рухового режиму дитини покладено принцип
оптимальності, що він передбачає використання широкого арсеналу засобів
фізичної культури, які забезпечують своєчасне формування та вдосконалення
різноманітних рухових дій, а також комплексний розвиток рухових якостей
дошкільнят.
Руховий режим у дошкільному закладі передбачає проведення на
належному методичному рівні комплексу організаційних форм фізичного
виховання дошкільників: щоденна ранкова гімнастика, заняття з фізичної
культури з високою моторною щільністю, гігієнічна гімнастика після денного
сну, фізкультхвилинки під час малорухомих занять (малювання, розвиток
мови тощо), не менше ніж 4-5 рухливих ігор під час прогулянок і широке
застосування вправ спортивного характеру (згідно з вимогами програми
виховання для дошкільних закладів).
Кількісна сторона рухової активності дошкільнят у вигляді спеціально
організованих форм фізичної культури (заняття, ранкова гімнастика, рухливі
ігри тощо) повинна становити не менше ніж 2-2,5 год на день з урахуванням
раціонального розподілу їх у режимі дитячого садка.
Режим рухової активності дошкільнят здійснюється лише за умови до
тримання основних вимог щодо змісту організаційних форм у дитячому
садку
та
дозування
фізичних
вправ.
7
1
36
70
37
Щоденне виконання комплексів вправ ранкової гімнастики та
гігієнічної гімнастики після денного сну (в дитячих садках та сім'ї)
Для трирічних дітей. Комплекс містить чотири загальнорозвивальних
вправи, які повторюють 4-6 разів, стрибки - 8-Ю разів, біг у середньому темпі
до 20 с, у повільному - до 50 с. Тривалість гімнастики 4-5 хв.
, Для чотирирічних дітей. Комплекс містить п'ять загальнорозвивальних
вправ, які повторюють 6-8 разів, стрибків- 12-14 разів, біг у середньому темпі
до 25 с, у повільному - до 1 хв 10 с. Тривалість гімнастики 5-6 хв.
Для п'ятирічних дітей. Комплекс містить шість загальнорозвивальних
вправ, які повторюють 8-10 разів, стрибки -16-18 разів, біг у середньому темпі
30-35 с, у повільному -до 1 хв 30 с. Тривалість ранкової гімнастики - 6-8 хв.
Для шестирічних дітей. Комплекс містить з 7-8 загальнорозвивальних вправ,
які повторюють 10-12 разів, стрибки - 20-24 рази, біг у середньому темпі - до
40-45 с, у повільному -до 2,5-3 хв. Тривалість гімнастики 8-12 хв.
Щоденне проведення занять з фізичної культури в усіх вікових групах.
Тривалість занять: для трирічних дітей - до 20 хв, чотирирічних - до 25 хв,
п'тирічних - до 30-35 хв, шестирічних - до 35-40 хв.
Участь дитини у 4-5 різних рухливих іграх під час
ранкової та після денного сну прогулянках
Кожну гру повторюють 3-5 разів.
Виконання вправ спортивного характеру під час прогулянок - залежно від
віку дітей. Взимку: катання на санчатах, лижах, ковзанах. Влітку: плавання,
катання на велосипеді, самокаті, роликових ковзанах.
Оцінка оздоровлювально-тренувального ефекту
заняття з фізичної культури
Правильність побудови заняття з фізичної культури та якість пристосувальних реакцій організму дитини можна встановити за допомогою нескладних методів дослідження. Так, дані візуального спостереження та бесіди дозволяють виявити відповідність фізичного навантаження стану здоров'я та
рівню рухової підготовленості дошкільників.
Спостереження дозволяють виявити ступінь втоми дітей за зовнішніми
ознаками. Треба звернути увагу на забарвлення шкіри, ступінь пітливості,
вираз обличчя, характер дихання, координацію рухів та увагу дітей.
Виявлення їхнього самопочуття доповнюють певні дані.
Незначне почервоніння шкіри, незначна пітливість, трохи прискорене або
рівне дихання, чітке виконання рухових завдань (фізичних вправ), відсутність
скарг на втому - все це свідчить про незначну, звичайну для даного заняття
фізичною культурою втому дітей.
Для середнього ступеня втоми характерне значне почервоніння шкіри,
значна пітливість (особливо обличчя), частіше дихання з періодичними
глибокими вдихами і видихами, порушення координації рухів (нечітке
виконання рухових завдань, додаткові рухи, незначні погойдування тулуба),
скарги на втому.
Значна втома (перевтома) характеризується різким почервонінням або
зблідненням шкіри (особливо обличчя), загальною значною пітливістю;
частим, поверховим та аритмічним диханням, порушенням координації рухів,
тремтінням кінцівок, скаргами на головокружіння, головний біль, нудоту.
Для визначення ефективності заняття, його моторної щільності використовують метод хронометрування - фіксування часу (секундоміром або шаховим годинником).
Обчислюють моторну щільність заняття фізкультури за схемою, у першій
графі якої записують усі види рухової діяльності дитини (ходьба, біг,
виконання вправ, гра тощо), за якою спостерігають протягом усього заняття. У
другій графі зазначають покази секундоміра (годинника). Фіксують початок
заняття та його закінчення. У схемі визначають початок кожного виду
діяльності дитини, за якою проводять спостереження. Кінець його є початком
нового виду діяльності. Час закінчення кожного виду діяльності визначають за
стрілкою секундоміра, яка рухається і є початком відліку часу виконання
наступної дії (секундомір не вимикають). Після закінчення заняття
підраховують час, затрачений на виконання вправ та інші види рухової
діяльності (перехід до виконання інших видів вправ, встановлення інвентарю
тощо).
Моторну щільність визначають співвідношенням часу, затраченого на
безпосереднє виконання вправ дитиною (за якою спостерігали), до всього часу
тривалості заняття. Наприклад, тривалість заняття у середній групі була 28 хв.
Діти виконували загальнорозвивальні вправи, основні рухи, брали участь у
рухливій грі, перешиковувалися - 20 хв. Моторна щільність заняття з
фізкультури у даному випадку становить:
(28 хв -100%)
і ----------------- і = 71%
28 хе
38
Моторна щільність змінюється залежно від змісту, організації, методики
проведення заняття, наявності достатньої кількості інвентарю, рухової підготовленості дітей даної групи. Вона буде нижчою, коли дітям запропонують нові, незнайомі їм фізичні вправи.
Оптимальною моторною щільністю занять з фізичної культури вважають для дітей другої молодшої групи - 60-65 %, середньої - 65-70 %,
старшої - 70-75 %, підготовчої до школи - 75-80 %. Що більша моторна
щільність заняття, то вищий його фізіологічний (оздоровлювальний)
ефект.
Для оцінки впливу фізичних вдрав на серцево-судинну систему дітей під
час заняття визначають фізіологічну криву (графічне відображення впливу
запропонованого фізичного навантаження на організм дитини протягом усього заняття). Для цього підраховують пульс за 10-секундними відрізками до
початку заняття, на початку та наприкінці кожної її частини, безпосередньо
перед початком й одразу після закінчення окремих (найбільш інтенсивних)
фізичних вправ.
На основі одержаних даних креслять фізіологічну криву заняття, при цьому по горизонталі зазначають тривалість кожної частини заняття (підготовчої,
основної та заключної) та окремих, найбільш інтенсивних вправ, а по вертикалі - реакція організму на навантаження порівняно з вихідними даними.
Фізіологічна крива повинна мати лінію, яка поступово піднімається з
основної частини заняття на 80-100 % щодо вихідних величин з декількома
зубцями при виконанні найбільш інтенсивних вправ і значно знижується наприкінці заняття.
Незначний підйом і плоска форма кривої свідчать про недостатнє навантаження. Якщо пульс при виконанні окремих вправ не досягає 140-150
ударів за хвилину, то можна розраховувати на позитивний тренувальний
ефект заняття. Значне частішання пульсу та відсутність тенденції фізіологічної кривої до зниження наприкінці заняття свідчить про значне навантаження. При цьому необхідно також ураховувати, що пульсова реакція залежить
не лише від обсягу навантаження та ступеня фізичної підготовленості дітей,
а й від типологічних особливостей нервової системи дошкільнят і характеру
фізичних вправ.
Пульс є об'єктивним показником впливу фізичних вправ на серцево-судинну систему дитини. Середні показники частоти пульсу дітей у стані спокою наведені у Таблиці 22.
Частота пульсу залежить від індивідуальних особливостей дошкільнят. Тому в
окремих дітей пульс може значно відрізнятися від вказаних вище середніх даних.
Після незначного фізичного навантаження (виконання вправ з рівноваги,
метання предметів у цілі й на дальність, ігри середньої рухливості) серце
скорочується 120-135 разів за хвилину, після середнього - 150-160 разів
за хвилину, після значного навантаження (біг з максимальною швидкістю,
лазіння по канату, ігри високої рухливості) пульс може бути 170-180, а в
деяких випадках - до 200 ударів за хвилину. Однак його показники значно
залежать від індивідуальних особливостей дитини, ступеня фізичної
підготовленості та стану її серцево-судинної системи.
За рекомендаціями ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я),
фізіологічну норму частоти серцевих скорочень для здорових дітей за
максимальних навантажень обчислюють за формулою:
220 - (середні дані пульсу) = 220 - 110 (пульс хлопчика 3-х років) =110 у. п.
Частота дихання свідчить про стан дихальної системи дитини. Під час спокою частота дихання у дошкільнят має такі величини (за 1хв.): у трирічних дітей - 28-30, чотирирічних - 26-28, п'ятирічних - 24-26, шестирічних - 2224 рази.
Після фізичного навантаження частота дихання дитини може збільшуватись навіть удвічі. Час повернення частоти дихання після занять фізкультурою
до вихідних даних залежить від ступеня втоми та тренованості організму
дитини. Під час виконання інтенсивних рухових дій, коли організмові
дошкільняти потрібна більша кількість кисню, частота дихання може
досягти 50-60 вдихів і видихів за хвилину. У випадку частого поривчастого
дихання, задишки у дітей під час ігор значної рухливості та інших фізичних
вправ такі ігри та вправи необхідно припинити.
39
Відомо, що оздоровлювальний і тренувальний ефекти занять фізкультурою можуть бути досягнуті лише в тому випадку, коли вибір засобів та
методів буде відповідати віковим особливостям і функціональним можливостям дітей дошкільного віку.
Вправи для формування навичок дихання та поліпшення
життєвої місткості легенів дошкільнят
Дитина стоїть і дихає так, щоб було чутно її вдих і видих.
Вихідне положення - основна стійка, піднімання рук через боки вгору
(глибокий вдих) та опускання рук вниз (з повним видихом). Повторити 6-12
разів.
Вихідне положення - таке саме, нахили тулуба вперед (повний видих),
випрямлення тулуба, руки в боки (глибокий вдих). Повторити 6-12 разів.
Лежачи на спині, "послухати своє дихання".
Лежачи на спині, глибокий вдих і повний видих з рівними рухами рук (у
боки, вгору). Повторити 6-12 разів.
Лежачи на спині, покласти одну руку на живіт, другу - на груди. Дихати
таким чином, щоб на вдих груди піднімались, а на видих - опускались.
Повторити 10—20 разів.
Заняття плаванням в усіх вікових групах покращує функцію дихання у дітей.
Засоби для розвитку рухових якостей у дошкільнят Розвиток
швидкості
Для розвитку швидкості у дітей, які мають 3-6 років, перевагу надають
природним формам рухів і нестандартним способам їх виконання.
Біг із прискоренням на 15-20 м (2-3 рази - діти 3-4 років, 4-5 разів - діти 56 років).
Біг наввипередки (удвох, утрьох - "Хто швидше" - діти 5-6 років).
Біг з максимальною швидкістю на дистанції: діти 3 років - до 15 м, 4 років
- 20 м, 5 років - 25 м, 6 років - 33 м. Повторити 3-4 рази (діти 3-5 років), 4-5
разів (діти 6 років).
їзда на велосипеді з максимальною швидкістю до 60-80 м (діти 5-6 років).
Біг зі швидкістю вище середньої: для дітей 3-4 років - 15-20 с, 5 років - 25 с, :
6 років - 30-35 с.
Рухливі ігри: "Конячка", "Хитра лисиця", "Карасі та щука", "Біжіть до
мене", "Ми веселі діти", "Хто збере більше предметів?", "Знайди свій
будинок", "Сонечко та дощик" (діти 3-4 років).
Ігри естафетного характеру: "Хто перший?", "Зміни прапорець",
"Зустрічна естафета", "Виклик номерів" тощо (діти 5-6 років).
Розвиток спритності
На розвиток спритності впливає оволодіння дітьми новими рухами та
ускладнення раніше засвоєних рухів (способів їх виконання).
Ходьба та біг зі зміною напряму (між кубиками, кеглями).
Ходьба по колоді (лаві) з різними положеннями рук, з поворотами, переступанням через предмети (м'ячі, кубики).
Лазіння по гімнастичній стінці: приставним кроком (діти 3-4 років), однойменним (переставляють одночасно праву руку та праву ногу) - діти 4-5 років, різнойменним способом (переставляють ліву руку та ліву ногу) - діти 6
років.
Стрибки через скакалку довільним способом - діти 5-6 років.
Метання предметів у вертикальну ціль (щит) і в горизонтальну ціль (обруч
на землі або на підлозі) правою та лівою рукою з відстані: 1,5-2 м - діти 3 років, 2,5-3 м - діти 4 років, 3-3,5 м - діти 5 років, 4-4,5 м - діти 6 років.
Виконання вправ з м'ячем (підкидання м'яча вгору та ловіння його, відбивання м'яча від підлоги по черзі правою та лівою рукою і т. д.).
Пролізання в обруч та підлізання під дугу боком та грудьми вперед.
Стрибки на місці на обох ногах, поступово повертаючись праворуч або
ліворуч на 360°.
Стрибки на місці на обох ногах, руки на поясі, з кожним стрибком дитина
повертається на 90°, спочатку ліворуч (6-8 стрибків), потім праворуч (6-8
стрибків) - діти 5-6 років.
Рухливі ігри: "Хто більш збере предметів?", "Прокоти м'яч у ворота",
"Знайди свій колір", "Злови комара", "Збий булаву", "Бережи предмет",
"Подзвони у брязкальце", "Не замочи ніг", "По рівненькій доріжці", "Слухай
сигнал", "З купини на купину", "Влуч в коло" (діти 3-4 років);
"Вудочка", "Мисливці та зайці", "Серсо", "Кільцекид", "М'яч капітану",
"Снайпери", "Бій півнів", "Квач з м'ячем", "Школа м'яча", бадмінтон, городки,
настільний теніс, футбол, хокей (діти 5-6 років).
Розвиток гнучкості
Розвиваючи гнучкість у дошкільнят, слід чітко дозувати навантаження і не
робити занадто великого розтягування м'язів і зв'язок. Рухи не повинні викликати у дітей болючих відчуттів. їх виконують з поступовим збільшенням
амплітуди.
40
Нахили тулуба вперед, не згинаючи ніг у колінах з вихідних положень
стоячи та сидячи. Повторити 6—8 разів - діти 3-4 років, 10-12 разів — діти 5-6
років.
Нахили тулуба назад з положення стоячи, стоячи навколішки.
Махи ногою вперед, назад і в боки з опорою на стілець (гімнастичну
стінку) та без опори - діти 5-6 років.
Колові рухи тулубом ліворуч та праворуч, не відриваючи ніг від підлоги.
Колові рухи тазом (руки на поясі, за головою) - діти 5-6 років. Згинання
тулуба лежачи на животі, руки в упорі на підлозі (діти 3-4 років), руки в боки
(діти 5-6 років). Повторити 6-12 разів.
Розвиток сили
Розвиваючи силу, треба прагнути до гармонійного зміцнення всіх м'язових
груп опорно-рухового апарату дитини та формування у неї вмінь раціонально
використовувати свою силу у виконанні різноманітних рухових дій. Розвитку
сили у дошкільнят сприяють вправи з короткочасним напруженням
динамічного та частково статичного характеру.
Загальнорозвивальні вправи з предметами: гімнастична палиця, м'яч,
торбинка з піском (маса - 200 г для дітей 5-6 років, 100 г - для дітей 3-4 років)
тощо. їх виконують під час ранкової гімнастики та занять з фізичної культури.
Лазіння по канату довільним способом на доступну для дитини висоту
(діти 5-6 років).
Лазіння по гімнастичній стінці різними способами.
Присідання на всій ступні (діти 3-4 років), на носках (діти 5-6 років).
Лежачи на спині, піднімання вгору прямих ніг: по черзі (діти 3-4 років),
обох одночасно (діти 5-6 років).
Метання м'ячів (торбинок з піском, маса яких становить 100 г та 200 г (на
дальність правою та лівою рукою (діти 3-6 років).
Стрибки в довжину та висоту з місця (діти 3-5 років), висоту та довжину з
розбігу (діти 5-6 років), в глибину з невисоких предметів (куб, лава): 25—30
см (діти 3-4 років), 35-40 см (діти 5-6 років).
Стрибки на обох ногах, просуваючись уперед до 3-4 м (діти 3-4 років), до
5-6 м (діти 5-6 років).
Стрибки вгору поштовхом обох ніг, намагаючись доторкнутися до предмета (гілка, кулька), вище піднятої вгору руки дитини на 10-15 см.
Розвиток витривалості
Розвиток витривалості відбувається лише тоді, коли організм дитини
одержує деяке стомлення. При цьому він адаптується до запропонованих
навантажень, що й дає йому змогу до підвищення витривалості. У дошкільнят
доцільно розвивати витривалість до роботи середньої інтенсивності.
Ходьба по місцевості (парк, ліс) у середньому темпі: до 30 хв - трирічні діти,
до 35-40 хв - чотирирічні, до 40-45 хв - п'ятирічні, до 1 год - шестирічні.
Пішохідні та лижні переходи: до 800 м-1 км - трирічні діти, до 1,5 км чотирирічні, до 2 км - п'ятирічні, до 2,5-3 км - шестирічні.
Ходьба у чергуванні з бігом у повільному темпі: до 3,5-5 хв - діти 3-4 років, до 6-8 хв - діти 5-6 років.
Повільний біг на дистанцію: до 300 м - трирічні діти, до 550 м - чотирирічні, до 600 м - п'ятирічні, до 850 м - шестирічні.
Катання на триколісному велосипеді - діти 3-4 років, на двоколісному зі
зміною швидкості - діти 5-6 років.
Ходьба на лижах у довільному темпі: до 500 м - трирічні діти, до 800 м чотирирічні, до 1200 м - трирічні, до 1500 м - шестирічні.
Катання на ковзанах: до 3 хв - п'ятирічні, до 40 хв - шестирічні.
Участь у рухливих іграх (діти 3-6 років).
Вправи для корекції порушень постави
та плоскостопості у дошкільнят
Рекомендовані вправи слід виконувати щоденно, їх включають до комплексів ранкової гімнастики, а також гігієнічної гімнастики після денного сну
та занять фізкультурою (в дитячому садку).
Вправи для корекції плоскої спини
Вихідне положення (В. п.) - стійка ноги нарізно, руки на поясі. Пружні
нахили тулуба назад, таз подавати вперед. Повторити 8-12 разів.
В. п. - стоячи на колінах, руки на поясі. Нахили тулуба назад, прогнутись у
попереку. Повторити 8-12 разів.
В. п. - упор стоячи навколішках. Вигнути спину вгору, тримати 6-8 с;
прогнутись у попереку, тримати 6-8 с. Повторити 6-Ю разів.
В. п. - таке саме. Почергові відведення прямих ніг назад, прогнутись у
попереку. Повторити 8-12 разів кожною ногою.
В. п. - упор сидячи. Підняти таз, голову відвести назад, прогнутися, коліна
не згинати. Тримати 6-Ю с. Повторити 8-12 разів.
41
В. п. - лежачи на спині, руки внизу, зігнуті ноги спираються ступнями об
підлогу. Підняти таз вгору, прогнутися. Тримати 6-Ю с. Повторити 8-12 разів.
В. п. - таке саме. Підняти таз угору і виконати приставні кроки в сторони,
на рахунок 1-3 - три кроки ліворуч, на рахунок 4-6 - три кроки праворуч.
Повторити 3-4 рази в кожний бік.
В. п. - лежачи на спині, кисті рук - під голову. Спираючись п'ятками та
потилицею об підлогу, підняти тулуб угору, прогнутись у попереку. Тримати
8-Ю с. Повторити 4-8 разів.
В. п. - лежачи на грудях, руки в упорі на підлозі. Почергові піднімання
прямих ніг угору. Повторити 6-12 разів кожною ногою.
В. п. - таке саме. Відведення назад обох прямих ніг (трохи зігнутих).
Повторити 6-12 разів.
В. п. -таке саме. Захопити правою рукою гомілкостопний суглоб і відвести
ногу якомога далі назад, виконати пружні рухи з невеликою амплітудою. Те
саме лівою ногою та рукою. Повторити 6-12 разів кожною ногою.
В. п. - лежачи на грудях, упор руками біля плечей. Розгинаючи руки (таз
від підлоги не відривати), голову та плечі відвести назад, прогнутись у
попереку. Тримати 4—8 с. Повторити 6-12 разів.
Вправи для корекції круглої спини
Ходьба звичайна, на носках з торбинкою (маса 300-600 г) на голові, руки
на поясі (до 1,5—2 хв).
Ходьба з гімнастичною палицею за спиною (на лопатках), на 6 кроків відвести
палицю назад-угору, на два кроки - опустити у в. п. Повторити 8-10 разів.
В. п. - основна стійка. Підняти руки в боки, праву ногу відставити назад на
носок (вдих), повернутись у в. п. Те саме ж з лівої ноги. Повторити 6-12 разів.
В. п. - основна стійка. Підняти руки через боки вгору, торкнутись
долонями потилиці (вдих), повернутись у в. п. (видих). Голову не опускати,
прогнутись у попереку. Повторити 8-12 разів.
В. п. - лежачи на спині, руки в боки. Відвести руки вгору, торкнутись долонями до потилиці (вдих), повернутись у в. п. (видих). Голову не опускати,
прогнутись у попереку. Повторити 8-12 разів.
В. п. -лежачи на спині, руки в боки. Відвести руки вгору, сплеснути в долоні
над головою (вдих), повернутись у в. п. (видих). Повторити 8-12 разів.
В. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба на підлозі. На рахунок 1-4 руки за голову, потягнутись; 5-6 повернутись у в. п. Повторити 6-12 разів.
В. п. - лежачи на грудях, руки за спиною, кисті з'єднані у "замок". На
рахунок 1 - відвести голову та плечі, руки підняти вгору; на рахунок 2-6 тримати; на рахунок 7-8 - повернутися у в. п. Повторити 4-6 разів. Вправу
можна ускладнювати, тримати в руках м'яч або гімнастичну палицю.
В. п. - лежачи на грудях, руки вгору. Відвести зігнуту ногу назад, захопити
її однойменною рукою за стопу і підтягнути до голови, плечі підняти. Тримати
6-8 с. Виконати 4-6 разів кожною ногою.
В. п. - те саме. Підняти обидві трохи зігнуті ноги, захопити їх руками за
ступні й потягнути до голови. Тримати 8-Ю с. Повторити 4-6 разів.
В. п. - лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, ступні на підлозі, руки за
голову. Підняти таз вгору, тримати 6-8 с. Повторити 6-Ю разів.
В. п. - лежачи на спині, руки за голову (під лопатками м'яч або валик
завширшки 20 см і діаметром - 15 см). Відвести голову назад, намагаючись
доторкнутись до підлоги. Повторити 8-12 разів.
Вправи для корекції сколіозу
В. п. - лежачи на грудях, руки за голову. Потягнутись уперед, якомога
сильніше, ногами потягнутись назад, не відривати їх від підлоги. Тримати 8-12
с. Повторити 6-12 разів. Те саме, лежачи на спині.
В. п. - вис стоячи. Перехоплюючи рейки гімнастичної стінки, згинати
ноги, прийняти вис, присівши. Повторити 6-12 разів.
В. п. - вис, тримаючись за перекладину або рейку гімнастичної стінки.
Тримати 8-12 с. Повторити 6-Ю разів.
Повзання "по-пластунськи" на підлозі.
В. п.- основна стійка. Погойдування тулуба ліворуч і праворуч ("маятник
годинника"). Повторити 8-16 разів.
В. п. - сидячи на підлозі, руки на поясі, ноги "по-турецьки". Нахил тулуба
ліворуч, ліктем доторкнутись до коліна (видих) і повернутись у в. п. (вдих). Те
саме виконати праворуч. Повторити 8-12 разів.
Асиметричні пози
В. п. - лежачи на грудях, ліва рука внизу, права вгору, ліва нога зігнута,
коліно відведене вбік, тулуб трохи нахилений ліворуч. Потягнутися правою
рукою вгору. Тримати 8-12 с, пауза 6-8 с. Підтягування повторити 8-12 разів.
Цю вправу виконують при лівосторонньому сколіозі, а при правосторонньому
- в. п. рук і ніг протилежне.
В. п. - лежачи на спині, ліва рука вгору, права внизу, ліва нога зігнута,
коліно відведене вбік, права нога пряма. Потягнутись лівою рукою вгору І
правою ногою вниз. Тримати 8-12 с, пауза 8-Ю с. Повторити 8- 12 разі І
42
Цю вправу виконують при правосторонньому грудному і лівосторонньому
поперековому сколіозі. При лівосторонньому грудному та правосторонньому
поперековому сколіозі положення рук та ніг протилежне.
Вправи для корекції кругловигнутої спини
В. п. - стоячи боком до стільця, руками триматись за його спинку. Махи
зігнутою та прямою ногою вперед і назад. Те саме іншою ногою. Повторити
по 16-20 разів.
В. п. - таке саме. Колові рухи ногою, відводячи її якомога далі назад. Те
саме - іншою ногою. Повторити 16-20 разів.
В. п. - стійка ноги на ширині плечей, на відстані кроку від гімнастичної
стінки (стола або стільця), кисті рук на перекладині (спинці стільця). Пружні
нахили тулуба вперед, коліна не згинати. Повторити 8-12 разів.
В. п. - стійка ноги нарізно, руки за спиною, кисті в "замок". Нахили тулуба
вперед, руки відвести назад (видих), повернутись у в. п. (вдих). Коліна не
згинати. Повторити 8—12 разів.
В. п. - сидячи на підлозі, ноги нарізно, руки в боки. Нахил уліво, торкнутись правою рукою до носка лівої ноги (видих), повернутись у в. п. (вдих). Ті
самі рухи до правої ноги. Повторити 8-12 разів.
Вправи для запобігання плоскостопості
Ходьба по палиці правим і лівим боком (30—40 с).
Присідання, стоячи на палиці. Повторити 6-12 разів.
Стоячи на палиці, зігнути стопи, обхопити ними палицю, розгинаючи їх,
опустити її. Повторити 12-16 разів.
Ходьба з опорою на зовнішні краї стоп (як клишоногий ведмедик) і на
внутрішніх склепіннях стоп, на носках (як лисичка).
Ходьба з високим підніманням стегна (як конячка), носки відтягнені.
Біг на носках (як мишка) -діти 5-6 років.
В. п. - сидячи на стільці (лаві), ноги на ширині стопи, руки на поясі.
Відтягнути носки, зігнути пальці ніг, повернутись у в. п. Повторити 20-28
разів.
В. п. - таке саме. Підіймати з підлоги по черзі носки та п'яти.
В. п. - таке саме. Колові рухи ступнями ніг всередину. Повторити 20-30
разів, після паузи 10-15 с повторити ще раз.
В. п. - таке саме. Підняти п'ятки (великими пальцями доторкнутися до
підлоги), розвести їх у боки до прямого кута, повернутись у в. п. повторити
20-28 разів.
В. п. - сидячи на підлозі, ноги прямі, зовнішні склепіння стоп зафіксовані
скакалкою, кінці її в руках. Потягнути скакалку до себе, розгинаючи стопи.
Повторити 8-12 разів.
В. п. - основна стійка, стопи паралельно. Передні частини стоп "узяти на
себе", повертати їх назовні рухами гомілок. Повторити 18-26 разів.
В. п. - стійка ноги нарізно, руки на поясі. Піднятись на носочки та
опуститись у в. п. Повторити 18-30 разів.
В. п. - стійка ноги нарізно, на зовнішніх сторонах стоп. Зігнути та
розігнути стопи. Повторити 20-30 разів.
43
КОНСПЕКТИ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ
Комплекс ранкової гімнастики з іграшковими гантелями
(для дітей п'ятирічного віку)
І. Вступна частина
Ходьба в колоні по одному. Біг у середньому темпі з обруча в обруч (ЗО с).
Ходьба навприсядки ("карлики"). Ходьба на носках ("велетні"). Ходьба в колоні,
шикування в колону по три. Темп - помірно-швидкий.
//. Основна частина. Загальнорозвивальні вправи
Темп виконання вправ швидкий.
1. Піднімання гантелей догори. В. п. — ноги нарізно, руки з гантелями
опущені вниз. Лічба: 1 - руки підняти догори, подивитись на гантелі; 2 - повернутись у в. п. Повторити 8 разів.
2. Нахили тулуба вперед. В. п. — сидячи на підлозі, руки зігнуті до плечей.
Лічба: 1 - нахилитися вперед, руки з гантелями витягнути вперед, дістати
пальці ніг; 2 - повернутись у в. п. Повторити 6 разів.
3. Повороти тулуба. В. п. - ноги нарізно, руки з гантелями зігнуті до грудей.
Лічба: 1 - поворот праворуч, руки витягнути; 2 - повернутися у в. п.; 3-4 - те саме
ліворуч. Повторити 6 разів.
4. "Дістань ". В. п. - сісти, опертися руками позаду тіла, гантелі на підлозі
з обох боків біля колін, ноги разом. Лічба: 1 -2 - праву ногу підняти, зігнути й
доторкнутися носком до гантелі, яка лежить біля лівої ноги; 3-4 в. п. Те саме
повторити з лівої ноги. Голову тримати прямо. Повторити 8 разів.
5. Стрибки. В. п. - ноги нарізно, права рука попереду, ліва - позаду. Під час
стрибка змінювати положення рук. Повторити 16 разів, чергуючи з ходьбою.
6. Вправи на дихання.
III. Заключна частина
Ходьба. Руки в боки, руки до плечей. Заключна ходьба. Темп повільний.
Комплекс ранкової гімнастики з жердиною
(ДЛЯ ДІТЄЙ шестирічного віку)
І. Вступна частина (3 хе)
Ходьба краєм майданчика, біг довкола майданчика (1 хв). Біг "змійкою"
поміж жердин (40 с). Ходьба приставним кроком по жердинах боком (1 хв).
Ходьба. Шикування в колону по три.
II. Основна частина
Вправи Ь жердинами.
1. Піднімання жердини догори. В. п. - основна стійка, жердина внизу в
правій руці. Лічба: 1 - підняти руки догори, взяти жердину лівою рукою; 2 повернутись у в. п.; З - те саме з лівої руки; 4 - в. п. Повторити 10 разів. Темп
середній.
2. Нахили тулуба в боки. В. п. - ноги на ширині плечей, руки із жердиною
підняті догори. Лічба: 1 - нахил ліворуч; 2 - в. п.; З - нахил праворуч; 4 - в. п.
Повторити 8 разів.Темп середній.
3. Нахили тулуба вперед-вниз. В. п. - ноги на ширині плечей, жердина в
обох руках перед грудьми. Лічба: 1 - нахилитися і покласти жердину на підлогу;
2 - в. п. Повторити 10 разів. Темп швидкий.
4. Піднімання жердини догори з відведенням ноги назад. В. п. - основна
стійка, жердину тримати внизу обома руками. Лічба: 1 - підняти жердину
догори, подивитись на неї, відставити ліву ногу; 2 - в. п.; З - так само з правої
ноги; 4 - в. п. Повторити 10 разів. Темп середній.
5. Переступання через жердину. В. п. — основна стійка, жердину тримати
обома руками попереду внизу. Темп швидкий. Лічба: 1 - зігнути праву ногу і
переступити через жердину вперед; 2 - зробити таке саме лівою ногою; 3 переступити правою ногою через жердину назад; 4 - зробити таке саме лівою
ногою. Повторити 8 разів.
Вправи на розслаблення (для рук та ніг).
6. Піднімання на коліна. В. п. -сидячи навколішках (на п'ятках), жердина
біля грудей. Лічба: 1 - встати навколішки, підняти жердину догори; 2 - в. п.
Повторити 10 разів. Темп швидкий.
7. Присідання. В. п. - п'ятки разом, носки нарізно, жердину тримати обома
руками попереду внизу. Лічба: 1 - присісти, розвести коліна, руки із жердиною
підняти догори; 2 - в. п. Повторити 10 разів. Темп швидкий.
8. Стрибки через палицю. В. п. - ноги разом, руки на поясі, палиця лежить
на підлозі праворуч. Перестрибувати через палицю праворуч-ліворуч 6-8 разів
поспіль, потім зробити 6-8 кроків на місці й знову повторити стрибки. Темп
швидкий і середній.
III. Заключна частина
Шикування. Ходьба в колоні. Темп повільний.
44
Комплекс ранкової гімнастики з
великими обручами
(для дітей семирічного віку)
Фізичні вправи на свіжому повітрі "У
цирку"
(денна прогулянка для дітей п'ятирічного віку)
І. Вступна частина
Ходьба в колоні по одному. Біг у змінному темпі. Праворуч зали біг у
повільному темпі, довгими кроками (4-5 разів), ліворуч - у швидкому темпі,
короткими кроками. Ходьба навприсядки, руки на поясі за сигналом "Холодно!"
За сигналом "Гаряче!" - ходьба на носках і піднімання рук догори.
Шикування в колону по чотири. Біля кожного обруча повинно бути
четверо дітей.
/7. Основна частина
Вправи з великими обручами.
1. Піднімання обруча догори. В. п. - основна стійка, обличчям один
до одного. Лічба: 1 - підняти обруч догори, зробити правою ногою крок
уперед; 2 - в. п.; 3^ - так само з лівої ноги. Повторити 8 разів.
2. "Прогнись!" В. п. - ноги на ширині плечей, обруч узяти хватом зверху.
Лічба: 1 - прогнутися назад, відвести праву ногу на носок назад; 2 - в. п.; 3-4 таке саме з лівої ноги. Повторити 8 разів.
3. "Дістань обруч". Нахили вперед. В. п. - сидячи на долівці, ноги нарізно,
обруч попереду на підлозі. Лічба: 1 - нахилитися вперед, дістати руками
обруч; 2 — в. п. Повторити 8 разів.
4. Піднімання й опускання ніг. В. п. - лягти на спину, обруч за головою.
Лічба: 1 -2 - підняти ноги догори, зігнути в колінах і опустити ноги за голову в
обруч; 3-4 - в. п. Повторити 10 разів.
5. Присідання. В. п. - основна стійка, обруч горизонтально в прямих
опущених руках. Лічба: 1 - присісти, обруч тримати паралельно до підлоги; 2 в. п. Повторити 10 разів.
6. Стрибки з ноги на ногу. В. п. - основна стійка, руки на поясі, обруч
лежить на підлозі ліворуч. Стрибки навколо обруча 12 разів в одному, потім в
іншому напрямі.
III. Заключна частина
Повільний біг "змійкою" між обручами. Заключна спокійна ходьба.
Завдання: закріплювати навички ходьби по колоді з мішечком на голові,
ставлячи ногу з носка, руки в боки; удосконалювати вміння перекидати м'ячі
обома руками (від голови) через канат (відстань 2 м); тренувати у
підстрибуванні, пересуваючись з обруча в обруч (3 м); розвивати швидкість,
вміння діяти за сигналом; виховувати сміливість.
Фізкультурний інвентар: мішечки з піском за кількістю дітей, обручі (б
шт. діаметром 40 см), канат, маленькі куби, брязкальця.
Хід заняття
I. Вступна частина
Ходьба в колоні по одному. Біг по колу, як конячки, зі зміною темпу,
високо піднімаючи коліна (30 с). Ходьба на внутрішньому та зовнішньому
боці стопи, як ведмеді. (За умови, якщо вправи виконують на трав'яному
покритті.) Ходьба по канату вперед, руки в сторони (як канатохідці).
Шикування в колону по три.
II. Основна частина
Вправи з брязкальцями "Клоуни".
1. "Клоуни махають брязкальцями". В. п. - основна стійка, ноги на ширині
ступні. Лічба: 1-2 - підняти руки через боки догори, схрестити над головою; 34 - повернутись у в. п. Повторити 8 разів.
2. "Клоуни крокують". В. п. - руки зігнуті в ліктях перед грудьми,
брязкальце в обох руках, ноги на ширині ступні. Лічба: 1 - підняти праву ногу,
зігнуту в коліні, вдарити брязкальцем об коліно правої ноги; 2 - в. п.; 3-4 - так
само з лівої ноги. Повторити 8 разів.
3. "Клоуни кланяються". В. п. - ноги на ширині плечей, руки опущені.
Лічба: 1 - нахил уперед, праву руку вперед, ліву назад, голову вперед; 2 - в. п.;
3-4 - так само з лівої руки. Повторити 7-8 разів.
4. "Клоуни танцюють". В. п. - ноги на ширині плечей, руки зігнуті в
ліктях, брязкальце в обох руках біля грудей. Лічба: 1-2 - поворот праворуч,
руки підняти догори, погриміти брязкальцем; 3-4 - так само, але ліворуч.
Повторити 8 разів.
5. "Клоуни стрибають". В. п. - ноги на ширині ступні, руки з
брязкальцем перед грудьми. Стрибки: ноги нарізно, разом, руки розвести в
сторони. Повторити 8 разів з паузами.
45
Основні рухи.
1. "Дресирування кенгуру". Стрибки з просуванням уперед з обруча в
обруч. Перехід на гімнастичну лаву. Повторити 5 разів.
2. Ходьба по гімнастичній лаві, переступання через маленькі куби, руки на
поясі (повторити 4 рази). Повільний біг (ЗО с), шикування парами.
3. "Морські котики грають з м'ячами." Кидання м'ячів через сітку. 5 разів.
4. Рухлива гра "Вовк і кози ". Повторити тричі.
Вовк і кози (українська народна рухлива гра) Мета: закріплювати у
дітей уміння стрибати на двох ногах через "рів", відштовхуватись двома
ногами та м'яко приземлятися з п'яти на носок; виховувати доброзичливість.
Хід гри Упоперек майданчика креслять дві лінії
на відстані 30-35 см одна від одної. Це - "рів", де причаївся Вовк. Решта дітей Кози. Кози стрибають через рів, а Вовк хоче їх упіймати. Як упіймає кількох,
вибирають іншого Вовка.
///. Заключна частина
"Парад артистів цирку". Заключна ходьба (1-2 хв).
Фізичні вправи на свіжому повітрі
"Спортивна база"
(денна прогулянка для дітей п'ятирічного віку)
Завдання: закріплювати у дітей уміння залізати на гімнастичну драбину
(заввишки 1,5 м) змінним кроком та спускатися з неї; закріпити вміння ходити
й бігати поміж розставлених предметів, зберігаючи рівновагу.
Хід заняття
Запропонувати дітям подорож на "Спортивну базу", де будуть проводитися змагання лижників.
/. Вступна частина
Шикування в колону, ходьба, біг у розтіч.
//. Основна частина
Комплекс загальнорозвивальних вправ "Лижники ".
1. "Дістанемо лижі". В. п. — основна стійка. Лічба: 1 - піднятися на носки,
руки підняти догори, подивитись на них; 2 - повернутися у в. п. Повторити 5 разів.
2. "Одягнемо лижі". В. п. - ноги на ширині ступні, руки на поясі. Лічба: 1
- нахил тулуба вперед, вниз, торкнутися руками підлоги; 2 - повернутися у в.
п. Повторити 6 разів.
3. "Перевіримо кріплення". В. п. - ноги на ширині ступні, руки за головою.
Лічба: 1 - повернутися праворуч, піднятися на носках; 2 - в. п.; 3-4 - так само
ліворуч. Повторити 6 разів.
4. "Розминка лижників". В. п. - ноги на ширині ступні, руки підняті. Лічба:
1 - нахил ліворуч; 2 - в. п.; З - нахил праворуч; 4 - в. п. Повторити 6 разів.
5. "Поїхали з гори". В. п. - руки витягнуті вперед, ноги нарізно. Лічба: 1 присісти, руки відвести назад; 2 - повернутись у в. п. Повторити 8 разів.
6. "Стрибки з трампліна ". В. п. - ноги разом, руки на поясі, стрибки на
обох ногах на місці. Повторити 16 разів.
7. Вправи на дихання.
Основні рухи.
"На лижній доріжці". Біг та ходьба поміж розставлених предметів (пеньки),
зберігаючи рівновагу, лазіння по гімнастичній стінці перемінним кроком.
Метод: дистанційно-колового тренування. НІ. Заключна частина Спокійна
ходьба. Підбиття підсумків.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
"Пілоти"
(денна прогулянка для дітей шестирічного віку)
Завдання: продовжувати вчити дітей метати мішечки з піском на дальність
правою й лівою руками, способом з-за голови через плече; вчити дітей, сидячи
на колоді, просуватися вперед за допомогою рук та ніг; тренувати в
перестрибуванні через предмет на обох ногах вперед та в бік, вправляти в
бігові врозтіч; розвивати увагу, виховувати організованість.
Фізкультурний інвентар: мішечки з піском за кількістю дітей, колода.
Хід заняття
і. Вступна частина
Вихователь. Сьогодні ми здійснимо політ, але нам треба дістатися до
летовища, підготувати екіпаж до польоту. Перевіримо увагу пілотів.
46
1. Вправи на увагу. Вихователь виконує рухи мовчки, а діти повторюють за
ним. Лічба: 1-2 - руки вперед-вниз; 3-4 - повороти праворуч. 1-2 - руки впередвниз; 3-4 - повороти ліворуч.
2. Ходьба в колоні по одному. За командою "Тунель" - ходьба навприсядки,
за командою "Ріка" - ходьба з високим підніманням колін.
3. Повільний перехресний біг місцевістю (320 м).
4. Шикування в колону по двоє.
II. Основна частина
Вправи в парах. "Підготовка екіпажу до польоту". (Пілоти повинні бути
дружними.)
/. Піднімання рук через боки догори. В. п. - основна стійка, обличчям один
до одного, руки на поясі. Лічба: 1-2 - підняти руки через боки догори, узятись
за руки (вдих); 3-4 - повернутися у в. п. (видих). Стояти близько один до
одного. Повторити 6 разів.
2. Згинання та розгинання рук. В. п. - ноги нарізно, стати обличчям один
до одного, руки прямі, долоні торкаються долонь партнера. Лічба: 1-4 - по
черзі згинати то праву, то ліву руку, при цьому із силою натискати на долоні
партнера. Повторити 6 разів.
3. Нахили в боки. В. п. - ноги нарізно, обличчям один до одного, триматися
за руки. Лічба: 1 - нахил праворуч з розведенням рук в боки; 2 - в. п.; 3-4 —
так само ліворуч. Повторити 8 разів.
4. Нахили вперед. В. п. - стати спиною один до одного, триматися за руки.
Лічба: 1 -2 - одна дитина нахиляється вперед, друга нахиляється назад, 3-4 зміна рухів. Дихання довільне. Під час нахилів не опускати голову до грудей.
Ноги догори не піднімати. Повторити 8 разів.
5. Присідання. В. п. - основна стійка (стати спиною один до одного),
триматися за руки внизу. Лічба: 1-2 - глибоке присідання (видих); 3-4 - в. п.
(вдих). П'ятки від підлоги не відривати, коліна розводити в боки. Повторити 10
разів.
6. Стрибки з ноги на ногу. В. п. - діти стоять один навпроти одного, протилежні руки з'єднані й підняті догори, друга рука кожного на поясі. Стрибки
по колу 10 разів у одному напрямі, 10 разів - у протилежному.
Основні рухи.
1. Метання мішечків на дальність (фронтальний спосіб виконання).
Повторити 4 рази.
2. Повільний біг (45 с). Шикування в колону по три.
3. Сидячи на колоді, пересуватися за допомогою рук та ніг. Пересуватися по
кубах уперед. При повторному виконанні рухатися боком. Повторити 5 разів.
4. Повільний біг (45 с).
5. Рухлива гра "Літаки".
Літаки Мета: удосконалювати навички бігу за
різними напрямами, вміння зупинятися за сигналом дорослого.
Хід гри
Діти ("літаки") шикуються в шеренгу на відстані розведених у сторони
рук. За сигналом "Зліт" - літаки летять (біг), за сигналом "Приземлення" літаки приземляються (присідання). Хто останній приземлився або наштовхнувся на інший літак, вибуває з гри.
Повторити 3-4 рази.
III. Заключна частина
Шикування в колону по двоє. Ходьба в парах. За сигналом "Струмок" діти
зупиняються, беруться за руки і піднімають їх догори. Потім кожна пара,
починаючи з останньої, одна за одною без затримки пробігає в середину й
зупиняється попереду, піднявши руки догори. Ходьба в парах. Шикування в
колону по одному.
Фізичні вправи на свіжому повітрі "На
риболовлю"
(денна прогулянка для дітей семирічного віку)
Завдання: закріплювати в дітей уміння підстрибувати на місці, намагаючись дістати предмет, підвішений на 25 см вище від піднятої руки; підлазити
під шини; ходити і бігати поміж предметів; кататися на двоколісному
велосипеді по прямій; удосконалювати навички легкої ходьби й бігу; розвивати вміння орієнтуватися в просторі, силу, витривалість; виховувати навички позитивного спілкування.
Хід заняття
і. Вступна частина
Діти на велосипедах під'їздять до спортивного майданчика. Вихователь
звертає увагу на гарну погоду, пропонує всім піти до річки (ставка, озера)
ловити рибу.
- Йти потрібно лісовою стежкою, потім - "Доріжкою перешкод".
Гра "Переправа". Ходьба, біг у середньому темпі, ходьба по пеньках,
колоді, стрибки по шинах-грудках, ходьба "змійкою" поміж грудок.
47
Гра "Рівним колом ". Після подолання всіх перешкод проводять гру "Рівним
колом". Ходьба по кругу вліво, вправо з підніманням і опусканням рук. //.
Основна частина Комплекс вправ "Рибалки".
1. "Підготуємо вудочки". В. п. - ноги нарізно, руки перед грудьми
стиснуті в кулаки. Лічба: 1 - праву руку підняти догори, ліву опустити вниз;
2 - в. п.; З - змінити положення рук; 4 - в. п. Повторити 8 разів.
2. "Дістанемо наживку ". Нахили вниз. В. п. - ноги на ширині плечей, руки
на поясі. Лічба: 1 - нахил вниз, дістати до землі руками; 2 - в. п. Повторити
8 разів.
3. "Закинемо вудочку". Повороти тулуба з відведенням рук в боки.
В. п. — ноги розставлені на ширині ступні, руки на поясі. Лічба: 1 — поворот
праворуч, відвести праву руку; 2 - в. п.; 3-4 - те саме ліворуч. Повторити по
4 рази у кожний бік.
4. "Рибалки відпочивають ". Вправи на розслаблення.
5. "Подивимось, як клює риба". В. п. - ноги нарізно, руки за спиною у
замок. Лічба: 1-2 - піднятися на носки, перекотитися на п'ятки; 3-4 - в. п.
Повторити 10 разів.
6. "Витягнемо рибку". Присідання. В. п. - п'ятки разом, носки нарізно,
руки на поясі. Лічба: 1 -присісти, руки вперед; 2 - в. п. Повторити 10 разів.
7. "Яку рибу ми піймали? " Вправи на дихання з відведенням рук у боки та
звуконаслідуванням "Ось така".
8. Рухлива гра "Маяк ".
Маяк
Вихователь піднімає жовтий прапорець - "човни" пливуть під мостом (діти
пролізають в шини один за одним, випрямляються, підстрибують, плескають в
долоні над головою).
Вихователь піднімає червоний прапорець - діти біжать наввипередки
біговою доріжкою.
Вихователь піднімає синій прапорець - діти їдуть на велосипедах.
Повторити 5 разів.
///. Заключна частина
Рибалки беруть велосипеди та повертаються додому. Спокійна ходьба.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
"Космонавти"
(денна прогулянка для дітей шестирічного та семирічного віку)
І. Вступна частина
Гра "Космонавти".
Завдання: закріпити вміння дітей діяти за сигналом, орієнтуватися в просторі
під час ходьби та короткочасного бігу в середньому темпі. І7. Основна
частина Загальнорозвивальні вправи.
1. Рухаємо "важелями". В. п. - ноги разом, руки зігнуті в ліктях перед
грудьми. Лічба: 1 - випрямити руки вперед; 2 - в. п. Повторити 8 разів.
2. "Дістанемо інструменти". В. п. - ноги на ширині плечей, руки на поясі.
Лічба: 1 - нахил вперед, доторкнутися руками до підлоги; 2 - в. п. Повторити 8
разів.
3. "Невагомість". В. п. - основна стійка. Лічба: 1 - руки в боки; 2 - руки на
поясі, нахилитися вперед; 3 - відставити ногу назад; 4 - в. п. Повторити 8 разів.
4. "Сідаємо в крісло, пристібаємо пояси". В. п. - ноги нарізно, руки на
поясі. Лічба: 1 - присісти, оплеск перед собою; 2 - в. п. Повторити 10 разів.
5. Вправи для ніг на розслаблення. Стоячи на одній нозі, потрусити іншою.
6. "Розминка космонавтів ". В. п. - стоячи навколішках, руки за головою.
Лічба: 1 - нахил тулуба праворуч; 2 - в. п.; З -нахил ліворуч; 4 - в. п. Повторити
10 разів.
7. "Космонавти фотографують ". В. п. - ноги на ширині плечей, руки перед
очима, імітація фотозйомки. Лічба: 1 - поворот ліворуч; 2 - в. п.; 3-4 - поворот
праворуч. Повторити 8 разів.
Основні рухи.
Гра "М'яч через сітку", (космонавти грають у волейбол). Повторити 5
разів.
Завдання: тренувати дітей у перекиданні м'яча через сітку, вчити ловити
його обома руками.
Гра "Хто далі стрибне? " (космонавти тренуються).
Завдання: закріпити вміння стрибати в довжину з місця та з розбігу (з
вістані 10-12 м). Повторити 6 разів.
Метод: поточно-груповий.
III. Заключна частина
Спокійна ходьба.
48
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей п'ятирічного віку)
Завдання: вчити дітей відбивати м'яч від підлоги правою й лівою руками
не менш як 5 разів, закріпити вміння зберігати рівновагу під час ходьби по
канату з мішечком на долоні витягнутої вперед руки; удосконалювати:
стрибки на обох ногах через предмети (обруч), вміння одночасно відштовхуватися обома ногами, узгоджувати рухи рук і ніг, м'яке приземлення; розвивати швидкість, вміння орієнтуватися в просторі, рівновагу; виховувати
витримку, організованість.
Фізкультурний інвентар: 6 канатів (завдовжки 3,5 м), м'ячі - відповідно до
кількості дітей, 12 обручів, мішечки - відповідно до кількісті дітей.
Хід заняття
/. Вступна частина
Ходьба один за одним зі зміною темпу (на носках, на п'ятках), легкий біг зі
зміною напрямку за умовним сигналом (ЗО с), ходьба (2-5 хв).
//. Основна частина
Загальнорозвивальні вправи.
1. Піднімання рук в боки, догори. В. п. — ноги разом, руки внизу. Лічба: 1
- руки в боки; 2 - руки догори, потягнутись за руками; 3 - руки в боки; 4 - в. п.
Повторити 6 разів.
2. Піднімання рук вперед, назад. В. п. - ноги нарізно, руки внизу. Лічба: 1 права рука вперед, ліва назад; 2 - в. п.; 3-4 - зміна положення рук. Повторити 6
разів.
3. Нахили тулуба в сторони. В. п. - стоячи навколішки, руки в боки. Лічба:
1 - нахил праворуч (видих); 2 - в. п. (вдих); 3 - нахил ліворуч (видих); 4 - в. п.
(вдих). Повторити 6 разів.
4. Вправи на розслаблення. В. п. - сидячи, руки опущені, ноги на підлозі,
очі заплющені.
5. Нахили вперед. В. п. - стоячи, ноги на ширині плечей, руки внизу. Лічба:
1 - нахил вперед, руки в боки; 2 - в. п. Повторити 8 разів.
6. Присідання. В. п. - п'яти разом, носки нарізно, руки на поясі. Лічба: 1 присісти, руки розвести в сторони; 2 - в. п. Повторити 8 разів.
7. Стрибки боком через канат. В. п. - ноги разом, руки на поясі. Лічба: 1 стрибок через канат праворуч; 2 — в. п.; З — стрибок ліворуч; 4 - в. п.
Виконати 8 стрибків, походити, потім знову 8 стрибків.
8. Вправи на відновлення дихання.
Основні рухи.
Відбивання м'яча об землю правою й лівою рукою не менш як 6 разів
поспіль кожною (3 підходи). Виконувати фронтально.
Ходьба по канату з мішечком на голові з переступанням через предмети.
Стрибки з обруча в обруч. Обручі розташувати по колу. Виконати поточно
(4 кола).
Рухлива гра "Яструб".
Яструб (українська народна
рухлива гра)
Мета: закріплювати вміння шикуватися у колону, взявши одне одного за
пояс або плечі; розвивати спритність; виховувати обов'язковість у виконані
правил гри.
Хід гри
Усі, крім Яструба, утворюють колону, взявши одне одного за пояс або за
плечі. Направляючий запитує Яструба, який стоїть перед ним:
- Тобі кого треба? Останнього!
- То лови його!
Яструб кидається до останнього, який намагається втекти в протилежний
бік колони і стати направляючим. Відбігати від колони далі як на п'ять кроків
заборонено. Спійманий стає Яструбом, а колишній Яструб - направляючим.
Повторити 4 рази.
III. Заключна частина
Ходьба в повільному темпі.
Конспект фізкультурного заняття
(ДЛЯ дітей п'ятирічного віку)
Завдання: продовжувати вчити дітей ходити в колоні, дотримуючи дистанції; зміцнювати зв'язки й дрібні м'язи ніг при виконанні коригувальних
вправ; вчити дітей ритмічно виконувати вправи з обручами, лазити по гімнастичній стінці (заввишки 2 м) змінним кроком; удосконалювати вміння:
м'яко приземлюватися під час стрибків у довжину, орієнтуватися в просторі
під час гри "Зайчик"; розвивати дихальну систему, швидкість реакції та
усвідомлене володіння рухами.
Фізкультурний інвентар: гімнастична стінка, 5 кубів (заввишки 20 см),
обручі для кожної дитини.
49
Хід заняття /.
Вступна частина
Ходьба. Ходьба зі змінним темпом, ходьба з високим підніманням ніг (як
чапля). Біг в середньому темпі, ходьба. //. Основна частина Комплекс
загальнорозвивальних вправ (з обручем).
1. Піднімання рук уперед, угору. В. п. - ноги нарізно, обруч внизу, хват за
середину з боків. Лічба: 1 -2 - руки паралельно до підлоги, обруч відвести
вперед перед собою; 3-4 - в. п. Повторити 6 разів.
2. Нахили тулуба в сторони. В. п. - сидячи в обручі, ноги навхрест, руки
замкнені за спиною. Лічба: 1-2 - нахил праворуч, доторкнутися до підлоги
правим ліктем; 3-4 - в. п. Те саме з лівої руки. Повторити 6 разів. Покласти
обручі.
3. Вправи на розслаблення м 'язів (сидячи на підлозі).
4. Нахили тулуба вперед. В. п. - сидячи на п'ятках, обруч перед грудьми.
Лічба: 1-2 — нахил уперед, покласти обруч; 3-4 - в. п. (вдих). Повторити 8
разів.
5. Присідання. В. п. - ноги нарізно, встати в обруч, який лежить на підлозі.
Лічба: 1 — присісти, взяти обруч; 2 - вирівнятися; 3 - перехопити обруч,
підняти догори; 4 - обруч до плечей, зробити перехват руками, покласти.
Стежити за переміщенням обруча. Повторити 8 разів.
6. Стрибки на двох ногах по колу. В. п. - стоячи за обручем, руки на поясі.
Двічі обійти обруч стрибками на двох ногах. Повторити 8 разів.
7. Вправи на відновлення дихання. Підняти руки через боки догори,
глибокий вдих, опустити руки, розслабитися, видих. Повторити 6 разів.
Ходьба у середньому темпі. Шикування в колону по два (розподіл на 2 групи).
Основні рухи.
1. Лазіння по гімнастичній стінці. Діти першої групи піднімаються на
висоту 2 м, по черзі роблять перехват перекладини руками й переставляють
ноги. Поточне виконання. Повторити 4 рази.
2. Стрибки. Діти другої підгрупи стрибають у глибину з кубів (25 см).
Виконувати 2 стрибки поспіль. Одночасно стрибають 5 дітей. Повторити 6 разів.
3. Гра "Зайчик".
Зайчик
(українська народна рухлива гра) Мета: вчити дітей
поєднувати загальнорозвивальні гімнастичні вправи з танцювальними;
розвивати кмітливість, спритність; виховувати інтерес до рухливих ігор.
Хід гри Зайчик стає в середину кола, береться
за голову і робить хворобливий вигляд. Діти рухаються по колу і співають:
Ішов, ішов зайчик по воду, Та й вдарився чолом
у воду. (Рух і спів прискорюють.)
Котрі були в батенька, Котрі були в матінки, На базар ходили, Ніженьки
помили. То в ті, то в ті ворота — А наші ворота позамиканії, Жовтим піском
позасипанії. На кінець пісні всі танцюють, в тому числі і Заєць, аж раптом
вибравши момент, він пробивається крізь коло - "ланцюг", а всі його і ловлять.
Хто спіймає - стає Зайцем, і гра повторюється. Повторити тричі. III. Заключна
частина Заключна ходьба.
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей п'ятирічного віку)
Завдання: тренувати дітей у стрибках на м'якій поверхні, прокочування
обруча у ворота; удосконалювати вміння плазувати поміж рейок драбинибашти боком, бігу; розвивати швидкість, спритність; виховувати вміння діяти
спільно.
Фізкультурний інвентар: колода, м'які куби, башта, обручі, м'яке покриття для стрибків.
50
Хід заняття
I. Вступна частина.
Під слова "Вийшла курочка гуляти" діти-"курчата" заходять на майданчик,
попереду - "курочка" (дівчинка з підготовчої групи у вбранні курочки).
Ходьба з високим підніманням колін (переступання через каміння, йдуть на
носках, тягнуться до сонечка), підскоки. Гра "Яструб і курчата".
Яструб і курчата
Мета: вчити дітей прислухатися до слів дорослого та виконувати відповідні рухи; виховувати доброзичливе ставлення один до одного.
Хід гри
Вихователь: По доріжці курочка ходила, маленьких діточок учила: "Підніміть крильця, усміхніться, сонечку ясному поклоніться. Не сваріться, помиріться, пострибайте весело, покрутіться. Мої любі діти, грайтеся, розбігайтеся! А як буде яструб близько - до мене збігайтеся". (Діти виконують рухи
за текстом.)
II. Основна частина
Загальнорозвивальні вправи.
1. "Сонечко світить високо в небі". В. п. - основна стійка, руки замкнені
перед грудьми. Підняти руки догори, широко розставити пальці. Повторити 6
разів.
2. "Доженемо жучка". В. п. - основна стійка, руки внизу. Піднімати руки
в боки з рухами кистей рук догори, вниз. Повторити 6 разів.
3. "Курчата зернятка дзьобають ". В. п. - ноги на ширині ступні, руки
внизу. Присідання, пальцями рук імітувати рухи дзьобів курчат. Повторити 6
разів.
4. "Курчата п 'ють водичку". В. п. - ноги на ширині ступні, руки на поясі.
Нахили тулуба вперед, під час нахилу - видих. Повторити 8 разів.
5. Стрибки на одній нозі з поворотом навколо себе. В. п. - ноги на ширині
ступні, руки на поясі. Повторити 10 разів.
6. "Курчата дзьобають". В. п. - ноги на ширині ступні, руки опущені.
Піднімати руки догори, промовляючи "пі-пі-пі..." Повторити 6 разів.
Основні рухи.
Діти йдуть за "куркою" гуляти (на смугу перешкод): ходьба по колоді з
переступанням через куби; стрибки в глибину; повзання поміж рейок; прокочування обруча у ворота; ходьба по нахиленій дошці; вилізання на пліт,
стрибки по м'якій поверхні. Повторити цикл рухів 4 рази.
Рухлива гра "Лисиця і Заєць ".
Лисиця і Заєць
(українська народна рухлива гра)
Мета: вчіїти дітей шикуватися парами та створювати коло, бігати по колу;
розвивати спритність, швидкість, кмітливість, увагу; виховувати уважність до
друзів.
Хід гри
Діти стають попарно в різних кінцях майданчика, обличчям один до одного, взявшись за руки. Одного вибирають Зайцем, другого - Лисицею. Заєць
ховається від Лисиці, поспішає до "нори", стає спиною до одного з гравців.
Той стає Зайцем і тікає, так само хоче стати в середину іншої пари. Тим часом Лисиця намагається його піймати. Пійманий стає Лисицею, а Лисиця -Зайцем. Гра повторюється.
III. Заключна частина
Курочка кличе курчат в коло.
Танок-гра "Сонечко" Є. Карганової, муз. Є. Тілічеєвої.
Діти-"курчата" слідом за куркою обходять залу і йдуть.
Українська народна рухлива гра "У коло". Повторити 2 рази.
У коло (українська народна
рухлива гра)
Мета: вчити дітей діяти спільно під час ходьби по колу, бути сильними і
витривалими; розвивати зосередженість на діях, спритність у процесі ходьби;
виховувати чутливість до однолітків.
Хід гри
Малюють коло діаметром їм. Гравці стають навколо нього, беруться за
руки. За командою ведучого всі починають рухатися, намагаючись затягнути
когось у середину кола. Той, хто переступить лінію, вибуває з гри. Так триває
до тих пір, доки залишиться один гравець. Він і стає переможцем.
Конспект фізкультурного заняття
(ДЛЯ дітей шестирічного віку)
Завдання: удосконалювати вміння дітей стрибати через коротку скакалку,
утримувати рівновагу з різноманітним положенням рук; тренувати в лазінні по
гімнастичній стінці різноманітними способами, в киданні м'яча об стіну обома
руками знизу, в стрибках у довжину з розбігу; розвивати координацію рухів,
швидкість реакції, кмітливість, слухову та зорову увагу.
51
Фізкультурний інвентар: м'ячі діаметром 10-12 см, короткі скакалки,
гімнастична стінка, яма для стрибків, пеньки, шини, мотузка.
Хід заняття
I. Вступна частина
Шикування в колону по двоє. Ходьба в колонах назустріч один одному,
шикування парами. Ходьба перекочуванням з п'ятки на носок, ходьба
навприсядки, боковий галоп, бігунець (біг із закиданням гомілки назад), біг
звичайний, врозтіч.
II. Основна частина
Комплекс ритмічної гімнастики.
(Усупроводі пісні "Раз-два", музика Д. Львова-Компанейця, слова В. Вікторова.)
Вільне розміщення дітей на майданчику.
1. В. п. - руки до плечей, ноги на ширині плечей. Піднімання рук догори.
Повторити 8 разів.
2. В. п. - руки на поясі, ноги на ширині плечей. Нахили тулуба в сторони.
Повторити 8 разів.
3. Ходьба на місці (15 с).
4. В. п. - основна стійка. Піднімання рук в сторони. Повторити 8 разів.
5. В. п. - основна стійка. Руки на поясі. Звести лікті попереду, відвести їх
назад. Повторити 8 разів.
6. В. п. - ноги на ширині ступні, руки внизу. По черзі піднімати ноги,
зігнуті в колінах до грудей. Повторити 10 разів.
7. В. п. - руки зігнуті в ліктях перед грудьми, ноги на ширині ступні.
Присідання. Повторити 12 разів.
8. В. п. - основна стійка, руки за спиною. По черзі піднімати прямі ноги
вперед. Повторити 12 разів.
9. В. п. - основна стійка, руки на поясі. Стрибки на обох ногах.
Вправи на відновлення дихання "Регулювальник".
Вправи для м'язів обличчя "Запасливий хом'ячок", "Паща лева".
Основні рухи.
Спосіб організації дітей - змінний.
Перша підгрупа - стрибки в довжину (130 см) з розбігу (6-8 м) - тричі. Друга
підгрупа - кидають м'яч об стіну обома руками знизу, ловлять його після
додаткового завдання (оплеск, поворот) - 5 разів.
Третя підгрупа — стрибки через довгу скакалку різними способами — 4 рази.
Четверта підгрупа — ходьба по пеньках і шинах, лазіння по гімнастичній
стінці з виконанням руху "риба пливе", біг широким кроком - 4 рази.
Рухлива грузинська гра "Гра в жабок (Бакакоба) ".
Гра в жабок (Бакакоба)
(грузинська народна рухлива гра)
Мета: удосконалювати стрибки на двох ногах, біг врозтіч; вчити поєднувати рухи (стрибки, біг); розвивати увагу, спритність, швидкість; виховувати сміливість.
Хід гри
На майданчику креслять коло діаметром 3-4 м, від якого на відстані 6-8 м
позначається будинок. Гравців об'єднують у дві команди по 6-8 дітей. На
головах гравців першої команди шапочки - це жабки. Гравці другої команди
вільно розташовуються за лінією кола, намагаються зняти з них шапки і
донести їх до будиночка (використовуючи обманні рухи). Якщо їм це
вдається, то їм зараховують стільки очок, скільки шапок вони зняли. У іншому
випадку очки отримує друга команда. Кожні 3-4 хвилини команди міняються
місцями.
Правила гри. Жабкам не дозволяється виходити за межі кола до тих пір,
поки з них не знімуть шапки. За колом жабки наздоганяють втікачів звичайним бігом. Знімати шапки дозволяється із кількох жабок.
Повторити тричі.
77/. Заключна частина
Дидактична гра "Щоросте в саду, на городі, в полі?"
Кинути й зловити м'яч, називаючи овочі, фрукти, злаки.
Гру повторити двічі.
Спокійна ходьба.
Конспект фізкультурного заняття
"Подорож до міста веселих ляльок"
(ДЛЯ ДІТЄЙ шестирічного віку)
Завдання: закріплювати в дітей навички ходьби: з високим підніманням
колін, бігу спиною вперед, стрибків у довжину з розбігу (поштовх однією
ногою), у повзанні на передпліччях і колінах, в лазінні по гімнастичній стінці,
перелізанні з прольоту на проліт, метання в горизонтальну ціль правою і лівою
руками, пролізання в обруч правим та лівим боком, ходьби по рейках драбини,
піднятої заввишки 45 см (руки за головою); розвивати спритність, окомір,
швидкість.
52
Фізкультурний інвентар: гімнастична стінка, обручі, мішечки.
Хід заняття /.
Вступна частина
Ходьба з високим підніманням колін. Біг "змійкою"; ходьба приставнимТфоком. Діти
потрапляють на "казкову" галявину, де їх зустрічає Мальвіна, яка запрошує
зайнятися ритмічною гімнастикою. II. Основна частина Комплекс
ритмічної гімнастики.
1. В. п. - ноги на ширині ступні. Поперемінне піднімання рук уперед. Повторити 6 разів.
2. В. п. - основна стійка. Оберти головою за та проти годинникової стрілки.
Повторити 6 разів.
3. В. п. - ноги на ширині ступні. Піднімання плечей угору-вниз. Повторити
7 разів.
4. В. п. - основна стійка. Повороти тулуба в сторони (на ступнях). Повторити 7 разів.
5. В. п. - ноги розставлені на ширині ступні. Нахили в сторони, руки в сторони
("Вітряк"). Повторити 8 разів.
6. В. п. - стоячи навколішках, руки на поясі. Махи ногами в сторони (ліворуч,
праворуч). Повторити 10 разів.
7. Біг на місці (45 с).
8. Масаж рук, грудей, живота (40 с).
9. Мімічні вправи для обличчя. В. п. - сидячи. Насупити брови, усміхнутися,
скривитися тощо (1 хв).
Подолання дітьми перешкод, щоб потрапити в місто веселих ляльок
(Усі вправи повторюють двічі.)
1. Стрибки в довжину з розбігу.
2. Ходьба по пеньках.
3. Проповзання тунелем.
4. Лазіння по гімнастичній стінці з прольоту в проліт (опускання вниз з
драбини на руках).
5. Метання "чарівних мішечків" у горизонтальну ціль правою й лівою руками.
6. Повзання прямо в обруч, грудьми вперед.
7. Проповзання під дугами правим та лівим боком (по черзі).
8. Переступання по рейках драбини, піднятої заввишки 40-50 см (руки за
головою).
9. Ходьба по доріжці з піском, змінюючи положення рук.
10. Ходьба по лавці з переступанням через предмети (заввишки 10-15 см,
руки попереду).
11. Переступання з грудки на грудку (відстань до 50 см).
12. Лазіння рукоходом, лазіння по драбині.
13. Лазіння по канату та канатній драбині.
Черепаха Тортіла дякує дітям за сміливість та вручає золотий ключик від
міста веселих ляльок. Галявина ігор.
Діти на ракеті потрапляють на "Галявину ігор".
Рухлива гра "Ластівка ".
Ластівка (українська народна рухлива гра) Мета:
удосконалювати вміння та навички дітей об'єднувати рухи рук із бігом у
різних напрямках; розвивати швидкість; виховувати рішучість.
Хід гри Діти стають в два ряди обличчям один
до одного. Одна дитина залишається між рядами, підходить до когось із ряду,
кладе руку на плече з-за спини і каже:
- Ластівко, ластівко, утечеш?
-Утечу!
- Хліба напечеш?
- Напечу!
- Сама поїси? Поїм!
- Мені не даси?
-Не дам!
Ластівка тікає і бігає навколо тих, хто в рядах. Ловить Ластівку той, хто
стоїть між рядами. Якщо Ластівку спіймали, вибирають іншу і гра починається спочатку.
III. Заключна частина
Малорухлива гра "Зроби так!" Точковий масаж, мімічна гімнастика,
статичні пози. Повторити двічі.
Мешканці міста веселих ляльок пригощають дітей напоєм із трав.
53
Конспект фізкультурного заняття
(для дітей шестирічного віку)
Завдання: вчити дітей кидати м'яч через сітку один одному, продовжувати
вправляти в стрибках у висоту (не менше 35 см) з розбігу, підтягуванні на лаві
на колінах, перелізанні через набивні м'ячі; удосконалювати рівновагу під час
ходьби по канату, який лежить на підлозі зиґзаґом, приставляючи п'яту однієї
ноги до носка іншої; розвивати легкість ходьби, бігу, стрибків, витривалість та
спритність; виховувати інтерес до фізичних вправ.
Фізкультурний інвентар: стійки для стрибків, канат, набивні м'ячі (8 шт),
довга мотузка (завдовжки 10 м - 2 шт.), гімнастичні лави (2 шт.), м'ячі - відповідно
до кількості дітей, волейбольна сітка.
Хід заняття
7. Вступна частина
Ходьба по краях зали, біг зі зміною темпу (35^Ю с), ходьба перехресним
кроком навприсядки, перекочуванням з п'яти на носок, звичайна ходьба. Взяти
м'ячі. Шикування в колону по чотири.
II. Основна частина
Вправи з м 'ячами.
1. Піднімання м'яча догори з відведенням ноги назад. В. п. — основна
стійка, руки з м'ячем унизу. Лічба: 1 - руки з м'ячем підняти вгору, праву ногу
відвести назад; 2 - в. п., 3-4 - зміна положення лівої ноги. Повторити 8 разів.
2. Нахили тулуба в боки. В. п. - ноги нарізно, руки з м'ячем підняти вгору.
Лічба: 1 - нахил ліворуч; 2 - в. п.; 3-4 - те саме праворуч. Повторити 8 разів.
3. Нахили тулуба з прокочуванням м'яча вперед. В. п. - стоячи навколішках, руки з м'ячем перед грудьми. Лічба: 1-2 - нахил уперед, прокотити
м'яч; 3-4 - в. п. Повторити 8 разів.
4. Перекладання м 'яча. В. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба на
підлозі, м'яч у правій руці. Лічба: 1 - підняти праву ногу вгору, перекласти під
ногою м'яч з руки в руку; 2 - в. п., 3-4 - зміна положення. Повторити 8 разів.
5. Вправи на розслаблення. Спокійно полежати на спині із заплющеними очима.
6. Прокочуванням 'яча навколо себе. В. п. - стоячи навколішках, м'яч біля
грудей. Лічба: 1-4 - прокотити м'яч навколо себе праворуч. 1-4 - ліворуч.
Повторити 10 разів у кожен бік.
7. Підкидання м 'яча вгору. В. п. - основна стійка, м'яч біля грудей. Підкинути м'яч догори, плеснути в долоні, спіймати м'яч. Повторити 10 разів.
8. Присідання. В. п. - основна стійка, руки внизу. Лічба: 1 - присісти, м'яч
підняти над головою; 2 - в. п. Повторити 10 разів.
9. Вправи на дихання (8 циклів).
Основні рухи.
1. Стрибки у висоту (35 см) з розбігу й ходьба по канату (приставляючи
п'яту однієї ноги до носка іншої), який лежить зиґзаґом з обох боків від стійки
для стрибків. Повторити 4 рази.
2. Підтягування на лавці на колінах, переступання через набивні м'ячі,
зберігаючи рівновагу. Повторити кожен рух тричі. Рухи виконують груповим
способом.
3. Кидання м'яча один одному через сітку. Повторити 10 разів.
4. Рухлива гра "Кіт і Миша".
Кіт і Миша (українська народна рухлива гра) Мета: вчити дітей
створювати коло без зорових орієнтирів, бігати в заданому напрямку; під час
бігу виконувати рухи для м'язів рук, спини; розвивати координацію рухів;
виховувати чуйне ставлення до друзів.
Хід гри Діти беруться за руки і стають у коло, а
двоє: Кіт (хлопець) - поза колом, Миша (дівчина) — в колі. Коли діти
підіймають руки вгору, Миша тікає від Кота. Кіт намагається проскочити за
Мишею - в цей час діти опускають руки.
А до нори мишка, до нори,
А до золотої комори.
Мишка - у нірку,
А котик - за ніжку:
-Ходи сюди! А що ж то за мишка Не втече,
А що ж то за котик Не дожене!
Мишка - у нірку
А котик - за ніжку:
- Ходи сюди, ходи сюди!
54
- Якщо Котикові вдається спіймати Мишку - міняються ролями. 777.
Заключна частина
1. Ходьба в середньому темпі.
2. Хороводна гра "Подоляночка".
Подоляночка (українська народна хороводна гра) Мета: вчити
дітей сполучати такі рухи, як ходьба та біг, кружляння; діяти за сигналом
своїх товаришів або дорослого; розвивати спритність, гнучкість; виховувати
чемність до однолітків, дорослих.
Хід гри Це гра-хоровод, найбільш поширена на
Поділлі. Діти стають у коло і починають водити хоровод. За колом стоїть
дівчинка, що її називають Подоляночка (вибирають за допомогою лічилки).
Під слова пісні:
Десь тут була Подоляночка, Десь тут була Подоляночка.
(Діти йдуть по колу праворуч, а Подоляночка ліворуч.) На
слова:
Тут вона впала, До землі припала. (Діти зупиняються і піднімають з 'єднані
руки. Подоляночка вбігає в коло і присідає.)
Діти, йдучи по колу ліворуч, співають: Ой встань, ой встань,
Подоляночко, Ой встань, ой встань, Молодесенька. (Тримаючись
заруки, вони підходять до Подоляночки і відходять назад.) На слова:
Умий своє личко, Як ту скляночку, Біжи до Дунаю, візьми ту, Що скраю.
(Подоляночка імітує рухи умивання, потім підбігає до когось із дівчат у колі,
бере її за обидві руки і кружляє з нею. Після цього вони міняються ролями і гра
повторюється.)
Конспект фізкультурного заняття
(ДЛЯ ДІТЄЙ шестирічного та семирічного віку)
Завдання: учити ходити розміреним кроком, узгоджуючи рухи рук та ніг,
під час бігу енергійно відштовхуватися від підлоги; загальнорозвивальні
вправи виконувати одночасно, узгоджуючи рухи з музикою; розвивати відчуття рівноваги під час ходьби по гімнастичній лаві з переступанням через
куби; закріплювати навички відштовхування обома ногами з енергійним махом рук; м'яко приземлюватися, опускаючись на напівзігнуті ноги; виховувати
самостійність, витримку.
Фізкультурний інвентар: ракетки, лави (заввишки 35 см), куби, дуги (заввишки 40 см).
Хід заняття
I. Вступна частина
Ходьба з елементами коригувальної гімнастики. Діти ходять на носках і на
п'ятах за сигналом підняття кольорових прапорців. Біг. Шикування трійками
для виконання вправ з ракетками (2 хв).
II. Основна частина
Вправи з ракетками.
1. "Ракетка вперед ". В. п. - основна стійка, ракетка в обох руках біля
грудей. Лічба: 1 - руки з ракеткою вперед; 2 - підняти руки догори, одночасно
відвести ліву ногу назад на носок; 3 - руки з ракеткою вперед; 4 - в. п. Те саме
з правої ноги. Повторити 6 разів.
2. "Повороти". В. п. - сидячи на підлозі, ноги навхрест, ракетка перед
грудьми в обох руках. Лічба: 1 - поворот праворуч, руки з ракеткою попереду;
2 - в. п., 3-4 - те саме ліворуч. Повторити 6 разів.
3. Діставання ракеткою ніг. В. п. - лежачи на спині, ракетка в обох руках
на грудях. Лічба: 1 - витягнути руки вперед; 2 - підтягнути зігнуті ноги в
колінах, доторкнутися до ракетки; 3 - ноги опустити на підлогу; 4 - руки на
грудях. Повторити 7 разів.
4. Вправи на розслаблення. Повільно підняти руки без ракетки догори та
різко опустити вниз. Повторити 8 разів.
5. "Рибка". В. п. - лежачи на животі, руки витягнуті вперед, ракетка в
обох руках. Лічба: 1-2 - відірвати руки від підлоги, підняти ракетку, ноги від
підлоги не відривати; 3-4 - повернутися у в. п. Повторити 8 разів.
55
6. Стрибки. В. п. - ноги разом, ракетка біля грудей в обох руках. Лічба:
1 — ноги нарізно, руки вперед; 2 - в. п. Стрибки чергувати з ходьбою.
Повторити 8 разів.
7. Вправи на відновлення дихання. Повторити 6-8 разів.
Основні рухи.
Повзання під дугою. Ходьба по гімнастичній лаві з переступанням через куби
(потоковим способом). Повторити 5 разів. Рухлива гра "Ми веселі дітлахи ".
Ми веселі дітлахи Мета: удосконалювати ходьбу
та біг; вчити орієнтуватися в просторі; розвивати швидкість.
Хід гри Діти ходять по колу, промовляючи слова: Ми веселі
дітлахи, Любимо бігати й стрибати, Тож попробуй нас догнати. На кінець
промови діти розбігаються в різні сторони. Ведучий наздоганяє їх: кого
наздогнав, той вибуває з гри. Потім ведучого міняють і гра повторюється.
Повторити 4 рази. IV. Заключна частина Заключна ходьба (1 хв). Підсумок
заняття.
Конспект фізкультурного заняття
"Прогулянка до лісу"
(ДЛЯ дітей семирічного віку)
Завдання: вчити дітей ходити по гімнастичній лаві, прокочувати м'яч
обома руками; закріплювати вміння метати мішечки в горизонтальну ціль з
відстані 3-4 м; удосконалювати вміння проповзати в обруч правим та лівим
боком, повзати під дугою, лазити по гімнастичній стінці та жердині; розвивати
спритність, координацію рухів, зміцнювати опорно-руховий апарат,
удосконалювати вміння рухатися в просторі, самостійно орієнтуватися в
ньому; розвивати вміння регулювати дихання: затримувати його, правильно
дихати під час фізичного навантаження; розвивати дрібні м'язи обличчя,
використовуючи образну гру, перевтілення; закріпити склад числа в межах 10;
виховувати сміливість, уважність, уміння діяти злагоджено.
Фізкультурний інвентар: 2 лави, м'ячі, мішечки для метання, дуги, гірка,
обручі, жердина, шведська стінка, канатна драбина, картки із цифрами.
Хід заняття
Вихователь. Сьогодні ми з вами здійснимо прогулянку до лісу.
7. Вступна частина
Ходьба майданчиком під марш, звукоімітація: "Ціп-ціп, цу-ци". Біг у
колоні, боковий галоп, звичайна ходьба (2 хв).
Вихователь. Ось хитра лисиця йде! (Ходьба на носочках.) Ведмідь
вийшов із-за кущів на галявину. (Ходьба на зовнішньому та внутрішньому
боці стопи.) Підемо високою травою. (Ходьба з високим підніманням стегна.)
Гуси йдуть стежкою. (Ходьба навприсядки.)
При виконанні різноманітних видів ходьби використовують нестандартне
фізкультурне обладнання.
II. Основна частина
Загальнорозвивальні вправи (трійками) "На лісовій галявині".
1. "Простягнеморуки до сонечка". В. п. — основна стійка, руки внизу.
Лічба: 1 — підняти руки догори, узятись за руки в трійках; 2 - опустити
об'єднані руки. Повторити 8 разів.
2. "На галявині розцвіли гарні квіти ". Прогнутися назад, відставити ліву
(праву) ногу назад на носок. Повторити 8 разів.
3. "Прилетіли птахи". Нахили тулуба вперед з вихідного положення
сидячи на підлозі, руками торкатися пальців ніг. Повторити 8 разів.
4. "Жучок гріється на сонечку". В. п. - лежачи на спині. Підняти ноги
догори, руки в боки. Повторити 10 разів.
5. "Веселі Неваляйки услухаються один одному". В. п. — лежачи на
животі, руки хватом за щиколотки ніг позаду. Покачування вперед-назад.
Повторити 10 разів.
6. "Лотос " - вправа із системи йогів. Масаж м 'язів. Вихователь. А
зараз зосередьтеся і подумайте про щось приємне.
7. Вправи на розслаблення.
Вихователь. У лісі живе чимало усіляких звірів. Ось - злі тигри! Ось - веселі ведмежата! Подобається вам у лісі? Тоді потанцюйте!
8. Присідання. В. п. - п'яти разом, носки нарізно, руки внизу. Повторити 10 разів.
9. Стрибки, підскоки 24 рази, ходьба ЗО с.
10. "Цвіте тополя й пушинки летять лісом". Вправи на регулювання
дихання. Заключна ходьба.
56
Основні рухи.
(Виконують методом колового тренування.)
Діти імітують ходьбу по гілці (ходьба по гімнастичній лаві), кидають
камінці в озеро (метання мішечків у ціль), повзають під нахиленими гілками
(підлізання під дугами), залазять на дерево, ходять лісовою стежкою (ходьба
по тренажеру дла масажу ступнів), слизькою від дощу, пролізають крізь
колючі кущі (повзання через нижній отвір драбини правим і лівим боком),
лазять по звалених деревах (лазіння по вертикальній жердині).
Усі рухи повторити двічі. Ходьба 15 с.
III. Заключна частина
Вихователь. Завдяки фізкультурі ви стали міцними і сильними, але дещо
втомилися. Відпочиньте й потанцюйте.
Вихователь. А зараз пограймо у гру "Лісові цифри". Ось на галявині вже
розцвіли гарні квіти, пурхають строкаті метелики...
Складання фігур відповідно до вказаної цифри. Повторити гру двічі.
Заключна ходьба і вихід із зали під музику. (Повернення з "лісу" в дитячий
садок.)
Конспект фізкультурного заняття
(ДЛЯ ДІТЄЙ семирічного віку)
Завдання: закріплювати відчуття рівноваги, навички ходьби по лаві
приставним кроком; удосконалювати стрибки на одній нозі; вправляти в
киданні м'яча через сітку різними способами; розвивати спритність, швидкість
бігу в грі "Рибалки й риби"; під час ходьби тримати тіло в правильному
положенні; виховувати вміння діяти спільно з іншими дітьми.
Фізкультурний інвентар: м'ячі (для кожної дитини), дві лави (завширшки
15 см, завдовжки 40 см), дві стійки (для стрибків) з мотузкою.
Хід заняття /.
Всупна частина
Ходьба (50 с) та змінний біг по залі, за сигналом діти швидко займають
своє місце в колоні. Ходьба на носках, п'ятах, біг, боковий галоп. Шикування
в колону четвірками, роздавання м'ячів.
II. Основна частина Загальнорозвивальні
вправи з м'ячами.
1. Підніманням 'яча догори. В. п. - основна стійка, руки опущені. Лічба: 1 - підняти руки вгору з одночасним прогинанням спини, відставити ліву ногу назад на
носок; 2 - в. п.; 3-4 -те саме із правої ноги. Повторити 6-8 разів.
2. Нахили тулуба в сторони. В. п. - основна стійка, ноги на ширині плечей,
руки з м'ячем над головою. Лічба: 1 - нахил ліворуч; 2 - в. п.; 3-4 - те саме
праворуч. Повторити 8 разів.
3. Повороти тулуба у сторони з підніманням м 'яча догори. В. п. — ноги на
ширині плечей, руки з м'ячем опущені. Лічба: 1 - поворот тулуба ліворуч, м'яч
підняти догори; 2 - в. п.; 3-4 - повторити те саме праворуч. Повторити 8 разів.
4. Вправи на розслаблення. В. п. - ноги на ширині плечей, руки опущені. Лічба: 1 - різко підняти руки догори; 2-3-4 - повільно опустити. Повторити 10 разів.
5. Змінне піднімання ніг, зігнутих у колінах. В. п. - основна стійка, м'яч
перед грудьми. Лічба: 1 - підняти зігнуту в коліні ліву ногу, доторкнутися
м'ячем до коліна; 2 - в. п.; 3-4 - те саме з правої ноги. Повторити 10 разів.
6. Нахили тулуба вперед. В. п. - ноги на ширині плечей, руки з м'ячем
опущені. Лічба: 1 - підняти м'яч над головою; 2 - нахилити тулуб уперед, м'яч
на потилицю; 3 - випрямитися; 4 - в. п. Під час нахилів ноги в колінах не
згинати. Повторити 10 разів.
7. Присідання. В. п. - п'яти разом, носки нарізно, руки опущені. Під час
присідання руки піднімати догори. Повторити 10 разів.
8. Стрибки. В. п. - м'яч між ступнями, руки на поясі. Стрибки на місці,
дихання рівномірне. Повторити 10-12 разів.
9. Вправи на дихання. В. п. - ноги на ширині ступні, руки опущені. Лічба: 1
- різко підняти м'яч догори; 2-3-4 - повільно опустити, покласти м'яч на
підлогу. Повторити 6 разів.
Основні рухи.
1. Перекидання м'яча. Дві команди дітей стають уздовж натягнутої
мотузки один проти одного. М'яч кидають різними способами: знизу, від
грудей, з-за голови. Піймавши м'яч, партнер повертає його тим самим
способом. Повторити 4 рази.
2. Вправи на рівновагу. Дві шеренги дітей, беруться за руки і йдуть приставним боковим кроком по паралельно розміщених гімнастичних лавах; опустивши руки, стрибають, потім виконують стрибки по черзі на лівій та правій ногах із просуванням уперед. Міняються з партнером місцями на лавах, щоб виконати приставний крок іншим боком, повторюють вправу ще раз. Повторити 4 рази.
57
Рухлива гра "Рибалки".
Рибалки
Мета: розвивати різноманітні м'язові групи дітей (рук, спини, хребта),
спритність; учити погоджувати виконання загальнорозвивальних вправ; виховувати уважне ставлення до однолітків.
Хід гри
Гравці стають в коло. Вони - рибалки. Ведучий показує їм рухи рибалок:
тягнуть, лагодять сітки, виймають рибу, гребуть веслами.
Правила гри. Хто з гравців повторює рухи неправильно, той вибуває з гри.
Повторити 4-5 разів.
777. Заключна частина
Заключна ходьба "змійкою" по залі (1 хв).
Конспект фізкультурного заняття
(ДЛЯ ДІТЄЙ семирічного віку)
Завдання: закріплювати в дітей уміння пролізати в обруч грудьми вперед,
лівим та правим боком; стрибати в довжину (80-90 см) з місця та м'яко
приземлюватися; ходити по гімнастичній лаві назустріч один одному та
розходитися на середині, тримаючи партнера за плечі; кидати мішечки з піском
у горизонтальну ціль правою й лівою руками способом з-за спини через плече";
розвивати швидкість, відчуття рівноваги, окомір; виховувати витримку.
Фізкультурний інвентар: обручі - відповідно до кількості дітей, гімнастична лава, мішечки (по 4 на кожну групу дітей).
Хід заняття
7. Вступна частина
Шикування в колону по одному. Шикування парами (роздати обручі).
Ходьба парами, не тримаючись за руки. За сигналом червоного прапорця
поворот навколо. За сигналом жовтого - зупинка. Ходьба з переступанням в
обручі. Біг підтюпцем. Шикування в чотири ланки.
77. Основна частина
Загальнорозвивальні вправи з обручами (в парах).
1. "Ті, що ріжуть дрова". В. п. - ноги на ширині плечей, обличчям один до одно
го, одночасно тримати вертикально свій обруч і обруч товариша Лічба: 1 - поворот
тулуба ліворуч; 2 - в. п. Те саме в інший бік. Повторити 8-Ю разів.
2. "Подивись на товариша". В. п. - лежачи на животі обличчям один до
одного, руки з обручем витягнуті вперед, обруч на підлозі. Лічба: 1 - поста-
вити обруч вертикально, підняти плечі й голову, подивитись в обруч на товариша; 2 - в. п. Повторити 8 разів.
3. Вправи на розслаблення. Виконувати, лежачи на підлозі.
4. "Просунь ногу в обруч ". В. п. - лежачи на спині, обруч тримати обома
руками. Лічба: 1 - підняти руки з обручем вперед, обруч вертикально,
просунути ноги в обруч; 2 - в. п. Повторити 8 разів.
5. "Будь уважним!" В. п. - основна стійка, руки на поясі. Лічба: 1-4 пройти по обручу праворуч, зберігаючи правильну поставу. Те саме повторити
ліворуч. Повторити 10 разів.
6. Стрибки. В. п. - ноги разом, руки на поясі, стати в середині обруча,
який лежить на підлозі. Стрибки з обруча чергувати з ходьбою. Виконати 2
рази по 12 стрибків.
7. Вправи на відновлення дихання.
Основні рухи (метод "колового" тренування).
1. Повзання на передпліччях і колінах через ряд вертикально поставлених
обручів (прямо, лівим та правим боком). Повторити 2-3 рази.
2. Стрибки в довжину з місця (відстань ЗО см), з обруча в обруч, м'яко
приземлюватися. Повторити 3 рази.
3. Кидання торбинок з піском у горизонтальну ціль з відстані 3-5 м.
Завдання - попасти в обруч, який лежить на підлозі, способом "з-за спини,
через плече". Повторити 3 рази.
4. Рівновага. Ходьба по гімнастичній лаві назустріч один одному. Розійтись на середині, тримаючи один одного за плечі. Повторити 3 рази.
Рухлива гра "Вовк і коза " .
Вовк і коза (українська народна рухлива гра) Мета:
удосконалювати вміння та навички дітей одночасно виконувати декілька
рухових дій у процесі ходьби по колу: піднімати та опускати руки всім
одноразово за зовнішнім сигналом, яким є рух "вовка"; розвивати м'язові
відчуття, сприймання, увагу, пам'ять; учити діяти швидко, спритно виконувати
правила гри; виховувати у грі доброзичливість до однолітків: не штовхатись,
не кричати.
Хід гри Діти обирають "вовка" і "козу", решта "пастухи". Узявшись за руки,
"пастухи" рухаються по колу. "Вовк" має піймати "козу", яка знаходиться в
"колі". Потрапити туди "вовк" може тільки через "ворота" (їх утворюють двоє
гравців, що рухаються по колу з піднятими руками). Гравці навмисне
заманюють
58
чиї? '
—
ая
"вовка", піднімаючи руки, а тільки-но він хоче вскочити у "ворота", опускають
їх. Якщо "вовк" піймає "козу", вона стає "вовком", "козою" — хтось з гравців,
які пропустили "вовка", а "вовк" - "пастухом". Повторити двічі. III. Заключна
частина Малорухлива гра "Качечка".
Качечка (українська народна рухлива гра) Мета: закріплювати
вміння та навички дітей стояти колом, тримаючись за руки та входити парами
у ворота; розвивати плавні рухи, гнучкість; виховувати в дітей бажання діяти
спільно.
Хід гри Діти стоять колом, тримаючись за
руки. Качечка поза колом. Дорослий співає:
Ду-ду-ду-ду - дудочка, Ду-ду-ду-ду! Ой заграла дудочка В нашому саду. Під
спів діти йдуть в одну сторону, а Качечка - в протилежну. Дорослий: Аж пливе
білесенька качка по воді, Хто це так гарнесенько грає на дуді? Двоє дітей з
кола утворюють ворота. Качка з каченятами входить у коло, вдаючи, що
пливуть одне за одним, наче загрібають лапками воду.
Конспект фізкультурного заняття
"Малі олімпійські ігри"
(ДЛЯ ДІТЄЙ семирічного віку)
Завдання: закріплювати вміння ходити приставним боковим кроком по
канату; підтягуватися на руках по гімнастичній лаві; вправлятися в стрибках з
обруча в обруч; у перетягуванні канату; вдосконалювати навички метання в
горизонтальну ціль; у дидактичних іграх закріпити знання про геометричні
фігури, навички лічби.
Фізкультурний інвентар: три канати, три гімнастичні лави, 9 обручів, З
прапорці, фланелеграф, плоскі геометричні фігури, 3 мішечки, конверти з
різними геометричними фігурами, картки із цифрами, 3 м'ячі, горизонтальна
стійка.
Хід заняття /.
Вступна частина
Ходьба один за одним чітким кроком. Ходьба звивистою стежкою. Вправи
на увагу: 1-2 - оберт праворуч, 3-4 - стрибок на місці. Біг у середньому темпі
("бігуни"), ходьба. Шикування трійками, розподіл на 3 команди. Командам
дають назви, обирають журі.
//. Основна частина
Гра-естафета. Повторити 3 рази.
л
ходьба боком приставним кроком по канату;
х
підтягування на руках по гімнастичній лаві;
х
стрибки з обруча в обруч до прапорця - назад бігом;
л
пробігти в обруч, який котиться;
х
естафета з мішками (стрибки в мішках до прапорців);
ж
перетягування канату;
х
конкурс капітанів - кидання м'яча в горизонтальну ціль;
х
естафета "Потяг". Учасник біжить до вказаного місця, бере наступного
гравця, і так по черзі - всю команду. Перемагає команда, яка першою повернеться на місце старту.
Між іграми-естафетами, доки підбивають підсумки кожної з них, проводять ігри "Якщо хтось знає, хай далі лічить", "Назви цифри послідовно",
рухливу гру "Голубка".
Голубка (українська народна
рухлива гра)
Мета: вчити дітей поєднувати ходьбу з танцювальними рухами; розвивати почуття ритму; виховувати почуття радості, задоволення.
Хід гри
Всі діти стають у коло. Дівчинка - Голубка (або хлопчик - Леґінь) у колі. Діти
йдуть по колу, співаючи:
Ми голубку (легіня) ізловили, І
довкола обступили. Ой, голубко
(леґіню), чого тужиш? Вибирай кого
любиш!
Голубка або Леґінь вибирають собі пару і в середині кола танцюють. (Гру проводять один раз.)
НІ. Заключна частина
Заключне слово журі. Нагородження учасників ігор. Спокійна ходьба по
колу.
59
Конспект фізкультурного заняття
"Подорож у Країну казок"
(для дітей семирічного віку)
Завдання: закріпити навички ходьби в колоні, ходьби приставним кроком,
з високим підніманням колін; удосконалювати вміння ходити по гімнастичній
лаві, переступати невеликі предмети; стрибати в глибину з лави; метати
мішечки у вертикальну ціль, плазувати на животі на гімнастичній лаві,
підтягуючись на руках; тренуватися в бігові з перенесенням предметів на
вказане місце, перетягуванні канату.
Фізкультурний інвентар: 2 гімнастичні лави, 5 кубів, гумовий килим,
шишки (відповідно до кількості дітей), нестандартне обладнання - дерево з
дуплом, канат.
Хід заняття
і. Вступна частина
1. Ходьба в колоні по одному. (Діти вирушають до Країни казок.) Ходьба
приставним кроком "вузькою лісовою стежкою". Спокійна ходьба. Діти
зустрічають зайчика (дитина в шапочці з вушками). Заєць-хвалько розмовляє з
дітьми. Заєць вказує дітям дорогу до Країни казок.
/7. Основна частина. Загальнорозвивальні вправи
1. Стрибки на обох ногах з просуванням уперед. (Виконують усі діти.)
Дітей кличе на допомогу Дюймовочка. (Біг у колоні.) Вона просить дітей
урятувати її від Жаби-мами й Жаби-сина. (Діти виконують плавні рухи руками
- "підганяють воду в річці".) Дюймовочка дякує дітям за допомогу й каже, що
до Країни казок вони потраплять лише тоді, коли добре розімнуть м'язи.
2. Діти виконують комплекс вправ з ритмічної гімнастики. (Нахили головою праворуч-ліворуч; розведення рук у боки, присідання, "пружина " з поворотами.) Повторити кожну вправу по 8 разів.
3. З-за ширми з'являється Баба-Яга (дорослий). Баба-Яга просить дітей,
щоб і її взяли до Країни казок, обіцяє бути доброю й гарно поводитися. Діти
погоджуються взяти її із собою.
4. Подолання перешкод: ходьба по гімнастичній лаві з переступанням
через куби; стрибки в глибину; кидання шишок в "дупло чарівного дерева";
плазування на животі по "стовбуру дерева, яке впало" (гімнастична лава); біг з
перенесенням предметів (квітів) у інше місце.
5. Чутно плач Ріпки, яка скаржиться на те, що її нікому витягнути із землі.
Діти допомагають Ріпці (тягнуть канат). Ріпка дякує дітям за допомогу, БабаЯга хвалить їх та просить намалювати улюблених казкових героїв.
6. Індивідуальна самостійна робота дітей.
7. Рухлива гра "Соловейко".
Соловейко (українська народна рухлива гра) Мета:
удосконалювати ходьбу по колу вліво, вправо; розвивати координацію рухів
під час ходьби; виховувати інтерес до рухливих народних ігор.
Хід гри Діти, взявшись за руки, стають у коло,
а Соловейко - посеред кола. Співаючи, йдуть то вправо, то вліво. Коли
співають останній рядок, Соловейко показує, як сіють мак, і все інше, про що
співається.
- Соловеєчку, сватку, сватку, Чи
бував же ти в нашім садку? Чи
бачив же ти, як мак сіють?
- Ой так, ой так, ой так сіють мак.
- Соловеєчку, сватку, сватку, Чи
бував же ти в нашім садку? Чи
бачив же ти, як рвуть мак?
- Ой так, ой так, ой так рвуть мак.
- Соловейчику, сватку, сватку, Чи
бував же ти в нашім садку? Чи
бачив же ти, як їдять мак?
- Ой так, ой так, ой так їдять мак.
III. Заключна частина
Заключна ходьба в спокійному темпі.
60
Конспект фізкультурного
заняття для хлопчиків
"Ми - козачата"
(для дітей семирічного віку)
Завдання: вчити дітей різновидам ходьби різними способами (спиною
вперед, ходьба, як "каракатиця" - обпертися руками позаду тулуба і просуватися спиною вперед); закріпити вміння фігурної ходьби: протиходом,
схрещення, злиття; тренувати дітей у стрибках у висоту, відштовхуючись
обома ногами; у віджиманні від підлоги; у вправах, які виконують у парах,
розвивати силу рук, ніг, спини, спритність та швидкість під час проведення
естафет; виховувати інтерес до занять фізкультурою.
Фізкультурний інвентар: гімнастичні палиці, гімнастичні мати за кількістю дітей, "бук" - короткі палиці, "мурашник".
Хід заняття
Вихователь. Діти! Сьогодні ви - козачата. Тож вирушаймо в похід до
острова Хортиця. Вперед!
/. Вступна частина
Ходьба в колоні по одному. Діти співають пісню про козачат.
Вихователь. Гарно співаєте. Козачата, покажіть, як ви можете гарно
марширувати.
Ходьба парами від середини - протиходом (ліворуч, праворуч), схрещення,
злиття.
Вихователь. Ми вже майже поруч із Запорізькою Січчю. Там простір від
краю до краю. Народилася там, плекалася козацька воля.
"Ледь помітна вузенька стежка ". Ходьба на носках.
"А зараз висока трава". Ходьба з високим підніманням колін.
"Розбіглись павучки". Обпертись на руки позаду тулуба, ходьба спиною
вперед.
Вихователь. Сіра хмара закрила сонце. Нам потрібно поспішати, щоб нас
не намочив дощ.
Біг ("змійкою", боковий галоп з високим підніманням стегна).
Вихователь. Вітер розігнав хмари, і знову сонячні промінці купаються в
Дніпровських хвилях, а ми з вами в степу. Вітер віє-повіває, шепочеться із
землею, колише духмяні трави. Свіжий прохолодний вітерець доносить до
нас приємні солодкі пахощі різних трав. Вдихніть аромати чебрецю, м'яти,
ромашки, запах гіркуватого полину. Нехай цілющі аромати пробуджують у
вас добрі почуття, радість, задоволення і спокій.
Вправи на відновлення дихання.
Вихователь. А зараз нам потрібно розім'яти м'язи, тому що ми гратимемо в
ті ігри, у які любили грати козаки. Шикуйтесь парами. Покажіть, як ви можете
злагоджено діяти в парах, коли виконуєте вправи.
/і. Основна частина
Загальнорозвивальні вправи.
1. "Упирання ". В. п. - основна стійка, долоні торкаються долонь това
риша. Згинання та розгинання рук, стоячи обличчям один до одного. Повто
рити 8 разів.
2. Пружні нахили вперед. В. п. - ноги на ширині ступні, руки на плечах
товариша, стояти обличчям один до одного. Повторити 8-10 разів.
3. "Плуг". В. п. - лягти на спину головою один до одного, узятись за руки.
1-2 - підняти ноги догори, відвести за голову й торкнутися ніг товариша; 3-4 в. п. Повторити 10 разів.
4. "Тачка ". Ходьба на руках за допомогою товариша. Повторити 2 рази.
5. "Кенгуру". Стрибки на обох ногах із просуванням уперед. Повторити 10
разів.
6. Спокійна ходьба. Вправи на відновлення дихання.
7. Згинання та розгинання рук, лежачи на підлозі (віджимання). Повторити
5 разів.
8. "Ножиці". Лежачи на спині, одночасно піднімати руки й ноги. По
вторити 5 разів.
Змагання - "Тягнемо бука".
Діти сідають на підлогу один навпроти одного. Обпираються підошвами
ніг і тягнуть почергово кожен на себе палицю (1 хв).
Гра "Бій півнів"
Вихователь. Козаки інколи бували й забіяками, через те й любили гру "Бій
півнів".
Діти зі схрещеними за спиною руками стрибають по колу на одній нозі й
намагаються плечем виштовхнути за коло товариша. Повторити тричі.
Вправи на розслаблення.
Вихователь. Послухайте, як співають солов'ї, кує зозуля.
Сонце гріє, вітер віє з лану на долину. Торкне
воду, вербу хилить, згинає калину.
61
(Імітація мімікою й рухами дій, що описані у вірші.)
Вихователь. Відпочили? А зараз команди змагатимуться.
Естафета з палицями й стрибками.
Дитина біжить з гімнастичною палицею, оббігає "мурашник", "повертається до команди, стає ліворуч. Далі палицю за другий кінець бере товариш
з його команди. Вони нахиляються й проносять палицю через всю колону
своєї команди, діти повинні перестрибувати через палицю.
Гра "Заборонений рух".
Діти йдуть по колу й виконують вправи в русі.
III. Заключна частина
Вправи на розслаблення.
Діти роблять масаж з каштанами, слухають спів птахів, спокійно виходять
із фізкультурної зали.
Конспект фізкультурного заняття "Ми
- туристи"
(ДЛЯ ДІТЄЙ семирічного віку)
Завдання: продовжувати вчити дітей стрибати з ноги на ногу; удосконалювати лазіння по гімнастичній стінці; ознайомити дітей з поняттям "м'язи";
розвивати швидкість і спритність у рухливій грі: "Склади рюкзак"; силу в /
статичних і динамічних рухах; швидкість реакції; формувати правильну
поставу, координацію рухів, вміння діяти злагоджено.
Фізкультурний інвентар: наплічники, килимок, канат.
Хід заняття
/. Вступна частина
Вихователь. Сьогодні нас очікує цікава подорож. Пригадайте, як називають людей, які беруть із собою в похід рюкзаки й різноманітне спорядження. Правильно, це - спортсмени-туристи. Але перш, ніж іти в похід, туристи
ретельно до нього готуються. Готують спорядження, а основне - самих себе.
(Бесіда з дітьми про те, яким повинен бути турист, як він має загартовувати своє тіло. З 'ясування поняття "м 'язи "'. Які є м 'язи? Як вони функціонують? Що повинні робити діти, щоб зміцнити своїм 'язи?)
Ходьба зі згинанням та розгинанням рук у ліктях та з перехресними рухами рук (обхопити самого себе навхрест через боки за спину, за коліно). Біг
звичайний, з високим підніманням колін по діагоналі. Ходьба на відновлення
дихання. Вправи на дихання, на напруження і розслаблення м'язів "Утримай
товариша у зв'язці".
(Запитати в дітей, які м 'язи були задіяні під час допомоги товаришеві.
Бесіда про те, як треба зміцнювати свої м 'язи. Які вправи потрібні для
тренувань?)
II. Основна частина
Вправи в парах.
1. "Опір". Діти один напроти одного, руки торкаються рук товариша й
чинять опір. Повторити 10 разів.
2. В. п. - основна стійка, руки на плечах товариша, стояти обличчям один
до одного. Пружні нахили вперед. Повторити 10 разів.
3. В. п. - сісти на підлогу один навпроти одного, узятись за руки, ногами
обпертись об ноги товариша. Робити нахили по черзі, один нахиляється назад,
другий - уперед. Повторити 10 разів.
4. В. п. - діти лежать на спині головами один до одного. Піднімаючи ноги
догори, робити кроки по уявних сходинках. Повторити 8 разів.
5. В. п. - присісти, обпертися руками об підлогу, підстрибнути й відвести
праву ногу праворуч, те саме з лівої ноги. Повторити 10 разів.
6. В. п. - навприсядки обпертися руками об підлогу. Підстрибнути й відвести праву ногу назад, те саме з лівої ноги. Повторити 10 разів.
Вихователь. Діти, ви відчули себе дужими й міцними? А зараз з'ясуємо,
хто з вас швидше збере спорядження.
(Бесіда про те, що треба брати із собою в похід.)
Гра "Хто швидше збере спорядження?"
Кожна дитина повинна швидко взяти наплічник і покласти в нього канат,
килимок та інше спорядження.
Вихователь. Ось наплічники готові. Пригадаймо правило, як потрібно
піднімати наплічник, щоб не потягнути м'язи спини. (Імітація цього руху.)
Вихователь. На нашому шляху є перешкоди, які ми повинні здолати: прокотитися печерою, потім одягнути наплічник на плечі й піднятися на вершину
(гімнастична стінка). (Лазіння однойменним способом.) Повторити тричі. Опинившись на вершині, покажіть своїм друзям, що ви задоволені, помахайте їм
рукою.
Подолання стрімкої ріки по камінцях (стрибки з камінця на камінець).
62
Психогімнастика "Радість".
(Діти мімікою обличя показують своє ставлення до різних туристичних подій що відбуваються на їхньому шляху.)
III. Заключна частина
Вихователь. Зніміть наплічники, сядьте на підлогу й зігніть ноги навхрест. Розслабтесь.
Самомасаж (потерти долоні до відчуття тепла; розім'яти з обхопленням
м'язи передпліччя за годинниковою стрілкою, м'язи плеча з обхопленням,
гомілки й стопи). Застосовувати прийоми розтирання та розминання.
Вихователь. Сподобався вам наш похід? Отже, ви справжні туристи!
Сценарій спортивного свята
"Похід у Країну здоров'я"
(ДЛЯ ДІТЄЙ шестирічного та семирічного віку)
Завдання: розвивати рухову активність, швидкість, спритність та
кмітливість; виховувати дружні почуття, уважне ставлення до успіхів і невдач товаришів, створювати радісний настрій у дітей.
Спортивний майданчик святково прикрашений. У центрі - флагшток
для підняття прапора змагань.
Ведуча. Увага! Починаємо наше спортивне свято! Запрошуємо учасників змагань!
Під урочистий марш заходять учасники свята у спортивних костюмах,
з емблемами. Обидві команди шикуються одна навпроти одної. Учасники
команд обмінюються привітаннями.
Звучать фанфари, діти (2 хлопчики й 2 дівчинки) вносять прапор. На
флагштоці разом з дітьми прапор піднімає гість свята - спортсмен.
Діти шикуються на майданчику в шаховому порядку й виконують ритмічні вправи.
Комплекс ритмічних вправ.
1. В. п. - ноги на ширині стопи, руки опущені. Нахили голови вперед,
назад, ліворуч, праворуч. Повторити 10 разів.
2. В. п. - ноги на ширині стопи, руки опущені. Підняти праву ногу на
носок і зробити невеликий поворот тулуба ліворуч (змінити положення).
Повторити 10 разів.
3. В. п. - ноги на ширині ступні, руки опущені. Ставити позмінно ногу на
носок і по черзі виносити вперед протилежну пряму руку. Повторити 10 разів.
4. В. п. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. Три пружинних присідання, один нахил уперед. Повторити 12 разів.
5. В. п. - ноги на ширині ступні, руки перед грудьми. "Ластівка". Повторити 6 разів.
6. В. п. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. Поворот тулуба ліворуч,
праворуч, нахил тулуба вперед з виносом прямої руки. Повторити 8 разів.
7. В. п. - основна стійка. Відставити ногу в бік на п'ятку й зробити нахил
тулуба до ноги. Повторити 5 разів.
8. В. п. - ноги на ширині плечей, руки, зігнуті у ліктях, розвести в боки.
Повороти навколо себе, ноги не згинати. Повторити 6 разів.
9. В. п. - ноги на ширині ступні, руки, зігнуті у ліктях, притиснути до
тулуба. "Пташка хвостиком крутить" . Повторити 12 разів.
10. В. п. - ноги разом, руки перед грудьми, пальці стиснуті в кулак. Випади вперед і в боки. Повторити 12 разів.
11. В. п. - ноги разом, руки на поясі. Стрибки з високим підніманням ніг
уперед. Виконати 12 стрибків.
12. Вправи на дихання. "Здмухнімо крапельки води з долоні".
13. Вправи на розслаблення м'язів рук, ніг і тулуба "Штанга". Повторити
5 разів.
Діти імітують піднімання штанги.)
Команди обмінюються привітаннями.
Ведуча. У змаганнях беруть участь не тільки діти, але й матусі, і татусі.
Під урочистий марш на спортивний майданчик заходять родини.
Ведуча. Журі сьогоднішніх змагань (називає прізвища).
Ведуча. Діти, літо - час туристичних походів. А ви хотіли б вирушити в
похід? Тоді позначмо місце нашого старту емблемами команд.
Естафета-завдання "Хто швидше складе емблему своєї команди".
Учасники кожної команди стають уздовж бокових ліній майданчика в
шеренгу. У кінці кожної шеренги лежить комплект із шести кубиків, на яких
зображена емблема команди. За командою учасник бере один кубик, переносить його в певне місце й складає емблему.
Ведуча. Діти, а що потрібно взяти із собою в похід? Куди складають речі?
Конкурс капітанів "Хто швидше складе свій наплічник".
Журі оголошує результати.
63
Ведуча. Під час нашого походу ми станемо сильнішими, сміливішими. На
шляху нам трапляться усілякі перешкоди, які потрібно здолати. Ви готові?
Тоді рушаймо!
Маршрут-розминка.
Команда "Ракета". Вправи на рукоході, біг по колоді, повзання під дугою,
перестрибування дуги.
Команда "Гномик ". Ходьба по пеньках та шишках, вправи на перекладині,
лазіння по башті.
Ведуча. Молодці, всі добре здолали маршрут і підійшли до узлісся. Яка
чудова галявина! Влаштуймо тут перепочинок. (Діти сідають на мати.)
Інсценування казки "Колобок".
Естафета "Автобус".
Ведуча. Туристичний похід триває. Наступний етап - "Автобус".
По 5 дітей від кожної команди шикуються в шеренгу на відстані 4-х кроків
один від одного. Тато-водій тримає в руках обруч-кермо автобуса. Потім за
обруч-кермо чіпляється вихователь і так по черзі всі учасники команди.
Змагання завершуються тоді, коли автобус прибуває до фінішу з усіма учасниками-пасажирами.
Парна естафета.
Ведуча. Продовжуємо шлях парною естафетою.
Перша пара, тримаючись за руки, біжить до прапорця, повертається і
передає естафету іншій парі.
Друга пара біжить в обручі.
Третя пара біжить, як стриножена конячка.
Четверта пара біжить з м'ячем, який тримає двома гімнастичними палицями.
П'ята пара - один дорослий (бажано мама) й одна дитина стрибають у мішку.
Журі оголошує результати проведених конкурсів.
Вікторина "Літні види спорту".
(З 'являється Карлсон (дорослий у костюмі Карлсона) з наплічником.
Діти розігрують сценку з Карлсоном. Він показує, що є у нього в
наплічнику. Потім Карлсон проводить вікторину про літні види спорту.)
- Які ви знаєте літні спортивні ігри?
- У яких іграх використовують м'яч?
- У якій грі використовують найменший м'яч?
Ведуча. Карлсон хоче разом з нами пограти в гру.
Естафета "Гонкам'ячів".
В обручі лежить 10 м'ячів, мама передає м'ячі по одному дітям, остання
дитина кидає м'яч вихователеві, той - татові, який ловить м'ячі і складає їх у
великий мішок.
Карлсон: Молодці! А я зате співати вмію.
Музична пауза.
(Діти співають куплети дитячих пісень.)
Показовий танок з м'ячами команди "Ракета".
Ведуча. Наступний етап змагань - для найспритніших та найсильні-ших.
Комбінована естафета.
1-ша дитина просувається крокоходом до гімнастичної лави, сідає на неї
верхи й просувається вперед, потім, як гусінь, повзе тунелем, 2-га - з
гімнастичним роликом біжить до лави, 3-тя дитина стрибає на м'ячі до лави, 4та - їде на самокаті до лавки й т. д. Мама надуває кульку і несе її на ракетці до
лави.
Ведуча. Діти, подивіться, яке гарне озеро на нашому шляху.
(Запрошує всіх підійти до басейну, взяти маленькі м 'ячі.)
Естафета "Хто найбільше закине м 'ячіву обруч, який лежить на воді".
Естафета для родини "Хто швидше наповнить казан водою".
Тато везе відро води з басейну на самокаті, мама несе відро на гімнастичній палиці, дитина - носить двома відеречками.
Ведуча. Скільки перешкод ми здолали! Час уже повертатися на базу.
Діти повертаються на спортивний майданчик.
Ритмічний танець "Полька".
Танцюють уболівальники та команди.
Журі оголошує результати змагань. Вручають нагороди.
Карлсон пригадує, що в нього були кульки. Розглядають кульки й називають букви, написані на них. Карлсон дарує дітям кульки й пропонує
скласти слово ("мир"), діти читають слово.
Діти відпускають кульки в повітря. Під веселу музику проходять спортивним майданчиком.
64
Література
1. Борисенко А. Ф. Управління руховим режимом учнів початкових
класів. - Київ: Радянська школа, 1988.
2. Вільчковський Е. С, Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Навчальний посібник. -Суми: ВТД "Університетська книга", 2004.
3. Денисенко Н. Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у
дошкільних навчальних закладах. - Запоріжжя: Ліпс ЛТД, 2001.
4. Денисенко Н. Ф., Григоренко Г. І., Михайліченко А. Ф. Дитячі народні
рухливі ігри. - Дніпропетровськ: Генеза-Південь, 2004.
5. Аршавский И. А. Очерки по возрастной физиологии. - Москва: Медицина, 1967.
6. Денисенко Н. Ф. Педагогические условия активизации двигательного режима детей 5-7 лет в дошкольньїх учреждениях: Дис. канд. пед. наук:
13.00.01/Киев, 1994.
65
Download