Uploaded by Ekaterina Kopin

4.Презентація учнів-ЗРВ

advertisement
Комплекси
загальнорозвиваючих
вправ
Загальнорозвиваючі вправи

це рухи окремими частинами тіла і тулубом або їх поєднання, що
виконуються з різною швидкістю і амплітудою, з максимальною або
помірною м'язовою напругою.

У підготовчій частині занять ЗРВ проводяться для адаптації організму
до більш складній та інтенсивній роботі.

В даних методичних вказівках показано ЗРВ з предметами, з
гімнастичними снарядами, на гімнастичній стінці, у парах .

При виконанні кожного комплексу існують свої особливості в
термінології і показі вправ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗРВ З
ГІМНАСТИЧНОЮ ПАЛИЦЕЮ

Показ вправ з гімнастичною палицею здійснюєте боком до партнера, або в повороті на 45
градусів, якщо рух палиці виконується вперед, назад, або за спиною.

Розповідь вправи здійснюється за положенням палиці, наприклад: «Зімкнута стійка, палицю
вгору», «Палицю вправо», «Палицю на плечі». Якщо палиця ставиться вперед на підлогу, як
опора, або імітація опори, йдеться: «Палицю вперед, вільним кінцем у підлогу».

Люди, які займаються розставляються на такій відстані, щоб не зачепити один одного при
виконанні вправ.
Комплекс загальнорозвиваючих вправ
з гімнастичною палицею
1.
В. п. – основна стійка, палиця за головою. 1. – Ліву ногу назад, палицю вгору, прогнутися.
2.
В. п. ноги нарізно, палиця внизу хватом за кінці. 1 – 3. – Ліву руку вгору, пружинячі нахили вправо. 4. – В. п. Те ж в
іншу сторону. Повторити 5 - 6 разів.
3.
В. п. – основна стійка, палиця внизу ззаду. 1 – 2. – Нахилитися вперед, покласти палицю на підлогу ззаду. 3 – 4. –
Випрямитися. 5 – 6. Нахилитися вперед, взяти палицю. 7 – 8. – В. п. Повторити 7 - 8 разів.
4.
В. п. – ноги нарізно, палиця вгорі. 1 – 3. – Нахилитися назад, ціпок у ліву руку, вільним кінцем торкнутися підлоги.
4. – В. п. Повторити 4 – 6 разів.
5.
В. п. лежачи на животі, палиця внизу за спиною хватом за обидва кінці. 1 – 2. –Повільно прогнутися, відводячи
палицю прямими руками вгору. 3. – Тримати. 4. – В. п. Повторити 4 – 6 разів.
6.
В. п. лежачи на спині, руки вперед, палиця горизонтально. 1 – 2. – Протягнути ноги між руками, палицю за спину
(стійка на лопатках). 3. – Тримати. 4. – В. п. Повторити 4 – 6 разів.
7.
В. п. – основна стійка, палиця одним кінцем у лівій руці, другий на підлозі біля лівої стопи. 1. – Спираючись на
палицю, присісти на лівій нозі, права нога пряма вперед («пістолет»). 2. – В. п. Те ж саме на іншій нозі.
Повторити 4 – 6 разів.
8.
В. п. – основна стійка, палиця стоїть вертикально і дотримується руками. 1.– Відпустити палицю, зробити
перемах лівою ногою через неї. 2. – Зловити палицю – в. п. Те ж правій нозі. Повторити 4 - 6 разів.
9.
В. п. – присед, палиця під колінами. 1 – 3. – Згинаючи руки в ліктях, встати. 4. –В. п. Повторити 4 – 6 разів.
10.
В. п. – основна стійка, палиця попереду. 1. – Підкинути палицю вгору. 2 – 3. –Присісти, зловити палицю двома
руками. 4. – В. п. Повторити 4 – 6 разів.
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗРВ З
М'ЯЧЕМ

Вправи показуються боком, або з поворотом на 45 градусів до партнера, якщо положення
м'яча – за головою, за спиною, або ззаду.

Якщо рух виконується в сторону, наприклад: махи, нахили, повороти, випади – викладач
стоїть обличчям до учнів.

Розповідь вправи здійснюється по м'ячу, наприклад «Стійка нарізно, м'яч вгору», «Руки в
сторони, м'яч в правій руці»
Комплекс загальнорозвиваючих вправ з
м’ячем
1.
В. п. — о. с, м'яч вниз. 1 — кроком лівої вперед, м'яч вгору, прогнутися; 2 — приставляючи ліву, в. п.; 3 — кинути
м'яч вгору; 4 -зловити м'яч, в. п.
2.
В. п. — о. с, м'яч ззаду. 1 — випад правою, м'яч назад; 2 — в. п.; 3-4 — те ж лівою.
3.
В. п. — нахил вперед, м'яч в прямих руках. 1-2 — випрямляючись, підкинути м'яч вгору; 3-4 — зловити м'яч і в в. п.
4.
В. п. — о. с, м'яч вгору. 1 — м'яч вперед, мах лівою вперед; 2 — в. п.; 3 — нахил, торкнутися м'ячем підлоги; 4 — в.
п.; 5-8 — те ж махом правою.
5.
В. п. — упор сидячи ззаду, м'яч затиснутий між ступнями. 1 — зігнути ноги; 2 — розігнути ноги в сід кутом; 3 —
зігнути ноги; 4 — в. п.
6.
В. п. — упор присівши, руки на м'яч. 1 — упор лежачи; 2 — мах лівою назад; 3 — упор лежачи; 4 — в. п.; 5-8 — те
ж махом правою.
7.
В. п. — стійка ноги нарізно, м'яч за головою, лікті вертикально вгору. 1 — не відпускаючи лікті вперед, м'яч вгору;
2 — в. п.
8.
В. п. — стійка ноги нарізно, м'яч вниз. 1-2 — з поворотом тулуба ліворуч присівши і покласти м'яч ззаду на
підлогу; 3-4 — встати, руки на пояс; 5-6 — з поворотом тулуба ліворуч присівшиі взяти м'яч; 7-8 — в. п.; 9-16 — те
ж в іншу сторону.
9.
В. п. — о. с, м'яч вниз. 1 — стрибок ноги нарізно, м'яч вперед; 2 — стрибок права навхрест, м'яч на груди; 3 —
стрибок ноги нарізно, м'яч вперед; 4 — стрибок, в. п.; 5-8 — те ж, але стрибком ліва навхрест.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗРВ З
ГІМНАСТИЧНОЮ ЛАВОЮ

В залежності від довжини
гімнастичної лави, з нею
виконують вправи 4-6 чоловік.

Люди, які займаються встають
по зростанню, щоб вага лавки
була рівномірно розподілена
на всіх.

Викладач імітує положення
лавки в руках, або використовує
для показу степ.

Розповідь вправи здійснюється
за положенням лавки,
наприклад: «Стійка нарізно,
лавка на правому плечі», «Лавка
вгору»
Комплекс загальнорозвиваючих вправ
з лавою
1.
В. п. — стоячи обличчям до лави на відстані кроку, руки до плечей. 1-2 — поставити ліву пряму
ногу на лавку на носок, руки вгору — вдих; 3-4 — в. п.; 5-8 — те ж з правої ноги.
2.
В. п. — стоячи лівим боком до лави, руки на пояс. 1 — поставити ліву зігнуту ногу на лаву,
ближче до дальнього краю; 2 —поштовхом правою стати на лавку, руки вгору; 3 — кроком
лівою в сторону, стати на неї, права, зігнута, на лавці; 4 — приставити праву, руки на пояс; 5-8
— те ж в іншу сторону.
3.
В. п. — сидячи ноги нарізно поперек, руки вгору. 1 — нахил до лівої ноги; 2 — в. п.; 3-4 — те
саме на правій нозі.
4.
В. п. — сидячи ноги нарізно впоперек, зачепитися шкарпетками за краї, руки на пояс. 1-2 —
нахил назад (на сусіда, що сидів ззаду); 3-4 — сісти в в. п.
5.
В. п. — сидячи на підлозі, спиною до лавки, зігнуті руки на передньому краї лавки. 1-2 —
розгинаючи руки, упор лежачи ззаду; 3-4 — в. п.
6.
В. п. — сидячи на лаві повздовжньо хватом за далекий край. На кожен рахунок зустрічні рухи
прямими ногами вперед, назад (»ножиці»).
7.
В. п. — упор присівши, руки на лаві, ноги на підлозі. 1 — упор лежачи; 2 — в. п.
8.
В. п. — сидячи поздовжньо, ноги нарізно, руки за голову. 1-2 — нахил вперед з поворотом
наліво, торкнутися правим ліктем лівої ноги; 3-4 — в. п.; 5-8 — те саме з поворотом направо.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗРВ НА
ГІМНАСТИЧНІЙ СТІНЦІ

Щоб вчителю не стояти спиною до людей, які займаються, потрібно школярів зімкнути
вправо і вліво на фланги.

Для ніг сама нижня рейка вважається першою, для рук сама верхня рейка вважається
першою.

Якщо охоплення руками нижче лінії плечей, то це положення називається «наголос».

Якщо хват руками вище лінії плечей, то це положення називається «віс».

Хват руками може бути зверху, знизу, змішаний.
Комплекс загальнорозвиваючих
вправ на гімнастичній стінці
1.
В. п. — стоячи спиною до стінки, руки хватом за рейку за головою. 1-2 — розгинаючи руки,
прогнутися; 3-4 — в. п.
2.
В. п. — стоячи на третій рейці, хват руками на рівні грудей. 1-2 — розгинаючи руки і згинаючи ліву
ногу, торкнутися правою ногою підлоги; 3-4 — відштовхуючись правою ногою і згинаючи руки, в. п.
3.
В. п. — стоячи на півкроку від стінки, хват зігнутими руками на висоті плечей. 1-2 — розігнути руки,
спина пряма; 3-4 — в. п.; 5-6 — віс присівши; 7-8 — в. п.
4.
В. п. — стоячи обличчям до стінки. 1-2 — нахиляючись вперед, прийняти вис стоячи ззаду
зігнувшись; 3-4 — поштовхом двома, згинаючи ноги, віс прогнувшись; 5-6 — опуститися у віс
стоячи ззаду зігнувшись; 7-8 — в. п.
5.
В. п. лежачи на спині ногами до стінки, ноги злегка зігнути, шкарпетки під першою рейкою, руки
на пояс. 1-2 — нахил вперед до прямого кута;3-4 — в. п.
6.
В.п. — віс стоячи спиною до стінки. 1 — віс із зігнутими ногами; 2 — віс кутом; 3 — віс із зігнутими
ногами; 4 — в. п.
7.
В. п. — віс сидячи спиною до стінки, ноги трохи зігнуті в колінах. 1-2 — розгинаючи ноги і
спираючись руками об стінку, віс стоячи прогнувшись; 3-4 — в. п.
8.
В. п. — о. с, обличчям до стінки на відстані одного кроку. 1-2 — падаючи вперед, упор стоячи на
зігнутих руках; ^ 3-4 — відштовхуючись, в. п.
9.
В. п. — стоячи ноги нарізно на першій рейці, хват зігнутими руками на висоті плечей. 1-2 —
розгинаючи руки, мах лівою рукою в бік з поворотом тулуба ліворуч; 3-4 — в. п.; 5-8 — те ж в іншу
сторону.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗРВ В ПАРАХ

У пари ставляться школярі приблизно однакового
зросту.

Для показу вправи викладач може запросити учнів
і виконувати показ боком до них.

При виконанні вправ не треба міцно братися за
руки.

Розповідь вправи здійснюється за орієнтирами в
залі, наприклад: «Мах убік двері», «Випад у бік
вікна».
Комплекс загальнорозвиваючих
вправ в парах
1.
В.п.- стоячи спиною до партнера, взявшись внизу за руки. 1-2 - стійка на носках,
руки вгору; 3-4 - в. п.
2.
В.п.- стоячи обличчям один до одного, руки на плечах. 1-3 - пружинисті нахили; 4 в. п.
3.
В.п.- стоячи спиною один до одного, руки в « замок ». 1-3 - нахили вправо; 4 - в. п.
5-8 - теж вліво.
4.
В.п.- стоячи обличчям один до одного, взявшись за руки на рівні плечей. 1-4 - не
роз'єднуючи рук поворот вправо на 360; 5-8 - те ж вліво.
5.
В.п.- стоячи обличчям один до одного, руки на плечах. 1 – полунахил, мах лівою
ногою назад; 2 - в. п. 3-4 - те ж правою ногою.
6.
В.п.1-й в полуприседе, 2-й ст. за спиною руки на плечах партнера. 1-2 - 1-й
розгинаючи ноги переходить в о. с. 2-й злегка відштовхуючись приймає упор про
плечі партнера; 3-4 - в. п.
7.
В.п.- сед спиною один до одного, взявшись під руки.1 - сід зігнувши ноги; 2 розгинаючи ноги лягти на спину партнера, прогнутися ( партнер виконує нахил)
3-4 - в. п. 5-8 - те ж виконує партнер
8.
В.п.- ст. спиною один до одного, взявшись під руки.1-2 - присед; 3-4 - в. п.
Комплекси загальнорозвиваючих вправ
пропонуються для розширення
професійного кругозору викладачів
фізичного виховання школярів, що
піклуються про своє здоров'я і
орієнтуються на здоровий спосіб життя
Кінець
Download