Uploaded by Анна Бондаренко

ЛФК І сем

advertisement
Календарний план з лікувальної фізкультури
на 2019 – 2020 навчальний рік для учнів 3 класу.
І семестр
Номер
уроку
1
2
3
4
Зміст навчального матеріалу
Руховий режим учня, одяг для занять фізичними
вправами, гігієнічні заходи після уроку. Правила
поведінки і техніка безпеки під час виконання
фізичних вправ. Ходьба: на носках, п’ятах, із
високим підніманням стегна, з різним положенням
рук. Повільний біг зі збереженням правильної
постави. Вправи для формування правильної
постави. Рухлива гра «День - ніч». Вправи на
відновлення дихання. Вправи для профілактики
плоскостопості.
Значення правильної постави в житті людини.
Організовуючі вправи. Виконання команд:
«Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».
Ходьба: на носках, п’ятах, із високим підніманням
стегна, з різним положенням рук. Танцювальні
кроки. Біг з утриманням правильної постави. Вправи
без предметів з імітацією. Рухлива гра « По місцям».
Вправи на розслаблення в положенні лежачі, сидячи.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування в шеренгу по
одному, в коло. Виконання команд: «Шикуйсь!»,
«Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».
Ходьба: на носках, п’ятах, із високим підніманням
стегна, з різним положенням рук, на внутрішніх і
зовнішніх склепіннях стопи, напівприсядки, з
випадами. Танцювальні кроки. Біг з утриманням
правильної постави. Загальнорозвиваючі вправи з
прапорцями. Рухлива гра «До своїх прапорців».
Вправи на відновлення дихання. Вправи в
координації.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування в шеренгу по
одному, розмикання приставними кроками,
перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки.
Танцювальні кроки. Ходьба: на носках, п’ятах, із
високим підніманням стегна, з різним положенням
рук, на внутрішніх і зовнішніх склепіннях стопи,
напівприсядки, з утриманням правильної постави. Біг
з утриманням правильної постави.
Загальнорозвиваючі вправи зі скакалкою. Рухлива
гра «Совонька». Вправи на відновлення дихання.
Кількість
годин
1
Дата
05.09
1
12.09
1
19.09
1
26.09
Нотатки
5
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування в шеренгу по
одному, розмикання приставними кроками,
перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки.
Різновиди ходьби .Танцювальні кроки. Біг з
утриманням правильної постави.
Загальнорозвиваючі вправи з гімнастичною
палицею. Рухлива гра «Швидко по місцям». Вправи
на відновлення дихання.
1
03.10
6
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи. Ходьба. Танцювальні кроки.
Вправи для профілактики плоскостопості в русі. Біг з
утриманням правильної постави.
Загальнорозвиваючі вправи для формування
правильної постави. Вправи в положенні лежачі,
сидячи. Рухлива гра «М’яч сусідові». Вправи на
відновлення дихання.
1
05.10
7
Значення правильного дихання. Вправи на
збільшення вентиляції легенів. Організовуючі
вправи. Ходьба. Танцювальні кроки. Біг з
утриманням правильної постави.
Загальнорозвиваючі вправи зі скакалкою. Рухлива
гра. Тримання м’яча, підкидання м’яча правою і
лівою рукою. Метання м’яча правою і лівою рукою із
–за голови з положення сидячи. Вправи для
профілактики плоскостопості.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування, розмикання,
повороти на місці. Ходьба, різновиди ходьби.
Танцювальні кроки. Біг з утриманням правильної
постави. Вправи з розвитку дрібної мускулатури
рук. Загальнорозвиваючі вправи з м’ячем. Тримання
м’яча, підкидання м’яча правою і лівою рукою.
Рухлива гра «М’яч - середньому».
1
10.10
1
17.10
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування, розмикання,
повороти на місці. Ходьба, різновиди ходьби.
Танцювальні кроки. Повільний біг.
Вправи з розвитку дрібної мускулатури рук.
Комплекс вправ ранкової гімнастики. Лазіння по
гімнастичній лаві. Вправи на рівновагу. Рухлива гра
«До своїх прапорців».
1
24.10
8
9
10
11
12
13
14
15
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування, розмикання,
повороти на місці. Різновиди ходьби. Біг з
утриманням правильної постави. Вправи з м’ячем.
Лазіння. Вправи на рівновагу. Рухлива гра «М’яч
сусідові». Ходьба з вправами на відновлення
дихання. Вправи для профілактики плоскостопості.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи. Ходьба. Біг на носках.
Загальнорозвиваючі вправи . Вправи на положення
тіла у просторі: сіди, упори, виси. Рухлива гра «На
свої місця». Вправи на відчуття правильної постави.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи. Біг на носках. Вправи для
профілактики плоскостопості. Вправи для
формування постави. Лазіння. Вправи на положення
тіла у просторі: сіди, упори, виси. Вправи на
розслаблення.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи. Ходьба, різновиди ходьби.
Гімнастичний «м’який» біг на носках. Вправи для
м’язів стопи. Комплекс вправ ранкової гімнастики.
Вправи на відчуття правильної постави. Гра на увагу
з одночасним збереженням постави.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи: шикування, розмикання,
повороти на місці. Ходьба, різновиди ходьби.
Гімнастичний «м’який» біг на носках.
Вправи з розвитку дрібної мускулатури рук.
Комплекс вправ ранкової гімнастики. Лазіння по
гімнастичній лаві. Вправи на рівновагу. Рухлива гра
«До своїх прапорців». Ходьба з вправами на
відновлення дихання.
Вправи на збільшення вентиляції легенів.
Організовуючі вправи. Ходьба, вправи для м’язів
стопи. Гімнастичний «м’який» біг на носках.
Координуючі вправи в поєднанні з
загальнорозвиваючими і дихальними (лежачі і
стоячи рачки). Рухлива гра. Вправи на розслаблення
та відновлення дихання.
1
31.10
1
21.11
1
28.11
1
05.12
1
12.12
1
19.12
Download