Uploaded by Сич Діана Олександрівна

Контрольні питання "Смертність"

advertisement
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Дайте визначення малюкової смертності.
2. Які виділяють періоди малюкової смертності?
3. Які фактори впливають на формування рівня малюкової смертності?
4. Що таке перинатальна смертність?
5. Які види перинатальної смертності?
6. Охарактеризуйте, неонатальну та ранню неонатальну смертність.
7. Охарактеризуйте, пізню неонатальну та постнеонатальну смертність.
8. Які причини малюкової смертності?
9. Назвіть причини смерті дітей на 1-му місяці життя.
10. Як розраховується показник малюкової смертності?
11. Які існують типи малюкової смертності?
12. Який тип малюкової смертності кращий і чому?
13. Охарактеризуйте смертність хлопчиків і дівчаток першого року життя.
14. Які регіональні особливості малюкової смертності?
15. Охарактеризуйте, динаміку малюкової смертності в Україні.
16. Охарактеризуйте, смертність дітей до 5 річного віку, значення даного
коефіцієнта.
17. Дайте визначення поняття «дитяча смертність».
18. Дайте визначення материнської смертності.
20. Види материнської смертності.
21. Які основні причини материнської смертності?
22. Які поняття пропонує враховувати ВООЗ для удосконалення обліку
померлих від акушерських причин?
23. Охарактеризуйте, регіональні особливості материнської смертності.
Download