Uploaded by Kateryna Furman

Психология

advertisement
За допомогою вікна, яке відкрилось Вам потрібно створити 10
тестових питань. Ці питання повинні бути 4 типів: множинний вибір
(3), правильно/неправильно (4), відповідність (5), коротка відповідь
(6). Для створення потрібно вибрати тип питання та натиснути Додати
(7)
Тест з теми: «Прикладне програмне забезпечення «На урок»
1. Яких функції НЕ має прикладне програмне забезпечення «На
урок»? (варіантів відповідей може бути декілька)
а. можливість проводити тести;
б. можливість ставити оцінки за тест;
в. можливість створювати тези;
г. можливість рахувати по формулі;
2. Які функції МАЄ прикладне програмне забезпечення «На урок»?
(варіантів відповідей може бути декілька)
а. запросити колегу
б. підтримати користувачів
в. підвищити кваліфікацію
г. нічого з перерахованого
3. Які функції МАЄ прикладне програмне забезпечення «На урок»?
(варіантів відповідей може бути декілька)
а. можливість ставити оцінки за тест;
б. можливість рахувати по формулі;
в. можливість створювати тест;
г. можливість створювати тези;
4. Чи правильно стверджувати що в прикладному програмному
забезпеченні "На урок" можливо виступати в ролі "вчителя" і в
ролі "учня"? Дайте відповідь «Так» або «Ні».
а. Так
б. Ні
5. Чи правильно стверджувати що в прикладному програмному
забезпеченні "На урок" можливо створювати власні курси
вебінари та конференції? Дайте відповідь «Так» або «Ні».
а. Так
б. Ні
6. Чи правильно стверджувати що в прикладному програмному
забезпеченні "На урок" можливо створювати «Флеш-картки»?
Дайте відповідь «Так» або «Ні».
а. Так
б. Ні
7. Встановіть відповідність офрмлення представлених сайтів?
а. На урок
б. Moodle
в. Gios
г. Google Класс
8. Чи правильно стверджувати що в прикладному програмному
забезпеченні "На урок" вчитель може створювати власні
розробки для навчання та отримувати на них сертифікат? Дайте
відповідь «Так» або «Ні».
а. Так
б. Ні
9. Чи правильно стверджувати що в прикладному програмному
забезпеченні "На урок" вчитель НЕ може брати участь у конкурсі
та отримувати призи? Дайте відповідь «Так» або «Ні».
а. Так
б. Ні
10. На вашу думку тести це ефективна/не ефективна форма
контролю навчання? Аргументуйте своє рішення.
Ефективна тому що тест дає можливість швидку та за ефективно
виявити всі упущені моменти в
навчанні, та відкоригувати та
доповнити систему освітнього процесу.
Download