Uploaded by Наташа Лащевская

Білети РА

advertisement
Білет 1
1. Дайте визначення стійкої системи РА. Чим визначається стійкість лінійних систем
РА?
2. Перерахуйте характеристики систем в просторі станів.
3. Задача
Білет 2
1. Які способи з'єднань ланок використовуються в системах?
2. Сформулюйте критерії стійкості Михайлова та Найквіста.
3. Задача
Білет 3
1. Що є необхідною і достатньою умовою стійкості системи РА?
2. Які тракти входять до складу радіоприймачів?
3. Задача
Білет 4
1. Наведіть класифікацію систем РА за: принципом формування сигналу управління;
виду вхідного сигналу; виду статичних характеристик; виду сигналу управління;
закону зміни параметрів; призначенням.
2. Як оцінюється стійкість системи РА за критерієм Гурвіца?
3. Задача
Білет 5
1. Що таке стан, простір станів, вектор стану?
2. Перерахуйте характеристики систем в просторі станів.
3. Задача
Білет 6
1. Які частотні характеристики використовуються для дослідження систем?
2. Поясніть призначення систем АРП?
3. Задача
Білет 7
1. Перелічіть групи основних типів ланок.
2. Що таке годограф частотної характеристики системи РА?
3. Задача
Білет 8
1. Коли виникає необхідність в управлінні радіосигналами?
2. Як з диференціальних рівнянь ланки знайти її передавальну функцію?
3. Задача
Білет 9
1. Яке призначення математичного опису систем?
2. Дайте визначення основних характеристик динамічних ланок.
3. Задача
Білет 10
1. Дайте визначення стійкої системи РА. Чим визначається стійкість лінійних систем
РА?
2. Який набір матриць повністю визначає систему управління в просторі станів?
3. Задача
Білет 11
1. Запишіть закони управління для розімкнутої і замкнутої систем РА.
2. Як формується характеристичний вектор системи РА?
3. Задача
Білет 12
1. Дайте визначення процесу регулювання.
2. Дайте визначення основних характеристик динамічних ланок.
3. Задача
Білет 13
1. Поясніть призначення систем АРП?
2. Яке призначення математичного опису систем?
3. Задача
Білет 14
1. Перерахуйте характеристики систем в просторі станів.
2. Запишіть закони управління для розімкнутої і замкнутої систем РА.
3. Задача
Білет 15
1. Які тракти входять до складу радіоприймачів?
2. Наведіть класифікацію систем РА за: принципом формування сигналу управління;
виду вхідного сигналу; виду статичних характеристик; виду сигналу управління;
закону зміни параметрів; призначенням.
3. Задача
Білет 16
1. Сформулюйте критерії стійкості Михайлова та Найквіста.
2. Перерахуйте характеристики систем в просторі станів.
3. Задача
Білет 17
1. Які частотні характеристики використовуються для дослідження систем?
2. Поясніть призначення систем АРП?
3. Задача
Білет 18
1. Що є необхідною і достатньою умовою стійкості системи РА?
2. Які тракти входять до складу радіоприймачів?
3. Задача
Білет 19
1. Дайте визначення стійкої системи РА. Чим визначається стійкість лінійних систем
РА?
2. Перерахуйте характеристики систем в просторі станів.
3. Задача
Білет 20
1. Коли виникає необхідність в управлінні радіосигналами?
2. Як з диференціальних рівнянь ланки знайти її передавальну функцію?
3. Задача
Download