Uploaded by ulanovsky57

Модуль 21. Зорі

advertisement
Модуль 20. Зорі.11- ___ клас. Прізвище учня __________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
Охарактеризуйте поняття «зоря»:
1.1. Форма : _______________________________________________________
1.2. Утримується завдяки: ___________________________________________
1.3. Розігрівається завдяки: ___________________________________________
1.4. Спектри зір відрізняються: _______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Спектральна класифікація будується з урахуванням: _____________________
__________________________________________________________________
Сонце належить до спектрального класу _______________
Вкажіть чим відрізняється горизонтальний паралакс від річного:
4.1. _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.2. Поясніть свої міркування відповідними малюнками:
горизонтальний паралакс
річний паралакс
Запишіть формули для визначення відстані до зір:
5.1. В астрономічних одиницях:
5.2. В парсеках:
6.
Охарактеризуйте поняття:.
6.1. Видима зоряна величина: _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.2. Абсолютна зоряна величина: ______________________________________
________________________________________________________________
6.3. Чи можуть вони бути рівними між собою, якщо так, то при якій умові: ___
________________________________________________________________
6.4. Формула зв’язку між ними:
7.
Що визначає світність зорі: ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
К пов’язані між собою абсолютна зоряна величина та світність зорі:
8.
Назвіть і запишіть закон, який використовується для визначення розмірів зір:
Назва: ____________________________________________________________
Формула:
9. Запишіть формулу для визначення радіусу зорі:
10. На основі яких даних побудована діаграма
«Спектр – світність»: _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Чим пояснюється різниця в температурах зір різних спектральних класів:
11.1. ____________________________________________________________
11.2. ____________________________________________________________
12. Яке пояснення дають вчені тому, що у Всесвіті немає двох однакових зірок:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Download