Uploaded by Даша Арзянцева

індекс людського розвитку

advertisement
Індекс
людського
розвитку
Індекс людського
розвитку – спеціальний
сукупний індекс, який на
підставі відповідних
показників дає
узагальнюючу оцінку
людського прогресу.
Такими показниками є
ВВП на душу населення,
рівень освіченості й
середня тривалість
життя. Вперше
розроблений у 1990 ООН
індекс людського
розвитку розраховують
для чоловіків і жінок,
окремих соціальних та
етнічних груп, а також
регіонів.
ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
(ІЛР)
Індекс людського розвитку (ІЛР)
інтегральний показник розвитку людського потенціалу
фізичний стан
людей, їх довголіття
духовний та
інтелектуальний
розвиток людей
матеріальний добробут
людей
Індекс тривалості
життя
Life Expectancy
Index
Індекс освіти
Education Index
Індекс ВВП
GDP Index
показник - середня
очікувана
тривалість життя
показники - частка
грамотних серед
дорослого
населення і
середня
тривалість
навчання
показник - реальні доходи
на душу населення, що
розраховується як ВВП на
душу населення за ПКС і з
урахуванням рівномірності
розподілу доходів у
суспільстві
демонструє стан
фізичного,
соціального і
психічного здоров'я
населення
демонструє
соціокультурний і
професійний
потенціал
населення
демонструє економічну
результативність діяльності
людей
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК HUMAN DEVELOPMENT
Згідно з концепцією людського
розвитку людина, її стан,
забезпечення її
життєдіяльності є виміром
усіх соціально-економічних
перетворень
основною метою розвитку є «…розширення вибору для людей. Людина
може робити вибір будь-яку кількість разів і з часом змінювати його.
Люди надають значення досягненням, які безпосередньо не
відображаються у показниках доходів і добробуту населення, таким як
доступ до знань, краще медичне обслуговування, гідна праця, захист
від злочинності та фізичного насильства, задоволення дозвіллям,
політичні та культурні свободи, відчуття залучення до життя
громади».
ДОПОВІДЬ ПРО ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК 2016 РОКУ
“Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення уразливості
та формування життєстійкості”
2,2 млрд. людей у світі потерпають від бідності,
застерігають автори ДЛР, аналізуючи питання уразливості.
ДЛР містить заклик до забезпечення загального доступу до
основних соціальних послуг та підвищення ефективності
політики соціального захисту й повної зайнятості
Програма розвитку ООН опублікувала рейтинг країн світу
відповідно до значення Індексу людського розвитку. Відповідний
матеріал включений до доповіді ПРООН про розвиток людського
потенціалу, яка сформована за підсумками 2016 року.
п'ятірку країн із найвищим
рівнем людського розвитку у
світі сформували:
- Норвегія
- Австралія
- Швейцарія
- Німеччина
- Данія.
США опинилися
на
десятому
місці.
Російська
Федерація
в рейтингу 49 місце,
Білорусь – 52,
Казахстан – 56,
Грузія 70,
Азербайджан – 78.
Україна разом із
Вірменією ділять 84
позицію
в
списку,
увійшовши
таким
чином до числа країн із
високим
рівнем
людського розвитку.
ЗА ДАНИМИ ДОПОВІДІ ПРО ЛЮДСЬКИЙ
РОЗВИТОК 2016 РОКУ:
•
1,2 млрд. людей живуть на
1,25 дол. США або менше
на день
• 1,5 млрд. осіб у 91 країні,
що розвиваються, живуть у
бідності та потерпають від
деривацій, які
накладаються одна на одну,
в сфері здоров’я, освіти та
рівня життя.
• 800 млн. осіб можуть
опинитися у злиднях при
несприятливих умовах.
УКРАЇНА
Індекс людського розвитку в Україні становить 0,743.
Вона посідає 84-те місце серед 188 країн і територій.
У 2015 році Україна була на 81-му місці.
15
вересня
2017
року
Уряд
України
представив Національну доповідь «Цілі сталого
розвитку: Україна», яка визначає базові показники
для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У
доповіді представлені результати адаптації 17
глобальних ЦСР з уарахуванням специфіки
національного розвитку.
Людський
розвиток
для
кожного і кожної — це не лише
мрія,
це
здійсненна
можливість. Порядок денний
сталого розвитку до 2030 року,
до якого Україна приєдналася
спільно з іншими країнами
світу, встановлює зобов'язання
на глобальному рівні, що ніхто
не повинен залишатися поза
увагою.
Прогрес щодо усіх цілей
сталого розвитку, запорукою
якого є глибокі та системні
реформи, неодмінно приведе до
підвищення рівня людського
розвитку в Україні.
Дякую за
увагу!
Download