Загрузил Natali Lavriv

Тест Схемотехника

Реклама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Тест
Пристрої цифрової техніки можна поділити на
a) Два класи
b) Три класи
c) Чотири класи
d) П’ять класів
В … синхронізуючих або тактових імпульсів немає, через що будь-яка зміна
вхідних сигналів відразу викликає певну зміну сигналів вихідних
a) Асинхронних цифрових автоматах
b) Скінчених автоматах
c) Реальних цифрових автоматах
d) Синхронних цифрових автоматах
У … обов’язково є синхронізуючі або тактові імпульси.
a) Синхронних цифрових автоматах
b) Асинхронних цифрових автоматах
c) Скінчених автоматах
d) Реальних цифрових автоматах
Цифровий автомат, який має лише один внутрішній стан, називається ….
a) Автоматом без пам’яті
b) Синхронним цифровим автоматом
c) Послідовнісним пристроєм
d) Автоматом з пам’яттю
Значення вихідних сигналів у … залежить не тільки від значень вхідних
сигналів в даний момент часу, але й від їхніх попередніх значень.
a) послідовнісних пристроях
b) Комбінаційних пристроях
c) Автоматах без пам'ятті
d) Асинхронних цифрових автоматах
Неперервний сигнал. Інформаційні параметри Ux такого сигналу можуть
приймати довільну множину значень у діапазоні зміни часу і тому відстань
ΔUx між двома сусідніми значеннями може бути скільки завгодно малою.
a) Аналоговий сигнал
b) Цифровий сигнал
c) Квантовий сигнал
d) Дискретний сигнал
Сигнал, який приймає одне із фіксованих певних значень аргументу nτ (де τ
– інтервал дискретності, а n = 0,1,2, … ), може мати тільки обмежене число
рівнів напруги або струму, які зафіксовані на інтервалах часу nτ.
a) Квантовий сигнал
b) Аналоговий сигнал
c) Електричний сигнал
d) Цифровий сигнал
Цифрові сигнали забезпечують … завадостійкість, ніж аналогові.
a) Більш високу
b) Таку ж
c) Більш низьку
d) Набагато високу
9. Послідовна комбінація бітів зображує всю інформацію про подію і носить
назву ….
a) Слова
b) Словосполучення
c) Речення
d) Тексту
10.Одиницею зображення та обміну даних, якою як єдиним цілим оперують
між собою окремі цифрові пристрої чи вузли, є ….
a) восьмирозрядне двійкове число
b) двійкове число
c) шістнадцятирозрядне двійкове число
d) 32-ух розрядне двійкове число
11.Кожна цифра, що входить у число або слово, залежить від місця її
розташування в записі числа, тому двійкова система числення носить назву
a) Позиційної
b) Непозиційної
c) Розрядної
d) Без розрядної
12. Комбінація символів 0 та 1 може нести як числову, так і логічну
інформацію. В останньому випадку таку комбінацію називають и
a) Операндами
b) Логічною операцією
c) Арифметичною операцією
d) Бульовою операцією
13. Формальний апарат, за допомогою якого описується логічна сутність
процесів у цифрових пристроях.
a) Бульова операція
b) Логічна операція
c) Арифметична операція
d) Лінійна алгебра
14. Основне поняття алгебри логіки – … в якому міститься суть твердження
істинності або його заперечення.
a) Висловлення
b) Слово
c) Словосполучення
d) Текст
15. Назві операції «АБО» відповідає назва функції:
a) Диз'юнкція
b) Стрілка Пірса
c) Штрих Шефера
d) Імплікація
16. Назві операції «І-НЕ» відповідає назва функції:
a) Штрих Шефера
b) Інверсія
c) Імплікація
d) Кон’юкція
17. Логічне множення або операція І – це ….
a) Кон’юкція
b) Диз'юкція
c) Заперечення
d) Інверсія
18. Основних принцип бульової алгебри, згідно з яким дві функції дорівнюють
одна одній, якщо на всіх можливих наборах змінних вони набувають одного
й саме того ж значення.
a) Принцип дуальності
b) Принцип Шеннона
c) Принцип де Моргана
d) Принцип логічної дуальності
19. Найпростіша та наочна форма зображення логічної функції.
a) Табличне
b) Словесне
c) Аналітичне
d) Канонічне
20. Набір із найпростіших логічних функцій … називають бульовим базисом.
a) НЕ, І, АБО
b) НЕ, ТАК, АБО
c) НЕ, І, ТАК
d) ТАК, І, АБО
Скачать