Uploaded by Дарья Панова

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження (КРОК М)

advertisement
Крок М Лабораторна діагностика
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження
1
Організм людини складається з білків, вуглеводів та ліпідів, які отримує з їжі. До яких
мономерів розщеплюються полімери білків в травному каналі?
A *Амінокислот
B Глюкози
C Моносахаридів
D Гліцерину
E Вищих жирних кислот
2
Під час визначення креатиніну в сироватці крові відбулася денатурація. Для яких
субстратів вона характерна?
A *Білків
B Ліпідів
C Вуглеводів
D Вітамінів
E Стероїдних гормонів
3
При визначенні сечової кислоти відбулася незворотна денатурація. Яка структура
руйнується першою?
A *Четвертинна
B Первинна
C Вторинна
D Третинна
E-
4
Тканинні гормони або біологічно активні речовини (γ-аміномасляна кислота, гістамін,
серотонін, дофамін, таурин тощо) утворюються в результаті процесу:
A *Декарбоксилювання
B Переамінування
C Дезамінування
D Глікозилювання
E Фосфорилювання
5
У пацієнтки ревматоїдний артрит в активній фазі. Визначення якого з лабораторних
показників сироватки крові має діагностичне значення при цій патології?
A *С-реактивного протеїну
B Кальцію
C Калію
D Сечової кислоти
E Сечовини
6
У жінки на 20-му тижні вагітності підвищився артеріальний тиск, з’явилися набряки. В сечі
– білок. Що є найбільш ймовірною причиною появи набряків у цієї жінки?
A *Гіпоальбумінемія
B Зниження реабсорбції натрію
C Гіперурикемія
D Активація протеолізу
E Гіперглікемія
7
У людей похилого віку поширено порушення проміжного обміну нуклеопротеїдів, при
якому нагромаджується сечова кислота. Де найактивніше проходить процес синтезу
сечової кислоти?
A *Печінці
B Легенях
C Нирках
D Серці
E М’язах
8
Концентрацію сечової кислоти в сироватці крові та в сечі визначають уніфікованим
методом. Який реактив при цьому застосовується?
A *Фосфорно-вольфрамовий
B Біуретовий
C Діацетилмонооксим
D Динітрофенілгідразин
E Пікринова кислота
9
У пацієнта біль у суглобах ніг і кистей рук, обмеження рухів. В сироватці крові та сечі
збільшений вміст сечової кислоти. Для якого захворювання характерні такі ознаки?
A *Подагри
B Пієлонефриту
C Остеопорозу
D Склеродермії
E Ревматоїдного артриту
10
У пацієнта, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулась жовтяниця. При цьому
сеча набула темно-жовтого кольору, а кал – ахолічний. У сироватці крові - підвищений
вміст кон’югованого (прямого) білірубіну. Для якого виду жовтяниці характерні такі зміни?
A *Обтураційної
B Надпечінкової
C Гемолітичної
D Кон’югованої
E-
11
У малюка, що народився недоношеним, спостерігається жовте забарвлення шкіри та
слизових оболонок. Нестача якого ферменту обумовлює такий стан?
A *УДФ-глюкуронілтрансферази
B Порфобіліногенсинтетази
C Уропорфіриногендекарбоксилази
D Копропорфіриногеноксидази
E д-амінолевулінатсинтетази
12
При визначенні ферменту креатинфосфокінази використовують стоп-реагент. Що
відбувається з ферментом при цьому?
A *Денатурація
B Гідроліз
C Утворення фермент-субстратного комплексу
D Ренатурація
E Знижується активність ферменту
13
У пацієнта підозра на ішемічну хворобу серця. Визначення якого ферменту найбільш
інформативне при даному захворюванні?
A *АсАТ
B б-амілази
C АлАТ
D Кислої фосфатази
E Лужної фосфатази
14
У відділення реанімації доставлено пацієнта з діагнозом: інфаркт міокарду. Яка з
перелічених фракцій лактатдегірогенази (ЛДГ) переважатиме в сироватці крові впродовж
двох діб?
A *ЛДГ1
B ЛДГ2
C ЛДГ3
D ЛДГ4
E ЛДГ5
15
У пацієнтки виявили значне зниження активності α-амілази. При якому захворюванні це
спостерігається?
A *Раку підшлункової залози
B Цирозі печінки
C Паротиті
D Перитоніті
E Непрохідності кишечника
16
Вагітній з кількома мимовільними абортами в анамнезі призначено терапію вітамінними
препаратами. Який вітамін сприяє виношуванню плода?
A *Е
B В1
C B6
DD
EА
17
Пацієнт скаржиться на втрату здатності розрізняти предмети у сутінках. При огляді
відзначено лущення шкіри, посилене її ороговіння, кон'юнктивіт і ксерофтальмію. Який
гіповітаміноз спричинив такий стан?
A *А
BС
CК
DЕ
ED
18
У дівчинки віком 5 років після укусу кобри спостерігається інтенсивний гемоліз
еритроцитів. Вміст якого компонента сироватки крові збільшиться передусім?
A *Непрямого білірубіну
B Прямого білірубіну
C Гемоглобіну
D Мезобіліногену
E Протопорфірину
19
Жінка скаржиться на зниження пам’яті, безсоння, депресію, зниження сексуальної
активності, постійну нервозність, стомленість, погане самопочуття та травлення. Рівень
якого вітаміну необхідно дослідити в сироватці крові?
A *В1
BЕ
C В6
DD
EА
20
У пацієнта з жовтяницею встановлено: підвищення у сироватці крові вмісту загального
білірубіну за рахунок непрямого, у калі та сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень
прямого білірубіну в сироватці крові в межах норми. Для якого виду жовтяниці це
характерно?
A *Гемолітичної
B Кон’югованої
C Механічної
D Паренхіматозної
E-
21
У чоловіка діагностовано вірусний гепатит. Який показник переважатиме в сечі під час
розпалу захворювання?
A *Прямий білірубін
B Непрямий білірубін
C Сечова кислота
D Лактатдегідрогеназа
E Аланінамінотрансфераза
22
Окуліст виявив у пацієнтки міопію, астигматизм, що спостерігається при гіповітамінозі А.
В яких продуктах міститься найбільша концентрація даного вітаміну?
A *Моркві
B Молоці
C Житньому хлібі
D Риб’ячому жирі
E Чорній смородині
23
У пацієнта встановлено підвищення у сироватці крові вмісту прямого білірубіну при
одночасному підвищенні непрямого білірубіну і різкому зниженні в калі та в сечі вмісту
стеркобіліногену. Який вид жовтяниці у пацієнта?
A *Печінкова
B Кон’югована
C Обтураційна
D Надпечінкова
E Підпечінкова
24
Всім організмам для росту та функціонування необхідна енергія. Рослини та деякі бактерії
одержують її від сонця у процесі фотосинтезу. Що є головним джерелом енергії для людини?
A *Глюкоза
B Тваринні жири
C Рослинні білки
D Тваринні білки
E Ліпіди
25
До лікаря звернувся пацієнт, у якого після вживання молока спостерігається метеоризм,
болі в животі, проноси. З недостатністю якого ферменту пов'язані ці симптоми?
A *Лактази
B Сахарази
C б-амілази
D Гексокінази
E Мальтази
26
У крові та сечі пацієнта з гострим панкреатитом різко підвищена активність одного із
зазначених ферментів, що підтверджує діагноз. Який це фермент?
A *б-амілаза
B Лужна фосфатаза
C Лактатдегідрогеназа
D АлАТ
E Лактаза
27
При інфаркті міокарду велике значення має визначення АсАТ в сироватці крові. Які
нормальні величини активності даного ферменту?
A *0,1-0,45 ммоль/(год·л)
B 0,1-0,60 ммоль/(год·л)
C 0,05-0,13 ммоль/(год·л)
D 0,2-0,30 ммоль/(год·л)
E 0,7-1,2 ммоль/(год·л)
28
У крові пацієнта виявлено підвищення активності ЛДГ4, ЛДГ5, АлАТ. Який орган
уражений патологічним процесом?
A *Печінка
B Серце
C Нирки
D Легені
E Скелетні м’язи
29
У пацієнта виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ, креатинфосфокінази.
Який орган уражений патологічним процесом?
A *Серцевий м’яз
B Сполучна тканина
C Нирки
D Легені
E Печінка
30
У пацієнта через 12 год після гострого нападу загрудинного болю в сироватці крові різко
підвищилась активність аспартатамінотрансферази. Для якої патології характерні ці зміни?
A *Iнфаркту міокарда
B Септичного ендокардиту
C Стенокардії
D Ревматичної хвороби
E Колагенозу
31
Пацієнтку доставлено каретою швидкої допомоги. Стан тяжкий, свідомість потьмарена,
адинамія, тахікардія, запах ацетону з рота. Про наявність якої патології це свідчить?
A *Гіперглікемічну кому
B Гіпоглікемічну кому
C Алкогольну інтоксикацію
D Лактацидеміну кому
E Ниркову кольку
32
Пацієнт поступив в нефрологічне відділення з підозрою на нефротичний синдром. Які із
показників будуть найбільш інформативними?
A *Сечовина, холестерин
B Кальцій, натрій
C С-реактивний протеїн, загальний білок
D Сечова кислота, калій
E Хлориди, білкові фракції
33
Пацієнт скаржиться на поліурію, спрагу. Біохімічні показники: вміст глюкози в крові - 5,1
ммоль/л; в сечі глюкоза та кетонові тіла відсутні. У пацієнта діагностують латентний
цукровий діабет. Яке з досліджень має найбільшу цінність для підтвердження цукрового
діабету?
A *Тест толерантності до глюкози
B Добовий глікемічний профіль
C Визначення фруктозаміну
D Визначення інсуліну
E Визначення С-пептиду
34
У пацієнта гіперглікемія, поліурія, кетонурія. Для якого захворювання характерні такі ознаки?
A *Цукровий діабет
B Голодування
C Нецукровий діабет
D Гіпертиреоз
E-
35
У крові дитини виявлено значне підвищення вмісту галактози, концентрація глюкози
практично не змінилася. Спостерігається катаракта кришталика та розумова відсталість.
Яке захворювання має місце?
A *Галактоземія
B Глікогеноз
C Лактоземія
D Фенілкетонурія
E Цукровий діабет
36
Пацієнт страждає на атеросклероз. Під час обстеження виявлено гіперліпідемію. Які
атерогенні чинники містять багато холестерину і сприяють розвитку атеросклерозу?
A *ЛПДНЩ, ЛПНЩ
B Апопротеїни
C Хіломікрони
D б-ліпопротеїни
E-
37
Після вживання їжі у пацієнта з’являються нудота й печія, спостерігається стеаторея. Що
є причиною такого стану?
A *Недостатність жовчних кислот
B Порушення синтезу панкреатичної ліпази
C Недостатність α-амілази
D Зниження синтезу фосфоліпази
E-
38
У пацієнта діагностовано атеросклероз. Які лабораторні показники найінформативніші
при цьому?
A *Підвищення в крові холестерину, в-ліпопротеїдів
B Зниження в крові холестерину, підвищення ЛПВЩ
C Зниження в крові ЛПНЩ і ЛПДНЩ
D Підвищення в крові вмісту фосфоліпідів
E Зниження в крові тригліцеридів
39
При вагітності, лактації, росту дитини переважають процеси синтезу сполук із використанням
енергії, що призводять до утворення складних біополімерів. Як називається цей процес?
A *Анаболізм
B Катаболізм
C Метаболізм
D Дисиміляція
E Протеоліз
40
У пацієнта виявлено нецукровий діабет, спостерігається поліурія, полідипсія, рівень
глюкози в крові в межах норми. Зниженням синтезу яких гормонів зумовлена ця патологія?
A *Окситоцину, вазопресину
B Інсуліну, глюкагону
C Глюкокортикоїдів
D Мінералкортикоїдів
E Адреналіну, норадреналіну
41
Чоловік скаржиться на збільшення маси тіла, випадіння волосся, апатію, закрепи. У нього
діагностують гіпотиреоз. Що є причиною цієї патології?
A *Зниження рівня трийодтироніну, тетрайодтироніну
B Підвищення рівня соматотропного гормону
C Підвищення рівня тироксину
D Зниження концентрації інсуліну
E-
42
В ендокринологічному відділенні перебуває хлопчик віком 9 років, у якого вже кілька разів
були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція якого ендокринного органу
порушена?
A *Прищитоподібних залоз
B Щитоподібної залози
C Епіфіза
D Наднирковмих залоз
E Тимуса
43
У пацієнта з хронічним захворюванням нирок спостерігається негативний водний баланс.
До яких ускладнень це приводить?
A *Набряків
B Зневоднення
C Поліурії
D Анурії
E-
44
Чоловік хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Яке метаболічне ускладнення
можливе при цьому?
A *Метаболічний ацидоз
B Метаболічний алкалоз
C Респіраторний алкалоз
D Респіраторний ацидоз
E Дихальний алкалоз
45
Пацієнтка скаржиться на болі в м’язах, часті гематоми, набряки, болі в області серця,
печінки. Із зниженням вмісту якого макроелементу пов’язані ці симптоми?
A *Калію
B Магнію
C Марганцю
D Натрію
E Кальцію
46
У пацієнта, який тривалий час вживав тіазидні діуретики, виявлено патологію нирок,
печінки, залоз внутрішньої секреції. Що може бути причиною цих уражень?
A *Гіпокаліємія
B Гіперкаліємія
C Гіпомагніємія
D Гпокальціємія
E Гіпермагніємія
47
У пацієнта, який проживає в гірській місцевості, збільшена щитоподібна залоза. З
нестачою якого мікроелементу в продуктах харчування це пов’язано?
A *Йоду
B Брому
C Флуору
D Феруму
E Мангану
48
У пацієнта, що страждає на стрептококову інфекцію травного каналу, розвинувся
геморагічний синдром. Що є причиною збільшення кровоточивості у цьому випадку?
A *Нестача вітаміну К
B Гіповітаміноз С
C Посилення фібринолізу
D Збільшення кількості калікреїну в крові
E Збільшення кількості гепарину в крові
49
У хлопчика, хворого на гемофілію А, при найменших порізах і травмах виникають
кровотечі. При відсутності якого фактору згортання крові спостерігається така форма
гемофілії?
A *VIII
BI
C II
D IV
E ХII
50
У пацієнта виявлено гемофілію В. При відсутності якого фактору згортання крові
спостерігається ця форма гемофілії?
A *IХ
BI
C II
D IV
E ХII
51
У пацієнта виявлено гемофілію С. При відсутності якого фактору згортання крові виникає
ця форма гемофілії?
A *ХI
BI
C II
D IV
E ХII
52
Пацієнту призначено штучний антикоагулянт дикумарол. Структурним аналогом якого
вітаміну він є?
A *К
BА
C В12
DС
ED
53
У пацієнта з підвищеним тромбоутворенням досліджували антизгортальну систему крові.
Який фактор належить до цієї системи крові?
A *б2- Макроглобулін
B Фактор II
C Плазмін
D Урокіназа
E Стрептокіназа
54
У пацієнтки, що страждає на тромбоз поверхневих та глибоких вен нижніх кінцівок,
виявлено спадкову тромбофілію, яка проявилась після вагітності та пологів. Який
фермент відіграє головну роль у розщепленні тромбу?
A *Плазмін
B Гепарин
C Урокіназа
D Стрептокіназа
E-
55
Судово-медичний експерт під час розтину трупа встановив, що смерть настала
внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу стало причиною смерті?
A *Тканинного дихання
B Синтезу гемоглобіну
C Транспорту кисню гемоглобіном
D Синтезу сечовини
E-
56
У пацієнтки підозра на тиреотоксикоз. Які гормони необхідно визначити для
підтвердження діагнозу?
A *Трийодтиронін, тироксин
B Інсулін, глюкагон
C Адреналін, норадреналін
D Ліпокаїн, соматотропний
E-
57
У хворого на жовчнокам’яну хворобу сеча забарвилась в темний колір. Накопиченням у
сечі якого продукту розпаду гемоглобіну це зумовлено?
A *Прямого білірубіну
B Непрямого білірубіну
C Мезобілірубіну
D Білівертину
E Уробіліну
58
У пацієнтки виявлено гіперфункцію щитоподібної залози, при якій спостерігається втрата
маси тіла та підвищення to тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?
A *Катаболізм
B Анаболізм
C Глюконеогенез
D Ліпогенез
E Стероїдогенез
59
У пацієнта на ендокринну патологію спостерігаються тахікардія, підвищена to тіла,
дратівливість, схуднення, посилення споживання кисню, від’ємний азотистий баланс.
Який гормон необхідно визначити у даному випадку?
A *Тироксин
B Вазопресин
C Соматотропін
D Інсулін
E Глюкагон
60
У пацієнта підозра на рак кісток. Який біохімічний показник необхідно визначити у даному
випадку?
A *Кальцій, кислу фосфатазу
B Калій, натрій
C Лужну фосфатазу
D Залізо, мідь
E Хлориди, магній
61
Які речовини утворюються при розщепленні сечовини уреазою?
A *NH3, CO2
B H2SO4, CO
C NaCl, H2O
D Піруват
E Лактат
62
У сироватці крові пацієнта підвищена активність гіалуронідази. Який біохімічний показник
сироватки крові підтверджує патологію сполучної тканини?
A *Сіалові кислоти
B Галактоза
C Білірубін
D Сечова кислота
E Глюкоза
63
Хворий віком 58 років госпіталізований з попереднім діагнозом “Інфаркт міокарда”. Які
біохімічні показники визначити для уточнення діагнозу?
A *Ізоферменти ЛДГ, КФК, АсАТ
B б-амілазу
C Альдолазу
D Холінестеразу
E Лужну фосфатазу
64
У хворого феохромоцитома. Концентрація вільних жирових кислот у сироватці збільшена
в 11 разів. Який фермент активується адреналіном, прискорюючи ліполіз?
A *Триацилгліцероліпаза
B Ліпопротеїдліпаза
C Ліпаза
D Фосфоліпаза С
E Амілаза
65
У дівчинки віком 7 років ознаки дефіциту піруваткінази. Порушення якого біохімічного
перетворення є розвитком патологічного процесу?
A *Анаеробного гліколізу
B Дезамінування амінокислот
C Окислювального фосфорилювання
D Тканинного дихання
E Циклу Кребса
66
Як називається ступінь очищення крові від якої-небудь речовини, що проходить через
нирки за одиницю часу:
A *Кліренс
B Концентрація
C Геморенальна проба
D Реабсорбція
E Фільтрація
67
Ліпіди не розчиняються у воді, у крові знаходиться певна їх кількість. Сполуці з якими
речовинами ліпіди пересуваються у крові?
A *З білками
B З глюкозою
C З нейраміновими кислотами
D З кортикостероїдами
E З глікокортикоїдами
68
Який із перелічених гормонів регулює рівень води в організмі людини:
A *Альдостерон
B Адреналін
C Кальцитонін
D Глюкагон
E Окситоцин
69
Який фермент є інформативним для захворювання підшлункової залози?
A *б-амілаза
B ЛДТ
C АсАТ
D СD, АлАТ
E Пепсин
70
Хлопчик віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушенням секреції якого гормону зумовлено?
A *Соматотропіну
B Тироксину
C Інсуліну
D Гонадотропіну
E Тиреотропіну
71
Вкажіть різновиди ферментів, що прискорюють одну хімічну реакцію та відрізняються за
фізико-хімічними властивостями?
A *Ізоферменти
B Коферменти
C Апоферменти
D Каталізатори
E Простетична група
72
У хворого виявлено глибоке шумне дихання (Кусмауля) , запах ацетону, артеріальний
тиск - 95/60 мм рт.ст., частота пульсу - 112 ударів за хвилину, холодні кінцівки. Для якого
захворювання характерна клінічна картина:
A *Цукровий діабет
B Обтураційна жовтяниця
C Гемолітична анемія
D Перитоніт
E Пневмонія
73
При надлишку якого гормону у дорослих розвивається акромегалія, а у дітей - гігантизм?
A *Соматотропін
B Альдостерон
C Тироксин
D Окситоцин
E Тестостерон
74
Яким методом визначають концентрацію натрію, калію, літію у сироватці крові?
A *Полуменевої фотометрії
B Флюорометрії
C Електрофорезу
D Преципітації
E Титрування
75
Біохімічний аналіз крові вказує на гіпопротеїнемію. З порушенням вмісту якої фракції
білків плазми крові найбільш вірогідно пов’язаний такий стан?
A *Альбумінів
B б1-глобулінів
C б2-глобулінів
D в-глобулінів
E г-глобулінів
76
У разі захворювання підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину.
Гідроліз яких речовин при цьому зазнає змін?
A *Білки
B Ліпіди
C Вуглеводи
D Нуклеїнові кислоти
E Фосфоліпіди
77
У пацієнта виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, аспартатамінотрасферази,
креатинфосфокінази. Якому органі (органах) імовірний розвиток патологічного процесу?
A *Серцевому м’язі (початкова стадія інфаркту міокарда)
B Скелетних м’язах (дистрофія, атрофія)
C Нирках та надниркових залозах
D Сполучній тканині
E Печінці та нирках
78
Вкажіть нормальні величини активності б-амілази крові за методом Каравея:
A *12-32 г/год·л
B 20-160 г/год·л
C До 200 г/год·л
D 12-60 г/год·л
E 32-60 г/год·л
79
Який із перелічених показників глюкози крові є нормальним?
A *4,8 ммоль/л
B 2,8 ммоль/л
C 6,8 ммоль/л
D 9 ммоль/л
E 8 ммоль/л
80
Вкажіть нормальні величини фібриногену плазми крові?
A *2-4 г/л
B 1-1,5 г/л
C 4,5-6 г/л
D 6-7,5 г/л
E 6-8 г/л
81
Для якого захворювання характерно зниження концентрації кальцію, неорганічного
фосфору, збільшення коефіцієнту Са/Р, активності лужної фосфатази?
A *Рахіт
B Остеопороз
C Остеома
D Гіперпаратиреоз
E Гіпервітаміноз А
82
Вкажіть нормальні показники тимолової проби:
A *0-4 S-H од.
B 1-3 S-H од.
C До 1 S-H од.
D 0,5-2 S-H од.
E 1-6 S-H од.
83
Яким із наведених методів визначають креатинін в сироватці крові?
A *Методом Поппера
B Методом Єндрашика
C Рефрактометричним
D Діацетилмоноксимним
E Біуретовим
84
Хворому Л., 35 р., зі скаргами на головний біль, нудоту, блювання, зниження зору,
проведені біохімічні дослідження. Вкажіть відхилення від норми:
A *Глюкоза - 10,5 ммоль/л
B Холестерин - 3,5 ммоль/л
C Загальні ліпіди - 6 г/л
D в-ліпопротеїди - 45 у.о.
E Загальний білок - 70 г/л
85
У разі патології якого органу необхідно проводити тимолову пробу, пробу Вельтмана,
визначення активності АлАТ?
A *Печінки
B Підшлункової залози
C Серця
D Нирок
E Шлунку
86
Вкажіть нормальні величини іонів хлору в плазмі крові?
A *95-110 ммоль/л
B 90-150 ммоль/л
C 50-90 ммоль/л
D 150-200 ммоль/л
E 45-54 ммоль/л
87
Наслідком дефіциту якого вітаміну є пелагра?
A *РР
BА
C В12
DС
E В6
88
Для якого захворювання характерно підвищення активності ксантиноксидази та рівня
сечової кислоти у крові в 2-5 рази?
A *Подагри
B Нефриту
C Цирозу печінки
D Пухлини нирок
E Виразки шлунку
Download