Uploaded by Yurchin 23

Метод та прилади УВЧ-терапії

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Реферат
з дисципліни «Фізіотерапевтична апаратура»
на тему: Метод та прилади УВЧ-терапії.
Виконав
студент групи ПБ-з71
Юрчин Д.Е.
Перевірив
доцент Клочко Т.Р.
Київ-2021
ЗМІСТ
УВЧ-терапія............................................................................................................................................................ 2
Лікувальний ефект .................................................................................................................................................... 4
Про процедуру ............................................................................................................................................................ 4
УВЧ терапія ефективно поєднується з наступними методами ......................................................................... 4
1. Ультразвукова терапія ......................................................................................................................................... 4
Переваги ультразвукової терапії: ......................................................................................................................... 5
Покази до застосування: ........................................................................................................................................ 5
2. Електротерапія ..................................................................................................................................................... 5
Лікування електротерапією ................................................................................................................................. 6
Покази до застосування електротерапії:.............................................................................................................. 20
Показання ................................................................................................................................................................. 21
Протипоказання ...................................................................................................................................................... 22
Небезпеки УВЧ-процедур ...................................................................................................................................... 22
ЛІТЕРАТУРА ........................................................................................................................................................... 23
1
УВЧ-терапія (ультрависокочастотна терапія) є фізіотерапевтичним
методом лікування, під час якого використовують електромагнітні поля
ультрависокої частоти. УВЧ-терапія – це, свого роду, лікування теплом, яке
за допомогою спеціального обладнання проникає у тканини і органи людини.
УВЧ-терапія - методика фізіотерапії, в основі якої лежить вплив на
організм пацієнта високочастотного електромагнітного поля з частотою
електромагнітних коливань 40,68 МГц або 27,12 МГц (що відповідає
метровим радіохвилях). В ході взаємодії c випускається фізіотерапевтичним
апаратом електромагнітного поля і організму хворого утворюється два види
електричного струму. У структурах, що володіють відносно високою
електропровідністю (кров, лімфа, сеча і тканини, які мають хороше
кровопостачання) заряджені частинки здійснюють коливання з частотою
коливання цього поля. При цьому в названих структурах виникає струм
провідності. Коливання часток відбувається в в'язкому середовищі, тому
виникає поглинання енергії, пов'язане з подоланням опору цього середовища.
Це поглинання енергії носить назву омічні втрати. Поглинена тканинами
організму енергія виділяється у вигляді тепла. У тканинах, за своїми
електричними властивостями близько стоять до діелектриків (нервова,
сполучна, жирова, кісткова), утворюються полярні молекули (диполі), які
змінюють свою орієнтацію з частотою коливання високочастотного поля. За
рахунок обертання дипольних частинок в діелектриках виникає струм
зміщення, а втрати, пов'язані з подоланням в'язкої середовища обертовими
частками, називають діелектричними втратами. При впливі УВЧ
переважають струми зміщення, поле глибоко і майже без втрат проникає в
тканини, погано проводять електричний струм. Основне ж тепловиділення
відбувається за рахунок струмів провідності, тобто омiчних втрат. Під
впливом адекватних доз в організмі виникають суттєві зміни в органах і
системах: посилюються проліферативні процеси сполучнотканинних
елементів. За рахунок збільшення проникності стінок кровоносних капілярів
посилюється надходження у вогнище запалення різних імунних тіл і інших
2
захисних клітин ретикулоендотеліальної системи. Істотно посилюється
кровотік і лімфообіг. В основному УВЧ-терапія використовується при
запальних процесах.
рис. 1 Апарат УВЧ-терапії УВЧ-70-01Р
Переваги

безболісність процедури;

високий ступінь проникнення електромагнітного поля, що дозволяє за
потреби проводити процедуру через одяг і навіть через гіпсову
пов’язку;

УВЧ є одним з методів фізіотерапії, який можна застосовувати під час
запальних захворювань, які перебувають в активній фазі.
3
Лікувальний ефект

сприяння загоєнню ран і переломів;

сприяння зниженню набряків;

стимуляція периферичного і центрального кровообігу;

зниження болю;

зниження інтенсивності запальних процесів.

збільшення фагоцитарної активності лейкоцитів;

зниження ексудації (виділення рідини в тканині під час запальних
процесів);

активізація діяльності фібробластів (клітини, що утворюють сполучну
тканину в організмі);

збільшення проникливості стінок судин;

стимуляція обмінних процесів в тканинах .
Про процедуру
УВЧ-терапія в нашому санаторії здійснюється за допомогою
переносного апарату для УВЧ-терапії – «УВЧ-66». В апараті є два
кронштейни для під’єднання утримувачів з електродами (конденсаторними
пластинами), ручки регулювання: “Напруга”; “Потужність”; “Контроль”,
контрольна лампа, мікроамперметр. У комплект також входить індикатор для
налаштування апарату.
УВЧ терапія ефективно поєднується з наступними методами
1. Ультразвукова терапія
Ультразвукова терапія - це метод терапії, який заснований на дії на
тканини високочастотних звукових коливань. Поглинання ультразвуку
супроводжується механічними, тепловими, фізико-хімічними та
нейрорефлекторними змінами, які визначають лікувальну дію фактора.
4
Переваги ультразвукової терапії:

при правильному дозуванні ультразвуку відбувається покращення
кровообігу в проблемній зоні, усувається спазм м’язів, спостерігається
болезаспокійлива та протизапальна дія;

під впливом ультразвуку відбувається активізація клітинного обміну
та лімфодренажу;

ультразвукова терапія прискорює процеси регенерації, відновлення
нервових волокон при травмах периферичних нервів. Дуже ефективне
використання ультразвукової терапії для розсмоктування інфільтратів
та ущільнень, запобігає виникненню післяопераційних спайок і
рубців, перешкоджає розвитку контрактур суглобів.
Покази до застосування:

в комплексному лікуванні наслідків травм суглобів та захворювань
опорно-рухового апарату;

у відновному періоді після реконструктивних операцій на суглобах;

ефективне використання ультразвукової терапії при контрактурах
суглобів;

ультразвукова терапія призначається при артриті, артрозі, хворобі
Бехтерєва, епікондиліті, плантарному фасциті, тендиніті, бурситі,
хронічному набряку, остеохондрозі та його наслідках (радикуліт та
інше), після переломів, міозиті та міалгії.
2. Електротерапія
Лікування електротерапією. В ортопедії і травматології широко
використовуються такі види лікувальних електричних струмів:
гальванічний струм, імпульсний струм, змінний струм. Кожен з цих
струмів має свої певні лікувальні властивості.
5
Ефекти, також модулюються в залежності від зони впливу, виду
струмів і розміщення анода і катода. Залежно від цього переважають
знеболюючий, спазмолітичний, трофічний або стимулюючий вплив.
Механізм дії електротерапії полягає у виникненні фізіологічних
реакцій місцевого, сегментарного та загального характеру. Переважним є
знеболюючий ефект, який проявляється в результаті гальмування чутливості
больових рецепторів. Модуляцією больової домінанти в ЦНС, активацією
опіоїдних пептидів, зменшенням периневрального набряку. А також
нормалізації порушеної мікроциркуляції, стимуляцією обмінних і
біосинтетичних процесів в тканинах, відновленням нервової рецепції і
поліпшення провідності.
Лікування електротерапією
ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ- це використання імпульсних струмів для
відновного лікування органів і систем, особливо нервів і м'язів, які втратили
свою нормальну функцію в результаті хвороби або травми. Електротерапія це один з методів фізіотерапії , заснований на контрольованому впливі на
організм електричного струму , магнітних і електромагнітних полів. На
сьогоднішній день відомо , що людське тіло є об'ємним провідником
заряджених іонів, що мігрують у присутності електромагнітного поля.
Позитивно заряджені частинки рухаються до негативного полюса, негативно
заряджені - до позитивного, забезпечуючи нормальне функціонування всіх
систем організму.
Також можливо виконати терапію:
• інтерференційними струмами - динамічними та ізопланарними,
• одноканальним струмом типу AMF,
• методом Коца (так звана російська стимуляція),
6
• TENS струмами в класичному варіанті, BURST і формованим в пакети
для стимулювання спастичних уражень, так званих SP-TENS,
• тонолізу – для спастичних уражень, іонофорезу та гальванізації
постійним струмом (в безперервному і переривчастому режимі),
• трикутними або прямокутними імпульсами (в безперервному і
переривчастому режимі),
• струмом wg Траберта (Ультра Reiz), Ледюка та неофарадичним (в
безперервному і переривчастому режимі),
• діадинамічними струмами wg Бернарда - струми MF, DF, CP, CP -ISO,
LP в безперервному і переривчастому режимі),
• уніполярними пульсуючими струмами,
• мікрострумами,
• низькочастотними магнітними полями в безперервному та
імпульсному режимі,
• лазерним випромінюванням в безперервному або імпульсному режимі,
• ультразвуком, фонофорезом, в безперервному або імпульсному
режимі,
• комбінацією електротерапії та ультразвукової терапії, в тому числі
електрофонофорезу,
• якісної та кількісної електродіагностики нервово-м'язової системи.
7
ПОКАЗИ:
Інтерференційні струми і струм AMF
Біологічний вплив:
Інтерференційні струми і струм AMF переважно діють глибокі
тканини, викликаючи різний біологічний вплив в залежності від локалізації,
частоти на елементів:
• F 5 – 50 Гц – стимуляція м’язів
• f 40 -90 Hz - поліпшення місцевого кровообігу, прискорення резорбції
• f 50 – 150 Hz – зменшення болю і місцева релаксація
• f 90 -150 Hz – зменшення болю
• f 100 -150 Hz – нормалізація активності парасимпатичної системи.
Терапія:
• остеоартриту хребта
• дископатії
• деформація суглобів
• біль у суглобах в перебігу RZS i ZZSK
• невралгії
• запалення суглобів
• судинні захворювання
• ураження органів руху
8
• вузлів, які викликають підвищену напруженість м'язів
• вегетативні розлади
• набряки, підшкірна та внутрішньом'язова екстравазація
Струм Коца – російська стимуляція
Біологічний вплив: місцеві скелетні судоми
Терапія:
• місцеві атрофії
• тренінг м’язів
• моделювання фігури
• ліполіз
• зменшення целюліту
Імпульсний струм TENS i SP-TENS
Біологічний вплив: зменшення болю, покращення кровообігу,місцева
стимуляція, стимуляція нервових волокон різних розмірів в залежності від
локалізації, діапазону імпульсу та виду модуляції:
• Тривалість імпульсу 50÷100 μs, частота 50÷150 Hz – тамування болю
• Тривалість імпульсу 100÷300 μs, частота 1÷10 Hz – стимуляція синтезу
ендорфіну, релаксація аферентних волокон, стимуляція в
електроакупунктурі
• Тривалість імпульсу 200÷300 μs, частота 5÷50 Hz – стимуляція
нейромоторних клітин
9
• BURST – сильний протибольовий вплив, підвищення продукції
ендорміну
• SP-TENS – для терапії спастичних уражень.
Терапія:
• дископатії
• остеоартрит
• біль у суглобах та біль в процесі RZS i ZZSK
• невралгії та комплексні неврози
• запалення суглобів
• оперізуючий лишай
• післяопераційний біль
• інші комплексні болі, окрім болю, викликаного новоутвореннями
• часткове ушкодження аферентних нервових волокон
• місцеві атрофії з іммобілізацією та з частковою іннервацією
• прискорення зростання кісток
• лікування ран
Діадинамічні струми
Біологічний вплив:
• Тамування болю
10
• поліпшення периферичного кровообігу
• нормалізація вегетативної діяльності
• місцева релаксація
• прискорення розсмоктування синців і набряків
Терапія:
• остеоартрит хребта
• дископатії
• остеоартрит
• невралгії та комплекні неврози
• запалення суглобів
• комплексні судинні захворювання
• ураження органів руху
• підвищенням м'язового тонусу
• вегетативні розлади
• відмороження
• набряки, підшкірна і внутрішньом'язова екстравазація
• пневмоторакс, підшкірна емфізема
11
Струм Ultra Reiz
Вплив біологічний:
• зменшення місцевих хребтових болей
• тамування болю
• поліпшення периферичного кровообігу
Терапія:
• остеоартрит
• невралгії
• порушення периферичного кровообігу
• комплексні болі хребта
• корінні комплекси (кульшові)
• посттравматичні стани
Прямокутні імпульси
Біологічний вплив: місцева і нервова стимуляція
Терапія:
• нервова електростимуляція
• місцева електростимуляція скелетних м’язів, здорових або з легкою
іннервацією
• електродіагностика, побудова кривої I/t
12
Трикутні імпульси
Біологічний вплив: місцева і нервова стимуляція
Терапія:
• електростимуляція гладкої мускулатури, наприклад електростимуляція
післяопераційної атонії
• електростимуляція мочового міхура і кишківника, лікування
спастичних та атонічних закрепів
• електростимуляція місцевих скелетних іннервованих тканин
• електродіагностика, побудова кривої I/t
Тоноліз
Вплив біологічний
• відновлення фізіологічної рівноваги м'язів
• інгібування рефлексного розтягування органу та стимуляція комплексу
Гольджі
• утворення нових синаптичних зв'язків
Терапія:
• стимуляція місцевих м'язів вражених спастично при пошкодженні
центральної нервової системи
Мікроструми
Біологічний вплив:
• Перетворення електричної рівноваги клітин і тканин
13
• Покращення кровообігу у капілярах
• Допомога в регенерації клітин та тканин
• Прискорення розпаду і видалення молочної кислоти та больових
субстанцій
Терапія:
• Гострий / хронічний біль відомої етіології
• Хвороба деформації суглобів кінцівок та
• Утруднення зростання костей
• Важкозагоювані рани
• Ураження мяких навколосуглобових тканин
• пролежні
• виразки
• лицева косметологія
Уніполярних витковий струм
Біологічний вплив:
• тамування болю
• збільшення м'язової міцності
• поліпшення циркуляції
Терапія:
14
• гострий/хронічний біль відомої етіології
• Лікування (іонофорез)
• Розлад циркуляції
• набряки
• синці
• підтримання м’язової тканини в тонусі
Гальванічний струм
Біологічний вплив:
• периферична вазодилатація
• рух іонів у тканинах
Терапія:
• Лікування (іонофорез)
• Розлад циркуляції
• Діагностика внутрішніх запальних вогнищ (гальванопальпація)
Ультразвукова терапія
Біологічний вплив:
• Зменшення припухлостей клітинних оболонок
• Відновлення тканинного дихання i регенерація матерії клітини
• Зміни в структурі іонів тканин
15
• Зміна реакції тканин
Терапія:
• Болетамуюча дія:
- болі при остеоартриті шийного відділу хребта
- болі хребта у ділянці Th. i L-S
- біль при синдромі попереково-крижового радикуліту
- комплексний ефект при болях плеча
- комплексний ефект при болях ліктя
- фантомний біль
• Зняття місцевої напруженості
• остеоартрит
• невралгія
• щелепний параліч
• шрами
• біль у гомілці
• доставка лікарського засобу (фонофорез)
Комбінована терапія
Аналогічна електротерапії та ультразвуковій терапії.
16
Електрофонофорез
• остеоартрит
• запальні захворювання суглобів, протягом періоду виділення ексудатів
і синовіальної проліферації
• гострий, загострений і хронічний кругово-корінний синдром, що виник
внаслідок запалення
• гострий, загострений і хронічний кругово-корінний синдром, що виник
внаслідок імунологічного процесу
• комплексні імунологічні поламінектомії
• периартикулярні запалення, запалення сухожиль і зв'язок
• гематоми та забої м'яких тканин
• антибіотикотерапія фурункулів та абсцесів, викликаних остеомієлітом
• протизапальна терапія при простатиті
• місцева хіміотерапія пухлин, розташованих до 10-12 см під шкірою
Протипоказання ультразвукової терапії
• ракові новоутворення та період після їх хірургічного видалення
• вагітність, заборонена ультразвукова терапія в області нижньої частини
хребта і живота
• відкрита форма туберкульозу
• геморагії
• серцева недостатність і порушення ритму серця
17
• важкий загальний стан і виснаження
• незавершене зрощення кісток
• нез'ясовані невралгії
• гостре запалення і гарячка
• цукровий діабет (зниження рівня глюкози в крові)
• тромбофлебіт
• електронні імплантати, такі як кардіостимулятори
• порушення периферичного кровообігу
• невропатії
• міжхребцева грижа
• стан після видалення спинного імплантату
• у разі імплантатів і протезів необхідно вживати заходи безпеки
Протипоказання електротерапії
• пацієнти з імплантованими електронними пристроями (наприклад,
кардіостимуляторів) – терапія тулуба і грудної клітини, особливо
небезпечні частоти 10 - 60 Гц
• пацієнти з імплантованими чужорідними елементами (наприклад,
протези, гвинти кісток) повинні проконсультуватися з лікарем перед
початком лікування
• інфекції та запальні процеси в гострій формі
• тромбофлебіти
18
• ризик емболії
• хвороби з можливістю кровотечі
• вагітність (черевна область і нижня частини спини)
• сенсорні розлади
• біль невідомої етіології
• електротерапія в області лікування раку
• активна форма туберкульозу
• гарячка
• поверхневі металеві імплантати – необхідно проводити із серйозною
обережністю.
• обтуруюча артеріальна недостатність в період II b- IV wg відповідно за
Fontaine
• ураження шкіри в місці нанесення електродів
• у випадки, в яких шкіра не може бути зволожена
Зазвичай, курс лікування електротерапією триває до 10 сеансів. Сеанс
близько 10 хвилин. Кількість процедур залежить від поставленого діагнозу і
очікуваного лікувального результату. Курс лікування електротерапією
ефективний в комплексі з іншими методами, такими як:

ударно-хвильова терапія

лазеротерапія

магнітотерапія

ультразвукова терапія
19
В окремих випадках, для закріплення позитивного результату,
пацієнтові рекомендується пройти курс кінезітерапії.
Покази до застосування електротерапії:

захворювання, що супроводжуються больовим синдромом (неврити,
плексити, радикуліти, невралгії, каузалгія, нейроміозити,
ревматоїдний артрит, оперізуючий лишай);

дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів, хребта
(деформуючий остеоартроз, остеохондроз);

ушкодження кістково-м’язової системи (атрофія м’язів, периартрит,
ушкодження зв’язок, забій тканин, вивихи, парези та паралічі м’язів);

м’язові контрактури, обмеження рухливості суглобів, келоїдні рубці.
Існують два способи встановлення електродів:

Поперечний спосіб. Даний спосіб установки полягає в тому, що
електроди розташовуються один навпроти одного. При цьому одна
пластина спрямовується на хвору ділянку тіла, а інша – з
протилежного боку. За рахунок такого розташування електромагнітні
поля проникають через все тіло пацієнта та здійснюють загальний
вплив. Відстань між електродом і тілом має бути не менше двох
сантиметрів.

Подовжній спосіб. При цьому способі електроди прикладають тільки
до ураженій сторони. Даний спосіб установки використовують для
лікування поверхневих захворювань, оскільки електромагнітні поля у
цьому випадку проникають неглибоко. Відстань між електродом і
тілом не має перевищувати одного сантиметра.
20
Електроди встановлюють на певній відстані. Чим ближче пластина
розташована до ураженої ділянки, тим сильніше відчувається тепловий
вплив.
Після установки електродів медичний працівник задає певну
потужність електрики, за якої пацієнт отримує необхідну дозу УВЧ.
Регулювання потужності електромагнітних полів проводиться за допомогою
спеціального регулятора, який розташовується на панелі управління приладу.
Залежно від наявного захворювання і показань лікаря під час УВЧ-терапії
застосовуються різні дозування відчуття тепла.
Час проведення процедури зазвичай становить 5 – 15 хвилин.
Тривалість курсу, як правило, включає проведення 10 – 20 процедур щодня
або через день.
Показання
 дихальна система та ЛОР органи (вухо, горло, ніс): бронхіт,
пневмонія, плеврит, бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма,
риніт, ангіна, гайморит, фронтит, ларингіт, тонзиліт, отит.
 серцево-судинна система: гіпертонічна хвороба першої і другої стадії,
хвороба Рейно, облітеруючий ендартеріїт, варикозне розширення вен,
порушення кровообігу мозку (наприклад, під час атеросклерозу).
 нервова система: неврити, невралгії, мігрень, безсоння, фантомний
біль, плескіт, запалення сідничного нерву (ішіас), травми спинного
мозку, каузалгія, енцефаліт, травми головного і спинного мозку
(контузії, струс, удавлення головного або спинного мозку).
 опорно-руховий апарат: радикуліт, остеохондроз, остеоартроз,
перелом, удари, вивихи, артрит і поліартрит, остеомієліт.
 післяопераційна реабілітація: післяопераційні рани, післяопераційні
інфільтрати, реабілітація після травм, реабілітація після перенесеного
захворювання.
21
Протипоказання

порушення згортання крові,

гіпертонічна хвороба третьої стадії,

злоякісні пухлини,

гарячкові стани,

гіпотонічна хвороба,

наявність у пацієнта кардіостимулятора,

вагітність,

серцево-судинна недостатність,

ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, стійка стенокардія,

венозний тромбоз.
Небезпеки УВЧ-процедур
Нерідко при УВЧ-процедурах можуть виникати такі небезпечні
моменти: опіки шкіри (при зіткненні металевої пластинки зі шкірою,
використанні мокрій матер'яної прокладки) ураження електричним струмом
(при зіткненні руки з проводами електродів) Перед оперативними
втручаннями, діагностичними пункціями (наприклад, верхньощелепних
пазух) УВЧ терапія не застосовується, так як виникає на тривалий час
гіперемія області впливу призведе до підвищеної кровоточивості. Небажано
впливати на обидва вуха одномоментно, оскільки може настати
перезбудження дихального і судинного центру довгастого мозку з важким
результатом. Через стимуляції утворення сполучної тканини, небажано довго
призначати УВЧ: при пневмонії, - ризик пневмосклерозу, при орхоепідідіміт
- склерозування сім'явивідних проток, після порожнинних операцій спайкова хвороба, при иридоциклите - утворення спайок райдужної
оболонки. Чи не проводять при свеженаложенной гіпсовій пов'язці (2-3
години), мокрій пов'язці на рані, наявності сторонніх металевих тілах у
внутрішніх органах, при накісткового і компресійного-дистракційного
металлоостеосинтез, імплантованому металевому суглобі і кардіостимулятор.
22
ЛІТЕРАТУРА
1. Г.С.Тимчик, В.І.Скицюк, М.А.Вайнтрауб, Т.Р.Клочко. Чутники
електромагнітного випромінювання біотехнічних об”єктів. –К.: Леся,
2004. –64 с., іл..
2. Тимчик Г.С., В.І. Скицюк, Т.Р.Клочко. Інтегровані фізіотерапевтичні
системи ТОНТОР –К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 216 с. (моногр.)
3. Самосюк И.З. и др. Физические методы в лечении и медицинской
реабилитации больных и инвалидов. – К.: Здоров’я, 2004. – 624 с.
4. Біофізика: підручник/ М. Ф.Терещенко, Г. С. Тимчик,
І.
О. Яковенко. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка»,
2019. – 444 с.
5. В.І. Скицюк, Т.Р.Клочко. Медико-біологічні аспекти теорії ТОНТОР //
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування. –2003. -№ 25. –С.139-146.
6. Кузмичев В.Е. Законы и формулы физики / Отв. ред. В.К.Тартаковский. Киев: Наук. думка, 1989. – 864 с.
7. Дастжерді А.Х.М., Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Голопура С.І. Стимуляція
регенерації біологічних структур випромінюванням фізіотерапевтичних
приладів серії «ПРОМІНЬ» // Фотобіологія та фотомедицина. - 2010. - № 3(4).
8. Клочко Т.Р., Дастжерді А.Х.М. Взаимодействие электромагнитного излучения
смешанного типа с биологическими структурами живых объектов // Вісник
НТУУ "КПІ”. Серія приладобудування. – 2010. – Вип. 39. – С. 163-167.
9. В.М. Ахутин, В.П. Нефедоров, М.П. Сахаров и др. Инженерная
10.
11.
12.
13.
14.
15.
физиология и моделирование систем организма. / Отв. ред. В.Н.
Новосельцев. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987.
Антомонов Ю.Г. Моделирование биологических систем: Справочник. –
Киев: Наукова думка, 1977.
Математическое моделирование биологических процессов: Материалы
IV школы по математическому моделированию / Отв. ред. Молчанов
А.М. . – М.: Наука, 1979.
Моделирование в биологии и медицине. Сб. статей / Под ред. Амосова
Н.М. – К.: Наукова думка, 1963.
Застосування лазерної технології та методів інвазивної терапії у
видимому і ультрафіолетовому діапазонах випромінювання / Румбешта
В.О., Зіньковський Ю.Ф., Тимчик Г.С., Клочко Т.Р., Богомолов М.Ф. /
Моніторинг та прогнозування генетичного ризику в Україні. Ч.1. Під заг.
ред. Сліпченка В.Г. – К.: РЕФОРМА. – 1998. – С. 215–249.
Клочко Т.Р., Тимчик Г.С. Сучасна лазерна терапевтична техніка.
Моніторінг та прогнозування генетичного ризику в Україні. Ч. 2. / Під
заг. ред. В.Г.Сліпченка. – К.: Борисфен. – М. – 1999. – С. 373–384.
Скрипник Ю.О., Яненко О.П., Куценко В.П. та інш. Можливості та
перспективи використання НВЧ-радіометрії в медицині та наукових
дослідженнях // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування. –2003. -№ 25.
–С.113-118.
23
В.Скицюк, М.Скицюк. Технологічний фантом // Вісник НТУУ «КПІ».
Приладобудування. –2002. -№ 24. –С.149-155.
17. Ю.М. Ермолаев. Пространственная и электродинамическая модели
биологически активной точки // Биомедицинская радиоелектроника,
2000, №4. - С. 24-31.
18. Хабарова О.В. Биоэффективные частоты и их связь с собственными
частотами живых организмов // Биомедицинские технологии и
радиоэлектроника. – 2002. – № 5–6. – С.56–66.
19.Сорока С.О., Тимчик Г.С., Клочко Т.Р. Дослідження метаболізму
біологічних структур під дією когерентного випромінювання // Зб. тез н.т.конф. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ :2003: стан і перспективи, 22- 23 квітня
2003 р. – К.: НТУУ “КПІ”. – 2003. – С.149-150.
20. Яремчук А.А. Дослідження впливу неонізуючого електромагнітного
опромінювання / Моніторинг та прогнозування генетичного ризику в
Україні. Під заг. ред. В.Г. Сліпченка. – К.: РЕФОРМА. – 1998. – С. 249–
273.
21. Тимчик Г.С., Клочко Т.Р. Принципи моделювання енергетичних
перетворень в клітинній системі біологічних об’єктів. Моніторинг та
прогнозування генетичного ризику в Україні, ч.3./ Під ред. В.Г.
Сліпченка. -К. : Борисфен-М. -2000. - - С.308-312.
22.Березовський В.А., Колотилов Н.Н. Биофизические характеристики
тканей человека. Справочник. –К.: Наукова думка. –1990. –223 с.
23.Бецкий О.В.. Пионерские работы по миллиметровой электромагнитной
биологии, выполненные в ИРЭ РАН // Биомедицинские технологии и
радиоелектроника. -2003. -№8. -С. 11-20
24.Скрипник Ю.О., Манойлов В.П., Яненко О.П. Модуляційні
радіометричні пристрої та системи НВЧ-діапазону. Навчальний
посібник. –Житомир, ЖГП. –2001. –374 с.
25.И.А. Царегородцев, С.В. Черных. Сверхпроводящие измерители слабых
магнитных полей для биомедицинских исследований. // Вестник новых
медицинских технологий, 2000, т. VII, №2. -С.127-129.
26.Петросян В.И., Синицын Н.И., Елкин В.А. и др. Роль резонансных
молекулярно-волновых процессов в природе и их использование для
контроля
и
коррекция
состояния
экологических
систем
//Биомедицинская радиоэлектроника. –2001. -№ 5-6. –С.62-129.
27.Гвоздев В.И., Давыдов Е.В., Криворучко В.И., Подковырин С.И.
Ключевые биоструктуры информационного образа человека//
Биомедицинская радиоелектроника. –2000. -№4. -С.32-38.
28.Назаренко Б.В., Будник М.М., Риженко Т.М., Майстренко В.М.
Багатоканальний магнітокардіограф // Вісник НТУУ “КПІ”.
Приладобудування. –2003. -№25. –С.126-133.
29.Патент № 4429551 DE, A61 B6/03. Plies E., Soelkner G. Способ
исследования биологической ткани с помощью электромагнитного
излучения. Оп. 19.08.94.
16.
24
30.Патент №4341063 DE, G01 N33/483, 21/49, 21/59, A61 B6/00. Способ и
устройство для оптического определения с пространственным
распределением плотности в биологической ткани.
31.Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Тимчик Г.С., Моделювання
автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів
// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. –
2003. -№4. -С.116-121.
32.Патент № 66202 А України, А61B 5/00. Спосіб та обладнання
комплексної діагностики та лікування. Безуглий М.О., Клочко Т.Р.,
Скицюк В.І., Тимчик Г.С. Опубл. 2003.
33.Фізичні методи в лікуванні та медичній реабілітації хворих і інвалідів /
І.З.Самосюк, М.В.Чухраєв та інш. –К.: Здоров’я, 2004. – 624 с.
10.2. Допоміжна
13.Збірник наукових праць «Вісник НТУУ "КПІ”. Серія приладобудування»
14.Збірник наукових праць «Вісник НТУУ "КПІ”. Серія радіотехніка.
Радіоапаратобудування»
15.Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника»
16.Зб. тез н.-т.конф. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи, НТУУ
«КПІ»
17.Москвин С.В. Основы лазерной терапии: монография / С.В. Москвин, В.А.
Буйлин. – М.-Тверь: ООО Изд-во «Триада», 2006. - 256 с.
18.Тимчик Г.С., Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Польові структури біотехнічних
систем: монографія. - К.: НТУУ «КПІ», 2013. - 384 с.
11. Інформаційні ресурси
1. Вісник
КПІ.
Серія
http://visnykpb.kpi.ua/
приладобудування.
2. Вісник НТУУ "КПІ”. Серія радіотехніка.
Електронний ресурс: http://radap.kpi.ua
Електронний
ресурс:
Радіоапаратобудування.
3. Електронний каталог. Науково-технічна бібліотека ім. Г.Денисенка НТУУ
«КПІ». Електронний ресурс: http://www.library.kpi.ua/
4. Наукова періодика України. Електронний ресурс: http://journals.uran.ua/.
5. НТУУ «КПІ». Електронний ресурс: http://kpi.ua/
6. Національна бібліотека України ім. ак. В.І.Вернадського. Електронний
ресурс: http://nbuv.gov.ua/
25
7. Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань: навчальний посібник / С.К.
Мещанінов, В.М. Співак, А.Т. Орлов. – К.; Кафедра, 2015. –
https://fel.kpi.ua/fel/data/library/books/biomed_vymiryuvannya.pdf
26
211с.: іл..