Uploaded by Nick Kalinin

Презентація - УЗД, Калінін Н.В. 6305

advertisement
УЗД: ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ
ОБСТЕЖЕННЯ, ПОКАЗИ ДО
ПРОВЕДЕННЯ
Презентацію підготував
студент 5 курсу, 5 групи (6305),
медичного факультету №3
Калінін Нікіта Вадимович
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Ультразвукова діагностика (УЗД)
- це розпізнавання захворювань за
допомогою ультразвуку, який дозволяє
не тільки отримати зображення
внутрішніх органів і тканин, а й оцінити
їх рух.
Метод заснований на різному
відображенні ультразвуку від
середовищ різної щільності.
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Ультразвукові хвилі - це пружні
коливання середовища з частотою
лежить вище діапазону чутних
людиною звуків - понад 20 кГц.
Вони мають високу проникаючу
здатність, відносяться до
неіонізуючих випромінювань, не
мають шкідливого впливу на
організм
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Історія развитку ультразвукової діагностики:
Кінець XVI ст. - Спаланцани
1880 П'єр і Жак Кюрі - відкриття прямого
п'єзоелектричного ефекту
1881- Ліпман - опис явища зворотного
п'єзоелектричного ефекту
1916- Франція, Англія - установка ехолокаторів на
підводних човнах
1929- Росія, Соколов С.Я. - заклав основи УЗ дефектоскопії
1942- Створення перших приладів для УЗ дослідження
у медицині
50-ті роки - УЗД в офтальмології
1958- Баум і Грінвуд застосували УЗД в гастроентерології
1972- Косов застосував сіру шкалу і реальний масштаб
часу при УЗД
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Ультразвукові методи отримання зображень:
A 1. "A" метод - одномірна ехографія ( "A" -amplitude):
ехоенцефалографія, ехоофтальмографія
2. "M" метод - розгортка одновимірного зображення у
часу ( "M" - motion): ехокардіографія
3. "B" метод - двомірне зображення ( "B" -brightness яскравість): ехотомографія, ультразвукове сканування,
сонографія, ультрасонографія
Б 1. Допплерографія (допплерівська сонографія,
допплерівська флуометр) - вимір швидкості кровотоку
А) постійно-хвильова (CW)
Б) імпульсна (PD)
У Дуплексне дослідження (поєднання імпульсної
доплерографії і сонографії)
1. звичайна (двомірна доплерографія)
2. кольорове доплерівське картування (ангіодінографія)
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Види УЗ датчиків:
За частотою генеруємого ультразвуку
1. Низькочастотні (від 2-5 МГц):
для глубокорасположенних структур (15-20см)
- органів черевної порожнини,
заочеревинного
простору, малого тазу, серця
2. Високочастотні (7,5-10-15МГц):
для поверхнево-розташованих органів
- щитовидна залоза, суглоби, очі
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Види УЗ датчиків за призначенням:
1. Лінійні (абдомінальні, акушерсько-гінекологічні дослідження)
- велике поле зору при дослідженні поверхневих структур
- висока роздільна здатність при дослідженні
глубокорасположенних органів
- легка ідентифікація поперечних зрізів
2. Секторні (абдомінальні, гінекологія, кардіологія)
- велике поле зору при використанні глибоко розташованих
структур
- невелика площа контакту з поверхнею тіла
3. Конвексні (більш досконалі в порівнянні з секторними)
4. Трапецієподібні (мало переваг перед конвексними, але є
недоліки)
5. Внутрішньопорожнинних (вагінальні, ректальні, ендоскопічні,
інтраопераційні)
6. Датчики для виконання інвазивних втручань
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Ефект Доплера
- частота звуку, видаваного об'єктом,
що рухається, змінюється при її
сприйнятті нерухомим приймачем:
збільшується при наближенні і
знижується при видаленні об'єкта
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Принцип доплерографії:
Вимірювання частотного зсуву
дозволяє визначити швидкість
рухомих структур
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Області застосування та покази до
прведення УЗД:
1. Дослідження паренхіматозних органів, лімфатичних вузлів
черевної порожнини, заочеревинного простору і малого тазу
(Сонографія, доплерографія, дуплексне дослідження)
2. Дослідження шлунково-кишкового тракту
3. Діагностика акушерсько-гінекологічної патології
4. Дослідження серця
5. Дослідження середостіння
6. Дослідження магістральних і периферичних судин
(Доплерографія, дуплексне дослідження)
7. Діагностика захворювань головного мозку (виявлення зміщення
серединних структур, оцінка мозкового кровотоку)
8. Діагностика захворювань ока
9. Дослідження щитовидної та молочної залоз
10. Дослідження суглобів
11. Виконання інвазивних втручань з діагностичною і
лікувальною метою під контролем ультразвуку
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Download