Загрузил yulia sagir

Тест Електромагнетизм

Реклама
ТЕСТ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (частина 1)
Завдання. Вибрати номер правильної відповіді
1. На провідник довжиною 0,4 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 0,5 Тл, що обтікається
струмом 10 А і переміщається під кутом 30 ° до магнітних силових ліній, діє сила:
1) 6,25 Н;
3) 1 Н;
2) 5Н;
4) 20 Н.
2. Магнітна індукція поля, в якому на провідник довжиною 20 м, що переміщається під кутом 90 ° до
силових ліній, діє сила 100 Н при протіканні по ньому струму 5 А, складе:
1) 1Тл;
3) 0,2 Тл;
2) 5Тл;
4) 4 Тл.
3. Якщо на провідник довжиною 0,25 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 2,5 Тл, діє сила 0,5
Н, змушуючи його переміщатися під кутом 90 ° до силових ліній поля, то по провіднику протікає
струм:
1) 10 А;
3) 2 А;
2) 0,8 А;
4) 5 А.
4. Провідник, що переміщається в магнітному полі з індукцією 2 Тл під кутом 45 °, по якому тече
струм 2 А і діє сила 2 Н, має довжину:
1) 4 м;
3) 0,7 м;
2) 8 м;
4) 2 м.
5. Якщо обмотка, намотана на циліндричний каркас довжиною 0,3 м, складається з 1600 витків і по
ним протікає струм 0,1 А, то напруженість магнітного поля всередині цієї котушки складе:
1) 4800 А / м;
3) 4000 А / м;
2) 48 А / м;
4) 533,3 А / м
6. Магнітна індукція в осерді з альсифера з магнітною проникністю 10,5 Гн / м, якщо він поміщений
в магнітне поле котушки з напруженістю 1000 А / м, складе:
1) 10 500 Тл;
3) 989,5 Тл;
2) 95,24 Тл;
4) 1010,5 Тл.
7. Напруженість магнітного поля, створеного котушкою реле, що має 100 витків, через яку
проходить струм 15 А, а довжина середньої лінії магнітного поля 2 м, складе:
1) 70 А / м;
3) 130 А / м;
2) 750 А / м;
4) 3000 А / м.
8. Магнітний потік в магнітопроводі контактора, поперечний переріз якого становить 2 • 10-4 м2, а
магнітна індукція 0,8 Тл, має величину:
1) 0,4 • 10-4 Вб;
3) 0,32 • 10-4 Вб;
2) 1,6 • 10-4 Вб;
4) 0,8 • 10 -4 Вб.
9. Струм, який необхідно пропустити по котушці з 600 витків довжиною 25,12 см і поперечним
перерізом 4 см для створення в ній магнітного потоку 0,0000036 Вб, складе:
1) 0,03 А;
3) 0,017 А;
2) 3 А;
4) 0,17 А.
10. Якщо магнітний потік, який пронизує полюс машини постійного струму з поперечним перерізом
0,02 м2, становить 0,011 Вб, то магнітна індукція в сталі полюса складе:
1) 0,55 Тл;
3) 0,031 Тл;
2) 0,00022 Тл;
4) 0,009 Тл.
ТЕСТ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (частина 2)
1.
Вкажіть напрям силових ліній магнітного поля
2.
3.
4.
Вкажіть напрям струму
Вкажіть напрям сили
Вкажіть напрям напруженності магнітного поля
5.
Вкажіть напрям магнітного потоку
Скачать