Uploaded by Sergiy Zhevzhik

Запит на отримання публічної інформації

advertisement
Запит на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації
України
Міністерство культури
вул. І. Франка, 19
м. Київ
01601
Запитувач
__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________________________________________
(поштова адреса)
____________________________________________________________________
(адреса електронної пошти)
____________________________________________________________________
(контактний номер телефону)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати мені інформацію.
Відповідь на запит прошу надати у встановлений законом строк на поштову
адресу
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної
інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк
копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
«______»________________20___року
___________________
(підпис)
Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у
володінні Міністерства, розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства
www.mincult.kmu.gov.ua.
2. Запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача:
на поштову адресу (на конверті
вказувати«Публічна інформація»):
01601, м. Київ, вул. І Франка, 19;
на електронну пошту:
public_info@mincult.gov.ua;
телефаксом:
(44) 234-49-11;
за телефоном:
(44) 235-21-80.
3. Запит може бути поданий особисто до сектору організації доступу до
публічної інформації Міністерства в робочий час згідно з правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
Download