Uploaded by Наташа Фамина

zapyt na otrymanna publichnoi inf

advertisement
Начальникові ____________ ГУНП
(назва органу або підрозділу)
України в Дніпропетровській області _________________________ поліції
(спеціальне звання)
___________________________________________
(прізвище та ініціали)
ЗАПИТ
на публічну інформацію
П.І.Б. запитувача: __________________________________________________
__________________________________________________________________
(у разі звернення юридичної особи, найменування підприємства, установи,
організації)
Поштова адреса запитувача: _________________________________________
__________________________________________________________________
(юридична адреса підприємства, установи, організації)
Адреса електронної пошти:__________________________________________
Номер контактного телефону________________________________________
Характер запитуваної інформації:(потрібне підкреслити)
1.) статистична;5.) про факти порушення прав і свобод громадян;
2.) юридична;6.) про незаконні дії посадових осіб;
3.) про стан правопорядку;7.) інша інформація.
4.) про надзвичайні події;
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу
надати мені (повідомити мене) про:
(конкретний зміст запитуваної інформації) ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:(потрібне підкреслити та заповнити)
Поштою__________________________________________________________
(вказати поштову адресу)
Факсом___________________________________________________________
(вказати номер факсу)
Електронною поштою______________________________________________
(вказати E-mail)
В усній формі_____________________________________________________
(вказати номер телефону)
Дата_________Особистий підпис__________
Запит отримано: __________________________________________________
(П.І.Б., номер телефону)
___________________
(підпис)
ЗАРЕЄСТРОВАНО: від «___» ________ 201_ року №___________________
Витяг
із Закону України „Про доступ до публічної інформації"
Стаття 5: Забезпечення доступу до інформації.
Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами.
Стаття 19: Оформлення запитів на інформацію.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть
подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою) на вибір запитувача.
Стаття 22: Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в
таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний, відповідно до його
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено
запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим
доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію.
Download