Uploaded by mark0805455

ВАРІАНТ 9

advertisement
Просяник
Ліна
.
Ф2003
114.Вільне і відкрите програмне забезпечення. Загальна характеристика. Приклади.
Прикладні програми спеціального призначення використовуються для реалізації завдань
опрацювання даних у певній галузі діяльності, на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або
їх підрозділі. До такого типу програм належать програми для створення відеоефектів під час
виробництва кінофільмів, креслень машин і механізмів у конструкторських і проектних бюро,
діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу уроків тощо.
ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЇХ ТИПИ
На комп’ютерні програми поширюється дія Закону України «Про авторське право і суміжні права», і
їх використання можливе лише за умов дотримання вимог цього закону, а також вимог ліцензії, з
якою користувач погоджується, установлюючи програму на свій комп’ютер.
Є кілька видів ліцензій на комп’ютерні програми:
Вільне програмне— програмне забезпечення, яке надає користувачу низку неодмінних
свобод:




свобода виконувати програму як вам завгодно в будь-яких цілях (свобода 0);
свобода вивчати роботу програми і модифікувати програму, щоб вона виконувала
обчислення користувача, як він побажає (свобода 1). Це передбачає доступ
до початкового тексту;
свобода передавати копії, щоб допомогти іншим (свобода 2);
свобода передавати копії змінених версій іншим (свобода 3). Це передбачає доступ
до початкового тексту[1].
Якщо хоча б однієї із цих свобод немає, програма не належить до вільного програмного
забезпечення. Таким чином, якщо програма надається безплатно, це ще не означає, що
програма є вільною: існує низка безплатних програмних продуктів, джерельний код яких не
публікується, або на які існують обмеження використання чи розповсюдження. Такі програми
не є вільним програмним забезпеченням.
При тому вільне програмне забезпечення не обов'язково мусить бути безплатним: копії можна
розповсюджувати і за гроші, але не можна при тому заборонити безплатно копіювати програму
далі[2] чи обмежувати користувача в будь-якій зі свобод, зазначених вище.
Оскільки кожен, хто має копію вільної програми, має право передавати її будь-кому безплатно,
то найчастіше ВПЗ є безплатним. Бізнесові моделі ВПЗ базуються на додаткових послугах на
кшталт технічної підтримки, навчанні, сертифікації чи інтеграції. Проте ВПЗ забороняє
бізнесові моделі, засновані на абсолютній відсутності будь-яких прав у користувача і вимозі
оплачувати право використання ПЗ.
Найвідоміше вільне програмне забезпечення:




















Операційні системи: GNU/Лінукс, BSD, Darwin, OpenSolaris, та
клон Windows — ReactOS.
Компілятори GCC, зневаджувач GDB та бібліотеки мови «С»;
Сервери: сервер служби доменних назв «BIND», поштовий сервер Sendmail,
сервер тенет Apache, файловий сервер Samba
Реляційні СКБД: MySQL, PostgreSQL, Firebird; noSQL системи Apache
Cassandra, CouchDB, MongoDB
Мови програмування: Perl, PHP, Python, Ruby, Tcl.
Інтегровані середовища розробки Eclipse, NetBeans
Графічні інтерфейси користувача: система «X Window», стільничні
середовища GNOME, KDE, Xfce.
Офісні пакети OpenOffice.org, LibreOffice
Оглядач тенет Mozilla Firefox
Графічні редактори GIMP, Inkscape
Тривимірний редактор Blender
Системи підготовки документів TeX і LaTeX
Інструменти для тестування та зневадження сценаріїв Юнікс: Expect
Інструменти для слідкування за мережевими службами: Nagios, WireShark
САПР для 2-мірного креслення та проєктування LibreCAD
3D САПР загального призначення FreeCAD
CAD-система з можливістю симуляції тримірного руху: freeCAD
Система керування вмістом: MediaWiki, Drupal, WordPress
Системи управлінського та бухгалтерського обліку: Ананас (програма), Openbravo
Касові системи для магазинів та ресторанів: Openbravo POS, OpenPOS
Програмне забезпечення для створення соціальних мереж в інтернеті : Oxwall
Відкрите програмне забезпечення — програмне забезпечення з відкритим початковим
кодом.
Сирцевий код таких програм доступний для:





перегляду,
за наявності дозволу ліцензії — для змінювання, що дозволяє користувачеві взяти
участь у доопрацюванні відкритої програми,
для використання під час створення нових програм — через запозичення
сирцевого коду, якщо це дозволяє сумісність ліцензій,
для виправлення в ній помилок,
для вивчення використаних алгоритмів, структур даних, технологій, методик та
інтерфейсів (оскільки сирцевий код може істотно доповнювати документацію, а за
відсутності такої сам служить документацією).
Різниця
Відмінність між цілями відкритого ПЗ і вільного ПЗ полягає переважно в пріоритетах.
Прихильники терміну «open source» наголошують на ефективності відкритих сирців як методу
розробки, модернізації та супроводу програм. Прихильники терміну «free software» вважають,
що саме права людини на вільне поширення, модифікацію і вивчення програм, які вона
використовує, є головною перевагою вільного відкритого ПЗ.
На думку Річарда Столмена, розрекламованість «Open Source» дещо шкодить вільному
програмному забезпеченню, бо деякі розробники і користувачі відкритого ПЗ зовсім не
проти власницького програмного забезпечення, і люди зупиняються на Open Source, не
доходячи до понять про свободу[3]. Він зазначає, що деякі «ворожі» до вільного програмного
забезпечення компанії — наприклад, Microsoft — використовують тільки вираз «open source»,
при цьому, ймовірно, навмисно уникаючи виразу «free software»[4].
149. Засоби автоматизації задач пакету Office. Макроси і модулі.
Для автоматизації повторюваних завдань у Microsoft Excel можна швидко записати макрос.
Припустимо, у вас є дати у різному форматі і ви хочете застосувати до всіх один формат. Це можна
зробити за допомогою макросу. Ви можете записати макрос, який застосовує потрібний формат, а
потім
запускати
його
за
потреби.
При записі макросу всі дії запису макросу записуються Visual Basic для програм (VBA) коді. Ці дії
можуть включати введення тексту чи чисел, вибір комірок чи команд на стрічці чи меню,
форматування осередків, рядків чи стовпців і навіть імпорт даних із зовнішнього джерела,
скажімо, Microsoft Access. Visual Basic Програма (VBA) - це підмножина потужного Visual Basic
програмування, яке входить до більшості програм Office. Хоча VBA дозволяє автоматизувати
процеси як у програмах, так і між Office, необов'язково знати код VBA або програмування на
комп'ютері, якщо воно робить те, що вам потрібно.
Важливо знати, що з запису макросу реєструються майже всі ваші дії. Тому якщо ви припуститеся
помилки, наприклад натиснете не ту кнопку, засіб запису макросів зареєструє цю дію. У такому
випадку можна знову записати всю послідовність або змінити код VBA. Тому перед записом
процесу слід добре опрацювати його. Чим точніше ви запишете послідовність, тим ефективніше
працюватиме макрос.
Запис макросу
Перед записом макросів корисно знати таке:
Макрос, записаний для роботи з діапазоном Excel, буде виконуватися лише для осередків цього
діапазону. Тому якщо ви додасте до діапазону новий рядок, макрос не застосовуватиметься до
нього.
Якщо вам потрібно записати довгу послідовність завдань, радимо замість цього використовувати
кілька дрібніших макросів.
У макросі можуть бути і завдання, які не стосуються Excel. Процес макросу може охоплювати інші
програми Office та інші програми, які підтримують Visual Basic для програм (VBA). Наприклад, ви
можете записати макрос, який спочатку оновлює таблицю в Excel, а потім відкриває Outlook для її
надсилання електронною поштою.
117.Основні поняття операційної системи Windows. Аплікація, документ, тека, ярлик
(лінк).
При роботі з ОС Windows використовують поняття об'єкт – це все те, з чим оперує
Windows: програма, група програм, диск, папка, файл, документ, піктограми, ярлики та інше.
Класичне поняття файл залишається без змін, проте Windows 95 допускає використання довгих
імен файлів (255 символів), записаних літерами будь-якого алфавіту.
Каталоги у Windows називають папками. Це місце на диску де зберігаються файли. Всередині
однієї папки не допускається наявність двох папок з однаковими іменами.
Ярлик – це посилання на деякий об'єкт, який захований у файловій системі. Використання ярликів
прискорює доступ до додатків, папок і документів. Ярлики створює користувач.
Піктограма – це графічне зображення значком об’єкта, який знаходиться десь у файловій системі.
Документ – це файл, створений за допомогою однієї з програм-додатків в ОС Windows і
прикріплений до цієї програми.
Download