Uploaded by Илона Христевич

cyklohrama psyholoha

advertisement
Циклограма діяльності
психологічної служби закладу дошкільної освіти № 15
на 2019/2020 навчальний рік
Місяць
Серпень
Зміст діяльності
 Внесення останніх коректив у план роботи на навчальний рік
 Оформлення плану роботи на навчальний рік
 Подання плану роботи на навчальний рік на погодження до (вкажіть
назву відповідного центру (кабінету, інституту) практичної психології та соціальної
педагогіки)
Вересень
 Робота з новачками:
 спостереження за перебігом адаптації дітей
 вивчення індивідуальних особливостей адаптування, специфіки
входження в групу однолітків та навчальний заклад
Участь
у настановчій інструктивно-методичній нараді:

 ознайомлення з оновленнями у нормативній базі
 вибір творчої групи, проблематика якої на цьому етапі є цікавою для
навчального закладу або психолога; в роботі цієї групи практичний
психолог братиме участь упродовж начального року
 Оформлення діагностичної (розвивальної, просвітницької або
навчальної) програми для подання на перевірку та затвердження до
(вкажіть назву відповідного центру (кабінету, інституту) практичної психології та
соціальної педагогіки)
Жовтень
Листопад
Грудень
 Надання рекомендацій педагогам навчального закладу щодо спілкування
з конкретною дитиною-новачком, залучення її до співпраці; створення
умов для комфортного перебування дитини в навчальному закладі та
розкриття її особистісного потенціалу
 Подання психологічного інструментарію до та/або участь у роботі
експертної групи щодо перевірки психологічного інструментарію
 Підготовка та участь у заходах
 Проведення для педагогів-початківців (вкажіть форму роботи з
педагогами-початківцями. Наприклад, семінар-практикум. Вкажіть теми
заходів)
 У випадку проходження атестації — представлення досвіду роботи на
фаховому методичному об’єднанні
 Підбиття попередніх підсумків роботи, виконаної в першому півріччі
навчального року
 Написання піврічного звіту про виконану роботу та подання до (вкажіть
назву відповідного центру (кабінету, інституту) практичної психології та соціальної
педагогіки)
Січень
 Обстеження дітей старшої групи щодо особливостей розвитку
психологічної готовності до систематичного навчання в школі (перший
етап)
 Збирання матеріалу для написання розвивальної (діагностичної,
просвітницької, навчальної) програми
 Розроблення системи роботи щодо формування психологічної готовності
старших дошкільників до шкільного навчання за результатами
діагностики
 Збирання та узагальнення матеріалу для написання розвивальної
(діагностичної, просвітницької, навчальної) програми
 Узагальнення та оформлення досвіду за умови проходження атестації в
поточному навчальному році
Лютий
Березень
Квітень
Травень
 Оформлення матеріалів розвивальної (діагностичної, просвітницької,
навчальної) програми
 Контрольний зріз щодо особливостей психологічної готовності дітей
шестирічного віку до шкільного навчання
 Подання діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної)
програми на перевірку та затвердження
 Проходження атестації
 Участь у заходах
 Попереднє узагальнення результатів роботи, виконаної впродовж
навчального року
 Узагальнення даних для написання аналітичного і статистичного звітів
про роботу за навчальний рік
 Оформлення звітів та подання до (вкажіть назву відповідного центру (кабінету,
інституту) практичної психології та соціальної педагогіки)
Червень
 Аналіз проблем у діяльності та оформлення відповідних висновків для
врахування у подальшій роботі
 Узагальнення здобутків та знахідок у професійній діяльності
 Планування роботи на наступний навчальний рік
Download