Uploaded by Лилия Лазарчук

3 Козацька педагогіка1

advertisement
Тема. Педагогіка й освіта козацької доби.
План.
1. Сутність, основна мета і завдання
козацької педагогіки.
2. Козацька система навчання та виховання.
3. Зміст освіти у козацьких школах.
4. Лицарське виховання – серцевина
козацької педагогіки.
Література.
1. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Академвидав,
2009. – С. 527-528.
2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко
Д.Т. Історія української школи і педагогіки.
– К.: Знання, 2003. - С.145-154.
3. Руденко Ю., Губко О. Українська козацька
педагогіка:
витоки,
духовні
цінності,
сучасність: Навч. посіб. для студ. вузів. –
К.: МАУП, 2007.
Козацька
педагогіка
система народно-педагогічних і
наукових знань, ідей та інших
цінностей
щодо
виховання
підростаючого покоління.
Основна мета
козацької педагогіки
формування в сім’ї, школі та громадському житті
вільнолюбної і незалежної особистості, козакалицаря, мужнього громадянина, захисника рідної
землі з яскраво вираженою українською
національною свідомістю і самосвідомістю,
дійовим
патріотизмом,
високим
рівнем
духовності.
Основні завдання
козацької педагогіки
.
готувати
фізично
загартованих
воїнівзахисників рідного народу від чужоземного
поневолення, ворожої агресії;
виховувати
в
підростаючих
поколіннях
український козацький характер, світогляд,
ідеали та інші національні й загальнолюдські
духовні цінності;
виховувати формувати високі лицарські якості,
глибокий
український
патріотизм,
інші
моральні
чесноти,
гуманізм,
почуття
милосердя;
виробляти непримиренність і ненависть до
всього лихого, ворожого гуманній сутності
людини, уміння боротися з такими явищами і
перемагати їх;
.
виховувати готовність до альтруїзму, надання
пріоритетності
громадським
обов’язкам,
інтересам української нації, Батьківщини;
виховувати громадян, які б розвивали
культуру,
економіку
та
інші
сфери
життєдіяльності народу на світовому рівні.
Козацька система навчання та виховання
ІV
ІІІ
ІІ
І
підвищенна і
вища освіта
родинно-шкільне
виховання
дошкільне
родинне виховання
школа джур
Полкові школи – це загальноосвітні початкові
навчальні заклади, що були
спрямовані на забезпечення
військово-оборонних
потреб
козацького краю.
.
 забезпечували лише початкові
читання, письмо, рахунок;
знання:
 давали відомості про рідний край, політичне
й державне життя України;
 розвивали цілеспрямовано їхні психофізичні
та моральні якості, естетичні смаки, фізично
загартовували, знайомили з основами строю,
вдосконалювали володіння шаблею та
верховою їздою.
Школа
«вокальної
музики і
церковного
співу»
.
– навчали партесного (багатоголосого у 4, 6, 8 голосів) хорового
співу, готували читців і співаків
для церков і парафій.
Кодекс лицарської честі
.
 любов до батька, вірність у коханні, дружбі,
побратимстві, ставленні до Батьківщини;
 готовність захищати слабших, турбуватися
про молодших, зокрема дітей;
 підкреслено
шанобливе
дівчини, жінки, бабусі;
 непохитна вірність
моралі, духовності;
ставлення
принципам
до
народної
 відстоювання
свободи
і
особистості, народу, держави;
.
незалежності
 прагнення
робити
пожертвування
на
будівництво
храмів,
навчально-виховних
закладів, пам’яток історії та культури;
 здатність цілеспрямовано й систематично
розвивати фізичні і духовні сили, волю,
можливості свого організму;
 уміння скрізь і всюди поступати благородно,
виявляти лицарські чесноти;
 турбота про розвиток національних традицій,
звичаїв, обрядів, бережливе ставлення до
рідної природи, землі, примноження її
багатств.
Download