Загрузил Ирина Шевченко

P-Урок 15 Множення натуральних чисел

Реклама
Множення натуральних чисел
Презентацію створено за допомогою
комп’ютерної програми ВГ «Основи»
«Електронний конструктор уроку»
Фронтальне опитування
1) Як називають числа під час множення?
2) Назвіть множники і добуток у виразі:
б ) a  b  c.
а) 24  6  150;
3) Як знайти добуток, якщо множники
дорівнюють 20 і 5?
4) Збільште число 45: а) у два рази: б) на 2.
Компоненти дії множення
a

b

c





множник  множник  добуток
a b
добуток
Означення добутку двох чисел
a  b  a  a  a  ...  a
b доданків
Властивості нуля й одиниці під час
множення
m 1  1  m  m
m0  0m  0
Виконання усних вправ
1) Чому дорівнює сума:
а) 9+9+9+9+9+9+9;
б) 11+11+11+11+11+11?
2) Знайдіть добуток чисел:
а) 10 і 8; б) 25 і 4; в) 6 і 14; г) 30 і 5.
3) Збільште число 17 у 4 рази.
4) Якими цифрами можуть закінчуватися
два числа, якщо їх добуток закінчується
цифрою:
а) 9; б) 8; в) 5?
Виконання письмових вправ
1) Запишіть у вигляді добутку суму:
а) 7+7+7+7+7+7+7+7+7; б) c+c+c+c+c+c;
в ) 3  3  ...  3;
m доданків
г ) k  k  ...  k .
n доданків
2) Запишіть у вигляді суми добуток:
а) 615  3;
б ) 72  5;
в) y  6;
г ) a  8.
3) Подайте у вигляді добутку двох рівних
множників числа:
а) 16; б) 81; в) 144; г) 400; д) 10 000.
4) Виконайте множення:
а) 132  916;
б ) 269  308;
в ) 2554  74;
г ) 642  860;
д) 3006  407.
Фронтальне опитування
1) Що називають добутком числа a на
натуральне число b, яке не дорівнює 1?
2) Як у запису a  b  c називають число a ?
число b ? число c ?
3) Чому дорівнює добуток двох множників,
один з яких дорівнює 1?
4) Чому дорівнює добуток множників, один з
яких дорівнює 0?
Математичний міні-диктант з наступною
перевіркою та обговоренням
1) Суму чисел c+c+c+c+c у вигляді добутку
записують так: …
2) У виразі 37  6  222 числа 37 і 6
називають…, а число 222 — …
3) Щоб рівності:
а) 5  *  5; б ) * 10  10; в ) 9  *  0; г ) * 6  0
були правильними, замість зірочки потрібно
написати числа: а) …; б) …; в) …; г) …
4) Добуток 253  789 1027  0  391
дорівнює…
Домашнє завдання
1. Повторіть теоретичний матеріал за
відповідним параграфом підручника.
2. Виконайте вправи.
1) Запишіть у вигляді добутку суму:
а) 20+20+20+20;
б ) b  b  ...  b ;
90 доданків
в ) 9  9  ...  9 .
а доданків
2) Подайте у вигляді добутку двох рівних
множників числа:
а) 36; б) 225; в) 900; г) 490 000.
3) Виконайте множення:
а) 476  34; б ) 593  806; в) 1014  258;
г ) 1002  4015.
4)* Спростіть запис, замінивши додавання
множенням, і обчисліть значення виразу:
75  ...  75  22  22  ...  22.
10 доданків
14 доданків
Презентацію створено за допомогою
комп’ютерної програми ВГ «Основа»
«Електронний конструктор уроку»;
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015
Джерела:
1. Бабенко С. П., Маркова І. С. Усі уроки
математики. 5 клас (І семестр). — Х. :
ВГ “Основа”. 2013. — 301 с.
Скачать