Загрузил olesyastasiuk

Контр №1

Реклама
Контрольна робота №1 по темі: Подільність натуральних чисел
Варіант 1
1. (0,5 б ) Вкажіть усі дільники числа 3:
а) 1; б) 3; в) 1; 3; г) 1;3;5.
2. (0,5 б) Число 5 – просте, оскільки має
а) один дільник; б) два дільники; в) три дільники; г) не має дільників.
3. (0,5 б) Яке з чисел є складеним?
а) 7; б) 9; в) 1; г) 2.
4. (0,5 б ) Які з чисел є взаємно прості?
а) 18 і 15; б) 24 і 22; в) 8 і 9; г) 9 і 27.
5. (0,5 б) Серед чисел 660; 444; 345; 80; 231; 655 вибрати ті, які діляться на
10.
а) 660;80; б) 660; 655; б) 345; 655; 660; 80; г) 80.
6. (0,5 б) Вибрати невірне твердження.
а) на 9 діляться всі ті і тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 9;
б) на 5 діляться всі ті і тільки ті числа, які закінчуються цифрою 5;
в) число, яке має більше двох дільників, називається складеним;
г) найбільшим спільним дільником кількох чисел називається найбільше
число, на яке ділиться кожне з даних чисел.
7. (1 б ) Замініть зірочку в числі 834* такою цифрою, щоб одержане число
було кратне: 1) 5; 2) 9. Розгляньте всі можливі випадки.
8. (1 б) Знайдіть найбільший спільний дільник чисел a і b, якщо
𝑎 = 2 · 2 · 2 · 3 · 5 · 5 · 11, 𝑏 = 2 · 2 · 3 · 35 · 11 · 17.
9. (1 б) Знайдіть усі прості розв’язки нерівності: 57 < 𝑥 < 84.
10 (2 б) Знайти : а) НСД(144;192); б) НСК( 16;12).
11. (2 б) Для подарунків дітям придбали 160 яблук, 240 цукерок і 320
горіхів. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна виготовити,
і по скільки яблук, цукерок і горіхів буде в кожному подарунку?
12. (2 б) Із цифр 1; 3; 8 скласти усі можливі трицифрові числа, у записі
яких цифри не повторюються. Знайти найбільший спільний дільник цих
чисел.
Контрольна робота №1 по темі: Подільність натуральних чисел
Варіант 2
1. (0,5 б) Вкажіть усі дільники числа 6:
а) 1; б) 3; в) 1; 3; г) 1;2;3;6.
2. (0,5 б ) Число 10 – складене, оскільки має
а) один дільник; б) два дільники; в) більше двох дільників; г) не має
дільників.
3. (0,5 б) Яке з чисел є простим?
а) 8; б) 9; в) 1; г) 5.
4. (0,5 б ) Які з чисел є взаємно прості?
а) 17 і 34; б) 25 і 15; в) 8 і 24; г) 9 і 16.
5. (0,5 б ) Серед чисел 690; 4544; 895; 90; 831; 655 вибрати ті, які
діляться на 5.
а) 690; 90; б) 690; 655; в) 690; 895; 655; 90; г) 895; 655.
6. (0,5 б) Вибрати невірне твердження.
а) на 3 діляться всі ті і тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 3;
б) на 10 діляться всі ті і тільки ті числа, які закінчуються цифрою 0 ;
в) 1 - просте число; г) два числа, найбільший спільний дільник яких
дорівнює 1, називаються взаємно простими.
7. (1 б) Замініть зірочку в числі 613* такою цифрою, щоб отримане число
було кратне: 1) 2; 2) 5. Розгляньте всі можливі випадки.
8. (1 б) Знайдіть найменше спільне кратне чисел a і b, якщо
𝑎 = 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 5 · 5, 𝑏 = 2 · 2 · 3 · 3 · 5 · 5 · 5.
9. (1 б) Знайдіть усі прості розв’язки нерівності: 20 < 𝑥 < 49.
10. (2 б) Знайти : а) НСД(168;252); б) НСК( 18;12).
11. (2 б) Довжина кроку Петрика дорівнює 48 см, а довжина кроку
Василька – 70 см. Яку найменшу однакову відстань вони мають пройти,
щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу? Скільки кроків
зробить кожен з них?
12. (2 б) Із цифр 1;3;5 скласти можливі трицифрові числа, у записі яких
цифри не повторюються. Знайти найбільший спільний дільник цих чисел.
Контрольна робота №1 по темі: Подільність натуральних чисел
Варіант 3
1. (0,5 б ) Вкажіть усі дільники числа 9:
а) 1; б) 3; в) 1; 3; г) 1;3;9.
2. (0,5 б) Число 13 – просте, оскільки має
а) один дільник; б) два дільники; в) більше двох дільників; г) не має
дільників.
3. (0,5 б) Яке з чисел є складеним?
а) 18; б) 11; в) 1; г) 5.
4. (0,5 б) Які з чисел є взаємно прості?
а) 7 і 14; б) 12 і 18; в) 6 і 5; г) 10 і 5.
5. (0,5 б) Серед чисел 678; 764; 340; 900; 239; 875 вибрати ті, які діляться
на 10.
а) 340; 900; б) 900; 875; б) 340; 900; 875; г) 875.
6. (0,5 б) Вибрати невірне твердження.
а) на 9 діляться всі ті і тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 9;
б) складені числа не можуть бути взаємно простими;
в) число, яке має тільки два дільники, називається простим;
г) найменшим спільним кратним кількох чисел називається найменше
натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел.
7. (1 б) Замість зірочки в числі 238* поставте таку цифру, щоб отримане
число було кратне: 1) 10; 2) 3. Розгляньте всі можливі випадки.
8. (1 б) Знайдіть найбільший спільний дільник чисел a і b, якщо
𝑎 = 2 · 2 · 7 · 3 · 3, 𝑏 = 2 · 2 · 3 · 3 · 11.
9. (1 б) Знайдіть усі прості розв’язки нерівності: 21 < 𝑥 < 48.
10 (2 б) Знайти : а) НСД(420;450); б) НСК( 15;12).
11. (2 б) Із 76 тюльпанів, 114 ромашок і 95 волошок склали букети,
розділивши квіти в букети порівну. Скільки одержали букетів і скільки
квіток кожного виду було в букеті?
12. (2 б) Із цифр 2; 4; 8 склали всі можливі трицифрові числа, у яких всі
цифри різні. Знайти НСД цих чисел.
Контрольна робота №1 по темі: Подільність натуральних чисел
Варіант 4
1. (0,5 б ) Вкажіть усі дільники числа 15:
а) 1; б) 3; в) 1; 3;5; г) 1;3;5;15.
2. (0,5 б) Число 15 – складене, оскільки має
а) один дільник; б) два дільники; в) більше двох дільників; г) не має
дільників.
3. (0,5 б) Яке з чисел є простим?
а) 11; б) 9; в) 18; г) 50.
4. (0,5 б) Які з чисел є взаємно прості?
а) 28 і 14; б) 24 і 22; в) 8 і 40; г) 9 і 25.
5. (0,5 б ) Серед чисел 160; 455; 347; 867; 231; 905 вибрати ті, які
діляться на 5.
а) 160; б) 160; 455; б) 905; 455; 160; г) 455; 905.
6. (0,5 б) Вибрати невірне твердження.
а) немає парних простих чисел;
б) на 10 діляться всі ті і тільки ті числа, які закінчуються цифрою 0 ;
в) якщо одне число ділиться на друге, то перше називається кратним
другого;
г) найбільшим спільним дільником кількох чисел називається найбільше
число, на яке ділиться кожне з даних чисел.
7. (1 б) Замість зірочки в числі 173* поставте таку цифру, щоб отримане
число було кратне: 1) 5; 2) 9. Розгляньте всі можливі випадки.
8. (1 б) Знайдіть найменше спільне кратне чисел a і b, якщо
𝑎 = 2 · 2 · 3 · 3 · 7, 𝑏 = 3 · 3 · 3 · 7.
9. (1 б) Знайдіть усі прості розв’язки нерівності: 56 < 𝑥 < 85.
10. (2 б) Знайти : а) НСД(162;135); б) НСК( 16;24).
11. (2 б ) Три теплоходи здійснюють з одного і того ж порту регулярно
рейси. Перший повертається через 10 днів, другий – через 12 днів, третій –
через 15 днів. Теплоходи зустрілися в порту в середу Через скільки днів і
в який день тижня усі три теплоходи знову зустрінуться в порту?
12. (2 б ) Із цифр 2; 4; 6 склали всі можливі трицифрові числа, у яких всі
цифри різні. Знайти НСД цих чисел.
Скачать