Загрузил Ольга Михайлик

Ріст і розвиток рослин

Реклама
РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

Ріст - це необоротне збільшення
розмірів та маси як цілого організму,
так і окремих його частин.

Вищі рослини ростуть за рахунок
твірних тканин, клітини яких здатні
поділятися.

Розвиток - це якісні зміни, які
послідовно відбуваються в організмі та
його окремих частинах упродовж
життя. Прикладом розвитку є
утворення квітки.

Зародковий період бере початок від
запліднення яйцеклітини та триває до
моменту проростання насінини.
Потребность в воде для прорастания у семян различных растений (% к собственной массе)
Глубина заделки семян
Надземное прорастание
семян – семядоли выносятся
на поверхность почвы
(редька, томат, редис, тыква)
Подземное прорастание
семян – семядоли семени
остаются под землей (горох,
пшеница, дуб, боб)
Запасные питательные
вещества
Опыт с удалением семядоли проростка

А після проростання настає
післязародковий період. Він охоплює
етапи паростка, молодості, зрілості та
старіння
РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ

Абсцизова кислота (лат. abscissus —
переривати) — рослинний гормон, що
індукує період спокою в бруньках і
підтримує його в насінні. Може чинити
вплив на геотропізм коріння, замикання
продихів і ряду інших процесів.

Ретарданти — синтетичні регулятори
росту і розвитку інгібіторного типу з
антигібереліновим механізмом дії, що
здатні уповільнювати ріст рослин, як
правило, не викликаючи при цьому
аномальних відхилень.

Ці речовини здатні вкорочувати і
потовщувати стебло, зменшуючи
схильність до вилягання, посилювати
ріст кореневої системи без втрат для
генеративних органів, підвищувати
продуктивність рослин та їх стійкість до
несприятливих факторів середовища.
Лабораторна робота №19
Дослідження впливу хімічних
сполук – інгібіторів росту
рослин.
Старість як етап онтогенезу

Старіння — у біології процес
поступового руйнування і втрати
важливих функцій організму або його
частин, зокрема здатності до
розмноження і регенерації.

Ефект старіння тварин зазвичай
спостерігається тільки в захищених
середовищах (наприклад,
лабораторіях та зоопарках). У
природних умовах домінуючою
причиною смерті є хижаки, хвороби
або нестача їжі, тому старіння
проявляється дуже рідко.

Людина - єдина з живих істот,
усвідомлює свою смертність. А також
те, що їй передує старість. Які існують
теорії та механізми старіння?
Теломерна теорія старіння

грунтується на відкритті американського
геронтолога Л. Гейфліка, зробленому в 1961 році.
Він виявив, що здатні до поділу клітини шкіри
діляться тільки близько 50 разів. Пізніше цей «межа
Гейфліка» був пояснений тим, що теломери (кінцеві
ділянки хромосом) при кожному діленні клітини
стають коротшими і в якийсь момент повністю
втрачають здатність до подальшого поділу. Нові
клітини перестають утворюватися, і настає
старіння. Однак «межа Гейфліка» справедливий не
для всіх видів клітин - стовбурові і ракові можуть
ділитися практично нескінченно, добудовуючи
укорочені теломери.
Онтогенетична теорія старіння

висунута російським геронтологом
В.М. Дільманов, який припустив, що
причина старіння в зниженні
чутливості гіпоталамуса, до якого
надходять регуляторні сигнали від
нервової системи і залоз. За
припущенням вченого старіння - це
побічний ефект реалізації генетичної
програми розвитку організму.
Адаптаційно-регуляторна модель
старіння

В.В. Фролькіс висунув гіпотезу, що
старість генетично запрограмована. А
тривалість життя і ймовірність
розвитку тих чи інших старечих
захворювань визначаються балансом
процесу старіння і зворотного процесу,
який він назвав «вітаукт» (з латини збільшення життя).
Теорія вільних радикалів

Причиною порушення функціонування
клітин з цієї теорії є вільні радикали.
Вільний радикал - це активна форма кисню,
яка синтезується в мітохондріях і необхідна
для деяких біохімічних процесів організму.
Захист від вільних радикалів антиоксиданти, які містяться в чаї, кави та
інших продуктах, а також у вітамінах А, С, Е.
Надлишок антиоксидантів небезпечний, як і
їх недолік, - він викликає прискорення
окислювальних процесів в клітинах.
Мутаційна теорія старіння

У 1954 р. американський фізик М.
Сциллард висунув гіпотезу, що
старіння організму - це помилка. Суть
цієї теорії в тому, що з плином життя
клітини організму піддаються безлічі
впливів, внаслідок чого вони мутують.
А мутації викликають старіння.
Теорія апоптозу

Теорію апоптозу, самогубства клітин,
обгрунтував академік В.П. Скулачов.
Він припустив, що закінчує свій
життєвий цикл клітина
самознищується, щоб її місце зайняла
нова і здорова. А процес старіння
відбувається через те, що нових клітин
народжується менше, ніж гине старих.
Домашнє завдання
§ 23-24 вивчити
 Конспект
 Лабораторна робота №20

Скачать