Загрузил sesope6687

Практическое задание №1

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Кафедра ІУС
Звіт
з виконання практичного заняття №1
з дисципліни: «Технології розподілених систем та паралельних обчислень»
Виконала:
Перевірив:
ст. гр ІТКН-18-4
Яцик М.В.
Свіргодська Т.В.
Харків 2021
Варіант 18
Скачать