Uploaded by victoria09antokhinaa

Zadanie na kontrolnuyu rabotu 1

advertisement
Задание 1. Найти изображение следующих функций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Задание 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Задание 3. Привести к каноническому виду следующие уравнения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Задание 4.
6)
7)
8)
9)
10)
Download